Epokeartiklene er hovedartikkelen om de enkelte epokene i leksikonet. Disse skal:

 • Gi en oppsummerende og helhetlig introduksjon til epoken
 • Gi informasjon inndelt i tematiske avsnitt som lenker videre til fordypningsartikler
 • Være klare og lettleste. Skoleelever og nye studenter er viktige målgrupper for artiklene.

Slik ser en epokeartikkel ut:

Oversikten nedenfor viser hvilke avsnitt en epokeartikkel kan inneholde, rekkefølgen de skal stå i og hvilke fordypningsartikler de skal lenke til.

Ingress

 • Tidsbestemmelse, gjerne i relasjon til kjente hendelser
 • Stedsbestemmelse, sentrum og avgrensning
 • Oppsummering av typiske trekk
 • Viktigste personer

Første mellomtittel: Billedkunst

 • De mest sentrale trekkene for denne epoken i billedkunsten
 • Avgrensning mot epoken før og etter
 • Hvordan epoken eventuelt deles inn (eks tidlig renessansen, høyrenessanse, senrenessansen)
 • Norge og Norden
 • Lenke til fordypningsartikkel + de viktigste billedkunstnerne

Andre mellomtittel: Skulptur og kunsthåndverk

 • De mest sentrale trekkene for denne epoken i skulptur og kunsthåndverk (gjerne forskjellige avsnitt!)
 • Avgrensning mot epoken før og etter
 • Eventuell inndeling
 • Norge og Norden
 • Lenke til fordypningsartikkel + de viktigste kunstnerne innen hvert felt

Tredje mellomtittel: Arkitektur

 • De mest sentrale trekkene for denne epoken i arkitektur
 • Avgrensning mot epoken før og etter
 • Eventuell inndeling
 • Norge og Norden
 • Lenke til fordypningsartikkel + de viktigste arkitektene

Fjerde mellomtittel: Musikk

 • De mest sentrale trekkene for denne epoken i musikken
 • Avgrensning mot epoken før og etter
 • Eventuell inndeling
 • Norge og Norden
 • Lenke til fordypningsartikkel + de viktigste komponistene

Femte mellomtittel: Litteratur

 • De mest sentrale trekkene for denne epoken i litteraturen
 • Avgrensning mot epoken før og etter
 • Eventuell inndeling
 • Norge og Norden
 • Lenke til fordypningsartikkel + de viktigste forfatterne

Sjette mellomtittel: Filosofi

 • De mest sentrale trekkene for denne epoken i filosofien
 • Avgrensning mot epoken før og etter
 • Eventuell inndeling
 • Norge og Norden
 • Lenke til fordypningsartikkel + de viktigste filosofene

Syvende mellomtittel: Tidsånd

 • Eventuell faglig diskusjon om årsaker eller begreper
 • Analyse

Litteratur

 • Her legger vi en eventuell leseliste, ikke en litteraturliste som på studentbesvarelser

Lengde

 • De enkelte avsnittene bør ligge på maks 1 200-2 000 tegn
 • Samlet lengde skal være på maksimalt 12 000-15 000 tegn