Alle land har en fordypningsartikkel om demografi. De skal skrives etter denne malen. Se gjerne på artikkelen: Egypts befolkning.

Tittel

«Landnavns» befolkning

Innhold/mellomtitler

  • Befolkning (innbyggertall, kort om befolkningsutvikling, fødselsrate, befolkningstetthet)
  • Befolkningssammensetning (alderssammensetning, kjønnssammensetning, majoritets-/minoritetsbefolkning)
  • Utvandring og innvandring
  • Befolkningsmønstre (hvor bor folk i landet, gjerne tall på befolkning i største byer)

I noen artikler kan det også være relevant å ha med en mellomtittel Sosiale forhold. Se for eksempel: Afghanistans befolkning.

Det varierer hvorvidt landene har egne artikler for religion og språk, eller om dette inngår som egne avsnitt i befolkningsartikkelen. Her vurderer fagansvarlig hva som er mest hensiktsmessig.

Lengde

4000-7000 tegn.

Illustrasjoner/bilder

Kart over befolkningsmønstre, grafer over befolkningsutvikling.

Kilder

SNL ønsker å bruke Verdensbanken som hovedkilde til befolkningsstatistikk slik at denne er sammenlignbar fra land til land. Viktig å merke kilde, for eksempel: (Verdensbanken 2013). I denne databanken er det også enkelt å søke opp en rekke parametre, fra befolkningstetthet til internettilgang eller HIV-smitte der det måtte være relevant å nevne under sosiale forhold. Utfyllende tall kan finnes fra andre kilder, som det enkelte lands egen statistikk, Eurostat, OECD eller UNdata.

Lenker:

Ansvar for artikkelen

Fagansvarlig for et lands geografi.