Mange land har en fordypningsartikkel om dans. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Dans i Italia.

Tittel

Dans i «Landnavn».

Innhold/mellomtitler

Landets dansetradisjon og viktigste dansere. Kort historikk.

Lengde

Eksterne lenker

Eventuelt nettsted med ytterlige informasjon.

Ansvarlig

Fagansvarlig for dans i verdens land.

Se mal for landartikler.