Landartiklene er hovedartiklene om de enkelte landene i leksikonet. Disse skal:

 • gi en oppsummerende og helhetlig introduksjon til landet.
 • gi informasjon inndelt i tematiske avsnitt som lenker videre til fordypningsartikler.
 • være klare og lettleste. Skoleelever er en viktig målgruppe for artiklene.

Se eksempel: Egypt.

Oversikten nedenfor viser hvilke avsnitt en landartikkel skal inneholde, rekkefølgen de skal stå i og hvilke fordypningsartikler de skal lenke til.

Plassering, innbyggertall, et kort oppsummering av karakteristiske trekk ved landet.

 • De mest sentrale naturgeografiske kjennetegn ved landet
 • Landareal, gjerne sammenligning av landareal
 • Fakta om geologi, landformer
 • Fakta om klima, flora / fauna

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: geografi, klima og miljø, planteliv, dyreliv.

 • Innbyggertall, befolkningsgrupper
 • Trekk ved bosetningsmønstre
 • Sentrale trekk ved samfunnsforhold / sosiale forhold
 • Religion
 • Språk

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: befolkning, religion og språk.

 • Statsform
 • Sentrale trekk ved styresett
 • Sentrale trekk ved politisk liv
 • Hvem sitter med makten i dag
 • Kort om forsvar og internasjonale relasjoner

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: landets politiske system, forsvar, internasjonale relasjoner.

 • Hvor langt tilbake går landets historie
 • Kort oppsummert eldre historie
 • Kort oppsummert nyere historie

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om historie, nyere og eldre.

 • Størrelse på økonomi, økonomisk situasjon
 • De mest relevante trekk ved økonomi og næringsliv (For eksempel opplevde et krakk, turisme, landbruk, industri)

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikkel om økonomi og næringsliv.

 • Særtrekk ved landets kultur/kulturliv
 • Kort om forsknings- utdanningssektor
 • Massemedier

Avsnittet skal lenke til fordypningsartikler om: teater, film, massemedier, litteratur, kunst, musikk, idrett, skole og utdanning og vitenskap og forskning (NB! Ikke alle land har fordypningsartikler om alle disse temaene).

Kort om forbindelser mellom Norge og det enkelte land

Noen eksempler:

 • Globalis
 • UDs landsider
 • Landinfo.no
 • BBC
 • World factbook
 • De enkelte avsnittene bør ligge på maks 800-1000 tegn (det vil si rundt 10 linjer).
 • Samlet lengde skal være på maksimalt 8000-9000 tegn.

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.