Alle land har en fordypningsartikkel om forsvar i landet. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Syrias forsvar.

Tittel

«Landnavns» forsvar.

Innhold/mellomtitler

Forsvarets størrelse og inndeling. Teksten inneholder normalt ikke mellomtitler.

Lengde

1500-2000 tegn.

Illustrasjoner/bilder

Teksten inneholder normalt ikke bilder.

Eksterne lenker

Ressurser som gir ytterligere informasjon på norsk, nordisk, engelsk.

Ansvar for artikkel

Fagansvarlig for et lands samtidshistorie.

Se mal for landartikler.