Alle land har en fordypningsartikkel om klima og miljø. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Klima og miljø i Syria.

Tittel

Klima og miljø i «Landsnavn»

Innhold/mellomtitler

  • Klima
  • Miljøutfordringer

Merk: Tidligere inneholdt artiklene gjennomsnittstemperaturer. Dersom artikkelen inneholder tabell med dette bør denne oppdateres. Dersom artikkelen ikke inneholder tabell ser vi heller til et sted vi kan lenke til denne informasjonen.

Lengde

2000-3000 tegn.

Eksterne lenker

Til nettsted med ytterligere klimainformasjon, gode informasjonsnettsteder om miljøutfordringer.

Ansvar for artikkel

Fagansvarlig for et lands geografi.

Se mal for landartikler.