Alle land har en fordypningsartikkel om media. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Massemedier i Syria.

Tittel

Media i «Landnavn».

Innhold/mellomtitler

Informasjon om landets viktigste massemedier, internett (bruk og dekning), pressefrihet/sensur.

Inneholder normalt ikke mellomtitler.

Lengde

1000-1500 tegn.

Eksterne lenker

Eventuelt nettsted med ytterlige informasjon.

Ansvarlig

Fagansvarlig for samtidshistorie.

Se mal for landartikler.