Mange land har en fordypningsartikkel om teater. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Afghansk teater.

Tittel

«Landenavns» teater

Innhold/mellomtitler

  • Kort historikk
  • Landets teatertradisjon
  • Viktigste regissører/skuespillere

Lengde

Illustrasjoner/bilder

Bilder av viktige teaterinstitusjoner, skuespillere og teateroppføringer.

Eksterne lenker

Ressurser som gir ytterligere informasjon på norsk, nordisk, engelsk. Videoklipp fra teateroppsetninger.

Ansvarlig for artikkel

Fagansvarlig for teater i verdens land.

Se mal for landartikler.