MetLex

MetLex var eit norsk fagredigert leksikon som vart gjeve ut av Meteorologisk institutt frå 2009 til 2016. I 2016 hadde leksikonet 706 artiklar, forfatta av fagfolk ved instituttet.

MetLex
Av .

MetLex var eit norsk fagredigert leksikon som vart gjeve ut av Meteorologisk institutt frå 2009 til 2016. I 2016 hadde leksikonet 706 artiklar, forfatta av fagfolk ved instituttet.

I 2016 vart Meteorologisk institutt medlem i foreininga Store norske leksikon, og innhaldet i MetLex vart overført til og samskrive med dei eksisterande meteorologiartiklane i Store norske leksikon.

Les meir om kvifor MetLex vart overført til Store norske leksikon og om Meteorologisk institutt i Store norske leksikon.