Medlemmene i Foreningen Store norske leksikon
Medlemmene i Foreningen Store norske leksikon
Av .

Foreningen Store norske leksikon er et ideelt forlag som gir ut norsk fagkunnskap på internett. Navnet kommer av at forlaget eier og publiserer oppslagsverket Store norske leksikon. Vi tilbyr en redaksjonell og teknisk plattform til dem som ønsker å utgi redigerte leksikalske verk på nett.

snl.no er blant de mest leste norske nettsidene, og er det mest brukte nettstedet for formidling av kvalitetssikret kunnskap. Medlemmene i foreningen er alle universitetene og flere andre idelle kunnskapsorganisasjoner.

I årsmeldinga for 2023 kan du lese mer om hvordan leksikonet drives.

Formål

Foreningen SNLs formål er å publisere norsk fagkunnskap på internett, blant annet gjennom et nært samarbeid med universiteter og høyskoler og andre kunnskapsprodusenter. Vi driver en digital kunnskapsbase for publisering av leksikalsk innhold som er signert og redigert av fagfolk. Det vi publiserer skal være kvalitetssikret med hensyn til faglig etterrettelighet, kildekritikk, pedagogikk og formidlingsvennlighet.

Foreningen SNL skal være en premissleverandør for digital danning og kunnskapsspredning i norsk nettoffentlighet. Vi er en ideell forening og eventuelle overskudd skal utelukkende brukes til å utvikle innholdet og plattformen foreningen publiserer.

Redaktøransvar

Daglig leder i Store norske leksikon er sjefredaktør Erik Bolstad.

SNL er drevet etter redaktørplakaten og sjefredaktøren har utgiveransvar for eget innhold, publisert innhold og brukerskapt innhold.

Styret

Vi har et styre som består av kloke hoder fra kultur, forskning og IT-bransjen:

  • Knut Olav Åmås (styreleder), direktør, Fritt Ord
  • Hanne Karde, kommunikasjonssjef, UiT
  • Line Gaare Paulsen, kommunikasjonssjef, IKT Norge
  • Helge Holden, professor, NTNU
  • Gro Bjørnerud, professor, Universitetet i Oslo
  • André Støylen, daglig leder, Amediastiftelsen
  • Knut Helland, professor, UiB
  • Anne Eilertsen, ansattrepresentant

Sjefredaktør Erik Bolstad møter i styret.

Medlemmer

Foreningen SNL har 21 medlemmer:

Fra universitetene/høgskolene kommer en stor andel av de fagansvarlige i leksikonet.