Logo
Logo
Av .

Noregs musikkhøgskule er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Norges musikkhøgskole.

  • 7 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Noregs musikkhøgskule
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 10 fagområde og 183 artiklar
  • 227 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til NMH.

Les meir om universiteta og høgskulane si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 10.09.2023.

Fagansvarlege ved Noregs musikkhøgskule

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Musikk

Fagmedarbeidar ved Noregs musikkhøgskule

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Noregs musikkhøgskule

Les meir i Store norske leksikon