Norges Musikkhøgskole i Store norske leksikon

Logo av . Gjengitt med tillatelse

Norges musikkhøgskole er ett av medlemmene i Foreningen Store norske leksikon, og mange av de fagansvarlige i leksikonet er ansatte ved Norges musikkhøgskole.

  • 4 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet Norges musikkhøgskole
  • Disse fagansvarlige har ansvar for 8 fagområder og 315 artikler
  • I tillegg er/var 14 artikkelforfattere i leksikonet knyttet til universitetet. Disse har skrevet til sammen 183 artikler.

Les mer om universitetens rolle i Store norske leksikon.

Oversikten er oppdatert 19.05.2019.

Fagansvarlige ved Norges musikkhøgskole

En fagansvarlig er en håndplukket ekspert som har ansvar for ett eller flere fagområder i leksikonet.

Forfattere av enkeltartikler

Lista viser andre som er / har vært knyttet til Norges musikkhøgskole og som har skrevet én eller flere artikler for leksikonet.

Oversikten er ikke komplett.

Et utvalg gode artikler skrevet av fagfolk ved Norges musikkhøgskole