Norges Musikkhøgskole i Store norske leksikon

Logo
Av .

Norges musikkhøgskole er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved Norges musikkhøgskole.

  • 9 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt Norges musikkhøgskole
  • Desse fagansvarlege har ansvar for 14 fagområde og 450 artiklar
  • 250 artiklar i leksikonet er skrivne av personar som er/var knytt til NMH.

Les meir om universiteta og høgskulane si rolle i Store norske leksikon.

Oversynet er oppdatert 22.10.2020.

Fagansvarlege ved Norges musikkhøgskole

Ein fagansvarleg er ein handplukka ekspert som har ansvar for eitt eller fleire fagområde i leksikonet.

Musikk

Fagmedarbeidar ved Norges musikkhøgskole

Ein fagmedarbeidar er ein håndplukka fagskribent som bidrar med tekst og artikkelforslag på utvalde fagområde.

Eit utval gode artiklar som er skrivne av fagfolk ved Norges musikkhøgskole