Norsk presses historie
Artikler om historien til de norske avisene fra fjerde bind av Norsk presses historie er publisert og oppdatert av Store norske leksikon.
Norsk presses historie
Av .

Bokverket Norsk presses historie 1- 4 tar for seg avisenes tilblivelse og spredning, innhold og organisering, fra 1600-tallet til i dag. Fjerde bind behandler de historisk viktigste avisene alfabetisk, med nærmere 400 avisbiografier. Professor Hans Fredrik Dahl var verkets hovedredaktør, Idar Flo var redaktør for fjerde bind.

I 2018 ga Universitetsforlaget foreningen Store norske leksikon tillatelse til å publisere artiklene fra fjerde bind av Norsk presses historie. Artiklene omhandler historien til så og si alle aviser som noensinne er gitt ut i Norge. Store norske leksikon har deretter innhentet tillatelse fra forfatterne av artiklene, og har i 2019 og 2020 publisert og oppdatert de fleste artiklene om historien til enkeltaviser.

Det nynorske leksikonet Allkunne hadde inngått en lignende avtale med Universitetsforlaget, og publiserte oppdaterte versjoner av artiklene fra Norsk presses historie i 2017. Artiklene ble i hovedsak oppdatert og ajourført av Tom Hetland. Da Store norske leksikon overtok Allkunne i 2020 ble Allkunnes versjoner av artiklene publisert i Store norske leksikon.

Se alle artikler fra Norsk presses historie i Store norske leksikon.

Eksterne lenker