Norsk biografisk leksikon, NBL, er Norges viktigste biografiske oppslagsverk. I dag er det Foreningen Store norske leksikon som har utgiveransvaret for NBL. Vi oppdaterer ikke NBL med annet enn klare faktajusteringer. Nyere og oppdaterte biografier finner du i Store norske leksikon.

Norsk biografisk leksikon har kommet ut i to utgaver. Den siste utgaven (1999-2005) er den som er publisert på nett som en søkbar artikkelbase og en del av snl.no.

Liste over biografier i Norsk biografisk leksikon

Navn Yrke, profesjon o.l. Ca. tidsperiode
Hans Abel kunstforlegger 1800 – 1839
Niels Henrik Abel matematiker 1800 – 1839
Ragnhild Abelset bygdelensmann, handelsborger, kirkeverge Før 1750
Theodor Abildgaard pioner i arbeiderbevegelsen 1800 – 1839
Egil Abrahamsen skipsingeniør 1920 – 1940
Cort Adeler generaladmiral Før 1750
Fredrik Georg Adeler godseier, stiftamtmann, sagbrukseier Før 1750
Johan Gunder Adler embedsperson 1750 – 1799
Iver Pederssøn Adolph prest Før 1750
Gunnvor Advocaat maler 1900 – 1919
Edvard Londemann Af Rosencrone geistlig, godseier Før 1750
Simen Agdestein sjakkspiller Etter 1940
Waldemar Ager journalist, forfatter 1840 – 1869
Anna Caspari Agerholt kvinnesaksforkjemper, lærer 1870 – 1899
Agnes Håkonsdatter biskop, erkebiskop, kongsdatter Før 1750
Matti Aikio forfatter, journalist 1870 – 1899
Ingeborg Akeleye adelig Før 1750
Kaare Aksnes astronom 1920 – 1940
Åge Aleksandersen musiker, komponist, sanger Etter 1940
Finn Alexander trygdedirektør 1900 – 1919
Erik Magnus Alfsen skolemann, lærebokforfatter, matematiker 1920 – 1940
Magnus Alfsen 1870 – 1899
Peder Alfssøn lagmann, lege Før 1750
Sigurd Allern journalist, politiker, medieforsker Etter 1940
Hans Allum lærer, forfatter 1750 – 1799
Kjell E Almskog industrileder Etter 1940
Eyvind Alnæs organist, kordirigent, komponist 1870 – 1899
Finn Alnæs forfatter 1920 – 1940
Frode Alnæs komponist, musiker (gitar) Etter 1940
Karsten Alnæs journalist, forfatter 1920 – 1940
Thomas Alsgaard skiløper Etter 1940
Henning Alsvik kunsthistoriker 1900 – 1919
Rønnaug Alten skuespiller, instruktør 1900 – 1919
Alv Erlingsson lendmann/baron, jarl Før 1750
Alv Knutsson godseier, ridder, riksråd Før 1750
Alv Torgardsson biskop, kapellmagister, riksråd Før 1750
Kjersti Alveberg koreograf, danser Etter 1940
Olaus Alvestad forlegger, bladmann, skolemann 1840 – 1869
John Alvheim politiker 1920 – 1940
Anne-Lisa Amadou oversetter, litteraturforsker 1920 – 1940
Ingvar Ambjørnsen forfatter Etter 1940
Bjarne Amdahl arrangør, komponist, pianist 1900 – 1919
Einar Amdahl misjonsarbeider, teolog 1870 – 1899
Henrik Ameln politiker, dispasjør 1870 – 1899
Axel Amundsen industrileder, organisasjonsmann 1840 – 1869
Finn Amundsen sportsjournalist 1870 – 1899
Leiv Amundsen klassisk filolog 1870 – 1899
Herman Krag arkitekt 1920 – 1940
Lul Krag maler 1870 – 1899
Nils Krag industrigründer, forretningsdrivende 1840 – 1869
Ole Krag våpenkonstruktør, offiser 1800 – 1839
Thomas Krag forfatter 1840 – 1869
Vilhelm Krag dikter 1870 – 1899
Egil Kraggerud filolog 1920 – 1940
Anders Andersen pioner i arbeiderbevegelsen, sagarbeider 1840 – 1869
Arild Andersen jazzmusiker, komponist Etter 1940
Astrid Andersen forfatter 1900 – 1919
Axel Andersen forfatter, pedagog, filolog 1840 – 1869
Bjarne Andersen skuespiller, instruktør, teatersjef 1900 – 1919
Claus Andersen kjøpmann, skipsreder, embedsperson Før 1750
David Andersen 1840 – 1869
Evert Andersen sjøoffiser 1750 – 1799
Gjord Andersen kjøpmann, embedsperson, godseier Før 1750
Halvor Andersen boksamler, embedsperson Før 1750
Hendrik C Andersen billedhugger 1870 – 1899
Hildur Andersen pianist, musikkpedagog 1840 – 1869
Hjalmar Andersen skøyteløper 1920 – 1940
Inger Marie Andersen skuespiller 1920 – 1940
Johannes Andersen motstandsmann, smugler 1870 – 1899
Karsten Andersen dirigent 1920 – 1940
Knut Andersen filmregissør 1920 – 1940
Kristen Andersen jurist 1900 – 1919
Magnus Andersen - 1 skipsfører, journalist, sjøfartsadministrator 1840 – 1869
Magnus Andersen - 2 fisker, politiker, organisasjonsmann 1900 – 1919
P Chr Andersen sportsjournalist 1870 – 1899
Per Andersen hjerneforsker 1920 – 1940
Reidar Andersen skihopper 1900 – 1919
Sigurd Andersen maskiningeniør, professor 1900 – 1919
Sønnik Andersen forstmann 1870 – 1899
Tryggve Andersen forfatter 1840 – 1869
Peder Andersen Nordmand figurmaler Før 1750
Gidske Anderson journalist, forfatter 1920 – 1940
John, Anderson avisleder 1800 – 1839
Rasmus Anderson filolog, forfatter 1840 – 1869
Joakim Anderssen kjøpmann, reder, dampskipsekspeditør 1800 – 1839
Per Andersson byplanlegger, arkitekt 1920 – 1940
Christian Andreasen politiker, lensmann, lærer 1800 – 1839
Harriet Andreassen fagforeningsleder, politiker 1920 – 1940
Ivar Frithjof Andresen operasanger 1870 – 1899
Johan H Andresen industrileder, politiker 1870 – 1899
Johan Henrik Andresen - 1 tobakksfabrikant, kjøpmann 1800 – 1839
Johan Henrik Andresen - 2 fabrikkeier 1920 – 1940
Kjeld Andresen avholdsforkjemper 1800 – 1839
Nicolai Andresen bankier, kjøpmann 1750 – 1799
Nicolay August Andresen bankier 1800 – 1839
Rudolf Andresen diplomat, sjøoffiser 1900 – 1919
Leif Ove Andsnes pianist Etter 1940
Kristian Andvord tuberkuloseforsker, lege 1840 – 1869
Richard Andvord forretningsdrivende 1800 – 1839
Rolf Andvord diplomat 1870 – 1899
Albert Angell bergverkseier, godseier, kjøpmann Før 1750
Henrik Angell offiser 1840 – 1869
Lorentz Mortensen Angell godseier, bergverkseier, kjøpmann Før 1750
Thomas Angell bergverkseier, kjøpmann, godseier Før 1750
Leif Anisdahl grafisk formgiver 1920 – 1940
Bernt Anker bergverkseier, skipsreder, trelasthandler Før 1750
Bernt Theodor Anker prest, målstrevar 1840 – 1869
Carsten Anker politiker, forretningsdrivende, embedsperson Før 1750
Christian August Anker industrileder, bergverksleder 1840 – 1869
Ella Anker journalist, forfatter 1870 – 1899
Herman Anker folkehøgskolelærer 1800 – 1839
Johan Anker ingeniør, båtkonstruktør 1870 – 1899
Nini Roll Anker forfatter 1870 – 1899
Peder Anker politiker, godseier Før 1750
Peter Anker - 1 kunsthistoriker, museumsmann 1920 – 1940
Peter Anker - 2 koloniadministrator, diplomat, kunstsamler Før 1750
Øyvind Anker bibliotekar, litteraturforsker, musikkforsker 1900 – 1919
Anna Cathrine Av Brandenburg dronning Før 1750
Anna Sofie dronning Før 1750
Anne Christensdotter trolldomsdømt Før 1750
Anne Margrethe Ingebrigtsdatter forkynner Før 1750
Anne Pedersdotter trolldomsdømt, prestekone Før 1750
Antonius luthersk predikant Før 1750
Ole Edvard Antonsen trompetist Etter 1940
Brynild Anundsen avisleder 1840 – 1869
Hans Apeness trelasthandler, konsul 1840 – 1869
Magnus Gustav Arbien medaljør, stempelskjærer Før 1750
Carl Arbo antropolog, militærlege 1800 – 1839
Christian Fredrik Arbo arkitekt 1870 – 1899
Peter Nicolai Arbo maler 1800 – 1839
Barbara Arbuthnott adelig 1800 – 1839
Colin Archer skipskonstruktør, verftseier 1800 – 1839
Holger Arctander humanist Før 1750
Signy Arctander samfunnsøkonom, statistiker 1870 – 1899
Sofus Arctander embedsperson, politiker 1840 – 1869
Fredrich Arentz skolemann Før 1750
Hans Arentz topograf, politisk forfatter, sorenskriver Før 1750
Eilif Armand skuespiller 1920 – 1940
Arne Arnardo sirkusdirektør, artist 1900 – 1919
Arnbjørn Jonsson baglerhøvding, birkebeinerhøvding, syslemann Før 1750
Arne Aslaksson kansler Før 1750
Arne Einarsson Vade geistlig Før 1750
Arne Gasse rydningsmann, leilending Før 1750
Arne Sigurdsson biskop Før 1750
Arnstein Arneberg arkitekt 1870 – 1899
Arne Arnesen - 1 diplomat 1920 – 1940
Arne Arnesen - 2 bibliotekleder 1870 – 1899
David Arnesen 1870 – 1899
Emily Arnesen zoolog 1840 – 1869
Carl Jacob Arnholm jurist 1870 – 1899
Carl Arnold musiker 1750 – 1799
Hans Jacob Arnold offiser Før 1750
Andrea Arntzen sykehusforstanderinne, sykepleielærer 1870 – 1899
Andreas Arntzen embedsperson, politiker 1750 – 1799
Arthur Arntzen skuespiller, forfatter, journalist 1920 – 1940
Sven Arntzen advokat 1870 – 1899
Jens Lauritz Arup politiker, biskop 1750 – 1799
Olaus Arvesen politiker, bladmann, folkehøgskoleleder 1800 – 1839
Ole Peder Arvesen matematiker 1870 – 1899
Arvid Ingjeldsson rådmann Før 1750
Asbjørn Sigurdsson Selsbane stormann Før 1750
Peter Christen Asbjørnsen zoolog, eventyrsamler, forfatter 1800 – 1839
Thomas Asche gullgraver, eiendomsmegler, hotelleier 1800 – 1839
Torkel Halvorsen Aschehoug historiker, sosialøkonom, jurist 1800 – 1839
Ivar Asheim teolog 1920 – 1940
Askatin hirdgeistlig, diplomat, kansler Før 1750
Sigurd Aske misjonær, organisasjonsmann 1900 – 1919
Anders Askevold dyremaler, maler 1800 – 1839
Kjell Askildsen forfatter 1920 – 1940
Per Askim sjøoffiser 1870 – 1899
Cort Aslakssøn astronom, pedagog, filosof Før 1750
Svend Aspaas byggmester Før 1750
Gustaf Aspelin grosserer, diplomat 1840 – 1869
Tor Aspengren fagforeningsleder 1900 – 1919
Arne Asper fiskeriadministrator 1920 – 1940
Per Asplin skuespiller, sanger, pianist 1920 – 1940
Sigurd Asserson fiskeriadministrator 1870 – 1899
Astrid Maud Ingeborg prinsesse 1920 – 1940
Astrid Olavsdatter dronning Før 1750
Eivind Astrup polarforsker 1870 – 1899
Hans Rasmus Astrup forretningsdrivende, politiker 1800 – 1839
Hans Rasmus Astrup skipsmegler, kunstsamler 1920 – 1940
Johannes Astrup misjonsprest 1870 – 1899
Nikolai Astrup maler 1870 – 1899
Nils Astrup - 1 prest, misjonsbiskop 1840 – 1869
Nils Astrup - 2 skipsreder 1900 – 1919
Thorvald Astrup arkitekt 1870 – 1899
Andreas Aubert kunsthistoriker 1840 – 1869
Axel Aubert industrileder 1870 – 1899
Benoni Aubert offiser, kartograf 1750 – 1799
Elise Aubert forfatter 1800 – 1839
Karl Egil Aubert matematiker 1920 – 1940
Vilhelm Aubert sosiolog 1920 – 1940
Andulfinus Audfinn Sigurdsson biskop Før 1750
Audun Eivindsson biskop, riksråd Før 1750
Audun Hugleiksson “Hestakorn” stallare, fehirde, lendmann/baron Før 1750
Audun Torbergsson Raude biskop Før 1750
Ellen Auensen tegner Etter 1940
Per Augdahl embedsperson, jurist 1870 – 1899
Myllarguten musiker (hardingfele) 1750 – 1799
Knut Aukland fysiolog 1920 – 1940
Kjell Aukrust forfatter, tegner 1920 – 1940
Odd Aukrust samfunnsøkonom 1900 – 1919
Olav Aukrust forfatter 1870 – 1899
Tor Aukrust teolog 1920 – 1940
Andreas Aulie riksadvokat 1870 – 1899
Reidar Aulie maler 1900 – 1919
Anders Aune politiker, embedsperson 1920 – 1940
Berit Aunli skiløper Etter 1940
Synnøve Anker Aurdal tekstilkunstner 1900 – 1919
Anton Aure bibliograf 1870 – 1899
Gunvald Aus ingeniør 1840 – 1869
Knud Baade maler 1800 – 1839
Andreas Baalsrud veibygger 1870 – 1899
Jan Baalsrud motstandsmann 1900 – 1919
Terje Baalsrud journalist 1900 – 1919
Gjest Baardsen tyv 1750 – 1799
Egil Baardseth algeforsker, botaniker 1900 – 1919
Torger Baardseth forlegger 1870 – 1899
Bentein Baardson teatersjef, skuespiller, instruktør Etter 1940
Thomas Bache-Gabrielsen konjakkprodusent 1870 – 1899
Jens Bache-Wiig industrileder, professor 1870 – 1899
Anton Sophus Bachke bergmester 1800 – 1839
Ole Andreas Bachke jurist, politiker 1800 – 1839
Victoria Bachke museumsdirektør 1870 – 1899
Per Backe industrileder 1900 – 1919
Andreas Backer journalist, organisasjonsmann 1870 – 1899
Harriet Backer maler 1840 – 1869
Herman Backer arkitekt 1840 – 1869
Julie Backer demograf, statistiker 1870 – 1899
Lars Backer arkitekt 1870 – 1899
Fridtjof Backer-Grøndahl pianist, komponist 1870 – 1899
Conrad Baden musikkpedagog, organist, komponist 1900 – 1919
Sverre Bagge historiker Etter 1940
Arne Baggerud politiker, lensmann, bonde 1800 – 1839
Egil Bakka arkeolog 1920 – 1940
Hallvard Bakke politiker Etter 1940
Bernt Balchen offiser, flyger 1870 – 1899
Fredrik Glad Balchen døvelærer 1800 – 1839
Jens Balchen sivilingeniør, professor 1920 – 1940
Norma Balean skuespiller 1900 – 1919
Jon Balke jazzmusiker, komponist Etter 1940
Peder Balke maler 1800 – 1839
Turid Balke skuespiller, brukskunstner 1920 – 1940
Ivar Ballangrud skøyteløper 1900 – 1919
Ole Peter Hansen Balling maler 1800 – 1839
Anthon Bang forfatter, bladutgiver 1800 – 1839
Anton Christian Bang biskop, kirkehistoriker, statsråd 1840 – 1869
Cathrinus Bang litteraturforsker 1800 – 1839
Christen Staphensøn Bang teologisk forfatter, prest Før 1750
Dagny Bang lege 1840 – 1869
Karin Bang forfatter 1920 – 1940
Knud Sevaldsøn Bang prest, skribent, kobberstikker Før 1750
Maren Elisabeth Bang kokebokforfatter 1750 – 1799
Ove Bang arkitekt 1870 – 1899
Arne, Bang-Hansen skuespiller 1900 – 1919
Kjetil Bang-Hansen danser, instruktør, skuespiller 1920 – 1940
Odd Bang-Hansen journalist, oversetter, forfatter 1900 – 1919
Pål Bang-Hansen fjernsynsmedarbeider, filmregissør 1920 – 1940
Ole Jacob Bangstad offiser, idrettsleder 1900 – 1919
Olaf Barda journalist, sjakkspiller 1900 – 1919
Hans Barlien bonde, politiker 1750 – 1799
Thomas Barratt predikant 1840 – 1869
Hans M Barstad teolog Etter 1940
Agnar Barth professor 1870 – 1899
Daniel Barth bergmann Før 1750
Edvard K Barth zoolog 1900 – 1919
Fredrik Barth sosialantropolog 1920 – 1940
Jacob Barth forstmann, forfatter, religionsfilosof 1800 – 1839
Thomas Barth krystallograf, mineralog, petrograf 1870 – 1899
Friedrich Barthel tivolieier, gjøgler, sirkusdirektør 1800 – 1839
Ørnulf Bast billedhugger 1900 – 1919
Alf B Bastiansen sogneprest 1870 – 1899
Otto Bastiansen fysiker, kjemiker 1900 – 1919
Peter Bastiansen forretningsdrivende, advokat 1900 – 1919
Peter Batta maler Før 1750
Caroline Bauer skoleleder, lærer 1800 – 1839
Adolf Bay fagforeningsleder, baker 1840 – 1869
Frederik Julius Bech biskop 1750 – 1799
Henrik Bech rokokkokunstner, treskjærer Før 1750
Anders Beer skipsreder, fabrikkeier 1800 – 1839
Edvard Befring pedagog 1920 – 1940
Olav Befring botaniker, bonde, astronom 1900 – 1919
Ari Behn forfatter Etter 1940
Fredrik Behrens industrileder, bergverksleder 1870 – 1899
Johan Diederich Behrens sangpedagog, kordirigent 1800 – 1839
Frederik Beichmann jurist, embedsperson 1840 – 1869
Anton Beinset journalist 1870 – 1899
Olav T Beito språkforsker 1900 – 1919
Amalie Sofie Bekkevold dikterhustru 1800 – 1839
Ingebrigt Belle bondeoppvigler 1750 – 1799
Johannes Belsheim prest, bibelforsker 1800 – 1839
Arne Bendiksen sanger, tekstforfatter, komponist 1920 – 1940
Bendix Edv Bendixen arkeolog 1800 – 1839
Peter Bendow rettsskriver, forfatter 1870 – 1899
Finn Benestad musikkforsker 1920 – 1940
Trond Benkestokk godseier, lensherre Før 1750
Jo Benkow politiker, forfatter 1920 – 1940
Gerd Benneche jurist, journalist 1900 – 1919
Hans Andreas Benneche kjøpmann, legatstifter 1800 – 1839
Thomas Bennett forretningsdrivende, reiselivsmann 1800 – 1839
Ole Bentsen mølleeier Før 1750
Gotfred Bentzen lege 1840 – 1869
Jacob Benzon embedsperson Før 1750
Aanund Bjørnsson Berdal sivilingeniør 1870 – 1899
Elias Berdal forsikringsarbeider 1870 – 1899
Arne Berg museumsmann, bygningshistoriker 1900 – 1919
Arno Berg byantikvar, arkitekt 1870 – 1899
Arthur Berg teolog, journalist 1900 – 1919
Eivinn Berg diplomat 1920 – 1940
Frants Berg Før 1750
Gunnar Berg maler 1840 – 1869
Harald Berg verkseier 1800 – 1839
Henning Berg trener, fotballspiller Etter 1940
Jens Christian Berg historiker, jurist 1750 – 1799
Kirsten Bråten Berg sølvsmed, folkemusiker Etter 1940
Knut Berg kunsthistoriker, museumsmann 1920 – 1940
Lars Berg forfatter 1900 – 1919
Lorens Berg lokalhistoriker 1840 – 1869
Magnus Berg forfatter, maler, elfenbensskulptør Før 1750
Odd Berg fabrikkeier, skipsreder 1900 – 1919
Ole Berg offiser 1870 – 1899
Paal Berg jurist, politiker 1870 – 1899
Rolf Y Berg botaniker 1920 – 1940
Sigrun Berg tekstildesigner, brukskunstner 1900 – 1919
Gustav Berg-Jæger dramatiker, regissør, kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Ole F Bergan forretningsdrivende, oppfinner 1870 – 1899
Abraham Berge embedsperson, lærer, politiker 1840 – 1869
Elias Berge prest, organisasjonsmann 1920 – 1940
Gunnar Berge embedsperson, politiker 1920 – 1940
Ola Hermundsen Berge rosemaler 1750 – 1799
Rikard Berge folkelivsgransker 1870 – 1899
Samson Berge husdyrforsker 1870 – 1899
Lauritz Bergendahl skogmester, skiløper 1870 – 1899
Anders Bergene fabrikkeier, grosserer 1840 – 1869
Anne-Lise Bergenheim sykepleier, politiker Etter 1940
Dagny Berger flypioner 1900 – 1919
Birger Bergersen diplomat, politiker, zoolog 1870 – 1899
Johannes Bergersen politiker 1870 – 1899
Ole Bergesen jurist, politiker 1900 – 1919
Sigval Bergesen - 1 verftseier, skipsreder 1870 – 1899
Sigval Bergesen - 2 skipsreder, politiker, industrileder 1840 – 1869
Eivind Berggrav biskop 1870 – 1899
Christian Vilhelm Bergh veibygger, offiser 1800 – 1839
Christopher Anker Bergh administrator, jurist 1750 – 1799
Sverre Bergh dirigent, komponist, pianist 1900 – 1919
Øivind Bergh musiker 1900 – 1919
Bergljot Håkonsdatter lendmannshustru, jarledatter Før 1750
Anna-Eva Bergman maler 1900 – 1919
Karl Bergmann skuespiller, instruktør, teatersjef 1870 – 1899
Arne Bergsgård historiker 1870 – 1899
Einar Bergsland idrettsleder, forretningsdrivende 1900 – 1919
Knut Bergsland språkforsker 1900 – 1919
Brynjulf Bergslien billedhugger 1800 – 1839
Knud Bergslien maler 1800 – 1839
Nils Bergslien tegner, maler, billedhugger 1840 – 1869
Abel Bergstrøm hagebrukskyndig, gartner 1800 – 1839
Kåre Bergstrøm filmfotograf, filmregissør 1900 – 1919
Agnes Berle hotelleier 1870 – 1899
Reidar Johan Berle maler, bokkunstner 1900 – 1919
Johan Daniel Berlin komponist, organist, offentlig tjenestemann Før 1750
Bernard Bernard katolsk prest, apostolisk prefekt 1800 – 1839
Victor Bernau instruktør, sanger, skuespiller 1870 – 1899
Carl Berner - 1 embedsperson, politiker 1840 – 1869
Carl Berner - 2 arkitekt 1870 – 1899
Endre Berner kjemiker 1870 – 1899
Finn Berner arkitekt 1870 – 1899
Hagbard Emanuel Berner embedsperson, politiker 1800 – 1839
Jørgen Berner arkitekt 1870 – 1899
Bias Bernhoft revyforfatter, sanger 1900 – 1919
Jan Fridthjof Bernt jurist Etter 1940
Anne-Lise Berntsen sanger, sopran Etter 1940
Annie Skau Berntsen sykepleier, misjonær 1900 – 1919
Arent Berntsen topograf Før 1750
Bredo Berntsen arkitekt 1870 – 1899
Britannus Berntsen skipper, fiskebåtreder 1840 – 1869
Hans Berntsen fagforeningsleder, pioner i arbeiderbevegelsen 1870 – 1899
Thorbjørn Berntsen fagforeningsleder, politiker 1920 – 1940
Rolf Berntzen instruktør, skuespiller 1900 – 1919
Johan Beronka lokalhistoriker, språkforsker, prest 1870 – 1899
Berit Berthelsen friidrettsutøver Etter 1940
Frithjof Bettum skipsreder, advokat 1900 – 1919
Absalon Pedersson Beyer prest, lærer, forfatter Før 1750
Edvard Beyer litteraturforsker 1920 – 1940
Frants Beyer dispasjør, embedsperson, komponist 1840 – 1869
Fredrik Beyer bokhandler 1800 – 1839
Harald Beyer litteraturformidler, litteraturforsker 1870 – 1899
Antonio Bibalo komponist 1920 – 1940
Johan Lauritz Bidenkap lege 1800 – 1839
Ferdinand Bie lege, friidrettsutøver 1870 – 1899
Claus Bille riksråd, ridder Før 1750
Eske Bille ridder, riksråd, rikshovmester Før 1750
Jon Bing forfatter, jurist Etter 1940
Just Bing historiker, statsarkivar 1840 – 1869
Kristian Magdalon Bing fjellklatrer, jurist 1840 – 1869
Christian Birch-Reichenwald politiker, embedsperson 1800 – 1839
Birgit Bårdsdatter husfrue Før 1750
Harris Birkeland språkforsker 1900 – 1919
Kristian Birkeland fysiker 1840 – 1869
Michael Birkeland politiker, riksarkivar, historiker 1800 – 1839
Richard Birkeland matematiker 1870 – 1899
Emil Birkeli misjonsskoleforstander 1870 – 1899
Fridtjov Birkeli biskop 1900 – 1919
Bjørn Stallare stallare Før 1750
Paul Bjørvig ishavsfarer, fangstmann 1840 – 1869
Olav Bjaaland polfarer, idrettsutøver 1870 – 1899
Bjarne Audunsson kongelig seglbevarer, fehirde Før 1750
Bjarne Erlingsson lendmann/baron Før 1750
Bjarne Kolbeinsson biskop, skald Før 1750
Bjarne Lodinsson kansler, diplomat, baron Før 1750
Henrik Bjelke riksadmiral Før 1750
Jens Bjelke kansler Før 1750
Jens Tillufssøn Bjelke godseier, lensherre Før 1750
Jørgen Bjelke lensherre, embedsperson, offiser Før 1750
Ove Bjelke godseier, lensherre, embedsperson Før 1750
Christian Bjelland industrigründer 1840 – 1869
Alf Bjercke forretningsdrivende 1840 – 1869
Andreas Hesselberg Bjercke arkitekt 1870 – 1899
André Bjerke forfatter 1900 – 1919
Harald Bjerke industrileder 1840 – 1869
Aase Bjerkholt politiker 1900 – 1919
Tor Bjerkmann redaktør 1920 – 1940
Carl Anton Bjerknes fysiker, matematiker 1800 – 1839
Jacob Bjerknes meteorolog 1870 – 1899
Kristian Bjerknes arkitekt, museumsmann 1900 – 1919
Vilhelm Bjerknes fysiker, meteorolog 1840 – 1869
Trygve Bjerkrheim salmedikter, forfatter 1900 – 1919
Ingrid Bjerkås teolog 1900 – 1919
Henrik Anker Bjerregaard forfatter, jurist 1750 – 1799
Petter Jakob Bjerve samfunnsøkonom, politiker 1900 – 1919
Ingrid Bjoner sanger, sopran 1920 – 1940
Olga Bjoner bondelagsleder, ns-politiker 1870 – 1899
Kenneth O. Bjork historiker 1900 – 1919
Marit Rasmusdatter Bjørdal trolldomsdømt Før 1750
Torleiv Bjørgum sølvsmed, musiker (hardingfele) 1920 – 1940
Thor Bjørklund møbelsnekker, oppfinner 1870 – 1899
Halvard Bjørkvik historiker 1920 – 1940
Dagny Bjørnaraa journalist 1870 – 1899
Arne Bjørndal folkemusikksamler, musiker (hardingfele), forsker 1870 – 1899
Jens Bjørneboe forfatter 1920 – 1940
Bjørn Bjørnevik dramatiker, skuespiller, teatersjef 1870 – 1899
Bjørn Bjørnsen journalist, forfatter 1920 – 1940
Knut Bjørnsen kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Bjørn Bjørnson teatersjef, skuespiller 1840 – 1869
Bjørnstjerne Bjørnson forfatter 1800 – 1839
Inga Bjørnson teaterleder, filantrop 1870 – 1899
Karoline Bjørnson dikterhustru 1800 – 1839
Ketil Bjørnstad musiker, forfatter, komponist Etter 1940
Theodor Blackstad hjerneforsker 1920 – 1940
Gudolf Blakstad arkitekt 1870 – 1899
Ragnvald Blakstad industrileder, kraftutbygger 1840 – 1869
Magda Blanc skuespiller 1870 – 1899
Blanca Av Namur dronning Før 1750
Aud Blankholm organisasjonskvinne, sykepleier, administrator Etter 1940
Heinrich Blat politimester, apoteker Før 1750
John H Blegen teolog, filolog 1840 – 1869
Theodore Christian Blegen historiker 1870 – 1899
Eivind Blehr godseier, folkerettsjurist, ns-politiker 1870 – 1899
Otto Blehr politiker, jurist 1840 – 1869
Randi Blehr kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Milada Blekastad humanist 1900 – 1919
Håkon Bleken maler 1920 – 1940
Magne Bleness skuespiller, instruktør 1920 – 1940
Halvor Blinderen bonde Før 1750
Svein Blindheim lærer, offiser 1900 – 1919
Arnoldus Schytte Blix zoofysiolog Etter 1940
Elias Blix salmedikter, teolog, filolog 1800 – 1839
Peter Blix arkitekt 1800 – 1839
Ragnvald Blix karikaturtegner 1870 – 1899
Thomas Blix billedhugger, maler Før 1750
Andreas Bloch maler, tegner 1840 – 1869
Christian Blom komponist, skipsreder 1750 – 1799
Grethe Authén Blom historiker 1920 – 1940
Gustav Peter Blom politiker, topograf, jurist 1750 – 1799
Hans Ørn Blom publisist, forfatter 1800 – 1839
Ida Blom historiker 1920 – 1940
Knut Blom høyesterettsdommer 1900 – 1919
Mathias Blumenthal maler Før 1750
Aslaug Blytt museumsdirektør, kunsthistoriker 1870 – 1899
Axel Blytt botaniker, geolog 1840 – 1869
Matthias Blytt botaniker 1750 – 1799
Jens Boalth skolemann Før 1750
Carl Bock oppdagelsesreisende, diplomat, naturforsker 1840 – 1869
Marit Bockelie musiker, billedkunstner 1920 – 1940
Paul Olaf Bodding misjonsprest 1840 – 1869
Sigurd Bodvar forfatter 1900 – 1919
Axel Boeck fiskeribiolog, fiskeriforsker 1800 – 1839
Christian Boeck lege, naturforsker 1750 – 1799
Cæsar Boeck lege 1840 – 1869
Wilhelm Boeck lege 1800 – 1839
Hermann Boehm sjøoffiser 1870 – 1899
Knut Bohwim filmregissør 1920 – 1940
Mari Boine musiker, sanger Etter 1940
Johan Bojer forfatter 1870 – 1899
Jens Bolling skuespiller 1900 – 1919
Per Bolstad komponist, musiker (fiolin) 1870 – 1899
Agmund Berdorsson Bolt riksråd, høvedsmann, ridder Før 1750
Amund Sigurdsson Bolt biskop, opprørsleder, riksråd Før 1750
Aslak Harniktsson Bolt erkebiskop Før 1750
Thorleif Boman teologisk forsker, prest 1870 – 1899
Tor Bomann-Larsen forfatter, tegner Etter 1940
Arne Bonde kringkastingsmedarbeider, journalist 1920 – 1940
Karl Bonden organisasjonsleder 1900 – 1919
Kjell Bondevik politiker, skolemann 1900 – 1919
Kjell Magne Bondevik teolog, politiker Etter 1940
Hermann Bongard formgiver 1920 – 1940
Narve Bonna skihopper 1900 – 1919
Jacob Bonnevie skolemann, politiker 1800 – 1839
Kristine Bonnevie zoolog 1870 – 1899
Margarete Bonnevie forfatter, kvinnesaksforkjemper 1870 – 1899
Maria Bonnevie skuespiller Etter 1940
Conrad Bonnevie-Svendsen døveprest 1870 – 1899
Jens Book Jenssen tekstforfatter, revydirektør, sanger 1900 – 1919
Jørgine Boomer gjestgiver 1870 – 1899
Andreas Borrichius Borch skolemann, filolog Før 1750
Anka Borch forfatter 1870 – 1899
Christopher Borch billedhugger 1800 – 1839
Peder Ivarssøn Borch lektor, filolog Før 1750
Carsten Borchgrevink polarforsker 1840 – 1869
Christian Fredrik Borchgrevink lege 1920 – 1940
Johanne Borchgrevink misjonær 1800 – 1839
Ridley Borchgrevink tegner, maler 1870 – 1899
Sofie Borchgrevink skoleleder, lærer 1840 – 1869
Anne Borg pedagog, danser, koreograf 1920 – 1940
Lars Borg billedskjærer Før 1750
Oscar Borg komponist, dirigent 1840 – 1869
Sigmund Borgan landbruksøkonom 1920 – 1940
Erik Borge filmprodusent, manusforfatter, regissør 1920 – 1940
Ole Borge motstandsmann, advokat 1900 – 1919
Runar Borge koreograf, instruktør Etter 1940
Paul Borgedal landbruksøkonom 1870 – 1899
Hans Borgen politiker, bonde 1900 – 1919
Johan Borgen forfatter 1900 – 1919
Ole Edvard Borgen metodistprest, biskop 1920 – 1940
Peder Borgen teolog 1920 – 1940
Asbjørg Borgfelt billedhugger 1900 – 1919
Carl Hjalmar Borgstrøm musikkritiker, språkforsker, komponist 1900 – 1919
Hjalmar Borgstrøm 1840 – 1869
Per Borten bonde, politiker 1900 – 1919
Lyder Borthen lege 1840 – 1869
Ewald Bosse sosiolog, sosialøkonom 1870 – 1899
Isak Botnen felemaker, fiolinbygger Før 1750
Paul Botten-Hansen litteraturkritiker, bibliograf, bibliotekar 1800 – 1839
Thore Boye diplomat, embedsperson 1900 – 1919
Hjalmar Hjorth Boyesen litteraturforsker, forfatter 1840 – 1869
Jens Boyesen diplomat 1920 – 1940
Audun Boysen friidrettsutøver 1920 – 1940
Emil Boyson forfatter, oversetter 1870 – 1899
Brage Boddason Den Gamle skald Før 1750
Ole Sivert Bragstad ingeniør, elektrotekniker 1840 – 1869
Rolf Brahde astronom 1900 – 1919
Peter S Brandal selfangstreder 1870 – 1899
Andreas Brandrud kirkehistoriker 1840 – 1869
Lars Brandstrup gallerist 1900 – 1919
Anton Brandt veterinær 1870 – 1899
Fr Brandt jurist 1800 – 1839
Wilhelmine Brandt genealog 1800 – 1839
Willy Brandt politiker 1900 – 1919
Johannes Brandtzæg misjonsleder 1840 – 1869
Per Brandtzæg patolog 1920 – 1940
Gerd Brantenberg forfatter Etter 1940
Anders Bratholm jurist 1920 – 1940
Brita Bratland folkesanger, kveder 1920 – 1940
Jens Bratlie politiker, offiser 1840 – 1869
Rune Bratseth fotballspiller, idrettsleder Etter 1940
Jens Olavssøn Bratt kannik Før 1750
Torbjørn Olavssøn Bratt biskop Før 1750
Trygve Bratteli politiker 1900 – 1919
Jens-Halvard Bratz politiker, industrileder 1920 – 1940
Olaus Breda filolog, prest 1840 – 1869
Erik Bredal biskop Før 1750
Niels Krog Bredal forfatter Før 1750
Anfin Breder bygdemålsdikter, prest Før 1750
Espen Bredesen skihopper Etter 1940
Per Bredesen fotballspiller 1920 – 1940
Anja Breien filmregissør 1920 – 1940
Rasmus Breistein filmregissør 1870 – 1899
Bård Breivik billedhugger Etter 1940
Nicolaus Brekespear kardinal, pave Før 1750
Knud Brekke filolog, skolemann 1840 – 1869
Paal Brekke forfatter 1920 – 1940
Toril Brekke forfatter Etter 1940
Anders Hillegård Bremer professor 1870 – 1899
Kari Bremnes komponist, tekstforfatter, sanger Etter 1940
Hallgeir Brenden skiløper 1920 – 1940
Christian Bretteville embedsperson, politiker 1800 – 1839
Brigida Haraldsdatter kongsdatter Før 1750
Hans Brimi folkemusiker 1900 – 1919
Diderik Brinch bokhandler, forfatter, fiskeriadministrator Før 1750
Alex Brinchmann forfatter, lege 1870 – 1899
Arild Brinchmann instruktør 1920 – 1940
Tor Åge Bringsværd forfatter 1920 – 1940
August Brinkmann zoolog 1870 – 1899
Hjalmar Broch zoolog 1870 – 1899
Jens Peter Broch språkforsker 1800 – 1839
Lagertha Broch forfatter, kvinnesaksforkjemper, illustratør 1840 – 1869
Lisbeth Broch politiker, pedagog 1900 – 1919
Nanna Broch boligkontrollør 1870 – 1899
Olaf Broch språkforsker 1840 – 1869
Ole Jacob Broch forsker, politiker 1800 – 1839
B Dybwad Brochmann forfatter, samfunnskritiker, politiker 1870 – 1899
Georg Brochmann redaktør, forfatter 1870 – 1899
Odd Brochmann arkitekt 1900 – 1919
Ludvig Frederik Brock offiser 1750 – 1799
Birgit Brock-Utne pedagog 1920 – 1940
Caspar Christopher Brockenhuus offiser, godseier Før 1750
Nora Brockstedt kabaretartist, sanger 1920 – 1940
Alf Brodal lege 1900 – 1919
Svein Erik Brodal skuespiller, teatersjef, instruktør 1920 – 1940
Arvid Brodersen sosiolog 1900 – 1919
Johan Christian Brodtkorb proprietær 1750 – 1799
Kari Nissen Brodtkorb arkitekt Etter 1940
Erik Brofoss politiker, økonom 1900 – 1919
Per Bronken skuespiller, forfatter, instruktør 1920 – 1940
Anne Brown sopran, sanger, sangpedagog 1900 – 1919
Ottar Brox politiker, samfunnsviter 1920 – 1940
Finn Brudevold odontolog 1900 – 1919
Kristin Brudevoll litteraturformidler Etter 1940
Charles M Bruff rettskjemiker, overlærer 1870 – 1899
Jan-Magnus Bruheim forfatter 1900 – 1919
Einar Brun marinbiolog 1920 – 1940
Fridthjov Brun bokhandler 1870 – 1899
Johan Brun - 1 apoteker, politiker 1800 – 1839
Johan Brun - 2 lege, tannlege 1840 – 1869
Johan Brun - 3 fotograf 1920 – 1940
Johan Nordal Brun dikter, biskop Før 1750
Johannes Brun skuespiller 1800 – 1839
Louise Brun skuespiller 1800 – 1839
Lyder Brun teolog 1870 – 1899
Viggo Brun matematiker 1870 – 1899
Jørgen Brunchorst botaniker, museumsmann, politiker 1840 – 1869
Gro Harlem Brundtland politiker, lege 1920 – 1940
Olav Brunvand journalist 1900 – 1919
Gunnar Brunvoll kulturadministrator 1920 – 1940
Bjarne Brustad bratsjist, komponist 1870 – 1899
Sylvia Brustad politiker Etter 1940
Håkon Brusveen skiløper, radioreporter 1920 – 1940
Christopher Bruun prest, folkehøgskolelærer 1800 – 1839
Sverre Bruun lærebokforfatter 1870 – 1899
Chris Bruusgaard jordmor 1900 – 1919
Martin Bruusgaard skipsreder, skipsfører 1840 – 1869
Knut Bry fotograf Etter 1940
Severin M Bryde forlegger 1840 – 1869
Aasulv O Bryggesaa politiker, bonde 1840 – 1869
Asbjørn Bryhn politiembetsmann 1900 – 1919
Nils Bryhn lege, botaniker 1840 – 1869
Alf Bryn patentingeniør, forfatter, fjellklatrer 1870 – 1899
Alfred Bryn patentingeniør 1840 – 1869
Dag Bryn diplomat, politiker 1900 – 1919
Finn Bryn arkitekt 1870 – 1899
Halfdan Bryn militærlege, antropolog 1840 – 1869
Helmer Bryn diplomat 1840 – 1869
Knud Bryn industrileder 1840 – 1869
Thomas Bryn embedsperson, politiker 1750 – 1799
Aasmund Brynildsen forlagskonsulent, forfatter 1900 – 1919
John Brynildsen leksikograf, filolog 1840 – 1869
Morten Brünnich naturforsker, bergembetsmann Før 1750
Edvard Fliflet Bræin komponist 1920 – 1940
Ola Skjåk Bræk bankleder, politiker 1900 – 1919
Sjur Brækhus jurist 1900 – 1919
Sivert Brækmo fangstmann, ishavsskipper 1840 – 1869
Hans Brækstad litterat, konsul, journalist 1840 – 1869
Olav Brænden farmasøyt 1900 – 1919
Berit Brænne skuespiller, forfatter 1900 – 1919
Bernhard Brænne fabrikkeier 1840 – 1869
Curt Bräuer diplomat 1870 – 1899
Anton Wilhelm Brøgger - 1 arkeolog 1870 – 1899
Anton Wilhelm Brøgger - 2 boktrykker 1800 – 1839
Jan Christian Brøgger sosialantropolog, psykolog 1920 – 1940
Waldemar Brøgger forfatter, redaktør 1900 – 1919
Waldemar Christopher Brøgger geolog 1840 – 1869
Severin Brørby glasskunstner 1920 – 1940
Tharald Brøvig - 1 redaktør, sakfører, skipsreder 1870 – 1899
Tharald Brøvig - 2 investor, skipsreder Etter 1940
Oddvar Brå skiløper Etter 1940
Birger Braadland offiser, politiker 1870 – 1899
Trygve Braarud botaniker 1900 – 1919
Sverre Braastad konjakkprodusent 1870 – 1899
Stein Bråten sosialpsykolog, sosiolog 1920 – 1940
Oskar Braaten forfatter 1870 – 1899
Ludvig G Braathen skipsreder, luftfartspioner 1870 – 1899
Trygve Braatøy psykiater, lege 1900 – 1919
Aamund Bu oppfinner, lokalhistoriker, museumsmann 1870 – 1899
Magdalene Buchholm forfatter 1750 – 1799
Adolph Budde landbrukslærer 1800 – 1839
Bjørn Bue misjonsprest, biskop 1920 – 1940
Anders Buen journalist, politiker 1840 – 1869
Knut Buen kulturformidler, musiker (hardingfele) Etter 1940
Karsten Buer trener, travtrener 1900 – 1919
Alexander Bugge historiker 1870 – 1899
Anders Bugge kunsthistoriker 1870 – 1899
Carl Bugge geolog 1870 – 1899
Frederik Moltke Bugge skolemann, filolog 1800 – 1839
Karl Ludvig Tørrisen Bugge jurist, politiker, bankleder 1840 – 1869
Kathrine Bugge sosialistisk kulturarbeider 1870 – 1899
Peter Olivarius Bugge biskop 1750 – 1799
Samuel Bugge prest, forfatter Før 1750
Sophus Bugge filolog, språkforsker 1800 – 1839
Stein Bugge teatersjef, teaterteoretiker, forfatter 1870 – 1899
Wilhelm Bugge biskop, professor 1800 – 1839
Anna Bugge Wicksell jurist, kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Ludvik Buland fagforeningsleder 1870 – 1899
Brynjulf Bull politiker, jurist 1900 – 1919
Edv Bull historiker, politiker 1870 – 1899
Edvard Bull - 1 historiker 1900 – 1919
Edvard Bull - 2 lege 1840 – 1869
Edvard Hagerup Bull - 1 jurist, politiker 1840 – 1869
Edvard Hagerup Bull - 2 komponist 1920 – 1940
Francis Bull litteraturforsker 1870 – 1899
Fredrik Rosing Bull ingeniør 1870 – 1899
Georg Andreas Bull arkitekt 1800 – 1839
Henrik Bull - 1 arkitekt 1840 – 1869
Henrik Bull - 2 ekspedisjonsleder, hvalfangstreder 1840 – 1869
Henrik Janson Bull kjemiker, fiskeriadministrator 1840 – 1869
Jacob B Bull forfatter 1840 – 1869
Jens Bull diplomat 1870 – 1899
Johan Bull - 1 journalist, tegner 1870 – 1899
Johan Bull - 2 embedsperson 1750 – 1799
Johan Peter Bull instruktør, teaterhistoriker, kirurg, teaterleder 1870 – 1899
Johan Randulf Bull embedsperson, jurist Før 1750
Knud Bull maler 1800 – 1839
Odd Bull flyoffiser 1900 – 1919
Olaf Bull dikter 1870 – 1899
Ole Bull musiker (fiolin) 1800 – 1839
Peter Bull 1840 – 1869
Tove Bull språkforsker Etter 1940
Trygve Bull skolemann, politiker 1900 – 1919
Fredrik Bull-Hansen offiser 1920 – 1940
Rolf Bull-Hansen lærer, reformpedagog 1870 – 1899
Anders Buraas journalist, organisasjonsmann 1900 – 1919
Barthold A Butenschøn forlegger 1900 – 1919
Hanna Butenschøn forfatter 1840 – 1869
Peter Butenschøn arkitekt Etter 1940
Ragnhild Butenschøn billedhugger 1900 – 1919
Kolbjørn Buøen skuespiller 1870 – 1899
Johan Andreas Wilhelm Büchner stadsfysikus Før 1750
Aase Bye skuespiller 1900 – 1919
Erik Bye forfatter, visesanger, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Roar Matheson Bye maler, grafiker 1870 – 1899
Ronald Bye politiker 1920 – 1940
Sjur Bygd forfatter 1870 – 1899
Carsten Byhring skuespiller 1900 – 1919
Aadel Bülow-Hansen fysioterapeut 1900 – 1919
Victor Bülow-Hansen lege 1840 – 1869
Kjell Bækkelund pianist 1920 – 1940
Embrik Bæra rosemaler 1750 – 1799
Nils Bæra rosemaler 1750 – 1799
Finn Bø journalist, revyforfatter, dramatiker 1870 – 1899
Olav Bø folkelivsgransker 1900 – 1919
Per Bø bonde 1800 – 1839
Wilhelm Bøckman biskop 1840 – 1869
Adam Trampe Bødtker filolog 1840 – 1869
Carl Bødtker kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Johannes Sejersted Bødtker mesén, finansmann, kunstsamler 1870 – 1899
Miranda Bødtker tekstillærer, tegner, illustratør 1870 – 1899
Ragnvald Bødtker fløtningsleder 1840 – 1869
Sigurd Bødtker teaterkritiker 1840 – 1869
Alf Bøe kunsthistoriker, museumsdirektør 1920 – 1940
Anna Bøe journalist 1840 – 1869
Frants Bøe maler 1800 – 1839
Gunnar Bøe samfunnsøkonom 1900 – 1919
Johannes Bøe arkeolog 1870 – 1899
Wilhelm S Bøe organisasjonsmann 1900 – 1919
Kari Bøge forfatter, illustratør Etter 1940
Evi Bøgenæs Lødrup forfatter 1900 – 1919
Christen Gran Bøgh reiselivsdirektør 1870 – 1899
Johan Bøgh kunsthistoriker, museumsmann 1840 – 1869
Ingvar Bøhn folkehøgskolelærer, prest 1800 – 1839
Ole Bøhn musiker (fiolin) Etter 1940
Søren Bølle sektstifter Før 1750
Lilly Bølviken høyesterettsdommer 1900 – 1919
Hans Børli forfatter 1900 – 1919
Erik Børresen legatstifter, skipsreder, grosserer 1750 – 1799
Jacob Børresen sjøoffiser 1840 – 1869
Odd Børretzen kåsør, forfatter, tegner 1920 – 1940
Christian Børs forretningsdrivende, mesén 1800 – 1839
Lise Børsum skribent, motstandskvinne 1900 – 1919
Peter Børting jernverkseier Før 1750
Haldor Børve arkitekt 1840 – 1869
Bård Guttormsson På Rein birkebeinerhøvding, erkebiskop, lendmann Før 1750
Jacob Calmeyer maler 1800 – 1839
Albert Cammermeyer forlegger, bokhandler 1800 – 1839
Margarethe Cammermeyer sanitetsoffiser, aktivist Etter 1940
Andreas Cappelen jurist, politiker 1900 – 1919
August Cappelen maler 1800 – 1839
Diderik Cappelen kammerherre, jernverkseier 1840 – 1869
Johan Cappelen stortingets første kontorsjef 1800 – 1839
Jørgen W Cappelen bokhandler, forlegger 1800 – 1839
Molle Cappelen arkitekt 1920 – 1940
Peder W Cappelen forlegger, forfatter 1920 – 1940
Per Cappelen arkitekt 1920 – 1940
Ivo Caprino kunstner, filmprodusent, regissør 1920 – 1940
Finn Carling forfatter 1920 – 1940
Edith Carlmar filmregissør, skuespiller 1900 – 1919
Bjørn Carlsen maler Etter 1940
Elling Carlsen ishavsskipper 1800 – 1839
Ignate Carlsen avholdsforkjemper 1840 – 1869
Ingvald B Carlsen prest 1870 – 1899
Lalla Carlsen skuespiller, sanger 1870 – 1899
Niels Carlsen reder, trelasthandler, bankier Før 1750
Reidar Carlsen politiker 1900 – 1919
Caroline Mathilde dronning 1750 – 1799
David Carstens gjestgiver, traktør 1750 – 1799
Carl Paul Caspari teolog 1800 – 1839
Theodor Caspari forfatter 1840 – 1869
Frede Castberg jurist 1870 – 1899
Johan Castberg jurist, politiker 1840 – 1869
Knut Støren Castberg hagebrukskyndig 1900 – 1919
Peter Harboe Castberg bankleder 1840 – 1869
Cecilia Sigurdsdatter kongsmor, kongsdatter Før 1750
Francesco Cetti luftskipper 1840 – 1869
Charlotta dronning 1750 – 1799
Charlotte Amalie Av Hessen-Kassel dronning Før 1750
Arent Christensen grafiker 1870 – 1899
Christen Christensen verftseier, hvalfangstreder 1840 – 1869
Christen Thorsen Christensen agronom 1800 – 1839
Christian Christensen offiser, journalist 1920 – 1940
Christian A R Christensen forfatter, journalist 1900 – 1919
Dorothea Christensen husstellærer, kokebokforfatter 1840 – 1869
Finn Christensen billedhugger, grafiker, maler 1920 – 1940
Gyda Christensen skuespiller, instruktør, koreograf 1870 – 1899
Haaken A Christensen gallerist, kunstsamler 1920 – 1940
Halfdan Christensen teatersjef, skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Hjalmar Christensen forfatter 1840 – 1869
Ingolf Elster Christensen politiker, embedsperson 1870 – 1899
Ivar An Christensen skipsreder 1840 – 1869
Jon Christensen jazzmusiker Etter 1940
Lars Christensen hvalfangstreder 1870 – 1899
Lars Saabye Christensen forfatter Etter 1940
Nils-Reinhardt Christensen filmregissør, forfatter 1900 – 1919
Thorvald Christensen embedsperson, politiker 1800 – 1839
Tørres Christensen kjøpmann, skipsreder, eiendomsbesitter Før 1750
Christian 1 konge Før 1750
Christian 2 Før 1750
Christian 3 konge Før 1750
Christian 4 konge Før 1750
Christian 5 konge Før 1750
Christian 6 konge Før 1750
Christian 7 konge Før 1750
Christian August general, prins, stattholder 1750 – 1799
Christian Frederik konge 1750 – 1799
Bjørn Christiansen psykolog 1920 – 1940
Hallfrid Christiansen språkforsker 1870 – 1899
Sigurd Christiansen forfatter 1870 – 1899
Christian Christie arkitekt 1800 – 1839
Erling Christie forfatter 1920 – 1940
Henrik Christie sivilingeniør, turbinkonstruktør 1870 – 1899
Håkon Christie arkitekt, antikvar 1920 – 1940
Johan Christie flyoffiser 1900 – 1919
Nils Christie kriminolog 1920 – 1940
Sigrid Christie kunsthistoriker, antikvar 1920 – 1940
Werner Christie - 1 industrileder, lagmann, landmåler Før 1750
Werner Christie - 2 landbruksforsker 1870 – 1899
Werner Christie - 3 flyoffiser 1900 – 1919
Wilhelm Frimann Koren Christie politiker, embedsperson 1750 – 1799
Christine Av Sachsen dronning Før 1750
Ola Christofersen redaktør, avisleder, journalist 1840 – 1869
Christoffer Av Bayern konge Før 1750
Bjørn Christophersen offiser 1900 – 1919
Christian Christophersen grosserer 1840 – 1869
Erling Christophersen geograf, botaniker, diplomat 1870 – 1899
Halfdan Olaus Christophersen statsstipendiat, forfatter, idéhistoriker 1900 – 1919
Peder Christophersen godseier, forretningsdrivende, mesén 1840 – 1869
Wilhelm Christophersen politiker, diplomat 1800 – 1839
Solveig Christov forfatter 1900 – 1919
Niels Svendssøn, Chronich teolog Før 1750
Frimann Clasen komponist 1870 – 1899
Peter Andreas Clausen lærer, språkforsker 1800 – 1839
Andreas Claussen riksmeglingsmann, høyesterettsadvokat 1870 – 1899
Peder Claussøn Friis humanist, prest Før 1750
Kristin Clemet politiker, siviløkonom Etter 1940
Halfdan Cleve pianist, komponist 1870 – 1899
Peder Jørgen Cloumann eidsvollsmann, fogd Før 1750
Bernt Clüver maler 1870 – 1899
Erik Colban diplomat 1870 – 1899
Erik Andreas Colban prest 1750 – 1799
Marie Colban oversetter, forfatter 1800 – 1839
Anna Colbjørnsdatter Ramus prestekone Før 1750
Christian Colbjørnsen jurist, embedsperson Før 1750
Edvard Colbjørnsen jurist Før 1750
Hans Colbjørnsen trelasthandler, offiser Før 1750
Ole Colbjørnsen politiker, journalist 1870 – 1899
Peder Colbjørnsen trelasthandler, offiser Før 1750
Johan Cold forfatter, prest Før 1750
Axel Coldevin historiker 1900 – 1919
Hans Emahus Tønder Coldevin godseier 1750 – 1799
Alf Collett genealog, historiker, jurist 1840 – 1869
Camilla Collett kvinnesaksforkjemper, forfatter 1800 – 1839
Christian Ancher Collett arkitekt, bergråd 1750 – 1799
Emil Collett kjemiker 1870 – 1899
Frederik Collett maler 1800 – 1839
James Collett - 1 trelasthandler Før 1750
James Collett - 2 forretningsdrivende Før 1750
Johan Collett embedsperson, jurist 1750 – 1799
John Collett forretningsdrivende 1750 – 1799
Jonas Collett - 1 statsråd 1750 – 1799
Jonas Collett - 2 litterat, jurist 1800 – 1839
Peter Collett godseier, høyesterettsdommer 1750 – 1799
Robert Collett zoolog 1840 – 1869
Christen Collin litteraturforsker 1840 – 1869
Jens Colstrup etterretningsagent, prest Før 1750
Andreas Conradi lege, professor 1800 – 1839
Johan Gottfried Conradi - 1 dirigent, korleder, komponist 1800 – 1839
Johan Gottfried Conradi - 2 lege 1800 – 1839
Elias Corneliussen sjøoffiser 1870 – 1899
Anthony Coucheron ingeniøroffiser Før 1750
Willem Coucheron ingeniøroffiser Før 1750
Gorgus Coward skolemann 1900 – 1919
Alf Cranner sanger, komponist, tekstforfatter 1920 – 1940
John Crowe forretningsdrivende, konsul 1750 – 1799
Cornelius Cruys admiral Før 1750
Olea Crøger folkelivsgransker 1800 – 1839
John Cunningham lensherre, sjøoffiser Før 1750
Magnus Dagestad skoleleder, treskjærer 1840 – 1869
Dagfinn Bonde syslemann, stallare, lagmann Før 1750
Helga Dagsland sykepleforsker, sykepleier, sykepleielærer 1900 – 1919
Arne D Dahl general 1870 – 1899
Birger Dahl industridesigner, interiørarkitekt 1900 – 1919
Carl Dahl stadskonduktør, ingeniør 1800 – 1839
Chrix Dahl grafiker, maler 1900 – 1919
Dorthea Dahl 1870 – 1899
Eilif Dahl botaniker, politiker 1900 – 1919
Erich Christian Dahl bryggerieier 1800 – 1839
Hans Fredrik Dahl historiker, medieforsker, journalist 1920 – 1940
Hans Normann Dahl grafiker, maler 1920 – 1940
Harald Dahl bergingeniør 1870 – 1899
Helge Dahl pedagog 1920 – 1940
Helmer Dahl ingeniør, forskningspolitiker 1900 – 1919
Johan Dahl forlegger, bokhandler 1800 – 1839
Johan Christian Dahl maler 1750 – 1799
Knud Dahl industrigründer 1800 – 1839
Knut Dahl fiskeribiolog 1870 – 1899
Ludvig Dahl embedsperson, spiritist 1840 – 1869
Maren Cathrine Dahl jurist, lærer 1840 – 1869
Niels Alstrup Dahl religiøs forfatter, embedsperson 1840 – 1869
Nils Dahl folkeopplyser, prest 1750 – 1799
Nils Alstrup Dahl teolog 1900 – 1919
Odd Dahl ingeniør, flyger 1870 – 1899
Ole-Johan Dahl informatiker 1920 – 1940
Ottar Dahl historiker 1920 – 1940
Otto Christian Dahl misjonær, språkforsker 1900 – 1919
Ove Dahl botaniker 1840 – 1869
Roald Dahl forfatter 1900 – 1919
Siegwald Dahl dyremaler, maler 1800 – 1839
Theodor Dahl forfatter, journalist 1870 – 1899
Thorleif Dahl filolog, reklamemann, kulturformidler 1870 – 1899
Titt Fasmer Dahl forfatter 1900 – 1919
Tor Edvin Dahl forfatter Etter 1940
Tove Stang Dahl jurist 1920 – 1940
Willy Dahl litteraturforsker 1920 – 1940
Knut Dahle musiker (hardingfele) 1800 – 1839
Lars Dahle misjonær, misjonsarbeider 1840 – 1869
Tellef Dahll geolog, bergmester 1800 – 1839
Juni Dahr skuespiller Etter 1940
Harald Dal maler 1900 – 1919
Ingerid Dal språkforsker 1870 – 1899
Irene Dalby svømmer Etter 1940
Johannes Dale kjemiker 1920 – 1940
Unn Søiland Dale produktutvikler, tekstildesigner 1920 – 1940
Frieda Dalen lærer, organisasjonsleder, motstandskvinne 1870 – 1899
Olav Dalgard dramaturg, instruktør, forfatter 1870 – 1899
Anders Bentssøn Dall geistlig Før 1750
Laila Dalseth jazzmusiker 1920 – 1940
Niels Wilhelm Damm bokhandler, forlegger 1800 – 1839
Erik Dammann forfatter, samfunnskritiker 1920 – 1940
Harald Damsleth reklametegner, illustratør 1900 – 1919
Gunnar Danbolt kunsthistoriker 1920 – 1940
Edvard Christian Danielsen sjøoffiser 1870 – 1899
Egil Danielsen friidrettsutøver 1920 – 1940
Rolf Danielsen historiker 1920 – 1940
Daniel Cornelius Danielssen naturforsker, lege, politiker 1800 – 1839
Sigurd Danifer maler 1870 – 1899
Christian Conrad Danneskiold-Laurvig greve, sjøoffiser Før 1750
Alf Dannevig fiskeriforsker 1870 – 1899
Birger Dannevig bedriftshistoriker, lokalhistoriker, sjøfartshistoriker 1920 – 1940
Gunder Mathiesen Dannevig fiskeriforsker 1840 – 1869
Harald Dannevig fiskeribiolog 1870 – 1899
Hans Jørgen Darre geistlig, skolemann 1800 – 1839
Jacob Darre prest, eidsvollsmann 1750 – 1799
Hans Jørgen Darre-Jenssen jernbaneingeniør 1840 – 1869
Benjamin Dass skolemann Før 1750
Petter Dass proprietær, skipper, prest Før 1750
Arthur David-Andersen gullsmed 1870 – 1899
Ivar David-Andersen gullsmed 1900 – 1919
Trygve M Davidsen reklametegner, illustratør 1870 – 1899
Ingebrigt Davik lærer, sanger, forfatter 1920 – 1940
Alexis De Chateauneuf arkitekt 1750 – 1799
Johan Caspar De Cicignon offiser Før 1750
Ulrik Frederik De Cicignon offiser, embedsperson Før 1750
Christian Magnus De Falsen embedsperson, jurist Før 1750
Envold De Falsen forfatter, embedsperson 1750 – 1799
Bendix De Fine embedsperson, topograf Før 1750
Nicolaus De Freund kjøpmann, apoteker Før 1750
Trygve De Lange jurist, organisasjonsmann 1900 – 1919
Thomas De Stockfleth forfatter, jurist Før 1750
Jonas De Svanenhielm handelsmann Før 1750
Emanuel De Thygeson embedsperson, godseier 1750 – 1799
Mats De Tonsberg forretningsdrivende, embedsperson Før 1750
Per Deberitz maler 1870 – 1899
Henrik Dedichen psykiater 1840 – 1869
Ole Dehli jurist, organisasjonsmann 1840 – 1869
Bartholomæus Deichman geistlig Før 1750
Carl Deichman jernverkseier, boksamler Før 1750
Peter Deinboll politiker, naturforsker, prest 1750 – 1799
Rikka Deinboll bibliotekar 1870 – 1899
Ananias Dekke skipsbyggmester 1800 – 1839
Desideria dronning 1750 – 1799
Elise Dethloff lege 1870 – 1899
Ole Devegge bibliotekar, samler, numismatiker 1750 – 1799
Olaf Devik fysiker 1870 – 1899
Finn Devold fiskeribiolog 1900 – 1919
Ole Andreas Devold industrigründer 1800 – 1839
Jan Didriksen jurist, organisasjonsmann 1900 – 1919
Einar Diesen journalist 1870 – 1899
Erik Diesen kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Ernst Diesen teatersjef, skuespiller 1900 – 1919
Henry Diesen sjøoffiser 1870 – 1899
Kari Diesen sanger, skuespiller 1900 – 1919
Thorstein Diesen - 1 jurist, journalist, politiker 1840 – 1869
Thorstein Diesen - 2 kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Eduard Dietl offiser 1870 – 1899
Robert Dietrich billedhugger 1870 – 1899
Johannes Wilhelm Christian Dietrichson prest, postarbeider 1800 – 1839
Leif Dietrichson flypioner, sjøoffiser 1870 – 1899
Lorentz Dietrichson forfatter, kunsthistoriker 1800 – 1839
Mathilde Dietrichson maler 1800 – 1839
Wilhelm Dietrichson organisasjonsmann, landbrukslærer, politiker 1870 – 1899
Jan Digerud arkitekt 1920 – 1940
Carl Diriks fyrdirektør, tegner 1800 – 1839
Christian Adolph Diriks politiker, jurist, embedsperson 1750 – 1799
Niels Chr Ditleff diplomat, forfatter 1870 – 1899
O Ditlev-Simonsen idrettsleder, idrettsutøver, skipsreder 1870 – 1899
Olaf Ditlev-Simonsen skipsreder 1840 – 1869
Per Ditlev-Simonsen politiker, skipsreder 1920 – 1940
Mikkel Dobloug grosserer 1840 – 1869
Jæger Dokk forsikringsarbeider 1920 – 1940
Liv Dommersnes skuespiller 1920 – 1940
Sivert Donali billedhugger 1920 – 1940
Hans Dons sjøoffiser, flypioner 1870 – 1899
Henny Dons lærer, misjonskvinne 1870 – 1899
Waldemar Dons filosof 1840 – 1869
Lauritz J Dorenfeldt ingeniør 1840 – 1869
Lauritz Jenssen Dorenfeldt jurist 1900 – 1919
Dorothe Engelbretsdatter forfatter Før 1750
Dorothea Av Brandenburg dronning Før 1750
Dorothea Av Sachsen-Lauenburg dronning Før 1750
Edvard Drabløs skuespiller 1870 – 1899
Christian Jacobsen Drakenberg sjømann Før 1750
Erling Drangsholt skuespiller, sanger 1870 – 1899
J F L Dreier maler 1750 – 1799
Nicolay Drejer offiser 1750 – 1799
Peter Drejer lagmann Før 1750
Gudrun Løchen Drewsen kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Viggo B Drewsen kjemiker 1840 – 1869
Jakob Dreyer boktrykker 1840 – 1869
Axel Drolsum bibliotekleder, forsvarsvenn 1840 – 1869
Halvard Drægni fruktkonservesprodusent 1840 – 1869
Frederik Due offiser, embedsperson 1750 – 1799
Mary Barratt Due musikkpedagog, pianist 1870 – 1899
Paul Due arkitekt 1800 – 1839
Stephan Due forstander 1800 – 1839
Bernhard Dunker forfatter, advokat 1800 – 1839
Conradine Dunker forfatter 1750 – 1799
Jens Dunker arkitekt 1870 – 1899
Arne Durban billedhugger 1900 – 1919
Halvor Durban-Hansen boktrykker 1900 – 1919
Olav Duun forfatter 1870 – 1899
Arne Dybfest forfatter, journalist 1840 – 1869
Jacob Dybwad bokhandler 1800 – 1839
Johanne Dybwad skuespiller, instruktør 1840 – 1869
Vilhelm Dybwad forfatter, jurist 1840 – 1869
Ståle Dyrvik historiker Etter 1940
Sven Ivar Dysthe møbeldesigner, industridesigner 1920 – 1940
Dyveke Ottikesdatter Før 1750
Bjørn Dæhlie skiløper, forretningsdrivende Etter 1940
Lisbet Dæhlin keramiker 1920 – 1940
Annasif Døhlen billedhugger 1920 – 1940
Carl Dørnberger maler 1840 – 1869
Odd Einar Dørum statsråd, politiker Etter 1940
Arne Dørumsgaard komponist, gjendikter, sanger 1920 – 1940
Ludvig Kristensen Daa politiker, historiker, etnolog 1800 – 1839
Iver Daae forretningsdrivende, kunstsamler, tolltjenestemann 1840 – 1869
Ludvig Daae politiker, jurist, embedsperson 1800 – 1839
Ludvig Ludvigsen Daae historiker 1800 – 1839
Bendix Ebbell lege, egyptolog 1840 – 1869
Jon Eberson musiker (gitar), komponist Etter 1940
Eivind Eckbo jurist, offiser, forretningsdrivende 1870 – 1899
Johan Fredrik Eckersberg maler 1800 – 1839
Johannes Eckhoff skuespiller 1900 – 1919
Lorentz Eckhoff litteraturforsker 1870 – 1899
Tias Eckhoff industridesigner 1920 – 1940
Torstein Eckhoff professor 1900 – 1919
Øivind Eckhoff pianist, musikkforsker 1900 – 1919
Elisabeth Edland avholdsforkjemper, lærer 1840 – 1869
Henrik Edland veterinær 1900 – 1919
Aril Edvardsen predikant, misjonsleder 1920 – 1940
Edvard Edvardsen historiker, skolemann Før 1750
Haakon Eeg-Henriksen entreprenør, sivilingeniør 1870 – 1899
Leif Efskind kirurg 1900 – 1919
Olav Eftestøl skolemann, politiker 1840 – 1869
Julie Ege modell, skuespiller Etter 1940
Christian Egeberg lege 1800 – 1839
Fredrikke Egeberg komponist 1800 – 1839
Westye Egeberg trelasthandler, skogeier 1800 – 1839
Hans Egede prest, misjonær, biskop Før 1750
Niels Egede misjonær, grønlandskjøpmann Før 1750
Poul Egede filolog, misjonær Før 1750
Adam Egede-Nissen postarbeider, politiker 1840 – 1869
Halfdan Egedius maler, tegner 1870 – 1899
Erik Egeland journalist, forfatter, billedkunstner 1920 – 1940
Jan Egeland organisasjonsmann, politiker Etter 1940
John O Egeland skipsfartshistoriker, skipsfartsmann 1870 – 1899
Kjølv Egeland skolemann, politiker 1900 – 1919
Christian Egemar scenograf 1920 – 1940
Conrad Wilhelm Eger industrileder 1870 – 1899
Bjørn Egge offiser 1900 – 1919
Klaus Egge organisasjonsmann, komponist 1900 – 1919
Peter Egge forfatter 1840 – 1869
Arne Eggen organist, komponist 1870 – 1899
Arnljot Eggen forfatter 1920 – 1940
Christian Eggen dirigent, komponist, pianist Etter 1940
Gjermund Eggen skiløper Etter 1940
Nils Arne Eggen fotballtrener, fotballspiller Etter 1940
Jan Eggum komponist, musiker (gitar), sanger Etter 1940
Thorbjørn Egner forfatter, tegner 1900 – 1919
Arne Eide arkitekt 1870 – 1899
Asbjørn Eide samfunnsforsker, jurist 1920 – 1940
Egil Eide skuespiller 1840 – 1869
Erling Eide skogforsker 1870 – 1899
Johan Wilhelm Eide forlegger, avisleder, boktrykker 1800 – 1839
Kai Eide diplomat Etter 1940
Vigleik Eide diplomat, offiser 1920 – 1940
Waldemar Eide fotograf 1870 – 1899
Kaja Eide Norena sanger 1870 – 1899
Odd Eidem journalist, kritiker, forfatter 1900 – 1919
Arnold Eidslott dikter 1920 – 1940
Bjørn Eidsvåg komponist, sanger, musiker (gitar) Etter 1940
Elling Eielsen kirkeleder, skolepioner, predikant 1800 – 1839
Christian Eik landbruksmaskinforhandler 1870 – 1899
Kristen B Eik-Nes hormonforsker 1920 – 1940
Hallvard Eika organisasjonsmann, politiker 1920 – 1940
Sverre Eika prest 1870 – 1899
Ludvig Eikaas professor, billedkunstner 1920 – 1940
Jon Eikemo skuespiller 1920 – 1940
Gunnar Eilifsen politiembetsmann 1870 – 1899
Eiliv Arnesson Korte erkebiskop Før 1750
Eiliv Gudrunsson skald Før 1750
Einar Eindridesson Tambarskjelve høvding Før 1750
Einar Gunnarsson Smjorbak erkebiskop Før 1750
Einar Helgason Skålaglam skald Før 1750
Einar Kongsmåg syslemann, sveithøvding Før 1750
Torv-Einar Einar Ragnvaldsson orknøyjarl Før 1750
Einar Sigurdsson Vrangmunn orknøyjarl Før 1750
Einar Skulason skald Før 1750
Einar Einarsen jurist, samfunnsøkonom 1840 – 1869
Sigurd Einbu lærer, bonde, astronom 1840 – 1869
Eindride Erlendsson ridder, riksråd, syslemann Før 1750
Eindride Simonsson ridder, lagmann Før 1750
Johannes Einrem misjonsprest, forfatter 1840 – 1869
Eirik 1 Haraldsson Blodøks konge Før 1750
Eirik 2 Magnusson konge Før 1750
Eirik Håkonsson jarl Før 1750
Eirik Ivarsson erkebiskop Før 1750
Eirik Oddsson sagaforfatter Før 1750
Eirik Torvaldsson Raude landnåmsmann Før 1750
Leo Eitinger psykiater 1900 – 1919
Sam Eitrem klassisk filolog 1870 – 1899
Arne Ekeland maler 1900 – 1919
Hagbard Ekerold ingeniør 1870 – 1899
Fam Ekman tegner, forfatter Etter 1940
Ove Ekman arkitekt 1840 – 1869
Jens Ellingsen Ekornes møbelprodusent 1900 – 1919
Jens Petter Ekornes møbelprodusent Etter 1940
Sigurd Eldegard skuespiller, instruktør, forfatter 1840 – 1869
Lorentz Eldjarn laboratorielege 1920 – 1940
Anton Eliassen meteorolog Etter 1940
Arnt Eliassen meteorolog 1900 – 1919
Georg Eliassen arkitekt 1870 – 1899
Kjell Eliassen diplomat 1920 – 1940
Trond Eliassen arkitekt 1920 – 1940
Iver Elieson kjøpmann Før 1750
Elisabeth Før 1750
Elise Eskildsdatter ridderfrue Før 1750
Hans Ellefsen hvalfanger 1840 – 1869
Johan Fredrik Ellefsen arkitekt 1870 – 1899
Catharinus Elling organist, folkemusikksamler, komponist 1840 – 1869
Ægidius Elling turbinkonstruktør 1840 – 1869
Beate Ellingsen interiørarkitekt, møbeldesigner Etter 1940
Svein Ellingsen billedkunstner, salmedikter 1920 – 1940
Ellisiv dronning Før 1750
Fanny Elsta operasanger 1870 – 1899
Anne Karin Elstad forfatter 1920 – 1940
Jon Elster samfunnsforsker, filosof 1920 – 1940
Kristian Elster forstmann, forfatter 1840 – 1869
Kristian d.y. Elster kritiker, forfatter 1870 – 1899
Magli Elster psykoanalytiker, forfatter, litteraturkritiker 1900 – 1919
Torolf Elster journalist, forfatter, kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Gudmund Elvestad gullsmed, industridesigner 1920 – 1940
Sven Elvestad journalist, forfatter 1870 – 1899
Halfdan Endresen menneskerettighetsaktivist, forfatter, misjonær 1870 – 1899
Sidsel Endresen sanger, komponist, tekstforfatter Etter 1940
Bjørn Endreson instruktør, forfatter, teatersjef 1920 – 1940
Helga Eng pedagog, psykolog 1870 – 1899
Toralf Engan skihopper 1920 – 1940
Bjarne Engebret maler 1900 – 1919
Henning Engelhardt naturforsker, misjonær, prest 1750 – 1799
Alette Engelhart organisasjonskvinne, lærer 1870 – 1899
Nils Engelhart prest Før 1750
Nils Johan Engelsen teolog (baptist), skolemann 1900 – 1919
Carl Fredrik Engelstad journalist, litteraturforsker, forfatter 1900 – 1919
Helen Engelstad kunsthistoriker, skoleleder 1900 – 1919
Hans Engen journalist, diplomat 1900 – 1919
Asle Enger teolog 1900 – 1919
Erling Enger maler 1870 – 1899
Per Enger zoofysiolog 1920 – 1940
John Engh arkitekt 1900 – 1919
Hans Engnestangen skøyteløper 1900 – 1919
Bjørn Engø interiørarkitekt, emaljekunstner, designer 1920 – 1940
Enno Brandrøk leiesoldat, forbryter, eventyrer Før 1750
Ola Enstad billedhugger Etter 1940
Erengisl Sunesson orknøyjarl, ridder, riksråd Før 1750
Andreas Emil Erichsen historiker, skolemann 1840 – 1869
Eivind Erichsen embedsperson, samfunnsøkonom 1900 – 1919
Eyolf Nagell Erichsen maler 1900 – 1919
Hans Erichsen komponist, trekkspiller, impresario 1870 – 1899
Johann Gottfried Erichsen lege Før 1750
Ole Wilhelm Erichsen statsråd, sjøoffiser 1750 – 1799
Thorvald Erichsen maler 1840 – 1869
Werner Erichsen journalist 1870 – 1899
Erik Andersson prost Før 1750
Erik Av Pommern konge Før 1750
Erik Magnusson adelig Før 1750
Erik Sæmundsson ridder, riksråd Før 1750
Alfred Eriksen prest, politiker 1840 – 1869
Birger Eriksen offiser 1870 – 1899
Edel Hætta Eriksen lærer, politiker 1920 – 1940
Erik Eriksen ishavsskipper 1800 – 1839
Hans Kr Eriksen forfatter, tidsskriftredaktør, lærer 1920 – 1940
Ludvig Eriksen misjonær, misjonsleder 1840 – 1869
Richard Eriksen forfatter, psykologisk forfatter 1840 – 1869
Sigurd Alf Eriksen maler, emaljekunstner 1870 – 1899
Stein Eriksen skiløper, forretningsdrivende 1920 – 1940
Thomas Hylland Eriksen sosialantropolog, forfatter Etter 1940
Trond Berg Eriksen idéhistoriker Etter 1940
Jørgen Erikssøn biskop Før 1750
Henriette Schønberg Erken husstellærer, kokebokforfatter 1840 – 1869
Erlend Eindridsson ridder, syslemann, riksråd Før 1750
Erlend Filippusson riksråd, syslemann Før 1750
Erlend Haraldsson jarl Før 1750
Erlend Torfinnsson romersk-katolsk geistlig, jarl Før 1750
Erling Ormsson Skakke lendmann, jarl, riksstyrer Før 1750
Erling Skjalgsson høvding Før 1750
Erling Steinvegg baglerkonge Før 1750
Erling Vidkunnsson riksråd, ridder, syslemann Før 1750
Christian Hansen Ernst maler, postarbeider Før 1750
Mensen Ernst distanseløper 1750 – 1799
Gotfred Ernø industrileder 1900 – 1919
Mikkel Pederssøn Escholt prest, naturforsker Før 1750
Robert Esdaile skulptør, arkitekt, maler 1900 – 1919
Lars L. d.y. Ese skytter 1920 – 1940
Ivar Eskeland oversetter, forfatter 1920 – 1940
Lars Eskeland forfatter, folkehøgskoleleder 1840 – 1869
Severin Eskeland skolemann 1870 – 1899
Eskill erkebiskop Før 1750
Birgitte Esmark naturforsker, organisasjonskvinne 1840 – 1869
Jens Esmark geolog, mineralog 1750 – 1799
Lars Mathias Hille Esmark reiselivsmann 1900 – 1919
Laurits Esmark zoolog 1800 – 1839
Jakob Margido Esp forfatter, skuespiller Etter 1940
Agnar Espegren misjonær 1900 – 1919
Ottar Espeland billedhugger 1900 – 1919
Jens Essendrop teolog, bergembetsmann, topograf Før 1750
Pascal Paoli Essendrop 1750 – 1799
Eufemia dronning Før 1750
Eugénie prinsesse 1800 – 1839
Karl Evang lege, helseadministrator 1900 – 1919
Vilhelm Evang offiser 1900 – 1919
Bernt Evensen skøyteløper, syklist 1900 – 1919
Hans Evensen lege, sykehusdirektør 1840 – 1869
Jens Evensen jurist, embedsperson, politiker 1900 – 1919
Lars Evensen politiker 1870 – 1899
Anne Evensen Brandfjeld klok kone, signekjerring 1800 – 1839
Sigurd Evensmo journalist, forfatter 1900 – 1919
Anne Evenstad legatstifter, bonde 1800 – 1839
Ole Olsen Evenstad - 1 bonde, lensmann Før 1750
Ole Olsen Evenstad - 2 lensmann, bonde, eidsvollsmann 1750 – 1799
Ole Evinrude fabrikkeier, oppfinner 1870 – 1899
Håkon Evjenth forfatter 1870 – 1899
Lorentz Ewensen prokurator, rettshistoriker Før 1750
Sam Eyde industrileder 1840 – 1869
Eystein Åsgrimsson augustinarmunk, teolog, skald Før 1750
Jan Terje Faarlund språkforsker Etter 1940
Alma Fahlstrøm instruktør, skuespiller 1840 – 1869
Johan Fahlstrøm skuespiller, teaterleder 1840 – 1869
Hans Falbe komponist, jurist, embedsperson 1750 – 1799
Melchior Falch næringsøkonomisk skribent, sorenskriver, godseier Før 1750
Einar Falck industrileder, finansmann, jurist 1920 – 1940
Isak Lauritssøn Falck trelasthandler Før 1750
Thomas Scheen Falck reiselivsmann, skipsreder 1870 – 1899
Oluf Falck-Ytter embedsperson, forfatter 1800 – 1839
Knut Faldbakken forfatter Etter 1940
Erling Falk forfatter, politiker, journalist 1870 – 1899
Hjalmar Falk språkforsker, filolog 1840 – 1869
Lauritz Falk filmregissør, skuespiller, sanger 1900 – 1919
Thor Falkanger jurist 1920 – 1940
Torbjørn Falkanger skihopper 1920 – 1940
Johan Falkberget forfatter 1870 – 1899
Kolbein Falkeid dikter 1920 – 1940
Johannes Olaf Fallize romersk-katolsk geistlig 1840 – 1869
Carl Falsen politiker, embedsperson 1750 – 1799
Christian Magnus Falsen politiker, embedsperson 1750 – 1799
Holger Fangel forretningsdrivende, gruveeier 1900 – 1919
Ronald Fangen forfatter, kritiker, journalist 1870 – 1899
Grete Faremo politiker, jurist Etter 1940
William Farre musikkhandler, forlegger 1870 – 1899
Mary Farrelly dominikanerinne 1870 – 1899
Peder Farup kjemiker, farmasøyt 1870 – 1899
Didrich Jansen Fasmer kjøpmann, proprietær Før 1750
Hans Fasmer fabrikkeier, proprietær, politiker 1870 – 1899
Hendrik Fasmer proprietær, fabrikkeier 1800 – 1839
Claus Fasting - 1 historiker, embedsperson, kjøpmann Før 1750
Claus Fasting - 2 kritiker, forfatter, redaktør Før 1750
Georg Fasting - 1 skolemann, teologisk forfatter 1800 – 1839
Georg Fasting - 2 arkitekt 1900 – 1919
Kåre Fasting forfatter, journalist 1900 – 1919
Thomas Fasting sjøoffiser, statsråd 1750 – 1799
Peder Fauchald politiker, bonde 1750 – 1799
Andreas Faye prest, folkelivsgransker, historiker 1800 – 1839
Frans Faye lege 1800 – 1839
Jørgen Faye politiker, bankleder 1800 – 1839
Carl Fearnley astronom 1800 – 1839
Thomas Fearnley - 1 maler, tegner 1800 – 1839
Thomas Fearnley - 2 skipsreder 1840 – 1869
Thomas Fearnley - 3 idrettsleder, skipsreder 1870 – 1899
Elizabeth Fedde diakonisse 1840 – 1869
Ditlevine Feddersen forfatter Før 1750
Nicolai Feddersen embedsperson Før 1750
Sjur Fedje politiker, organisasjonsmann, lærer 1840 – 1869
Heinrich Fehlis politioffiser 1900 – 1919
Siegfried Fehmer nazistisk polititjenestemann 1900 – 1919
Sverre Fehn arkitekt 1920 – 1940
Louis Fehr litograf, portrettmaler 1750 – 1799
Hans Kristofersen Feigum bonde, lekpredikant 1750 – 1799
Johanne Feilberg lege 1840 – 1869
Kai Feinberg leder 1920 – 1940
Arild Feldborg kringkastingsmedarbeider, revyforfatter, dramatiker 1900 – 1919
Albert Fenger-Krog ingeniør, pioner 1800 – 1839
Andreas Feragen pedagogisk forfatter, skolemann, publisist 1800 – 1839
Diderich Fester matematiker, navigasjonslærer Før 1750
Harry Fett antikvar, fabrikkeier, kunsthistoriker 1870 – 1899
Johan Feyer fabrikkeier 1800 – 1839
Elias Fiigenschoug maler Før 1750
Filippa Av England dronning Før 1750
Filippus Simonsson baglerkonge Før 1750
Christen Finbak fysiker, kjemiker 1900 – 1919
Theo Findahl lærer, journalist, forfatter 1870 – 1899
Synnøve Finden fabrikkeier, meierikyndig 1870 – 1899
Finn Arnesson jarl, høvding, lendmann Før 1750
Finn Haldorsson prost, kapellmagister Før 1750
Finn Ogmundsson Til Hestbø syslemann, riksråd, ridder Før 1750
Ferdinand Finne maler, grafiker, forfatter 1900 – 1919
Gabriel Finne forfatter 1840 – 1869
Henrik Finne byfogd, industrileder 1800 – 1839
Stian Herlofsen Finne-Grønn museumsmann, arkivar, genealog 1840 – 1869
Nils N Finnøy fabrikkeier, motorprodusent 1840 – 1869
Adolph Fischer arkitekt 1840 – 1869
Gerhard Fischer arkitekturhistoriker, arkitekt, arkeolog 1870 – 1899
Karl Fischer bibliotekleder 1840 – 1869
Håkon Five bonde, politiker 1870 – 1899
Kaci Kullmann Five politiker Etter 1940
Ole Olsen Five skolemann, bonde, politiker 1840 – 1869
Arne Fjelberg prest 1900 – 1919
Jonas Fjeld sanger, musiker, komponist Etter 1940
Kolbjørn Fjeld forlegger 1900 – 1919
Herman Fjelde kulturleder, lege 1840 – 1869
Jakob Fjelde billedhugger 1840 – 1869
Jack Fjeldstad skuespiller, instruktør 1900 – 1919
Jonas Fjeldstad oseanograf 1870 – 1899
Lise Fjeldstad instruktør, skuespiller 1920 – 1940
Øivin Fjeldstad kapellmester 1900 – 1919
Kai Fjell tegner, maler, scenograf 1900 – 1919
Erling Fjellbirkeland forskningsadministrator 1900 – 1919
Arne Fjellbu biskop 1870 – 1899
Sverre M Fjelstad zoolog, forfatter, naturfotograf 1920 – 1940
Bergfrid Fjose politiker, lærer 1900 – 1919
Arne Fjørtoft politiker, organisasjonsmann, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Ingebrigt Andreas Fjørtoft døvelærer 1840 – 1869
Kjell Fjørtoft forfatter, journalist, filmskaper 1920 – 1940
Olaus Johannes Fjørtoft agitator, publisist, journalist 1840 – 1869
Ragnar Fjørtoft meteorolog 1900 – 1919
Ole Fladager billedhugger 1800 – 1839
Rolf Fladby historiker 1900 – 1919
Arvid Fladmoe musiker (fiolin), dirigent 1900 – 1919
Karen Fladset håndballspiller, håndballtrener Etter 1940
Kirsten Flagstad sanger, sopran 1870 – 1899
Nils Flakstad billedhugger 1900 – 1919
Jon Flatabø journalist, forfatter 1840 – 1869
Tov Flatin lærer, folkelivsgransker, bygdehistoriker 1870 – 1899
Agnes Fleischer vanførelærer 1840 – 1869
August Fleischer jernbaneingeniør, jernbaneadministrator 1840 – 1869
Baltzer Fleischer embedsperson, jordbrukspioner Før 1750
Carl August Fleischer jurist 1920 – 1940
Carl Gustav Fleischer offiser 1870 – 1899
Johan Fleischer fiskeriadministrator 1840 – 1869
Nanna Fleischer vanførelærer 1840 – 1869
Palle Fleischer offiser, eidsvollsmann, statsråd 1750 – 1799
Målfrid Grude Flekkøy psykolog 1920 – 1940
Dagfinn Flem redaktør 1900 – 1919
Albert Lange Fliflet gjendikter, språkmann 1900 – 1919
Johannes Flintoe maler 1750 – 1799
Rasmus Flo lærer, målstrevar, filolog 1840 – 1869
Halvor Floden forfatter, lærer 1870 – 1899
George T. Flom historiker, språkforsker 1870 – 1899
Ingeborg Flood genealog, forfatter 1900 – 1919
Jørgen W Flood historiker, apoteker, tidsskriftredaktør 1840 – 1869
Ellinor Flor designer, kleskunstner Etter 1940
Martin Richard Flor skolemann, botaniker, forfatter 1750 – 1799
Pierre Flor offiser, redaktør, politiker 1750 – 1799
Kjartan Fløgstad forfatter Etter 1940
Guttorm Fløistad filosof 1920 – 1940
Arne Foldvik oseanograf 1920 – 1940
Svend Foldøen emissær 1870 – 1899
Bernhard Folkestad maler, essayist 1870 – 1899
Halvor Folkestad biskop 1800 – 1839
Lars Follum lege 1800 – 1839
Astrid Folstad skuespiller 1920 – 1940
Adolf Fonahn medisinhistoriker, orientalist, lege 1870 – 1899
Bjørn Fongaard musikkforsker, komponist, musiker 1900 – 1919
H K Foosnæs politiker, skolemann, bonde 1840 – 1869
Ragnar Forbech prest 1870 – 1899
Olaf Forberg telegrafdirektør 1870 – 1899
Halvard Forfang skolemann, pedagog 1900 – 1919
Mikael Foslie botaniker 1840 – 1869
Anders Foss biskop, historiker Før 1750
Hans A Foss forfatter, journalist 1840 – 1869
Herman Foss publisist, offiser, politiker 1750 – 1799
Kurt Foss skuespiller, komponist 1920 – 1940
Marie Foss musiker (fiolin), musikkpedagog, kordirigent 1900 – 1919
Per-Kristian Foss politiker Etter 1940
Tore Foss instruktør, sanger, skuespiller 1900 – 1919
Wenche Foss sanger, skuespiller 1900 – 1919
Aase Foss Abrahamsen forfatter 1920 – 1940
Jon Fosse forfatter Etter 1940
Gunvor Fossum forfatter 1870 – 1899
Kaare Fostervoll skolemann, politiker, kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Else Bugge Fougner jurist, politiker Etter 1940
Simen Fougner bonde, forfatter Før 1750
Carl Fougstad embedsperson, publisist, politiker 1800 – 1839
Svend Foyn hvalfanger, pioner, oppfinner 1800 – 1839
Paul Frank jurist, organisasjonsmann 1870 – 1899
Frederik 1 konge Før 1750
Frederik 2 konge Før 1750
Frederik 3 konge Før 1750
Frederik 4 konge Før 1750
Frederik 5 konge Før 1750
Frederik 6 konge 1750 – 1799
Frederik Av Hessen 1750 – 1799
Christian Frederiksen industrigründer, kjøpmann, væreier 1840 – 1869
John Fredriksen skipsmegler, investor, skipsreder Etter 1940
Karl Johan Fredriksen 1840 – 1869
Stinius Fredriksen billedhugger 1900 – 1919
Johan Henrik Freithoff musiker, komponist Før 1750
Olive Fremstad sopran, sanger 1840 – 1869
Thorstein Fretheim organisasjonsmann, veterinær, ns-politiker 1870 – 1899
Tor Fretheim oversetter, journalist, forfatter Etter 1940
Catharina Freymann lekmannsleder Før 1750
Joachim Frich maler 1800 – 1839
Stefan Frich bladmann, skolemann 1840 – 1869
Øvre Richter Frich forfatter 1870 – 1899
Anton Fridrichsen teolog 1870 – 1899
Friedrich Av Hessen prins, general, visestattholder 1750 – 1799
Berent Friele forretningsdrivende 1870 – 1899
Christian Friele redaktør 1800 – 1839
Herman Friele - 1 politiker, forretningsdrivende Etter 1940
Herman Friele - 2 forretningsdrivende, forsker 1800 – 1839
Joachim Friele konsularagent, forretningsdrivende, filantrop 1750 – 1799
Kim Friele organisasjonskvinne, aktivist 1920 – 1940
Anders Frihagen bankleder, politiker 1870 – 1899
Arvid Frihagen jurist 1920 – 1940
Christian, Friis lensherre, riksråd, kansler, konge Før 1750
Erik J Friis redaktør, forlegger 1900 – 1919
Hans Friis topograf, dikter, prest Før 1750
J A Friis språkforsker, forfatter 1800 – 1839
Jakob Friis politiker, historiker 1870 – 1899
Jørgen Friis lensherre, stattholder Før 1750
Nicolaus Christian Friis prest Før 1750
Babbis Friis-Baastad forfatter 1920 – 1940
Claus Frimann dikter, prest Før 1750
Peter Harboe Frimann diplomat, dikter 1750 – 1799
Astri Frisak frøavlsekspert, politiker 1870 – 1899
Kristiane Frisak kunsthåndverker 1840 – 1869
Ragnar Frisch samfunnsøkonom 1870 – 1899
Johan Fritzner prest, språkforsker 1800 – 1839
Julius Fritzner hotelleier 1800 – 1839
Ola Fritzner offiser 1870 – 1899
Dag Frogner maler, scenograf 1920 – 1940
Knut Frydenlund politiker, diplomat 1920 – 1940
Frøis Frøisland journalist 1870 – 1899
Dag Frøland revyartist, revyforfatter, teatersjef Etter 1940
F H Frølich bankleder, forretningsdrivende 1800 – 1839
Fritz Heinrich Frølich ingeniør, industrileder 1870 – 1899
Georg Frølich industrileder 1840 – 1869
Per K Frølich kjemiker 1870 – 1899
Theodor Frølich lege 1870 – 1899
Tor Frøysaker kirurg 1920 – 1940
Bjørn Frøysåk bonde Før 1750
Rolf Jørgen Fuglesang ns-politiker, jurist 1900 – 1919
Brit Fuglevaag tekstilkunstner 1920 – 1940
Sven Furberg kjemiker 1920 – 1940
Berge Furre politiker, historiker, teolog 1920 – 1940
Ole Furu politiker, embedsperson 1840 – 1869
Peder Furubotn politiker 1870 – 1899
Richard Furuholmen fløtningsleder 1840 – 1869
Thor Furuholmen ingeniør, entreprenør 1870 – 1899
Andrew Furuseth fagforeningsleder 1840 – 1869
Ole Kristian Furuseth idrettsutøver Etter 1940
Lars Fykerud musiker (hardingfele) 1840 – 1869
Walter Fyrst filmregissør, reklamemann 1900 – 1919
Hans Backer Fürst arkitekt, forfatter 1870 – 1899
Valentin Fürst - 1 lege 1870 – 1899
Valentin Fürst - 2 lege 1900 – 1919
Knut Fægri botaniker 1900 – 1919
Helge Fæhn teolog, liturgihistoriker 1900 – 1919
Anders Færden juridisk forfatter, sedelighetsforkjemper, embedsperson 1840 – 1869
Michael Færden prest, teologisk forfatter 1800 – 1839
Dagfinn Føllesdal filosof 1920 – 1940
Asbjørn Følling lege, ingeniør 1870 – 1899
Mikkjel Fønhus forfatter 1870 – 1899
Einar Førde politiker, kringkastingsmedarbeider Etter 1940
Marie Føreid misjonær, diakonisse 1840 – 1869
Tormod Førland kjemiker 1920 – 1940
Bjørn Føyn biolog 1870 – 1899
Ernst Føyn kjemiker, kjemisk oseanograf 1900 – 1919
Jostein Gaarder forfatter Etter 1940
Peder Gaarder jurist, statsrettsforfatter, statsrevisor 1800 – 1839
Hans Gaas biskop Før 1750
Frederik Gabel embedsperson Før 1750
Hans Gabrielsen jurist, embedsperson 1870 – 1899
Cille Gad lærd Før 1750
Fredrik Gade lege, donator 1840 – 1869
Olav Galle høvedsmann, ridder, riksråd Før 1750
Arne Gallis språkforsker 1900 – 1919
Johan Galtung fredsforsker, sosiolog 1920 – 1940
Rollo Gange-Rolv Ragnvaldsson høvding Før 1750
Søren Gangfløt organist, komponist 1920 – 1940
Jan Garbarek fløytist, jazzmusiker, saksofonist Etter 1940
Gunnar Garbo diplomat, politiker, journalist 1920 – 1940
Arne Garborg redaktør, forfatter 1840 – 1869
Hulda Garborg forfatter 1840 – 1869
Jenny Garfjeld journalist, pioner i arbeiderbevegelsen 1870 – 1899
Fredrik Garmann skuespiller 1840 – 1869
Herman Garmann forretningsdrivende 1750 – 1799
Johan Garmann kjøpmann, embedsperson Før 1750
Agnes Buen Garnås kveder Etter 1940
Jørgen Garnaas billedskjærer, postarbeider Før 1750
Christian Gartner hagebrukskyndig, gartner Før 1750
Jan V Garwick informatiker 1900 – 1919
Hans Møller Gasmann speiderleder, skolemann 1870 – 1899
Christian Gaudernack smykkekunstner Etter 1940
Gustav Gaudernack gullsmed, formgiver 1840 – 1869
Paul René Gauguin maler, grafiker 1900 – 1919
Pola Gauguin skribent, maler, grafiker 1870 – 1899
Øystein Gaukstad bibliotekar, musikkforsker 1900 – 1919
Ailo Gaup forfatter, journalist, sjaman Etter 1940
Nils Gaup skuespiller, filmregissør, filmprodusent Etter 1940
Johannes Gausdal misjonær 1870 – 1899
Gaut Jonsson På Mel lendmann, syslemann, kongelig rådgiver Før 1750
Gaute Eiriksson syslemann, fehirde, ridder Før 1750
Gaute Ivarsson erkebiskop, riksrådsleder Før 1750
Gaute Taraldsson lensherre, kongelig utsending Før 1750
Kleist Gedde fabrikkeier, organisasjonspolitiker, bonde 1840 – 1869
Tobias Gedde-Dahl lege 1900 – 1919
Christian Geelmuyden sjøoffiser 1800 – 1839
Hans Geelmuyden forfatter, journalist 1900 – 1919
Jakob Geelmuyden grønlandspioner, kjøpmann Før 1750
Lars Geilane kvekarleder, pioner 1750 – 1799
Einar Gerhardsen politiker 1870 – 1899
G M Gerhardsen samfunnsøkonom 1900 – 1919
Rolf Gerhardsen politiker, journalist 1900 – 1919
Rune Gerhardsen politiker, rådgiver Etter 1940
Alfred Getz geolog, bergingeniør 1840 – 1869
Bernhard Getz jurist 1840 – 1869
Ivar Giaever fysiker 1920 – 1940
Haavard Gibøen musiker (hardingfele) 1800 – 1839
Christian Gierløff pioner, journalist, forfatter 1870 – 1899
Giert Giertsen offiser, koloniadministrator, lege 1800 – 1839
Thoralf Gilbrant bibeloversetter, redaktør, pinsemenighetsleder 1900 – 1919
Claes Gill skuespiller, instruktør, forfatter 1900 – 1919
Henriette Gislesen forfatter, bispinne 1800 – 1839
Gissur Torvaldsson høvding, syslemann Før 1750
Joachim Giæver bygningsingeniør 1840 – 1869
John Giæver journalist, forfatter, polarforsker 1900 – 1919
Knut T Giæver redaktør 1920 – 1940
Gjeble Pederssøn Før 1750
Ove Gjedde admiral, lensherre, riksråd Før 1750
Svein Gjedrem samfunnsøkonom Etter 1940
Aad Knutsson Gjelle kartograf 1750 – 1799
Reier Gjellebøl prest, forfatter Før 1750
Agvald Gjelsvik skolemann 1900 – 1919
Nikolaus Gjelsvik jurist, målstrevar 1840 – 1869
Tore Gjelsvik polarforsker, geolog, motstandsmann 1900 – 1919
Jo Gjende fjellvandrer, skytter 1750 – 1799
Bjartmar Gjerde politiker 1920 – 1940
Jørgen Gjerdrum forsikringsarbeider, jurist 1800 – 1839
Lilli Gjerløw arkivar, liturgihistoriker 1900 – 1919
Olaf Gjerløw journalist 1870 – 1899
Knut Gjerset historiker, litteraturforsker 1840 – 1869
Frode Gjerstad jazzmusiker Etter 1940
Per Gjersøe skuespiller, instruktør 1900 – 1919
Astrid Gjertsen politiker 1920 – 1940
Paul Gjesdahl journalist, forfatter 1870 – 1899
Tor Gjesdal journalist, embedsperson 1900 – 1919
Gutorm Gjessing arkeolog, antropolog 1900 – 1919
Rolv Gjessing psykiater 1870 – 1899
Erling Gjone arkitekt 1870 – 1899
Olav Gjærevoll politiker, botaniker 1900 – 1919
Bolette Gjør forfatter, redaktør, misjonsleder 1800 – 1839
Magnus A Gjør prest, misjonsleder 1800 – 1839
O G Gjøsteen politiker, instrumentmaker 1840 – 1869
Anna Gjøstein kvinnesaksforkjemper, pioner i arbeiderbevegelsen 1840 – 1869
Johan Gjøstein politiker, skolemann 1840 – 1869
Kristoffer Gjøtterud fysiker 1920 – 1940
Karl Glad industrileder 1920 – 1940
Ottar Gladtvet filmfotograf, filmregissør 1870 – 1899
Ernst Glaser musikkpedagog, musiker (fiolin) 1900 – 1919
Hans Glaser bergmann Før 1750
Liv Glaser pianist 1920 – 1940
Ellen Gleditsch kjemiker 1870 – 1899
Henry Gleditsch regissør, skuespiller, teatersjef 1900 – 1919
Jens Gleditsch biskop 1840 – 1869
Kristian Gleditsch ingeniør, geodet, politiker 1900 – 1919
Nini Haslund Gleditsch aktivist, fredsforkjemper 1900 – 1919
Odd Gleditsch hvalfanger, industrigründer 1870 – 1899
Gottfried Heinrich Gloger organist, orgelbygger Før 1750
Erik Glosimodt arkitekt 1870 – 1899
Olaf Glosimodt billedhugger, treskjærer 1800 – 1839
Nils Simonssøn Glostrup biskop Før 1750
A T Gløersen forstmann 1800 – 1839
Inger Alver Gløersen forfatter, småbruker 1870 – 1899
Bjørn Tore Godal politiker Etter 1940
Tord Godal biskop 1900 – 1919
C L Godske matematiker, meteorolog 1900 – 1919
Susann Goksør Bjerkrheim håndballspiller Etter 1940
Jostein Goksøyr mikrobiolog 1920 – 1940
Heinrich J Goldschmidt kjemiker 1840 – 1869
Victor Moritz Goldschmidt geokjemiker, geolog, mineralog 1870 – 1899
Elisabeth Gording instruktør, teaterskoleleder, skuespiller 1900 – 1919
William Gordon godseier, klippfiskpioner Før 1750
Per Gottschalk impresario, forfatter 1900 – 1919
B L Gottwaldt marineoffiser, radiopioner 1870 – 1899
Johan Grøttumsbråten skiløper 1870 – 1899
Knud Graah industrigründer 1800 – 1839
Lille Graah kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Gunnar Graarud sanger 1870 – 1899
Finn Graff avistegner, illustratør 1920 – 1940
Jens Graff danser Etter 1940
Gregers Gram - 1 politiker, jurist 1840 – 1869
Gregers Gram - 2 motstandsmann 1900 – 1919
Harald Gram genealog, jurist, politiker 1870 – 1899
Niels Gram eventyrer, prest Før 1750
Bjarne Gran kringkastingsmedarbeider, historiker, journalist 1900 – 1919
Gerhard Gran litteraturforsker, litteraturformidler 1840 – 1869
Gunnar Gran journalist, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Haaken H Gran botaniker 1870 – 1899
John Willem Gran katolsk biskop 1920 – 1940
Tryggve Gran offiser, flyger, polarforsker 1870 – 1899
Gregers Granavollen gjestgiver, bygdelensmann Før 1750
Else Granheim bibliotekleder 1920 – 1940
Odd Granlund kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Elisabeth Granneman sanger, skuespiller, forfatter 1920 – 1940
Andreas Grasmo prest, kirkeleder 1900 – 1919
Johann Grauer jordbrukspioner, gartner 1750 – 1799
Anders Green kansler Før 1750
Rowland Greenberg orkesterleder, trompetist, sanger 1920 – 1940
Gudbrand Gregersen Saági entreprenør 1800 – 1839
Gregorius Dagsson lendmann Før 1750
Michel Grendahl politiker, haugianer 1750 – 1799
Kyrre Grepp politiker, journalist 1870 – 1899
Rachel Grepp politiker, journalist, kvinnesaksforkjemper 1870 – 1899
Aksel Gresvig forretningsdrivende, idrettsutøver 1870 – 1899
Sverre Grette høyesterettsjustitiarius 1870 – 1899
Bredo Greve arkitekt 1870 – 1899
Egil Gade Greve næringslivsleder, bankleder 1920 – 1940
Georg J Greve arkitekt 1870 – 1899
Tim Greve journalist, diplomat 1920 – 1940
Ulrikke Greve forfatter, billedvever 1840 – 1869
Henrik Grevenor kunsthistoriker 1870 – 1899
Nicolay Grevstad journalist, diplomat 1840 – 1869
Edvard Grieg komponist 1840 – 1869
Gerd Grieg skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Harald Grieg redaktør 1870 – 1899
James A Grieg zoolog 1840 – 1869
Joachim Grieg politiker, skipsmegler 1840 – 1869
John Grieg forlegger, boktrykker 1840 – 1869
Nina Grieg sangpedagog, sanger 1840 – 1869
Nordahl Grieg dikter 1900 – 1919
Per Grieg arkitekt 1870 – 1899
Per Grieg skipsreder 1920 – 1940
Sigurd Grieg arkeolog, museumsmann 1870 – 1899
Peter Griffenfeld politiker, statsfange Før 1750
Niels Griis diplomat Før 1750
Anne Grimdalen billedhugger 1870 – 1899
Joseph Grimeland billedhugger 1900 – 1919
Andreas Grimelund biskop 1800 – 1839
Grimkjell biskop Før 1750
Ragnar Grimsrud keramiker, designer 1900 – 1919
Birgitte Grimstad tekstforfatter, komponist, sanger 1920 – 1940
Kristian Grimstvedt bibelordbokforfatter, oversetter 1840 – 1869
Kristoffer Grindalen tyv, drapsmann 1800 – 1839
Nils Grinde musikkforsker, organist 1920 – 1940
Kai Grjotheim kjemiker 1900 – 1919
Chr H Grosch arkitekt 1800 – 1839
Heinrich August Grosch grafiker, maler, kunstlærer 1750 – 1799
Henrik Grosch museumsmann 1840 – 1869
Henrik Groth redaktør 1900 – 1919
Jan Groth billedkunstner 1920 – 1940
Eivind Groven musiker (hardingfele), musikkforsker, komponist 1900 – 1919
Rolf Groven billedkunstner Etter 1940
Sigmund Groven komponist, musiker Etter 1940
Joakim Grude meierikyndig 1800 – 1839
Geir Grung arkitekt 1920 – 1940
Leif Grung arkitekt 1870 – 1899
Odd Grüner-Hegge dirigent 1870 – 1899
Berthold Grünfeld medisiner, psykiater 1920 – 1940
Odd Grythe kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Torstein Grythe kordirigent, musikkpedagog 1900 – 1919
Hans Jacob Grøgaard eidsvollsmann, prest, folkeopplyser 1750 – 1799
Fredrik Grøn medisinhistoriker, lege 1870 – 1899
Agathe Backer Grøndahl pianist, komponist 1840 – 1869
Carl Grøndahl boktrykker, bokhandler, forlegger 1840 – 1869
Christopher Grøndahl boktrykker 1750 – 1799
Kirsti Kolle Grøndahl lærer, politiker Etter 1940
Erling Grønland billedhugger, prest 1840 – 1869
Harald Grønningen skiløper 1920 – 1940
Anton Grønningsæter ingeniør, industrigründer 1870 – 1899
Dagfinn Grønoset forfatter, journalist 1920 – 1940
Erik Grønseth sosiolog 1920 – 1940
Bernt Grønvold tegner, maler, kunstsamler 1840 – 1869
Hans Gude professor, maler 1800 – 1839
Ketil Gudim danser Etter 1940
Gudolv Av Blakstad baglerhøvding, ribbunghøvding Før 1750
Gudrun “Køijukona” næringsdrivende, husfrue Før 1750
Gudrød Olavsson Før 1750
Gudrød Veidekonge sagnkonge Før 1750
Nora Gulbrandsen porselensdesigner, keramiker 1870 – 1899
Wenche Gulbransen grafiker, billedhugger Etter 1940
Ørnulf Gulbransen musiker (fløyte) 1900 – 1919
Carl Gulbranson offiser, politiker 1870 – 1899
Ellen Gulbranson mezzosopran, sanger 1840 – 1869
Trygve Gulbranssen forfatter, forretningsdrivende 1870 – 1899
Olaf Gulbransson maler, tegner, grafiker 1870 – 1899
Ansgar Guldberg sangpedagog, bergingeniør 1840 – 1869
Axel Guldberg matematiker 1800 – 1839
Carl Guldberg tidsskriftredaktør, boktrykker, forlegger 1800 – 1839
Cathinka Guldberg diakonisse 1840 – 1869
Cato M Guldberg fysiker, matematiker 1800 – 1839
Gustav Guldberg anatom 1840 – 1869
Anne Gullestad teatersjef, skuespiller, instruktør 1920 – 1940
Marianne Gullestad sosialantropolog Etter 1940
Håkon Gullvåg billedkunstner Etter 1940
Olav Gullvåg forfatter, journalist 1870 – 1899
Kristen Gundelach forfatter, oversetter 1870 – 1899
Adolf Gundersen lege 1840 – 1869
Dag Gundersen språkforsker 1920 – 1940
Fridtjof Frank Gundersen jurist, politiker 1920 – 1940
Gunnar Bull Gundersen forfatter 1920 – 1940
Gunnar S. Gundersen grafiker, maler 1920 – 1940
Laura Gundersen skuespiller 1800 – 1839
O C Gundersen politiker, jurist 1900 – 1919
Jens Gunderssen instruktør, teatersjef, skuespiller 1900 – 1919
Gunnar Grjonbak lagmann Før 1750
Gunnar Tjostulvsson Holk kansler, biskop, riksråd Før 1750
Arne Vinje Gunnerud billedhugger 1920 – 1940
Johan Ernst Gunnerus - 1 biskop, polyhistor Før 1750
Johan Ernst Gunnerus - 2 prest 1800 – 1839
Erik Gunnes historiker 1920 – 1940
Belle Gunness massemorder 1840 – 1869
Gunnhild - 1 kongsmor Før 1750
Gunnhild - 2 dronning Før 1750
Gunvor Olavsdatter proventsøker Før 1750
Olav Gurvin musikkforsker 1870 – 1899
Gabriel Gustafson arkeolog 1840 – 1869
Finn Gustavsen politiker, journalist 1920 – 1940
Eva Gustavson Lagreid mezzosopran, sanger 1900 – 1919
Guttorm Før 1750
Guttorm Kolbjørnsson ridder, kongelig rådgiver, lagmann Før 1750
Guttorm Sigurdsson konge Før 1750
Guttorm Sindre skald Før 1750
Guttorm Guttormsgaard billedkunstner 1920 – 1940
Hans Gutzeit industrileder 1800 – 1839
Ulrik Frederik Gyldenløve general, stattholder Før 1750
Hans Hagerup Gyldenpalm embedsperson Før 1750
Axel Gyldenstierne lensherre, stattholder Før 1750
Mogens Gyldenstierne lensherre Før 1750
Axel Gyntersberg lensherre, slottsbefalingsmann Før 1750
Johan Gørbitz maler 1750 – 1799
Gørvel Fadersdatter adelig Før 1750
Odd Chr Gøthe politiker, embedsperson 1900 – 1919
Ole Haagenstad bonde, politiker 1750 – 1799
Haakon 7 norges konge 1870 – 1899
Haakon Magnus norges kronprins Etter 1940
Daniel Haakonsen litteraturforsker 1900 – 1919
Arild Haaland filosof, forfatter 1900 – 1919
Christian Haaland politiker, skipsreder 1870 – 1899
Ingjald Haaland instruktør, teatersjef, skuespiller 1870 – 1899
Eva Haalke danser, ballettpedagog 1900 – 1919
Hjalmar Haalke maler 1870 – 1899
Magnhild Haalke forfatter 1870 – 1899
Johan Haanes tennisspiller 1900 – 1919
Gunnar Haarberg språklærer, kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Johannes Haarklou organist, komponist, musikkanmelder 1840 – 1869
Gunnar Haarstad politiembetsmann, jurist 1900 – 1919
Espen Haavardsholm forfatter Etter 1940
Frøydis Haavardsholm billedkunstner 1870 – 1899
Trygve Haavelmo samfunnsøkonom 1900 – 1919
Gunvor Galtung Haavik spion, embedsperson 1900 – 1919
Knut Haavik journalist Etter 1940
Ingrid Hadler orienteringsløper Etter 1940
Åge Hadler orienteringsløper Etter 1940
Bergljot Hobæk Haff - 1 1920 – 1940
Per Hafslund kringkastingsmedarbeider, skolemann 1900 – 1919
Hans Haga bondelagsleder 1920 – 1940
Åslaug Haga politiker, diplomat Etter 1940
Magnhild Hagelia politiker 1900 – 1919
Albert Viljam Hagelin ns-politiker, forretningsdrivende 1870 – 1899
Sonja Hagemann litteraturforsker, litteraturkritiker 1870 – 1899
Anders Hagen arkeolog 1920 – 1940
Carl I Hagen politiker Etter 1940
Else Hagen billedkunstner 1900 – 1919
Ingeborg Refling Hagen forfatter 1870 – 1899
Odd Hagen metodistleder, biskop 1900 – 1919
Oddbjørn Hagen skiløper 1900 – 1919
Stein Erik Hagen kjøpmann, investor Etter 1940
Yngvar Hagen zoolog 1900 – 1919
Bobben Hagerup perkusjonist, arrangør, orkesterleder 1900 – 1919
Christian Frederik Hagerup prest Før 1750
Edvard Hagerup embedsperson, politiker 1750 – 1799
Eiler Hagerup - 1 biskop Før 1750
Eiler Hagerup - 2 biskop Før 1750
Francis Hagerup jurist, politiker, diplomat 1840 – 1869
Helge Hagerup forfatter 1920 – 1940
Inger Hagerup forfatter 1900 – 1919
Klaus Hagerup skuespiller, forfatter, dramaturg Etter 1940
Gunhild Hagestad sosiolog Etter 1940
Anna Hagevold jordmor 1870 – 1899
Knut Hagrup luftfartsmann 1900 – 1919
Dagny Hald billedkunstner 1920 – 1940
Finn Hald keramiker 1920 – 1940
Ragnhild Hald skuespiller 1870 – 1899
Th Hald kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Haldor Haldorsen industrigründer 1870 – 1899
Martines Haldorsen fabrikkeier, smed 1840 – 1869
Sivert Halkjelsvik fisker 1800 – 1839
Chr Hall prest, organisasjonsmann 1840 – 1869
Pauline Hall skribent, komponist 1870 – 1899
Laurents Hallager lege, ordbokforfatter 1750 – 1799
Kjell Hallbing forfatter 1920 – 1940
Barthold Halle teatersjef, instruktør 1920 – 1940
Ranik Halle journalist 1900 – 1919
Ole Hallesby teolog 1870 – 1899
Hallfred Ottarsson Vandrådeskald høvding, skald Før 1750
Else Halling billedvever 1870 – 1899
Honoratus Halling forfatter, prest, pioner i arbeiderbevegelsen 1800 – 1839
Sigurd Halling skolemann 1840 – 1869
Hallkjell Jonsson lendmann Før 1750
Hallkjell Ogmundsson Krøkedans høvedsmann, baron Før 1750
Hallvard Den Hellige helgen Før 1750
Hallvard Gråtopp opprørsleder Før 1750
Hallvard Gullsko sendemann, hirdmann Før 1750
Hallvard Gunnarssøn skolemann, forfatter Før 1750
Johan Halmrast salmedikter, litterat 1840 – 1869
Harald Hals - 1 byplanlegger, arkitekt 1870 – 1899
Harald Hals - 2 museumsdirektør, kunsthistoriker 1900 – 1919
Karl Hals pianofabrikant 1800 – 1839
Finn Halse forfatter 1900 – 1919
Halvdan Svarte småkonge Før 1750
Asbjørn Halvorsen idrettsleder, fotballspiller 1870 – 1899
Caroline Halvorsen håndarbeidspedagog 1840 – 1869
Finn Halvorsen kritiker, forfatter 1870 – 1899
Halfdan Halvorsen språkmann 1840 – 1869
Hans Halvorsen forretningsdrivende, organisasjonsmann 1870 – 1899
Hartvig Halvorsen diakonilærer, organisasjonsmann, prest 1840 – 1869
Jens Braage Halvorsen journalist, bibliotekar, leksikonredaktør 1840 – 1869
Johan Halvorsen komponist 1840 – 1869
Kristin Halvorsen politiker Etter 1940
Magnus Halvorsen politiker, forretningsdrivende 1840 – 1869
Otto B Halvorsen jurist, politiker 1870 – 1899
Peter Gabriel Halvorsen skipsreder, industrileder 1800 – 1839
Ragnar Halvorsen næringslivsleder 1920 – 1940
Stein Grieg Halvorsen skuespiller 1900 – 1919
Sverre Halvorsen tegner, pioner 1870 – 1899
C J Hambro politiker, journalist 1870 – 1899
Edvard Hambro jurist, politiker, diplomat 1900 – 1919
Elise Hambro kvinnesaksforkjemper, skoleleder 1870 – 1899
Nico Hambro kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Magnus Hamlander museumsmann, journalist 1870 – 1899
Gösta Hammarlund tegner, journalist 1900 – 1919
Christian Hammer gullsmed, kunstsamler 1800 – 1839
Christopher Hammer forfatter, embedsperson, naturforsker Før 1750
Even Hammer embedsperson, forfatter Før 1750
Marius Hammer gullsmed 1840 – 1869
Borghild Hammerich Riefling organisasjonskvinne, filantrop 1900 – 1919
Fredrik Hammond falskmyntner, industrigründer Før 1750
Hans Hammond prest, forfatter Før 1750
Sara Hammond godseier, forretningsdrivende Før 1750
Thomas Hammond kjøpmann Før 1750
Knut Hamre musiker (hardingfele) Etter 1940
Lars Hamre historiker 1900 – 1919
Leif Hamre offiser, forfatter 1900 – 1919
Knut Hamsun forfatter 1840 – 1869
Marie Hamsun forfatter, skuespiller 1870 – 1899
Tore Hamsun maler, forfatter 1900 – 1919
Idar Handagard lege, forfatter 1870 – 1899
Torleiv Hannaas folkelivsgransker, boksamler, filolog 1870 – 1899
Christoffer Hannevig skipsreder 1870 – 1899
Anna Hannevik frelsesoffiser 1920 – 1940
Arne Hannevik litteraturforsker 1920 – 1940
Hans Før 1750
Hans Knudssøn geistlig, høvedsmann Før 1750
Hans Rev Før 1750
Alf Hansen roer Etter 1940
Andreas Hansen etnograf, geolog 1840 – 1869
Arvid G Hansen forfatter, journalist, politiker 1870 – 1899
Bernhard Hansen pioner i arbeiderbevegelsen 1800 – 1839
Bertha Hansen frelsesoffiser 1870 – 1899
Carl G O Hansen musiker, forfatter, avismann 1870 – 1899
Caroline Boman Hansen hotelleier 1840 – 1869
Erik Fosnes Hansen forfatter Etter 1940
Frank Hansen roer Etter 1940
Frida Hansen tekstilkunstner, redaktør 1840 – 1869
Frits Hansen skolemann, politiker 1840 – 1869
Gerhard Armauer Hansen lege 1840 – 1869
Gustav Hansen skipsreder, fabrikkeier 1800 – 1839
Guttorm Hansen journalist, politiker 1920 – 1940
Hans Aleksander Hansen forfatter 1900 – 1919
Harry Hansen politiker 1900 – 1919
Helly J. Hansen sjøkaptein, fabrikkeier 1840 – 1869
Ida Hansen 1840 – 1869
Klaus Hansen lege, farmakolog 1870 – 1899
Lars Hansen forfatter 1840 – 1869
Lilla Hansen arkitekt 1870 – 1899
Martina Hansen legatstifter 1800 – 1839
Mathias Hansen fotograf 1800 – 1839
Maurits Hansen forfatter, skolemann 1750 – 1799
Peder Hansen teolog, biskop Før 1750
Randulf Hansen skipskonstruktør 1840 – 1869
Richard Hansen fagforeningsleder 1840 – 1869
Rolf Hansen - 1 keramiker 1920 – 1940
Rolf Hansen - 2 politiker 1920 – 1940
Rolf Bull Hansen 1870 – 1899
Sverre Hansen skuespiller 1900 – 1919
Thore Hansen forfatter, tegner Etter 1940
Øivind Hansen myntgravør, konge, medaljør 1920 – 1940
Hans Hansen Pillarviken lærer, folkelivsgransker 1750 – 1799
Hans Hanson bygdemålsdikter 1750 – 1799
J C M Hanson bibliotekar 1840 – 1869
Arvid Hanssen forfatter 1920 – 1940
Bernhard Hanssen fredsforkjemper, politiker, skipsreder 1840 – 1869
Carl Frølich Hanssen offiser, ns-politiembetsmann 1870 – 1899
Helmer Hanssen tolltjenestemann, polfarer 1870 – 1899
Johannes Hanssen musiker, dirigent, komponist 1870 – 1899
Klaus Hanssen lege 1840 – 1869
Olav Hanssen lege 1870 – 1899
Torjus Hanssen avholdsforkjemper, lærer 1800 – 1839
Knut M Hansson skuespiller 1920 – 1940
M S Hansson forsikringsarbeider 1800 – 1839
Michael Hansson jurist 1870 – 1899
Olaf Hansson skuespiller 1840 – 1869
Olav Hansson dekormaler 1750 – 1799
Per Hansson journalist, forfatter 1920 – 1940
Per M Hansson forsikringsarbeider 1900 – 1919
Steinar Hansson redaktør, journalist Etter 1940
Thora Hansson instruktør, teatersjef, skuespiller 1840 – 1869
Hermann Hanssøn prest, prokurator, sorenskriver Før 1750
Johan Hanssøn Contrafeyer maler Før 1750
Aasta Hansteen kvinnesaksforkjemper, maler 1800 – 1839
Christopher Hansteen - 1 astronom, fysiker 1750 – 1799
Christopher Hansteen - 2 dommer, jurist 1800 – 1839
Kirsten Hansteen tidsskriftredaktør, politiker, fredsforkjemper 1900 – 1919
Kristofer Hansteen anarkist, forfatter 1840 – 1869
Viggo Hansteen politiker, jurist 1900 – 1919
Wilhelm Hansteen offiser, jurist 1870 – 1899
Harald 1 Hårfagre konge Før 1750
Harald 2 Eiriksson Gråfell konge Før 1750
Harald 3 Hardråde konge Før 1750
eg. Gilchrist Harald 4 Gille konge Før 1750
Harald 5 norges konge 1920 – 1940
Harald Grenske småkonge Før 1750
Harald Maddadsson orknøyjarl Før 1750
Leiv Harang fysiker 1900 – 1919
Ole Harbek embedsperson 1870 – 1899
Francis Harbitz patolog, rettsmedisiner 1840 – 1869
Georg Harbitz politiker, prest 1800 – 1839
Morten Harboe lege 1920 – 1940
Christoph Harbsmeier sinolog Etter 1940
Bjarne Hareide teolog 1900 – 1919
Dag Hareide skribent, organisasjonsmann, verdiformidler Etter 1940
Einar Hareide industridesigner Etter 1940
Osvald Harjo motstandsmann 1900 – 1919
Morten Harket popartist Etter 1940
Gudmund Harlem politiker, lege 1900 – 1919
Karl Erik Harr maler, tegner, grafiker 1920 – 1940
Christian Hartmann komponist 1900 – 1919
Hjalmar Hartmann gartner, godseier 1870 – 1899
Paul Hartmann offentlig tjenestemann, jurist 1870 – 1899
Egil Peter Harvold tannlege 1900 – 1919
Grethe Rytter Hasle botaniker 1920 – 1940
Hans Haslum bonde, eidsvollsmann 1750 – 1799
Ebba Haslund forfatter, kritiker 1900 – 1919
Fredrik Haslund skolemann 1800 – 1839
Grethe Haslund organisasjonskvinne, forfatter 1840 – 1869
Odd Hassel kjemiker 1870 – 1899
Olaf Hassel astronom 1870 – 1899
Sverre Hassel polfarer, tolltjenestemann 1870 – 1899
Oskar Hasselknippe journalist 1900 – 1919
Sigvald Hasund landbruksforsker 1840 – 1869
Birger Hatlebakk industrigründer 1900 – 1919
Rasmus Hatledal offiser 1870 – 1899
Trine Hattestad friidrettsutøver Etter 1940
Haakon Hauan ingeniør, industrileder 1870 – 1899
Bjørn Haug jurist 1920 – 1940
Thorleif Haug skiløper 1870 – 1899
Alfred Hauge journalist, forfatter 1900 – 1919
Andreas Hauge salmebokutgiver, prest 1800 – 1839
Dagfinn Hauge biskop 1900 – 1919
Frederic Hauge miljøverner Etter 1940
Hans Nielsen Hauge legpredikant, samfunnsreformator, agitator 1750 – 1799
Jens Chr Hauge politiker, motstandsleder, jurist 1900 – 1919
Olav H Hauge forfatter 1900 – 1919
Arnt Haugen trekkspiller, komponist, orkesterleder 1920 – 1940
Einar Haugen språkforsker 1900 – 1919
Harald Haugen bokhandler Etter 1940
Ingvald Haugen politiker, fisker, fagforeningsleder 1870 – 1899
Marcello Haugen naturlege, klarsynt 1870 – 1899
Paal-Helge Haugen forfatter Etter 1940
Per Theodor Haugen instruktør, teatersjef, skuespiller 1920 – 1940
Tormod Haugen oversetter, forfatter Etter 1940
Kristian Hauger komponist, arrangør, pianist 1900 – 1919
Torill Thorstad Hauger forfatter Etter 1940
Torkjell Haugerud musiker (hardingfele) 1870 – 1899
Arne Haugestad jurist 1920 – 1940
Baard M Haugland politiker, landhandler 1800 – 1839
Hanne Haugland friidrettsutøver Etter 1940
Jens Haugland jurist, politiker 1900 – 1919
Knut M Haugland motstandsmann, offiser 1900 – 1919
Valgerd Svarstad Haugland politiker Etter 1940
Willy Haugli politiembetsmann, jurist 1920 – 1940
Roar Hauglid kunsthistoriker 1900 – 1919
John Haugvaldstad forretningsdrivende, legpredikant 1750 – 1799
Hauk Erlendsson ridder, lagmann Før 1750
Arnold Haukeland billedhugger 1920 – 1940
Mons Olai Haukeland offiser 1870 – 1899
Knut Haukelid offiser, motstandsmann 1900 – 1919
Thrond S Haukenæs forfatter, folkelivsgransker 1840 – 1869
Andreas Haukland forfatter 1870 – 1899
Caspar Herman Hausmann godseier, offiser, trelasthandler Før 1750
Johan Havaas botaniker, bonde 1840 – 1869
Edv J Havnø naturforsker, arkeolog, kulturforsker 1840 – 1869
Finn Havrevold tegner, forfatter 1900 – 1919
Gøril Havrevold skuespiller 1900 – 1919
Odd Havrevold lege, nevrolog, psykiater 1900 – 1919
Olafr Havrevold skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Lars Havstad publisist, journalist, pioner 1840 – 1869
Havtore Jonsson ridder, kongelig rådgiver, syslemann Før 1750
Frederik Haxthausen offiser 1750 – 1799
Herman Hebler billedkunstner 1900 – 1919
Poul Heegaard matematiker 1870 – 1899
Arne Randers Heen fjellklatrer, fjellvandrer 1900 – 1919
Henrik Heftye legatstifter, forretningsdrivende 1800 – 1839
Tho Joh Heftye forretningsdrivende 1800 – 1839
Thomas Heftye offiser, telegrafdirektør 1840 – 1869
Hans Christian Heg offiser 1800 – 1839
Magne Hegdal musikkritiker, komponist Etter 1940
Wanda Heger sosionom, motstandskvinne 1920 – 1940
Diderich Hegermann offiser 1750 – 1799
Thormod Hegg blomsterforedler, gartner 1900 – 1919
Per Egil Hegge journalist 1920 – 1940
Kjell Heggelund litteraturforsker, forfatter 1920 – 1940
Johannes Heggland forfatter 1900 – 1919
Leiv Heggstad målstrevar 1870 – 1899
Olav Heggstad ingeniør 1870 – 1899
Svein Heglund sivilingeniør, offiser 1900 – 1919
Trond Hegna journalist, politiker 1870 – 1899
Trygve Hegnar redaktør, siviløkonom Etter 1940
Halfdan Hegtun kringkastingsmedarbeider, politiker 1900 – 1919
Astrid Nøklebye Heiberg politiker, organisasjonskvinne, psykiater 1920 – 1940
Axel Heiberg forretningsdrivende, mesén 1840 – 1869
Bernt Heiberg arkitekt 1900 – 1919
Christen Heiberg - 1 embedsperson Før 1750
Christen Heiberg - 2 lege 1750 – 1799
Eivind Heiberg maskiningeniør 1870 – 1899
G F Heiberg godseier, museumsmann 1870 – 1899
Gerhard Heiberg siviløkonom, industrileder 1920 – 1940
Gunnar Heiberg dramatiker, forfatter 1840 – 1869
Hans Heiberg journalist, kritiker, forfatter 1900 – 1919
Hans H H Heiberg godseier, forstmann, botaniker 1900 – 1919
Hjalmar Heiberg lege 1800 – 1839
Inge Heiberg lege, etnolog 1840 – 1869
Jean Heiberg billedhugger, maler 1870 – 1899
Kirsten Heiberg skuespiller 1900 – 1919
Michael Heiberg bygdemålsdikter Før 1750
Sverre Heiberg fotograf 1900 – 1919
Harald Heide komponist, musiker (fiolin), dirigent 1870 – 1899
Ragnvald Heide tannlege 1840 – 1869
Harald Heide-Steen Jr. regissør, sanger, skuespiller 1920 – 1940
Frederik Heidmann embedsperson, politiker, offiser 1750 – 1799
Alfred K Heilmann bryggerieier 1870 – 1899
Johannes Heimbeck lege 1870 – 1899
Anatol Heintz paleontolog 1870 – 1899
Hans Martin Heintz byggmester, murmester Før 1750
Natascha Heintz paleontolog 1920 – 1940
Johan Heitmann skipper, forfatter, kartograf Før 1750
K K Heje fabrikkeier, landbruksleder 1840 – 1869
Claus Helberg ruteinspektør, motstandsmann, forfatter 1900 – 1919
Sjur Helgeland musiker (hardingfele) 1840 – 1869
Aasa Helgesen jordmor, politiker 1870 – 1899
Hans Helgesen offiser 1750 – 1799
Helga Helgesen husstellærer, lærer 1840 – 1869
Amund Helland - 1 haugianer, kjøpmann 1750 – 1799
Amund Helland - 2 politiker, forfatter, geolog 1840 – 1869
Erik Helland felemaker 1800 – 1839
Bjørn Helland-Hansen oseanograf 1870 – 1899
Eigil Helland-Hansen reiselivsmann 1900 – 1919
Knut Helle historiker 1920 – 1940
Thorvald Hellesen maler 1870 – 1899
Alf Hellevik filolog, målstrevar 1900 – 1919
Henrik Helliesen embedsperson, kunstner, politiker 1800 – 1839
Olaf Helset offiser, idrettsleder 1870 – 1899
Hovel Helseth industrigründer 1750 – 1799
Henrik Heltberg skolemann 1800 – 1839
Christian Ernst Heltzen bergverksmann Før 1750
Iver Heltzen topograf, prest, naturforsker 1750 – 1799
Michael Heltzen bergembetsmann Før 1750
Torjus Hemmestveit skipioner, bonde 1840 – 1869
Ulrik Hendriksen maler, grafiker 1870 – 1899
Gottfried Hendtzschel maler Før 1750
Sonja Henie skuespiller, kunstløper 1900 – 1919
Henry Henne språkforsker 1900 – 1919
Johan Hennum dirigent, arrangør, cellist 1800 – 1839
Henrik Kalteisen erkebiskop Før 1750
Henrik Kårsson biskop Før 1750
Arent M Henriksen administrator, lærer, politiker Etter 1940
Gustav Henriksen skipsfartsmann 1870 – 1899
Hans Henriksen pioner for samisk språk 1900 – 1919
Vera Henriksen forfatter 1920 – 1940
Harald Henschien forretningsdrivende, trekkspiller 1900 – 1919
Per Øyvind Heradstveit kringkastingsmedarbeider, journalist 1920 – 1940
Thore Heramb tegner, maler 1900 – 1919
Hans Herbjørnsrud forfatter 1920 – 1940
Herbert Herding- Herberth instruktør, sanger, tekstforfatter 1900 – 1919
Herdis Torvaldsdatter jordeier Før 1750
Knut Hergel teatersjef, instruktør 1870 – 1899
Herlaug Huvudfat opprørsleder Før 1750
Axel Herlofson forretningsdrivende, bankleder 1840 – 1869
Tormod Hermansen samfunnsøkonom, embedsperson, næringslivsleder 1920 – 1940
Gudmund Hernes politiker, samfunnsforsker Etter 1940
Helga Hernes politiker, samfunnsforsker, diplomat 1920 – 1940
Bernhard Herre forfatter 1800 – 1839
Harald Herresthal musikkforsker, komponist, organist Etter 1940
Richard Herrmann kringkastingsmedarbeider, journalist 1900 – 1919
Peder Hersleb geistlig Før 1750
Svend Hersleb teolog 1750 – 1799
John Herstad riksarkivar, historiker 1920 – 1940
Asbjørn Herteig arkeolog 1900 – 1919
Lars Hertervig maler 1800 – 1839
Ebbe Hertzberg rettshistoriker, arkivar, sosialøkonom 1840 – 1869
Niels Hertzberg prest 1750 – 1799
Nils Hertzberg politiker, teolog, skolemann 1800 – 1839
Peder Hertzberg prest Før 1750
Marianne Heske billedkunstner Etter 1940
Iver Hesselberg prest, forfatter 1750 – 1799
Theodor Hesselberg meteorolog 1870 – 1899
Eigil Hesstvedt meteorolog 1920 – 1940
Arne Hestenes journalist 1920 – 1940
Olav Hestenes jurist 1920 – 1940
Audun Hetland tegner 1920 – 1940
Magnus Christian Hetting forretningsdrivende 1750 – 1799
J C Heuch geistlig, politiker 1800 – 1839
Elise Heyerdahl politiker, lærer 1840 – 1869
Gerd Høst Heyerdahl 1900 – 1919
Halvor Heyerdahl - 1 forfatter, arkitekt, ingeniør 1800 – 1839
Halvor Heyerdahl - 2 ingeniør 1840 – 1869
Hans Heyerdahl maler 1840 – 1869
Hieronymus Heyerdahl jurist, politiker 1840 – 1869
Hieronymus Heyerdahl - 1 eidsvollsmann, prest 1750 – 1799
Jens P d.y. Heyerdahl industrileder Etter 1940
Nils Heyerdahl idéhistoriker, kringkastingsmedarbeider Etter 1940
Severin Andreas Heyerdahl sykehusdirektør, radiolog, lege 1870 – 1899
Thor Heyerdahl etnograf 1900 – 1919
Jonas Hidle designer, arkitekt 1900 – 1919
Aagot Hielm bokbinder 1870 – 1899
Hans Hielm journalist, bokhandler 1750 – 1799
Jonas Anton Hielm jurist, politiker 1750 – 1799
Jacob Hilditch forfatter 1840 – 1869
Einar Hildrum hagebrukskyndig 1900 – 1919
Frederik Hilfling-Rasmussen fotograf 1840 – 1869
Arnoldus Hille biskop 1800 – 1839
Erik Hillestad plateprodusent Etter 1940
Olaf Hillestad salmedikter, prest 1920 – 1940
Jørn Nilsson Hilme musiker (hardingfele) 1750 – 1799
Odd Hilt billedhugger 1900 – 1919
Erik Himle embedsperson, politiker 1920 – 1940
Olav Hindahl politiker, fagforeningsleder 1870 – 1899
Thorstein Hiortdahl kjemiker 1800 – 1839
Adam Hiorth industrigründer, forretningsdrivende 1800 – 1839
Agnes Hiorth maler 1870 – 1899
Fredrik Hiorth ingeniør, industrigründer 1840 – 1869
Rolf Hiorth-Schøyen forfatter 1870 – 1899
Johan Hirsch politiker, landbrukslærer 1840 – 1869
Reidar Hirsti forfatter, kringkastingsmedarbeider, journalist 1920 – 1940
Nils Hjelmtveit politiker, skolemann 1870 – 1899
Kristofer Hjeltnes - 1 hagebrukskyndig, politiker 1840 – 1869
Kristofer Hjeltnes - 2 bonde Før 1750
Halldor Hjerleid maler 1800 – 1839
Christoffer Hjort kryptokatolikk, geistlig Før 1750
Johan Hjort - 1 medisinsk forsker, lege 1800 – 1839
Johan Hjort - 2 marinbiolog 1840 – 1869
Johan Hjort - 3 jurist 1920 – 1940
Johan B Hjort jurist 1870 – 1899
Peder Hjort bergverksdirektør Før 1750
Peter Hjort universitetsrektor, lege 1920 – 1940
Rasmus Hjort prest Før 1750
Emma Hjorth spesialpedagog 1840 – 1869
Egil Hjorth-Jenssen skuespiller, teatersjef, instruktør 1870 – 1899
Hugo Fredrik Hjorthøy topograf, prest Før 1750
Bergljot Hobæk Haff forfatter 1920 – 1940
Olav Hodne misjonær 1920 – 1940
Herman Hoë kjøpmann 1750 – 1799
Adolf Hoel politiker, geolog, polarforsker 1870 – 1899
Andor Hoel forsikringsarbeider, skolemann 1840 – 1869
Halvor Hoel agitator, bonde 1750 – 1799
Jacob Hoel offiser, politiker, bonde 1750 – 1799
Sigurd Hoel litteraturkritiker, litterær konsulent, forfatter 1870 – 1899
Willie Hoel skuespiller 1920 – 1940
Edvard Hoem forfatter Etter 1940
Lars Olsen Hoem instrumentmaker, sjømann 1750 – 1799
Christopher Hoen bonde, eidsvollsmann 1750 – 1799
Brynjar Hoff musiker 1920 – 1940
Charles Hoff friidrettsutøver, journalist, idrettsleder 1900 – 1919
Ingeborg Hoff filolog 1900 – 1919
Torsten Ottersen Hoff billedhugger Før 1750
Trygve Hoff sanger, dirigent, forfatter 1920 – 1940
Trygve J B Hoff samfunnsøkonom, journalist 1870 – 1899
Marcus Gerhard Hoff-Rosencrone stamhusbesitter, godseier 1800 – 1839
Peter Hoffnagel industrigründer Før 1750
Elias Hofgaard døvelærer 1840 – 1869
Gabriel Hofgaard trelasthandler, skipsreder, sagbrukseier Før 1750
Signe Hofgaard Tveteraas danser, koreograf 1900 – 1919
Mona Hofland sanger, skuespiller 1920 – 1940
Gunvor Hofmo forfatter 1920 – 1940
Rolf Hofmo idrettsleder, politiker 1870 – 1899
Michael Hofnagel skolemester, forfatter Før 1750
Bendik Hofseth sanger, arrangør, jazzmusiker Etter 1940
Odd Hoftun misjonær, sivilingeniør 1920 – 1940
Helge Hognestad teolog 1920 – 1940
Peter Hognestad teolog 1840 – 1869
Karl Holberg forsker 1920 – 1940
Ludvig Holberg forfatter Før 1750
Leif Holbæk-Hanssen siviløkonom 1900 – 1919
Kristen Holbø maler 1840 – 1869
Ole Holck - 1 politiker, offiser 1750 – 1799
Ole Holck - 2 skolemann 1800 – 1839
Are Holen - 1 psykolog, organisasjonsleder, psykiater Etter 1940
Are Holen - 2 organisasjonsleder, psykolog, psykiater Etter 1940
Christopher Holfeldt-Houen katolsk prest, publisist 1800 – 1839
Fritz Holland arkitekt, museumsmann 1870 – 1899
Kjell Holler samfunnsøkonom, politiker 1920 – 1940
Arne E Holm maler, grafiker, arkitekt 1900 – 1919
Gro Holm forfatter 1870 – 1899
Hans Henrik Holm folkelivsgransker, dikter 1870 – 1899
Hans Peter Holm sjøoffiser 1750 – 1799
Ingebrigt Holm lege, hotelleier 1840 – 1869
Sverre Holm - 1 sosiolog 1900 – 1919
Sverre Holm - 2 skuespiller 1920 – 1940
Ludvig Holm-Olsen filolog 1900 – 1919
Knut Holmann kajakkpadler Etter 1940
Arnold Holmboe jurist, næringslivsleder, politiker 1870 – 1899
C A Holmboe numismatiker, orientalist 1750 – 1799
Conrad Holmboe forretningsdrivende 1800 – 1839
Hans Holmboe skolemann, politiker 1750 – 1799
Jens Holmboe - 1 embedsperson 1750 – 1799
Jens Holmboe - 2 embedsperson, politiker 1800 – 1839
Jens Holmboe - 3 botaniker 1870 – 1899
Michael Holmboe lege, medisinaldirektør 1840 – 1869
Thorolf Holmboe maler 1840 – 1869
Edin Holme forfatter, legpredikant 1840 – 1869
Kjersti Holmen skuespiller Etter 1940
Andreas Holmsen historiker 1900 – 1919
Borghild Holmsen komponist, pedagog, pianist 1840 – 1869
Karen Holmsen sanger 1800 – 1839
Rigmor Holmsen folkelivsgransker 1900 – 1919
Anne Holsen pedagog, kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Axel Holst lege 1840 – 1869
Bjarne Holst maler Etter 1940
Cathrine Holst forlegger, bokhandler 1920 – 1940
Christian Holst prest Før 1750
Clara Holst språkforsker 1840 – 1869
Elling Holst forfatter, matematiker 1840 – 1869
Frederik Holst lege 1750 – 1799
Hans Holst myntforsker 1870 – 1899
Johan Jørgen Holst sikkerhetspolitisk forsker, politiker 1920 – 1940
Johan Throne Holst politiker, industrileder 1840 – 1869
Kai Holst motstandsmann 1900 – 1919
Lars Holst journalist, jurist, politiker 1840 – 1869
Peter F Holst lege 1840 – 1869
Poul Christian Holst politiker, embedsperson 1750 – 1799
Joachim Holst-Jensen skuespiller 1870 – 1899
Anne Holt jurist, politiker, forfatter Etter 1940
Kåre Holt forfatter 1900 – 1919
Peder Holt journalist, politiker 1870 – 1899
Hans H Holta skipsreder, trelasthandler 1840 – 1869
Ole H Holta trelasthandler, industrigründer 1840 – 1869
Anders Holte kystfartspioner, los 1840 – 1869
Johan B Holte sivilingeniør, industrileder 1900 – 1919
Hans Holtedahl geolog 1900 – 1919
Lisbet Holtedahl filmskaper, kvinneforsker, sosialantropolog Etter 1940
Olaf Holtedahl geolog 1870 – 1899
Harriet Holter kvinneforsker, sosialpsykolog 1920 – 1940
Iver Holter komponist, dirigent 1840 – 1869
Nils Holter arkitekt 1870 – 1899
Hugo Holtermann forskningssjef, kjemiker 1900 – 1919
Reidar Holtermann offiser 1870 – 1899
Theodor Holtfodt politiker, offiser 1840 – 1869
Halfdan Holth veterinær 1870 – 1899
Marie Spångberg Holth lege 1840 – 1869
Sverre Holth misjonær 1900 – 1919
Åsta Holth forfatter 1900 – 1919
Anne Holtsmark filolog 1870 – 1899
J Holtsmark fysiker 1870 – 1899
Karen Holtsmark maler 1900 – 1919
Andreas Hompland journalist, samfunnsviter Etter 1940
Ludvig Hope legpredikant 1870 – 1899
Egil Meidell Hopp journalist 1870 – 1899
Einar Meidell Hopp kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Zinken Hopp forfatter, oversetter 1900 – 1919
Olav Hoprekstad forfatter, skolemann 1870 – 1899
Carsten Hopstock museumsmann, kunsthistoriker 1920 – 1940
Ellen Horn teatersjef, politiker, skuespiller Etter 1940
Erik Frederik Barth Horn filosof, forfatter, teolog 1800 – 1839
Hans Thomas Horn næringslivsleder, ingeniør, idrettsleder 1870 – 1899
Kristian Horn humanist, botaniker 1900 – 1919
Christian Hersleb Horneman politiker, jurist 1750 – 1799
Gerrit Horneman kjøpmann, tolltjenestemann Før 1750
Hans Horneman rådmann, kjøpmann Før 1750
Christopher Hornsrud bonde, politiker 1840 – 1869
Hans Jakob Horst politiker, skolemann 1840 – 1869
Thore Horve sjøoffiser 1870 – 1899
Knut Horvei bonde, forfatter 1870 – 1899
Heinrich Christian Friedrich Hosenfelder fajansemaler, portrettmaler Før 1750
Hoskold Hoskoldsson riksråd, biskop Før 1750
Anton Christian Houen legatstifter, forretningsdrivende 1800 – 1839
Engebret Hougen dikter, skolemann 1800 – 1839
Johannes Hougen embedsperson, skolemann, politiker 1840 – 1869
Julius Hougen jurist, kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Pål Hougen kunsthistoriker 1920 – 1940
Philip Houm litteraturkritiker 1900 – 1919
Peter Hount prest, politiker 1750 – 1799
Ole Smith Housken tannlege 1840 – 1869
Alfhild Hovdan reiselivskvinne 1900 – 1919
Anders Hovden dikter, prest 1840 – 1869
Einar Hovdhaugen politiker, bonde 1900 – 1919
Even Hovdhaugen språkforsker Etter 1940
Ingrid Espelid Hovig kringkastingsmedarbeider, kokebokforfatter, husstellærer 1920 – 1940
Egil Hovland organist, komponist 1920 – 1940
Ragnar Hovland forfatter Etter 1940
Signe Howell sosialantropolog Etter 1940
Christoffer Huitfeldt riksråd, lensmann Før 1750
Fritz Huitfeldt skipioner, forretningsdrivende 1840 – 1869
Iver Huitfeldt sjøoffiser Før 1750
Margrete Huitfeldt donator, adelig, godseier Før 1750
Povel Huitfeldt stattholder Før 1750
Tønne Huitfeldt - 1 offiser, godseier Før 1750
Tønne Huitfeldt - 2 offiser 1920 – 1940
H J Huitfeldt-Kaas arkivar, heraldiker, genealog 1800 – 1839
Hartvig Huitfeldt-Kaas zoolog, fiskeribiolog 1840 – 1869
Tone Hulbækmo musiker, sanger Etter 1940
Hampus Huldt-Nystrøm pianist, musikkforsker 1900 – 1919
Jens Hundseid politiker 1870 – 1899
Svein Sturla Hungnes skuespiller, instruktør Etter 1940
Bjarne Hurlen industrileder, offiser 1900 – 1919
Alf Hurum maler, komponist 1870 – 1899
Per Hurum billedhugger 1900 – 1919
I P Huse oppfinner, industrigründer 1870 – 1899
Olaf Huseby bokhandler, forlegger 1840 – 1869
Ragnhild Husebæk reiselivsorganisator 1900 – 1919
Martin Huslid diplomat 1920 – 1940
Arne Husveg organisasjonsmann 1920 – 1940
Talleiv Huvestad eidsvollsmann, bonde 1750 – 1799
Ella Hval instruktør, skuespiller 1900 – 1919
Vidkunn Hveding sivilingeniør, politiker 1920 – 1940
Leif Hveem motorsyklist 1920 – 1940
Nils Hvithoved bondeleder Før 1750
Ketil Hvoslef komponist 1920 – 1940
Ragnvald Hvoslef offiser, leder av norges samfundsvern 1870 – 1899
Waldemar Hvoslef geistlig 1800 – 1839
Georg Hygen botaniker 1900 – 1919
Johan B Hygen billedkunstner, teolog 1900 – 1919
Johannes Hygen filantrop, teolog 1870 – 1899
Hans Hyldbakk dikter, lokalhistoriker 1870 – 1899
Egil A Hylleraas fysiker 1870 – 1899
Per Hysing-Dahl politiker, forretningsdrivende, motstandsmann 1920 – 1940
Marius Hægstad språkforsker, skolemann 1840 – 1869
Peter Hærem indremisjonsleder, teolog 1840 – 1869
Ragnhild Hærem søndagsskolelærer, indremisjonsleder 1800 – 1839
Aslak Hætta reindriftssame, opprører 1800 – 1839
Lars Hætta lærer, reindriftssame, bibeloversetter 1800 – 1839
Per Hætta kunstner, kunsthåndverker 1900 – 1919
Olav Hødnebø møbelprodusent, møbeldesigner 1900 – 1919
Johanne Høeg misjonskvinne, sykepleier 1870 – 1899
Just Justssøn Høeg visestattholder, diplomat Før 1750
Marie Høeg fotograf, kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Ove Arbo Høeg botaniker 1870 – 1899
Hans Høegh forretningsdrivende, organisasjonsleder 1920 – 1940
Leif Høegh skipsreder 1870 – 1899
Peter Høegh arkitekt 1800 – 1839
Raphael Høegh-Krohn matematiker 1920 – 1940
Carl Høgset sanger, korleder, operasanger Etter 1940
Ralph Høibakk industrigründer, sivilingeniør 1920 – 1940
Einar Høigård pedagog, motstandsmann 1900 – 1919
Ole Høiland forbryter 1750 – 1799
Gordon Hølmebakk redaktør 1920 – 1940
Sigbjørn Hølmebakk forfatter 1920 – 1940
Andreas Hølaas jurist, politiker 1800 – 1839
Kjellaug Hølaas pedagog, tekstilkunstner 1900 – 1919
Odd Hølaas journalist, forfatter 1870 – 1899
Birger Hønningstad flypioner, ingeniør 1900 – 1919
Nils Hønsvald journalist, politiker 1870 – 1899
Gunnar Høst litteraturforsker, filolog 1900 – 1919
Heyerdahl, Gerd Høst skuespiller, språkforsker, forfatter 1900 – 1919
Per Høst zoolog, filmskaper 1900 – 1919
Sigurd Høst lærebokforfatter, skolemann 1840 – 1869
Iver Høy industrileder 1870 – 1899
Dagfinn Høybråten politiker Etter 1940
Rasmus Høydahl-Ohme reklamemann 1840 – 1869
Emil Høye designer, gullsmed 1870 – 1899
Henrik Høyer lege, historiker Før 1750
Arnljot Høyland matematisk statistiker 1920 – 1940
Yngve Hågensen fagforeningsleder 1920 – 1940
Håkon Før 1750
Håkon 1 Adalsteinsfostre konge Før 1750
Håkon 2 Sigurdsson Herdebrei konge Før 1750
Håkon 3 Sverresson konge Før 1750
Håkon 4 Håkonsson konge Før 1750
Håkon 5 Magnusson konge Før 1750
Håkon 6 Magnusson konge Før 1750
Håkon Eiriksson ladejarl Før 1750
Håkon Erlingsson biskop Før 1750
Håkon Galen jarl Før 1750
Håkon Grjotgardsson jarl Før 1750
Håkon Håkonsson Unge konge, kongsson Før 1750
Håkon Magnusson Toresfostre konge Før 1750
Håkon Pålsson orknøyjarl Før 1750
Håkon Sigurdsson ladejarl Før 1750
Terje Håkonsen snøbrettkjører Etter 1940
Bjøro Håland sanger Etter 1940
Per Håland journalist 1900 – 1919
Hårek Øyvindsson På Tjøtta høvding, bonde Før 1750
Bergliot Ibsen mezzosopran, sanger 1840 – 1869
Henrik Ibsen forfatter 1800 – 1839
Lillebil Ibsen skuespiller 1870 – 1899
Sigurd Ibsen forfatter, politiker, diplomat 1840 – 1869
Suzannah Ibsen dikterhustru 1800 – 1839
Tancred Ibsen offiser, filmregissør, flypioner 1870 – 1899
Alf Ihlen ingeniør, industrileder 1900 – 1919
Christian Ihlen teolog 1840 – 1869
Joakim Ihlen industrileder 1870 – 1899
Nils Ihlen - 1 politiker, industrileder 1840 – 1869
Nils Ihlen - 2 forstmann 1870 – 1899
Henry Imsland tegner 1900 – 1919
Gustav Indrebø historiker, filolog 1870 – 1899
Ragnvald Indrebø biskop 1870 – 1899
Inga Fra Varteig kongsmor Før 1750
Inge 1 Haraldsson Krokrygg konge Før 1750
Inge 2 Bårdsson konge Før 1750
Inge Magnusson baglerkonge Før 1750
Ingebjørg Guttormsdatter dronning Før 1750
Ingebjørg Håkonsdatter adelig Før 1750
Ingeborg Eriksdatter dronning Før 1750
Ingeborg Jørgensdatter “Bruse” trolldomsdømt Før 1750
Ingeborg Olsdatter trolldomsdømt Før 1750
Aldor Ingebrigtsen organisasjonsmann, politiker, fisker 1870 – 1899
Morten A Ingebrigtsen fangstbestyrer, hvalfanger 1840 – 1869
Ragnvald Ingebrigtsen lege 1870 – 1899
Ingebrikt Størkersson trolldomsdømt Før 1750
Ingerd Erlendsdotter godseier Før 1750
Ingerd Ottesdotter lensleder, godseier Før 1750
Ingerid Ragnvaldsdatter dronning Før 1750
Ingerid Svendsdatter dronning Før 1750
Alexandra Ingier lege 1840 – 1869
Lars Ingier brukseier, offiser, veibygger 1750 – 1799
Ingólfr Arnarson Bjǫrnólfsson Ingolv Ørnsson landnåmsmann Før 1750
Ingrid Alexandra prinsesse Etter 1940
Anne Stine Ingstad arkeolog 1900 – 1919
Helge Ingstad forfatter, jurist, oppdagelsesreisende 1870 – 1899
Bernt Ingvaldsen politiker, forretningsdrivende 1900 – 1919
Jappe Ippes klippfiskpioner Før 1750
Joachim Irgens godseier, forretningsdrivende Før 1750
Johannes Irgens diplomat, politiker 1840 – 1869
Kjeld Stub Irgens ns-politiker, skipsfører 1870 – 1899
Ole Irgens teolog, skolemann 1800 – 1839
Poul Henningsen Irgens bilkonstruktør, ingeniør 1840 – 1869
Ludvig Irgens-Jensen komponist 1870 – 1899
Olaf Isaachsen maler 1800 – 1839
Isabella Bruce dronning Før 1750
Gunnar Isachsen polarforsker 1840 – 1869
Karsten Isachsen teolog, forfatter Etter 1940
Louise Isachsen lege 1870 – 1899
Eva Isaksen filmregissør Etter 1940
Samson Isberg skarpretter 1750 – 1799
Ellen Isefiær skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Ola Isene skuespiller, sanger 1870 – 1899
Ramon Isern Solé billedhugger, grafiker, collagekunstner 1900 – 1919
Olaus Islandsmoen folkehøgskolelærer, politiker, museumsstifter 1870 – 1899
Sigurd Islandsmoen organist, dirigent, komponist 1870 – 1899
Ivar Bodde hirdgeistlig, rådgiver Før 1750
Ivar Bårdsson geistlig Før 1750
Ivar Gudrødsson konge Før 1750
Ivar Ogmundsson Rova ridder, drottsete, riksråd Før 1750
Ivar Olavsson kongelig rådgiver, kannik, kansler Før 1750
Ivar Vikingsson kansler Før 1750
Iver Jenssøn godseier, lensherre, sagbrukseier Før 1750
Baard Iversen kjøpmann, politiker 1800 – 1839
Einar, “Pastor'n” Iversen 1920 – 1940
Odd Iversen fotballspiller Etter 1940
Olav Hilmar Iversen lege 1920 – 1940
Ragnvald Iversen språkforsker, filolog 1870 – 1899
Sverre Iversen politiker, offentlig tjenestemann, fagforeningsleder 1870 – 1899
Søren Jaabæk politiker, bonde 1800 – 1839
Inga Jacobi danser, koreograf, pedagog 1870 – 1899
Adrian Jacobsen etnograf, oppdagelsesreisende 1840 – 1869
Andreas Jacobsen skribent 1900 – 1919
Anne Marit Jacobsen skuespiller Etter 1940
August Jacobsen maler 1840 – 1869
Carl Ludvig Jacobsen billedhugger 1800 – 1839
Frithjof Jacobsen jurist, diplomat 1900 – 1919
Hans Fredrik Jacobsen musiker Etter 1940
Inger Jacobsen sanger, skuespiller 1920 – 1940
Jens Jacobsen landbrukspioner, statsagronom 1800 – 1839
Joen Jacobsen byggmester Før 1750
Julius Nicolai Jacobsen trelasthandler 1800 – 1839
Knut Dahl Jacobsen statsviter 1920 – 1940
Nils Kåre Jacobsen redaktør 1920 – 1940
Rolf Jacobsen dikter, journalist 1900 – 1919
Roy Jacobsen forfatter Etter 1940
Rudolf Emanuel Jacobsen arkitekt 1870 – 1899
Thorbjørn Jagland politiker Etter 1940
Gunnar Jahn politiker, samfunnsøkonom 1870 – 1899
Martha Larsen Jahn kvinnesaksforkjemper, fredsforkjemper 1870 – 1899
Anders Jahre jurist, skipsreder, donator 1870 – 1899
Christian Albrecht Jakhelln forretningsdrivende 1900 – 1919
Jakob Jensson biskop Før 1750
Jakob Knutsson biskop Før 1750
Anton Jakobsen lærer, bankleder, politiker 1870 – 1899
Else Marie Jakobsen tekstilkunstner 1920 – 1940
Gidsken Jakobsen flypioner, forretningsdrivende 1900 – 1919
Johan J Jakobsen sivilagronom, politiker 1920 – 1940
Nilmar Janbu geotekniker 1920 – 1940
Einar Jansen arkivar, genealog 1870 – 1899
Herman Ludin Jansen religionshistoriker 1900 – 1919
Jan Jansen - 1 fysiolog 1920 – 1940
Jan Jansen - 2 motstandsmann, hjerneforsker 1870 – 1899
Alfred Janson pianist, komponist 1920 – 1940
Gunnar Janson billedhugger 1900 – 1919
Herman Didrich Janson kjøpmann, hoffagent, skipsreder 1750 – 1799
Kristofer Janson forfatter, teolog 1840 – 1869
Mette Janson kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Mariss Jansons dirigent Etter 1940
Marius Jantzen forfatter, salmaker, agitator 1840 – 1869
Jacob Jarmann ingeniør, geværkonstruktør 1800 – 1839
Jatgeir Torveson skald Før 1750
Atle Jebsen skipsreder 1920 – 1940
G Jebsen forsker, industrileder 1870 – 1899
Kristian Gerhard Jebsen skipsreder 1920 – 1940
Peter Jebsen politiker, industrigründer, skipsreder 1800 – 1839
Jens Jakobsson kansler, biskop, riksråd Før 1750
Jens Nilssøn forfatter, geistlig Før 1750
Arne Jensen kjemiker, forskningspolitiker 1920 – 1940
Axel Jensen forfatter 1920 – 1940
Bjørg Eva Jensen skøyteløper Etter 1940
Brikt Jensen forfatter, redaktør 1920 – 1940
Caroline Schytte Jensen forfatter, komponist 1840 – 1869
Christian Jensen båtbygger 1870 – 1899
Eskild Jensen samfunnsøkonom, politiker 1920 – 1940
Gustav Jensen teolog 1840 – 1869
Hans Jensen fagforeningsleder 1840 – 1869
Ingebrigt Steen Jensen reklamemann, idrettsleder, forfatter Etter 1940
Jens Jensen industrigründer 1800 – 1839
Knut Erik Jensen filmregissør 1920 – 1940
Magnus Jensen skolemann, historiker 1900 – 1919
Otto Jensen politiker, geistlig 1840 – 1869
P A Jensen prest, lesebokutgiver, forfatter 1800 – 1839
Roald, Jensen fotballspiller Etter 1940
Siv Jensen økonom, politiker Etter 1940
Synnøve Liaaen Jensen kjemiker 1920 – 1940
Caspar Jensenius landbrukslærer, statsagronom 1800 – 1839
Anton Jenssen politiker, kjøpmann, konsul 1840 – 1869
Hans Peter Jenssen kjøpmann, politiker 1750 – 1799
Lauritz Jenssen industrileder, politiker 1800 – 1839
Nicolai Jenssen kjøpmann, godseier, skipsreder 1750 – 1799
Olav Christopher Jenssen billedkunstner Etter 1940
Christen Jenssøn ordbokforfatter, prest Før 1750
Hartvig Jentoft grønlandskjøpmann, skipper, gjestgiver Før 1750
Carl Jeppesen politiker, redaktør 1840 – 1869
Johan Jeremiassen industrigründer, skipsreder 1840 – 1869
Axel Jermstad farmasøyt 1870 – 1899
Nils Jernsletten forsker, lærer, pioner for samisk språk 1920 – 1940
Jacob Jervell teolog 1920 – 1940
Gro Jessen tekstilkunstner 1920 – 1940
Aslaug Jevanord forfatter 1870 – 1899
Mathias Jochumsen kjøpmann, ekspedisjonsleder Før 1750
Ólafia Jóhannesdóttir 1840 – 1869
Georg Johannesen forfatter, litteraturforsker 1920 – 1940
Knut “Kupper'n” Johannesen 1920 – 1940
Aksel Waldemar Johannessen billedhugger, grafiker, maler 1870 – 1899
Axel Johannessen lege 1840 – 1869
Erik Harry Johannessen maler, grafiker 1900 – 1919
Folke Hauger Johannessen sjøoffiser 1900 – 1919
Jan Vincents Johannessen lege Etter 1940
Jens Johannessen grafiker, maler 1920 – 1940
Lars Pihl Johannessen industrileder 1870 – 1899
Ola B Johannessen teatersjef, skuespiller 1920 – 1940
Lorentz Johannsen kjøpmann 1750 – 1799
David Monrad Johansen pianist, musikkritiker, komponist 1870 – 1899
Egil “Bop” Johansen jazzmusiker 1920 – 1940
Erling Johansen arkeolog 1900 – 1919
Harald Johansen notbas 1900 – 1919
Henry “Tippen” Johansen fotballspiller 1900 – 1919
Hjalmar Johansen offiser, polfarer 1840 – 1869
J M Johansen væreier, kjøpmann 1840 – 1869
Jahn Otto Johansen journalist, forfatter 1920 – 1940
Jochum Johansen embedsperson, pioner 1800 – 1839
Johan Strand Johansen politiker, journalist 1900 – 1919
Leif Johansen samfunnsøkonom 1920 – 1940
Margaret Johansen forfatter 1920 – 1940
Nicolai Johansen idrettsleder 1900 – 1919
Anton Johanson fiskerbonde, klarsynt 1840 – 1869
Karl Johanssen radiokåsør, jurist, journalist 1870 – 1899
Anders Johanssøn los 1800 – 1839
Arne Odd Johnsen historiker 1900 – 1919
Arve Johnsen økonom, industrileder, jurist 1920 – 1940
Christian Johnsen politiker, journalist 1800 – 1839
Erik Johnsen læstadiansk predikant 1840 – 1869
Gordon Johnsen psykiater 1900 – 1919
Hallvard Johnsen musiker (fløyte), komponist 1900 – 1919
Kathrine Johnsen lærer, kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Oscar Albert Johnsen historiker 1870 – 1899
Sigbjørn Johnsen politiker, fylkesmann Etter 1940
Alex Johnson geistlig 1900 – 1919
Gisle Johnson - 1 teolog 1800 – 1839
Gisle Johnson - 2 misjonær 1870 – 1899
Johannes Johnson misjonær, teolog 1840 – 1869
Kaare Espolin Johnson grafiker 1900 – 1919
Lauritz Johnson kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Simon Johnson journalist, forfatter 1870 – 1899
Stein Johnson trener, friidrettsutøver 1920 – 1940
Albert Joleik forfatter, journalist 1870 – 1899
Eva Joly jurist Etter 1940
Jon Birgersson erkebiskop Før 1750
Jon Drotning sveithøvding, syslemann Før 1750
Jon Guttormssøn biskop Før 1750
Jon Halldorsson biskop Før 1750
Jon Havtoresson riksråd Før 1750
Jon Kuvlung kongsemne Før 1750
hinn staðfasti Jon Raude erkebiskop Før 1750
Jon Svalesson Smør riksråd, ridder Før 1750
“Lille Jon” Jon Thomessøn skredder, rådmann, kjøpmann Før 1750
Kåre Jonsborg maler 1900 – 1919
Tor Jonsson forfatter 1900 – 1919
Finn Jor forfatter, journalist 1920 – 1940
Helge Jordal skuespiller, sanger Etter 1940
Sverre Jordan komponist, dirigent, pianist 1870 – 1899
Wilhelm Jordan forretningsdrivende, industrigründer 1800 – 1839
Lars Jorde maler 1840 – 1869
Per Jorsett sportsjournalist 1920 – 1940
Jorunn Norrønt Jórunn Skáldmær skald Før 1750
Josefine dronning 1800 – 1839
Marie Joys sykepleier, sykepleielærer 1870 – 1899
Dagfin Juel politiker, embedsperson 1900 – 1919
Dagny Juel forfatter, musiker 1840 – 1869
Jacob Juel forretningsdrivende, embedsperson Før 1750
Jens Juel adelsmann, stattholder Før 1750
Maren Juel godseier Før 1750
Povel Juel forfatter, embedsperson Før 1750
Andreas Juell fagforeningsleder, samvirkeleder 1870 – 1899
Conny Juell redaktør, journalist 1870 – 1899
Johanne Juell skuespiller 1840 – 1869
Arnold Juklerød menneskerettighetsaktivist, skytebas 1920 – 1940
Juliane Marie Av Braunschweig-Wolfenbüttel dronning Før 1750
Carl Just forfatter, journalist, musiker 1870 – 1899
Leif Juster musiker, skuespiller, sanger 1900 – 1919
Arne Jon Jutrem designer, glasskunstner, billedkunstner 1920 – 1940
Jørgen Juve fotballspiller, journalist 1900 – 1919
Hans Jæger bohem, anarkist, forfatter 1840 – 1869
Henrik Jæger litterat, litteraturforsker 1840 – 1869
Nicolai Henrich Jæger jurist, filolog 1750 – 1799
Oskar Jæger samfunnsøkonom, politiker, spiritist 1840 – 1869
Holm Jølsen industrileder, brukseier 1800 – 1839
Ragnhild Jølsen forfatter 1870 – 1899
Jöns Nilsson Svarte Skåning høvedsmann, ridder, riksråd Før 1750
Gitta Jønsson kvinnesaksforkjemper, politiker 1840 – 1869
Halfdan Jönsson fagforeningsleder 1870 – 1899
Jørgen Hanssøn høvedsmann Før 1750
Erik Jørgensen børsemaker, geværkonstruktør 1840 – 1869
J H Jørgensen orgelbygger 1870 – 1899
Knut Jørgensen grafiker, maler 1920 – 1940
Mosse Jørgensen pedagog, politiker 1920 – 1940
Marie Jørstad forfatter, journalist, skolehagepioner 1800 – 1839
Jørund erkebiskop Før 1750
Steinar Jøraandstad sanger, skuespiller 1900 – 1919
Iver Jåks kunsthåndverker, billedkunstner 1920 – 1940
Frederik Julius Kaas embedsperson 1750 – 1799
Erling Kagge polfarer, redaktør Etter 1940
Ragnar Kalheim fagforeningsleder 1920 – 1940
Kalv Arnesson høvding Før 1750
Torolv Kandahl politiker, journalist 1870 – 1899
Arvid S Kapelrud bibelforsker, teolog, religionshistoriker 1900 – 1919
Egil Kapstad jazzmusiker 1920 – 1940
Kark træl Før 1750
Karl 1 Knutsson Bonde konge Før 1750
Karl 2 konge Før 1750
Karl 3 Johan konge 1750 – 1799
Karl 4 konge 1800 – 1839
Karl Av Hessen offiser, adelig Før 1750
Karl Jensson riksråd, biskop Før 1750
Karl Jónsson sagaforfatter, abbed Før 1750
Karl Sigurdsson biskop, høvedsmann, riksråd Før 1750
Helga Karlsen politiker 1870 – 1899
Kjell Mørk Karlsen organist, komponist Etter 1940
Ludvig Karlsen pinsemenighetsleder, pioner 1920 – 1940
Rolf Karlsen organist, pianist, dirigent 1900 – 1919
Thorleif Karlsen politiembetsmann 1900 – 1919
Ludvig Karsten maler 1870 – 1899
Marie Karsten interiørarkitekt, møbeldesigner, tekstildesigner 1870 – 1899
Peter Friderichsen Kastrud rosemaler, treskjærer Før 1750
Katarina Karlsdotter dronning Før 1750
Grethe Kausland sanger, skuespiller Etter 1940
Arne Kavli maler, grafiker 1870 – 1899
Fred Kavli forretningsdrivende, fysiker 1920 – 1940
Olav Kavli ostefabrikant 1870 – 1899
Balthazar Keilhau geolog 1750 – 1799
Wilhelm Keilhau samfunnsøkonom, historiker 1870 – 1899
Charles Kent forfatter, journalist 1870 – 1899
Ragnhild Keyser maler 1870 – 1899
Rudolf Keyser historiker 1800 – 1839
Rasmus Kieldsøn embedsperson Før 1750
Alexander L Kielland forfatter 1840 – 1869
Axel Kielland forfatter, journalist 1900 – 1919
Else Christie Kielland billedvever, forfatter, maler 1900 – 1919
Eugenia Kielland litterær konsulent, forfatter, kritiker 1870 – 1899
Gabriel Kielland - 1 misjonsleder, prest 1750 – 1799
Gabriel Kielland - 2 maler, arkitekt 1870 – 1899
Gabriel Schanche Kielland skipsreder, kjøpmann 1750 – 1799
Gustava Kielland misjonskvinne, forfatter 1800 – 1839
Jacob Christie Kielland arkitekt 1870 – 1899
Jens Kielland arkitekt 1840 – 1869
Kitty L Kielland maler 1840 – 1869
Olav Kielland komponist, dirigent 1900 – 1919
Thor B Kielland museumsmann 1870 – 1899
Valentin Kielland billedhugger, maler 1840 – 1869
Haakon Kierulf industrigründer 1900 – 1919
Thorvald Kierulf forstmann 1870 – 1899
Harald Kihle maler, grafiker 1900 – 1919
Fredrik Kiil lege 1920 – 1940
Arne Kildal bibliotekar 1870 – 1899
Birger Kildal embedsperson, politiker, forretningsdrivende 1840 – 1869
Peter Kildal forretningsdrivende, industrigründer 1800 – 1839
Simon Kildal prest, samemisjonær 1750 – 1799
Tollef Kilde politiker, bonde, skogeier 1840 – 1869
Ingelin Killengreen jurist, embedsperson Etter 1940
Hans E Kinck forfatter 1840 – 1869
Lars Kinsarvik treskjærer 1840 – 1869
Hartvig Kiran kringkastingsmedarbeider, dikter 1900 – 1919
Jorunn Kirkenær pedagog, koreograf, danser 1920 – 1940
Anders Kirkhusmo organisasjonsmann, skolemann, politiker 1840 – 1869
Rolf Kirkvaag kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Max Kirste boktrykker 1870 – 1899
Atle Kittang litteraturforsker Etter 1940
Erling Kittelsen forfatter Etter 1940
Grete Prytz Kittelsen designer, kunsthåndverker 1900 – 1919
Theodor Kittelsen maler, tegner 1840 – 1869
Kåre Kivijärvi fotograf 1920 – 1940
Anders F Kiær trelasthandler 1800 – 1839
Anders N Kiær statistiker 1800 – 1839
Dakky Kiær kvinnesaksforkjemper, sosialskoleleder 1870 – 1899
Elias C Kiær forretningsdrivende 1840 – 1869
Hans Th Kiær bedriftsleder, ingeniør 1870 – 1899
Thorry Kiær industrileder 1870 – 1899
Knut Kjeldstadli historiker Etter 1940
Ellen Kjellberg danser Etter 1940
Reidar Kjellberg museumsmann, kunsthistoriker 1900 – 1919
Betzy Kjelsberg politiker, kvinnesaksforkjemper, fabrikkinspektør 1840 – 1869
Karl Kjelstrup katolsk prest 1870 – 1899
Halfdan Kjerulf komponist 1800 – 1839
Theodor Kjerulf geolog, forfatter 1800 – 1839
Geir Kjetsaa litteraturforsker 1920 – 1940
Lasse Kjus skiløper Etter 1940
Nils Kjær kritiker, forfatter 1870 – 1899
Jan Kjærstad forfatter Etter 1940
Gerd Kjølaas koreograf, danser, pedagog 1900 – 1919
Eistein Guttormsson Kjørrn treskjærer Før 1750
Arne Martin Klausen sosialantropolog 1920 – 1940
Henrik Klausen skuespiller 1840 – 1869
Anton Klaveness skipsreder 1870 – 1899
Thorvald Klaveness teolog 1840 – 1869
Torvald Klaveness skipsreder 1900 – 1919
Per Kleiva grafiker, maler 1920 – 1940
Iver Kleive organist, pianist, dirigent Etter 1940
Ivar Kleiven folkeopplyser, bygdehistoriker, tradisjonsamler 1840 – 1869
Per Kleppe politiker 1920 – 1940
Knut Kleve klassisk filolog 1920 – 1940
Åse Kleveland politiker, kulturarbeider Etter 1940
Lars Klevstrand sanger, musiker (gitar), skuespiller Etter 1940
K S Klingenberg geodet, offiser 1870 – 1899
Asbjørn Kloster avholdsforkjemper 1800 – 1839
Knut Utstein Kloster skipsreder 1920 – 1940
Lauritz Kloster skipsreder 1870 – 1899
Robert Kloster museumsmann, kunsthistoriker 1900 – 1919
Klosterlasse Før 1750
Thoralf Klouman skuespiller, karikaturtegner 1870 – 1899
Sigurd Kloumann industrigründer, kraftutbygger, ingeniør 1870 – 1899
Jakob Klukstad treskjærer Før 1750
Lorentz Diderich Klüwer kartograf, antikvar, offiser 1750 – 1799
Arthur Klæbo journalist, kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Helge Klæstad jurist 1870 – 1899
Eva Kløvstad motstandskvinne 1920 – 1940
Christopher Knag møbelkunstner 1840 – 1869
Niels Knagenhielm embedsperson, godseier Før 1750
Eva Knardahl pianist 1920 – 1940
Anne-Lise Knoff maler, grafiker 1920 – 1940
Daniel Knoff forretningsdrivende, tolltjenestemann Før 1750
Gerhard H Knoop teatersjef, instruktør 1920 – 1940
Ragnar Knoph jurist 1870 – 1899
Ane Cathrine Knudsen misjonskvinne 1800 – 1839
Børre Knudsen salmedikter, prest 1920 – 1940
Christian Holtermann Knudsen boktrykker, politiker 1840 – 1869
Christoffer Knudsen politiker, prest 1840 – 1869
David Knudsen skuespiller 1870 – 1899
Grete Knudsen politiker 1920 – 1940
Gunnar Knudsen politiker, skipsreder 1840 – 1869
Halsten Knudsen pioner i arbeiderbevegelsen 1800 – 1839
Hans Christian Knudsen misjonær 1800 – 1839
Karl F Knudsen skipsmegler, bankleder 1870 – 1899
Knud Knudsen - 1 språkreformator, skolemann 1800 – 1839
Knud Knudsen - 2 fotograf 1800 – 1839
Knut Knudsen syklist Etter 1940
Trygve Knudsen filolog 1870 – 1899
Ingelbrecht Knudssøn politiker, embedsperson 1750 – 1799
Ingar Knudtsen forfatter Etter 1940
Broder Knudtzon kjøpmann, politiker, mesén 1750 – 1799
Hans Carl Knudtzon kjøpmann, borgermester, skipsreder 1750 – 1799
Jørgen Knudtzon - 1 språkforsker, kulturforsker 1840 – 1869
Jørgen Knudtzon - 2 kunstsamler, forretningsdrivende, mesén 1750 – 1799
Nicolay Knudtzon kjøpmann 1750 – 1799
Nicolay Heinrich Knudtzon kjøpmann, politiker, mesén 1800 – 1839
Knut Alvsson høvedsmann, ridder Før 1750
Knut Håkonsson jarl, opprørskonge Før 1750
Dagny Knutsen pianist 1870 – 1899
Espen, “Shampo” Knutsen ishockeyspiller Etter 1940
Knut Knutsen arkitekt 1900 – 1919
Konrad B Knutsen offentlig tjenestemann, jurist 1920 – 1940
Martin Gunnar Knutsen politiker, skolemann 1900 – 1919
Rolf Erling Knutsen forbryter, skoggangsmann 1900 – 1919
Knut Knutsen O. A. S. forretningsdrivende, fiskeeksportør, skipsreder 1870 – 1899
Martin Knutzen pianist 1840 – 1869
William Knutzen keramiker 1900 – 1919
Per Kofstad kjemiker, materialforsker 1920 – 1940
Halvdan Koht politiker, historiker 1870 – 1899
Karen Grude Koht essayist, pedagog, kvinnesaksforkjemper 1870 – 1899
Paul Koht diplomat 1900 – 1919
Bertrand Kolbenstvedt ingeniør, industrileder 1840 – 1869
Kåre Kolberg organist, komponist, musikkritiker 1920 – 1940
Kolbjørn Gerst riksråd, ridder Før 1750
Amunda Kolderup sanger 1840 – 1869
Carl Fredrik Kolderup geolog 1840 – 1869
Christian Christensen Kollerud bonde, politiker 1750 – 1799
Olav Kolltveit redaktør, lokalhistoriker 1870 – 1899
Knut Kolsrud etnolog 1900 – 1919
Oluf Kolsrud kirkehistoriker 1870 – 1899
Eva Kolstad politiker, kvinnesaksforkjemper 1900 – 1919
Henki Kolstad skuespiller 1900 – 1919
Lasse Kolstad skuespiller, sanger 1920 – 1940
Peder Kolstad politiker, landbrukslærer 1870 – 1899
Fredrik Kolstø maler 1840 – 1869
Jan Erik Kongshaug lydtekniker, musiker Etter 1940
August Konow politiker, forretningsdrivende 1750 – 1799
Carl Konow - 1 konsul, kjøpmann, politiker 1800 – 1839
Carl Konow - 2 prest 1840 – 1869
Fredrik Ludvig Konow politiker, forretningsdrivende 1840 – 1869
Magnus Konow seiler, skipsreder 1870 – 1899
Sten Konow språkforsker 1840 – 1869
Anathon Aall filosof, psykolog 1840 – 1869
Sverre Aalen teolog 1900 – 1919
Hauk Aabel skuespiller 1840 – 1869
Leiv Aalen teolog 1900 – 1919
Jørgen Aall - 2 embedsperson, politiker 1800 – 1839
Jacob Aaland lokalhistoriker, lærer 1840 – 1869
Andreas Aabel skuespiller 1900 – 1919
Køla-Pålsen 1800 – 1839
Catharine Kølle maler 1750 – 1799
Liv Køltzow forfatter Etter 1940
Birger R Kaada nevrofysiolog 1900 – 1919
M A Kårbø organisasjonsmann, fisker 1870 – 1899
Ragnhild Kaarbø maler 1870 – 1899
Rikard Kaarbø forretningsdrivende 1840 – 1869
Alf Kaartvedt historiker 1920 – 1940
Birgitte Kaas salmedikter Før 1750
Thomas Konow sjøoffiser, eidsvollsmann 1750 – 1799
Wollert Konow - 1 konsul, kjøpmann 1750 – 1799
Wollert Konow - 2 politiker 1840 – 1869
Wollert Konow - 3 godseier, politiker 1840 – 1869
Ole Koppang skolemann, sangpedagog 1840 – 1869
Ole Kopreitan aktivist 1920 – 1940
Arnoldus Koren politiker, jurist, landbrukspioner 1750 – 1799
Christiane Koren forfatter 1750 – 1799
Johan Koren - 1 lege, zoolog 1800 – 1839
Johan Koren - 2 polfarer, zoolog 1870 – 1899
Ulrik Vilhelm Koren prest 1800 – 1839
Arne Korsmo arkitekt 1900 – 1919
Emil Korsmo biolog 1840 – 1869
Olaf Kortner politiker, skolemann 1920 – 1940
Lars Korvald politiker 1900 – 1919
Jørgen Kosmo politiker Etter 1940
Johann Olav Koss skøyteløper, lege Etter 1940
Gregers Krabbe adelsmann Før 1750
Jens Kraft - 1 bibliograf, topograf, embedsperson 1750 – 1799
Jens Kraft - 2 matematiker, filosof Før 1750
Erik Krag litteraturforsker 1900 – 1919
Frederik Krag baron, embedsperson Før 1750
Hans H Krag veibygger 1800 – 1839
Jolly Kramer-Johansen kapellmester, komponist 1900 – 1919
Ada Kramm skuespiller 1870 – 1899
Hugo Kramm musiker, dirigent 1870 – 1899
Kjell O Kran bedriftsleder, idrettsleder 1920 – 1940
Nils Krantz maler 1870 – 1899
Ragnar Kraugerud maler, tegner 1900 – 1919
Andreas Samuel Krebs offiser 1750 – 1799
Anna Krefting jernverkseier Før 1750
Axel Krefting ingeniør, organisasjonsmann 1840 – 1869
Herman Krefting jernverkseier Før 1750
Leiv Kreyberg medisiner 1870 – 1899
Olav Kringen journalist, politiker 1840 – 1869
Solveig Kringlebotn sanger Etter 1940
Einar Kringlen psykiater, lege 1920 – 1940
W Brede Kristensen religionshistoriker 1840 – 1869
Ingrid Kristiansen friidrettsutøver Etter 1940
Kristian Kristiansen - 1 lege 1900 – 1919
Kristian Kristiansen - 2 forfatter 1900 – 1919
Kåre Kristiansen politiker 1920 – 1940
Kristin Håkonsdatter prinsesse Før 1750
Kristin Knutsdatter dronning, adelig Før 1750
Kristin Sigurdsdatter kongsdatter Før 1750
Kristin Sverresdatter kongehustru, kongsdatter Før 1750
Ivan Kristoffersen journalist 1920 – 1940
Erling Kristvik pedagog 1870 – 1899
Gina Krog kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Helge Krog kritiker, forfatter 1870 – 1899
Karin Krog jazzmusiker 1920 – 1940
Nicolai Johan Lohmann Krog politiker 1750 – 1799
Peder Krog biskop Før 1750
Erling Krogh operasanger 1870 – 1899
Hanne Krogh skuespiller, sanger, tekstforfatter Etter 1940
Mathias Krogh geistlig 1750 – 1799
Nicolai Frederik Krogh offiser, veibygger Før 1750
Knud Krogh-Tonning teolog, katolsk apologet, luthersk geistlig 1840 – 1869
Ole Andreas Krogness fysiker 1870 – 1899
Anders Krogvig bibliotekar, litteraturkritiker, forlagskonsulent 1870 – 1899
Morten Krogvold fotograf Etter 1940
Broder Lysholm Krohg veibygger, offiser 1750 – 1799
Christian Krohg - 1 jurist, politiker 1750 – 1799
Christian Krohg - 2 maler, forfatter 1840 – 1869
Guy Krohg scenograf, maler, grafiker 1900 – 1919
Hilmar Krohg politiker, embedsperson 1750 – 1799
Nicolai Frederik Krohg Før 1750
Oda Krohg maler 1840 – 1869
Per Krohg maler 1870 – 1899
Sossen Krohg instruktør, dramatiker, skuespiller 1920 – 1940
Danckert Krohn kjøpmann, hoffagent Før 1750
Michael Krohn forretningsdrivende 1750 – 1799
Thorvald Krohn-Hansen kunsthistoriker, museumsmann 1900 – 1919
Inge Krokann forfatter 1870 – 1899
Hans Krukow ridder, riksråd Før 1750
Hans Krum fotograf 1800 – 1839
Hartvig Krummedike rikshovmester, riksråd Før 1750
Henrik Krummedike høvedsmann, riksråd Før 1750
Bjørn Kruse komponist Etter 1940
Kai Krüger jurist 1920 – 1940
Elias Kræmmer Før 1750
Olaf Kullmann fredsforkjemper, marineoffiser 1870 – 1899
Anne Kure hotelleier 1840 – 1869
Per Kure næringslivsleder, elektrotekniker 1870 – 1899
Eirik Kvalfoss skiskytter Etter 1940
Louis Kvalstad maler, dikter 1900 – 1919
Sigmund Kvaløy Setreng 1920 – 1940
Lorentz N Kvam forfatter, jurist 1870 – 1899
Oddvar S Kvam jurist, komponist 1920 – 1940
Ragnar Kvam forfatter, journalist 1900 – 1919
Reidar Kvammen fotballspiller 1900 – 1919
Johan Kvandal musikkritiker, komponist 1900 – 1919
Hanna Kvanmo politiker 1920 – 1940
O G Kverneland landbruksmaskinforhandler 1840 – 1869
Trond Kverno komponist, musikkpedagog, organist Etter 1940
Per Kviberg politiker, skolemann 1870 – 1899
Per Kvist forfatter, skuespiller 1870 – 1899
Per Kværne religionshistoriker Etter 1940
Håkon Kyllingmark politiker, offiser 1900 – 1919
Ståle Kyllingstad billedhugger, glasskunstner, designer 1900 – 1919
Sissel Kyrkjebø sanger Etter 1940
Jacob Kærup biskop Før 1750
Heinrich Gottlieb Köhler glasskunstner Før 1750
Rosemarie Köhn biskop 1920 – 1940
Lars L'Abée-Lund 1900 – 1919
Hans Peter L'Orange 1900 – 1919
Anders Lysgaard eidsvollsmann, lensmann, bonde 1750 – 1799
Sverre Lysgaard sosiolog 1920 – 1940
Bjarne Lysholm entomolog, lege, industrileder 1840 – 1869
Catharina Lysholm forretningsdrivende Før 1750
Johan Lysholm kjøpmann, industrileder, politiker 1750 – 1799
Jørgen B Lysholm forretningsdrivende 1750 – 1799
Nicolay Lysholm industrigründer, kjøpmann 1750 – 1799
Elsa Lystad skuespiller 1920 – 1940
Magne Lystad orienteringsløper 1920 – 1940
Geirr Lystrup sanger, musiker, forfatter Etter 1940
Finn Lützow-Holm flypioner, marineoffiser 1870 – 1899
Gustav Lærum billedhugger, tegner 1870 – 1899
Ole Didrik Lærum patolog 1920 – 1940
Sverre Løberg politiker, motstandsmann, typograf 1900 – 1919
Arne Løchen psykolog, filosof, litteraturforsker 1840 – 1869
Erik Løchen manusforfatter, jazzmusiker, filmregissør 1920 – 1940
Herman Løchen politiker, brukseier 1800 – 1839
Kalle Løchen maler, skuespiller 1840 – 1869
Yngvar Løchen sosiolog 1920 – 1940
Leif Terje Løddesøl næringslivsleder, jurist 1920 – 1940
Peter Lødrup jurist 1920 – 1940
Harald Løe odontolog, forskningsadministrator, forsker 1920 – 1940
Knut Løfsnes motstandsmann, jurist, politiker 1900 – 1919
Håkon Løken politiker, jurist, journalist 1840 – 1869
Olaug Løken kvinnesaksforkjemper, kokebokforfatter 1840 – 1869
Jakob Løkke lærebokforfatter, filolog, skolemann 1800 – 1839
Georg Løkkeberg skuespiller, teatersjef, instruktør 1900 – 1919
Vibeke Løkkeberg skuespiller, regissør, forfatter Etter 1940
Rasmus Løland forfatter 1840 – 1869
Terje Lømo fysiolog 1920 – 1940
Øystein Lønn forfatter 1920 – 1940
Inge Lønning teolog, politiker 1920 – 1940
Per Lønning teolog, geistlig 1920 – 1940
Anne Mogensdatter Løset trolldomsdømt Før 1750
Aase Nordmo Løvberg operasjef, sanger, pedagog 1920 – 1940
Cecilie Løveid forfatter Etter 1940
Carl Otto Løvenskiold politiker, godseier 1800 – 1839
Herman Løvenskiold godseier, jernverkseier, kanselliråd Før 1750
Herman L Løvenskiold ornitolog, heraldiker 1870 – 1899
Severin Løvenskiold verkseier, embedsperson, politiker 1750 – 1799
Helge Løvland offiser, friidrettsutøver 1870 – 1899
Jørgen Løvland politiker 1840 – 1869
Rolf Løvland komponist, musiker Etter 1940
Emil Løvlien småbruker, politiker 1870 – 1899
Jørgen Løvset lege 1870 – 1899
Niels Laache geistlig 1800 – 1839
Søren Laache lege 1840 – 1869
Herman Laading instruktør, pedagog 1800 – 1839
Jul Låg jordforsker 1900 – 1919
Kristian Laake offiser 1870 – 1899
Anne Enger Lahnstein politiker Etter 1940
Berit Mørdre Lammedal 1920 – 1940
G A Lammers prest 1800 – 1839
Thorvald Lammers komponist, kordirigent, sanger, operasanger 1840 – 1869
Elisabeth Lampe sykegymnast 1840 – 1869
G B Lampe reiselivsmann 1870 – 1899
Andrea Landmark postarbeider 1800 – 1839
Andreas Landmark landbrukslærer, lensmann, turismepioner 1800 – 1839
Anthon Landmark fiskeriadministrator 1840 – 1869
Marie Landmark husstellærer, kokebokforfatter 1840 – 1869
Ole Landmark arkitekt 1870 – 1899
Theodor Landmark organisasjonsmann, landbrukslærer 1800 – 1839
M B Landstad industrileder 1900 – 1919
Magnus Landstad salmebokutgiver, prest, salmedikter 1800 – 1839
Borghild Langaard sanger 1870 – 1899
Christian Langaard kunstsamler, forretningsdrivende 1840 – 1869
Conrad Langaard industrigründer 1800 – 1839
Ingrid Lindbäck Langaard kunstsamler, kunsthistoriker 1870 – 1899
Johan Henrik Langaard museumsmann, kunsthistoriker 1870 – 1899
Mads Langaard industrigründer, bryggerieier 1800 – 1839
Jan Erik Langangen jurist, siviløkonom Etter 1940
Kirsten Langbo forfatter 1900 – 1919
Anders Lange redaktør, organisasjonsmann, politiker 1900 – 1919
August Lange pedagog 1900 – 1919
Balthazar Lange arkitekt 1840 – 1869
Christian C A Lange historiker, arkivar 1800 – 1839
Christian L Lange organisasjonsmann, fredsforkjemper 1840 – 1869
Even Lange historiker Etter 1940
Gunde Lange godseier, lensherre Før 1750
Gunnar Lange offiser, kartograf, landmåler 1840 – 1869
Gustav Lange musikkpedagog, musiker (fiolin), komponist 1840 – 1869
Halvard Lange politiker 1900 – 1919
Jacob Lange politiker, forstmann 1800 – 1839
Fredrik Lange-Nielsen forsikringsarbeider 1870 – 1899
Sissel Lange-Nielsen forfatter 1920 – 1940
Sinikka Langeland musiker, sanger Etter 1940
Olav Olavsson Langerud rosemaler 1800 – 1839
Gabriel Langfeldt psykiater 1870 – 1899
Nils Langhelle politiker 1900 – 1919
Odd Langholm idéhistoriker, siviløkonom 1920 – 1940
Emil Victor Langlet arkitekt 1800 – 1839
Britt Langlie skuespiller Etter 1940
Kaare Langlo meteorolog 1900 – 1919
P I Langlo møbelprodusent 1870 – 1899
Berger Langmoen trelasthandler 1870 – 1899
Lars Roar Langslet idéhistoriker, forfatter, politiker 1920 – 1940
Alf Langsæter skogforsker, skogdirektør 1870 – 1899
Kåre Langvik-Johannessen litteraturforsker 1900 – 1919
Sophus Larpent mesén, kunstsamler 1800 – 1839
Alf Larsen forfatter 1870 – 1899
Alfred Larsen seiler, forretningsdrivende 1840 – 1869
Amund B Larsen språkforsker 1840 – 1869
Asbjørn Larsen industrileder 1920 – 1940
Bastian R Larsen planteforsker 1840 – 1869
Bjørn A Larsen designer, interiørarkitekt 1920 – 1940
Bolette C Pavels Larsen oversetter, forfatter, litteraturkritiker 1840 – 1869
Britt Karin Larsen forfatter Etter 1940
C A Larsen skipsfører, hvalfanger 1840 – 1869
Dina Larsen husstellærer 1870 – 1899
Gerd Larsen ballettdanser 1920 – 1940
Gunnar Larsen journalist, forfatter 1900 – 1919
Helge Larsen biokjemiker 1920 – 1940
Henry Larsen politioffiser, oppdagelsesreisende 1870 – 1899
Jens Reidar Larsen konjakkprodusent 1870 – 1899
Jon Larsen jazzmusiker Etter 1940
Laur. Larsen teolog 1800 – 1839
Leif «Shetlands-Larsen» sjøoffiser, krigshelt 1900 – 1919
Morten Gunnar Larsen jazzmusiker Etter 1940
Nils Larsen - 1 komponist, pianist, pedagog 1870 – 1899
Nils Larsen - 2 skipsfører 1900 – 1919
Reidar T Larsen journalist, politiker 1920 – 1940
Rune Larsen artist, journalist, plateprodusent Etter 1940
Guldbrand Larsen “Pipe-Larsen” kunstdreier, pipefabrikant 1800 – 1839
Lars Andreas Larssen skuespiller, humorist 1920 – 1940
Olav Larssen journalist, politiker 1870 – 1899
Redvald Larssen polititjenestemann 1870 – 1899
Bergljot Larsson organisasjonskvinne, sykepleier 1870 – 1899
Josef Larsson fagforeningsleder 1870 – 1899
Birger Stuevold Lassen jurist 1920 – 1940
Christian Lassen språkforsker 1800 – 1839
Hartvig Lassen litteraturforsker, skolemann, kritiker 1800 – 1839
Wilhelm Lassen genealog 1800 – 1839
Bokken Lasson sanger, kabaretartist 1870 – 1899
P C Lasson jurist 1750 – 1799
Per Lasson komponist 1840 – 1869
Arne Laudal offiser 1870 – 1899
Arnfinn Laudal matematiker 1920 – 1940
Trygve Dehli Laurantzon sivilagronom, bonde 1900 – 1919
Laurentius Nicolai Norvegus romersk-katolsk geistlig Før 1750
Laurents Hanssøn sagaoversetter Før 1750
Herluf Lauritssøn fogd, kjøpmann Før 1750
Nils Lauritssøn borgermester, trelasthandler Før 1750
Oluf Lauritzsøn oversetter, prest, forfatter Før 1750
Andreas Lavik lekpredikant, redaktør, politiker 1840 – 1869
Dore Lavik teaterleder, skuespiller 1840 – 1869
Herbrand Lavik oversetter, forfatter, journalist 1900 – 1919
Nils Lavik kirkeleder, politiker 1870 – 1899
Einar Lea havforsker, marinbiolog 1870 – 1899
Erik Grant Lea spekulant, skipsreder 1870 – 1899
Chul Ho Lee forretningsdrivende, kokk 1920 – 1940
Christopher Leegaard lege 1840 – 1869
Michael Leegaard politiker, ingeniør 1840 – 1869
Knut Leem språkforsker, prest Før 1750
Iver Leganger prest, forfatter Før 1750
Herman Lehmkuhl legatstifter, kjøpmann 1800 – 1839
Joakim Lehmkuhl industrileder, politiker 1870 – 1899
Kristofer Lehmkuhl forretningsdrivende, politiker 1840 – 1869
Michael Sørensen Leigh teologisk forfatter Før 1750
Kristofer Leirdal billedhugger 1900 – 1919
Jon Leirfall bonde, forfatter, politiker 1870 – 1899
Per Lekang kostymedesigner, skribent, scenograf 1920 – 1940
Borger A Lenth bankleder, jurist 1920 – 1940
Christian Lerche forskningsadministrator, lege 1900 – 1919
Valborg Lerche sosialarbeider, teolog 1870 – 1899
Vincent Lerche maler 1800 – 1839
Magne Lerheim administrator, politiker, jurist 1920 – 1940
Christian Leth teolog Før 1750
Morten d.y. Leuch godseier, kjøpmann Før 1750
Peder Leuch kjøpmann, godseier Før 1750
Robert Levin pianist 1900 – 1919
Ludovica Levy skuespiller, teaterleder, instruktør 1840 – 1869
Einar Lexow museumsmann, kunsthistoriker 1870 – 1899
Søren Lexow-Hansen billedhugger 1840 – 1869
Reidar Liaklev skøyteløper 1900 – 1919
Ole O Lian fagforeningsleder, typograf, politiker 1840 – 1869
Dagny Tande Lid botanisk tegner, forfatter 1900 – 1919
Johannes Lid botaniker 1870 – 1899
Nils Lid folkelivsgransker, språkmann 1870 – 1899
Arvid Torgeir Lie forfatter 1920 – 1940
Bernt Lie forfatter 1840 – 1869
Emil Lie billedhugger 1870 – 1899
Erika Lie jurist 1870 – 1899
Haakon Lie politiker 1900 – 1919
Hallvard Lie litteraturforsker, filolog 1900 – 1919
Jonas Lie - 1 forfatter 1800 – 1839
Jonas Lie - 2 maler 1870 – 1899
Jonas Lie - NS-politiker forfatter, politibetjent, ns-politiker 1870 – 1899
Mons Lie bygdemålsdikter, politimester 1750 – 1799
Nils Lie forfatter, forlagskonsulent, oversetter 1900 – 1919
Petra Lie tannlege 1840 – 1869
Sigurd Lie komponist, musiker (fiolin), dirigent 1870 – 1899
Sophus Lie matematiker 1840 – 1869
Trygve Lie politiker 1870 – 1899
Thorbjørn Lie-Jørgensen maler, kunsthåndverker 1900 – 1919
Jens Lieblein egyptolog 1800 – 1839
Finn Lied forskningsadministrator, politiker 1900 – 1919
Jonas Lied forretningsdrivende 1870 – 1899
Annbjørg Lien nøkkelharpist, hardingfelespiller, felespiller Etter 1940
Jørgen S Lien industrigründer 1900 – 1919
Knut Liestøl folklorist 1870 – 1899
Lars Liestøl lensmann, politiker 1800 – 1839
Hans Hansen Lilienskiold amtmann, lagmann Før 1750
Edvard Liljedahl politiker 1840 – 1869
“Lille Jon” Thomessøn Før 1750
Leif B Lillegaard forfatter, kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Bjørge Lillelien journalist, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Peter Andersen Lillie maler Før 1750
Lars Lillo-Stenberg sanger, musiker, komponist Etter 1940
Ole Andreas Lilloe-Olsen skytter 1870 – 1899
Idar Lind forfatter Etter 1940
Arne Lindaas maler, grafiker, brukskunstner 1920 – 1940
Axel Lindahl fotograf 1840 – 1869
Einar Fr Lindboe lege, idrettsleder 1870 – 1899
Jacob Lindboe jurist, politiker 1840 – 1869
Odd Lindbäck-Larsen offiser 1870 – 1899
Jannik Lindbæk bankleder, forsikringsarbeider 1920 – 1940
Lise Lindbæk forfatter, journalist 1900 – 1919
Sjur Lindebrække politiker, bankleder 1900 – 1919
Unni Lindell forfatter Etter 1940
Anna Lindeman musikkpedagog, komponist 1840 – 1869
Ludvig Mathias Lindeman folkemusikksamler, komponist, organist 1800 – 1839
Ole Andreas Lindeman organist, musikkpedagog 1750 – 1799
Peter Lindeman musikkpedagog, komponist, musiker 1840 – 1869
Trygve Lindeman cellist, musikkpedagog 1870 – 1899
Laurids Lindenov embedsperson Før 1750
Johan Lindeqvist statsagronom 1800 – 1839
Tore Lindholt samfunnsøkonom Etter 1940
Adolf Lindstrøm polarforsker, kokk 1840 – 1869
Lothar Lindtner skuespiller, instruktør 1900 – 1919
Ambortius Lindvig skipsreder, politiker 1840 – 1869
Jan Herman Linge båtkonstruktør 1920 – 1940
Martin Linge skuespiller, offiser 1870 – 1899
Hans Ditlev Frantz Linstow arkitekt 1750 – 1799
Aase Lionæs politiker 1900 – 1919
Johan Lippestad - 1 ns-politiker 1900 – 1919
Johan Lippestad - 2 pedagog, spesialpedagog 1840 – 1869
Gunnar Lislerud misjonsarbeider, geistlig 1920 – 1940
Ole Lislerud keramiker Etter 1940
Kristen Listad treskjærer Før 1750
István Lisztes skulptør Etter 1940
Mons Litleré forlegger, bladmann 1840 – 1869
Birger Ljungberg offiser 1870 – 1899
Ferdinand Lochmann lege 1800 – 1839
Ebba Lodden embedsperson, politiker 1900 – 1919
Lodin Lepp merkesmann, rådgiver, diplomat Før 1750
Arne Lofthus maler 1870 – 1899
Christian Lofthuus bondeleder 1750 – 1799
Jakup Lom musiker (fele) 1800 – 1839
Sylfest Lomheim filolog, språkpolitiker Etter 1940
Leif Longum litteraturforsker 1920 – 1940
Carl Looft lege 1840 – 1869
Anders Lorange jurist, arkeolog 1840 – 1869
Erling Lorentzen skipsreder, forretningsdrivende 1920 – 1940
Gustav Lorentzen sivilingeniør, forsker 1900 – 1919
Henriette Bie Lorentzen lærer, redaktør, motstandskvinne 1900 – 1919
Indra Lorentzen danser Etter 1940
Pål W Lorentzen advokat Etter 1940
Øivind Lorentzen skipsreder, skipsfartsdirektør 1870 – 1899
Lorentz Lossius bergverksleder Før 1750
Jakob Lothe politiker 1870 – 1899
Louise 1800 – 1839
Louise Av Mecklenburg-Güstrow dronning Før 1750
Louise av Storbritannia dronning Før 1750
Odd S Lovoll historiker 1920 – 1940
Wenche Lowzow organisasjonskvinne, politiker, pedagog 1920 – 1940
Finn Ludt komponist, musikkritiker, pianist 1900 – 1919
Otto Luihn journalist 1870 – 1899
Rauni Magga Lukkari forfatter Etter 1940
Carl Lumholtz oppdagelsesreisende, etnograf 1840 – 1869
Axel Lund hotelleier 1870 – 1899
Bernt Lund forfatter, maler, offiser 1800 – 1839
Bernt H Lund embedsperson, diplomat, offentlig tjenestemann 1920 – 1940
Diderich H Lund ingeniør, pioner 1870 – 1899
Fr Macody Lund historiker, publisist 1840 – 1869
Frederik Konow Lund arkitekt 1870 – 1899
Henrik Lund grafiker, maler 1870 – 1899
Jochum Lund verftseier, kjøpmann, industrigründer Før 1750
Ketil Lund jurist 1920 – 1940
Kjell Lund arkitekt 1920 – 1940
Morten Lund misjonær, prest Før 1750
Oddvar Lund embedsperson, hagebrukskyndig, landbrukslærer 1870 – 1899
Ole Lund næringslivsleder, jurist 1920 – 1940
Sigrid Helliesen Lund motstandskvinne, organisasjonskvinne, pasifist 1870 – 1899
Tom Lund fotballspiller Etter 1940
Jens Lund-Andersen predikant, byggmester 1920 – 1940
Jon Lundberg arkitekt 1920 – 1940
Einar Lundby sjelesørger, predikant, lege 1870 – 1899
Albert Lunde predikant 1870 – 1899
Gulbrand Lunde kjemiker, ns-politiker 1900 – 1919
Gunnar Lunde forfatter Etter 1940
Herman Lunde prest 1840 – 1869
Johan Lunde geistlig 1840 – 1869
Rolf Lunde billedhugger, maler 1870 – 1899
Thorstein Lunde politiker, kjøpmann 1800 – 1839
Peder Lunde Jr. seiler Etter 1940
Alf Lundeby maler 1870 – 1899
Teis Lundegaard skipsreder, politiker, eidsvollsmann 1750 – 1799
Aksel P Lunden landbruksforsker 1870 – 1899
Eldrid Lunden dikter, lærer 1920 – 1940
Kåre Lunden historiker 1920 – 1940
Mimi Sverdrup Lunden forfatter, kvinnesaksforkjemper, pedagog 1870 – 1899
Rolf Lunder biavlsforsker 1900 – 1919
Geir Lundestad historiker Etter 1940
Helmer Lundgreen forretningsdrivende, politiker 1800 – 1839
Gregers Lundh forsker, offiser 1750 – 1799
S H Lundh fabrikkeier, forretningsdrivende 1800 – 1839
Per Olaf Lundteigen politiker, bondeleder Etter 1940
Vincens Lunge lensherre, riksråd Før 1750
Knut Luraas bygdekunstner, musiker (hardingfele) Før 1750
Thomas Luraas rosemaler 1750 – 1799
Sigurd Lybeck forfatter 1870 – 1899
Hans Tambs Lyche journalist, kulturskribent, prest 1840 – 1869
Ingeborg Lyche embedsperson 1900 – 1919
Karl Lyche kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Aksel Lydersen sivilingeniør 1900 – 1919
Aslaug Låstad Lygre dikter 1900 – 1919
Ivar Lykke forretningsdrivende, politiker 1870 – 1899
Niels Lykke ridder Før 1750
Peter Lykke-Seest forfatter, filmprodusent, filmregissør 1840 – 1869
Bjørn Lyng industrigründer, forretningsdrivende 1920 – 1940
Georg Vilhelm Lyng religionshistoriker, filosof 1800 – 1839
John Lyng politiker, jurist 1900 – 1919
Toralf Lyng organisasjonsmann, agronom 1900 – 1919
Mona Lyngar forfatter Etter 1940
Ludwig Mack bryggerieier 1840 – 1869
Alfred Madsen fagforeningsleder, politiker 1870 – 1899
Trygve Madsen komponist 1920 – 1940
Hallvard Magerøy filolog 1900 – 1919
Ragnhild Magerøy forfatter 1920 – 1940
Ole Henrik Magga språkforsker, politiker Etter 1940
Magnhild Oddsdatter husfrue Før 1750
Magnus 1 Olavsson Den Gode konge Før 1750
Magnus 2 Haraldsson konge Før 1750
Magnus 3 Olavsson Berrføtt konge Før 1750
Magnus 4 Sigurdsson Blinde konge Før 1750
Magnus 5 Erlingsson konge Før 1750
Magnus 6 Håkonsson Lagabøte konge Før 1750
Magnus 7 Eriksson konge Før 1750
Magnus Bladstakk opprørskonge Før 1750
Magnus Erlendsson Den Hellige helgen, orknøyjarl Før 1750
Fred Anton Maier skøyteløper 1920 – 1940
Herman Wedel Major lege 1800 – 1839
Robert Major forskningsadministrator 1900 – 1919
Alf Malland skuespiller 1900 – 1919
Peter T Malling boktrykker, bokhandler 1800 – 1839
Ole J Malm lege 1900 – 1919
Ole Olsen Malm lege, veterinær 1840 – 1869
Magne Malmanger kunsthistoriker 1920 – 1940
Malmfrid dronning Før 1750
Alexander Malthe lege 1840 – 1869
Jacob Mangers romersk-katolsk geistlig 1870 – 1899
Magnar Mangersnes organist, dirigent 1920 – 1940
Max Manus motstandsmann, forretningsdrivende 1900 – 1919
Marcellus geistlig Før 1750
Margareta Før 1750
Margreta Petersdatter arving Før 1750
Margrete Aleksandersdotter dronning Før 1750
Margrete Eiriksdotter dronning, prinsesse Før 1750
Margrete Eriksdotter dronning Før 1750
Margrete Ingesdatter “Fredkolla” dronning Før 1750
Margrete Skulesdatter dronning Før 1750
Margrete Valdemarsdatter dronning Før 1750
Ludvig Mariboe politiker, forretningsdrivende, publisist 1750 – 1799
Marie Sofie Frederikke Av Hessen-Kassel dronning 1750 – 1799
Knut Markhus skolemann, politiker 1870 – 1899
Andreas Markusson forfatter 1870 – 1899
James Maroni geistlig 1870 – 1899
Selius Marselis storkapitalist, kjøpmann Før 1750
Gabriel Marselis D.Y. storkapitalist, kjøpmann Før 1750
Carl Marstrander språkforsker 1870 – 1899
Martein geistlig Før 1750
Johan Martens skipsmegler, idrettsleder 1840 – 1869
Ditlef Martens N. S. baker 1800 – 1839
Karl A Marthinsen ns-politiembetsmann, offiser 1870 – 1899
Gustav Martinsen industrileder, politiker 1840 – 1869
Haavard Martinsen kjemiker, industrileder, politiker 1870 – 1899
Jacob Maschius dikter, geistlig, kobberstikker Før 1750
Hans Henrich Maschmann apoteker 1750 – 1799
Fredrik Matheson bokkunstner, grafiker, tegner 1900 – 1919
Haagen Mathiesen trelasthandler Før 1750
Haaken C Mathiesen brukseier 1800 – 1839
Haaken L Mathiesen industrileder, godseier 1840 – 1869
Jørgen Mathiesen godseier 1900 – 1919
Thomas Mathiesen rettssosiolog 1920 – 1940
Oscar Mathisen skøyteløper 1870 – 1899
Maud Charlotte Mary Victoria dronning 1840 – 1869
Ivar Mauritz-Hansen tegner, reklamemann 1870 – 1899
Alfred Maurstad musiker (hardingfele), skuespiller, filmregissør 1870 – 1899
Toralv Maurstad teatersjef, instruktør, skuespiller 1920 – 1940
Tordis Maurstad skuespiller 1900 – 1919
Ivar Medaas komponist, revyartist, musiker 1920 – 1940
Jon Medbøe filosof, kulturkritiker 1920 – 1940
Helge Mehre offiser 1900 – 1919
Martin Mehren turismepioner, forretningsdrivende 1900 – 1919
Stein Mehren dikter, essayist 1920 – 1940
Christopher Meidel prest Før 1750
Arne Meidell industrileder 1870 – 1899
Birger Meidell forsikringsarbeider, ns-politiker 1870 – 1899
Ditmar Meidell journalist 1800 – 1839
Sigurd Segelcke Meidell forfatter, journalist, jurist 1870 – 1899
Henrik Meincke kjøpmann Før 1750
Hilmar Meincke kjøpmann Før 1750
Jørgen Meinich industrileder 1800 – 1839
Olav Meisdalshagen politiker, advokat 1900 – 1919
W Meisterlin luftfartspioner, ingeniør 1870 – 1899
Johan Melander bankleder 1900 – 1919
Heinrich Meldahl byggmester, arkitekt, jernstøperieier 1750 – 1799
Fredrik Mellbye lege 1900 – 1919
Jens Christian Mellbye jurist 1900 – 1919
Johan E Mellbye politiker, bonde 1840 – 1869
P A M Mellbye arkitekt 1900 – 1919
Odd Erling Melsom journalist, offiser, ns-politiker 1900 – 1919
Frederik Meltzer kjøpmann, politiker 1750 – 1799
Harald Meltzer forfatter, politiembetsmann 1800 – 1839
Karen Melvær bokhandler Etter 1940
Jakob Meløe filosof 1920 – 1940
L Lind Meløy skolemann, politiker 1900 – 1919
Oskar Mendelsohn skolemann, forfatter, historiker 1900 – 1919
Niels Hanssøn Meng trelasthandler, borgermester Før 1750
Emil L Mengshoel forfatter, journalist 1840 – 1869
Mette-Marit norges kronprinsesse Etter 1940
Gerdt Meyer mølleeier, kjøpmann 1800 – 1839
Hans A Meyer kjøpmann 1840 – 1869
Hans Jacob Meyer billedhugger, forretningsdrivende 1900 – 1919
Hilbrandt Meyer embedsperson, publisist, kjøpmann Før 1750
Håkon Meyer politiker, forretningsdrivende, forfatter 1870 – 1899
Jacob Meyer 1750 – 1799
Johan Meyer arkitekt 1840 – 1869
Lars Aagaard Meyer handelsmann 1800 – 1839
Ludvig Meyer advokat, spekulant, politiker 1840 – 1869
Nanna Meyer embedsperson, jurist 1840 – 1869
Ove Gjerløw Meyer forfatter, embedsperson Før 1750
Rasmus Meyer kunstsamler, kjøpmann, brukseier 1840 – 1869
Robert Meyer fotograf, fotohistoriker Etter 1940
Terje Meyer designer Etter 1940
Thorvald Meyer godseier, forretningsdrivende 1800 – 1839
Antoinette Meyn forfatter 1800 – 1839
Frank Stubb Micaelsen forfatter Etter 1940
Aslaug Groven Michaelsen litteraturforsker, forfatter 1920 – 1940
Johan Michaelsen interiørkunstner, maler 1750 – 1799
Carl Michalsen arkitekt 1840 – 1869
Christian Michelet politiker, jurist 1840 – 1869
Else Michelet kabaretartist, forfatter, kringkastingsmedarbeider Etter 1940
Jean Michelet industrileder 1900 – 1919
Jon Michelet forfatter, journalist Etter 1940
Marie Michelet forfatter, organisasjonskvinne 1840 – 1869
Simon Michelet teolog 1840 – 1869
Chr. Michelsen skipsreder, politiker, donator 1840 – 1869
Hans Michelsen billedhugger 1750 – 1799
Jacob Michelsen politiker, forretningsdrivende 1800 – 1839
Ragnhild Michelsen skuespiller 1900 – 1919
Hans Lasinius Midbøe litteraturforsker, teaterhistoriker 1900 – 1919
Julius Middelthun billedhugger 1800 – 1839
Celina Midelfart forretningsdrivende Etter 1940
Willi Midelfart maler 1900 – 1919
Olav Midttun filolog, kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Terje Mikalsen sivilingeniør, investor 1920 – 1940
Magnar Mikkelsen forfatter 1920 – 1940
Robert Millar forfatter, reklamemann, teolog 1870 – 1899
Gert Miltzow prest, forfatter Før 1750
Ole Monsen Mjelde politiker, bonde 1840 – 1869
Håkon Mjelva arkitekt 1920 – 1940
Sigmund Mjelve forfatter 1920 – 1940
Fridtjof Mjøen skuespiller 1870 – 1899
Jon Alfred Mjøen rasehygieniker, farmasøyt 1840 – 1869
Henny Moan skuespiller 1920 – 1940
Finn Moe journalist, politiker 1900 – 1919
Ingvar Moe forfatter 1920 – 1940
Jens Moe lege Etter 1940
Johannes Moe forsker, forskningsadministrator, sivilingeniør 1920 – 1940
Jørgen Moe forfatter, folklorist, geistlig 1800 – 1839
Louis Moe maler, tegner, grafiker 1840 – 1869
Moltke Moe folklorist 1840 – 1869
Ole Henrik Moe kunsthistoriker, pianist 1920 – 1940
Olefine Moe operasjef, sanger 1840 – 1869
Lars Moen skredder, politiker 1870 – 1899
Leif Olav Moen arkitekt 1920 – 1940
Olav L Moen hagearkitekt 1870 – 1899
Petter Moen motstandsmann 1900 – 1919
Ole Moene treskjærer 1800 – 1839
Emil Moestue forretningsdrivende 1840 – 1869
Eyvind Moestue arkitekt 1870 – 1899
Marie Moestue musikkritiker, sangpedagog, komponist 1840 – 1869
Victor Mogens politiker, forfatter, redaktør 1870 – 1899
Mogens Heinessøn kjøpmann, fribytter, sjøfarer Før 1750
Mikkel Mogenssøn prest, dikter Før 1750
Albert Henrik Mohn meteorolog, forfatter, journalist 1900 – 1919
Emanuel Mohn lærer, fjellvandrer, tegner 1840 – 1869
Frank Mohn industrigründer 1900 – 1919
Henrik Mohn 1800 – 1839
Jakob Mohn statistiker 1800 – 1839
Trond Mohn forretningsdrivende, mesén Etter 1940
Conrad Mohr legatstifter, donator, forretningsdrivende 1840 – 1869
Hugo Lous Mohr maler 1870 – 1899
Otto Lous Mohr forskningspolitiker, genetiker 1870 – 1899
Tove Mohr lege 1870 – 1899
Wilhelm Mohr flyoffiser 1900 – 1919
Toril Moi litteraturforsker Etter 1940
Greta Molander forfatter, rallykjører 1900 – 1919
Svein Molaug kulturhistoriker, kunsthistoriker 1900 – 1919
Einar Molland kirkehistoriker, teolog 1900 – 1919
Erik Mollatt industrileder Etter 1940
Ralph Mollatt industrileder 1920 – 1940
Gebhard Moltke greve, embedsperson 1750 – 1799
“Grynet” Molvig sanger, skuespiller Etter 1940
Nils Petter Molvær jazzmusiker Etter 1940
Egil Monn-Iversen komponist, arrangør, musiker 1920 – 1940
Cally Monrad regissør, sanger, forfatter 1870 – 1899
Marcus Monrad filosof 1800 – 1839
Georg Monrad-Krohn lege 1870 – 1899
Lars Monrad-Krohn sivilingeniør, industrigründer 1920 – 1940
Christian Monsen politiker, forfatter 1800 – 1839
Fredrik Monsen politiker, journalist, lærer 1870 – 1899
Helge Hoff Monsen scenograf Etter 1940
Marie Monsen misjonær, forfatter, lærer 1870 – 1899
Mogens Larsen Monsen trelasthandler Før 1750
Per Monsen journalist 1900 – 1919
Randi Monsen tegner 1900 – 1919
Peter Andreas Morell politiker, bonde 1840 – 1869
Sigmund Moren skolemann, litterat 1900 – 1919
Sven Moren forfatter 1870 – 1899
Elias Mork skogforsker 1870 – 1899
Geir Mork redaktør, litteraturforsker Etter 1940
Torbjørn Mork lege, helseadministrator 1920 – 1940
Peder Morset lærer, klokker, motstandsmann 1870 – 1899
Ernst G Mortensen entreprenør, forlegger 1870 – 1899
Finn Mortensen komponist 1920 – 1940
Daniel Mortenson redaktør, organisasjonsmann, reindriftssame 1840 – 1869
Ivar Mortensson-Egnund språkmann, forfatter, prest 1840 – 1869
Ola Mosafinn musiker (hardingfele) 1800 – 1839
Håkon Mosby oseanograf 1900 – 1919
Olav Mosebekk billedkunstner 1900 – 1919
Edvard Moseid dyreparkdirektør Etter 1940
Gabriel Moseid politiker 1870 – 1899
Torvald Moseid billedkunstner 1900 – 1919
John Moses skipsreder, politiker 1750 – 1799
Hans Mossin boktrykker, forfatter, prest Før 1750
Torrey Mosvold skipsreder 1900 – 1919
B F Motzfeldt flyger, offiser 1870 – 1899
Benny Motzfeldt glasskunstner, billedkunstner 1900 – 1919
Carl Motzfeldt embedsperson, politiker 1800 – 1839
Ketil Motzfeldt sjøoffiser, politiker 1800 – 1839
Peter Motzfeldt politiker 1750 – 1799
Ulrik Motzfeldt politiker, jurist 1800 – 1839
Tor Moursund jurist, bankleder 1920 – 1940
Karen Mowat arving, godseierhustru Før 1750
Axel Mowat Til Hovland admiral, godseier Før 1750
Agnes Mowinckel skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Johan Ernst Mowinckel kjøpmann, konsul 1750 – 1799
Johan Ludwig Mowinckel politiker, skipsreder 1870 – 1899
Sigmund Mowinckel teolog 1870 – 1899
Hans Mule biskop, slottsherre Før 1750
Andreas Munch forfatter 1800 – 1839
Anna Munch forfatter 1840 – 1869
Edvard Munch grafiker, maler 1840 – 1869
Eggert Munch maler Før 1750
Jacob Munch offiser, maler 1750 – 1799
Johan Storm Munch geistlig, forfatter 1750 – 1799
Kristine Munch lege 1870 – 1899
P A Munch historiker 1800 – 1839
Sverre Munck industrigründer, avisleder 1870 – 1899
Christen Munk lensherre Før 1750
Erik Munk adelsmann, lensherre Før 1750
Hans Munk lege 1750 – 1799
Jens Munk sjøkaptein, polfarer Før 1750
Ludvig Munk adelsmann Før 1750
Gerhard Munthe - 1 bibliotekleder 1900 – 1919
Gerhard Munthe - 2 maler 1840 – 1869
Gerhard Munthe - 3 kartograf, offiser, historiker 1750 – 1799
Holm Munthe arkitekt 1840 – 1869
Johan Munthe kunstsamler, offiser 1840 – 1869
Ludvig Munthe maler 1840 – 1869
Ludvig Hanssøn Munthe geistlig Før 1750
Margrethe Munthe lærer, forfatter 1840 – 1869
Preben Munthe samfunnsøkonom 1920 – 1940
Wilhelm Munthe bibliotekar 1870 – 1899
Herman Munthe-Kaas møbeldesigner, arkitekt 1870 – 1899
Munån Biskopsson lendmann Før 1750
Tomm Murstad skiinstruktør, skiløper, forretningsdrivende 1900 – 1919
Erik Must aksjemegler, investor Etter 1940
Hans Mustad industrileder 1800 – 1839
Ole Mustad politiker, fabrikkeier, lensmann 1800 – 1839
Bernt Julius Muus teolog, skolepioner 1800 – 1839
Didrik Muus prest, kunstner Før 1750
Rudolf Muus forfatter 1840 – 1869
Erik Myhre motstandsmann, reiselivsdirektør 1900 – 1919
Reidar Myhre idéhistoriker, pedagog 1900 – 1919
Wenche Myhre skuespiller, sanger Etter 1940
Knut Mykland historiker 1920 – 1940
Agnar Mykle forfatter 1900 – 1919
Egil Myklebust jurist, industrileder Etter 1940
O G Myklebust misjonær, teolog 1900 – 1919
Alf H Müller hotelleier 1920 – 1940
Carl A Müller lege 1870 – 1899
Henrik Müller embedsperson, finansakrobat, kjøpmann Før 1750
Johan Georg Müller maler 1750 – 1799
Marius Müller lege 1840 – 1869
Morten Müller maler 1800 – 1839
Nils R Müller filmregissør 1920 – 1940
Aage Müller-Nilssen organisasjonsleder, prest 1920 – 1940
Christian Münster bergingeniør 1870 – 1899
Olav Myre bibliofil, journalist 1870 – 1899
Henny Mürer danser, koreograf, instruktør 1920 – 1940
Ole Myrvoll samfunnsøkonom, politiker 1900 – 1919
Leif Mæhle litteraturforsker 1920 – 1940
Ingebjørg Mælandsmo forfatter 1870 – 1899
Terje Mærli regissør 1920 – 1940
Märtha Louise prinsesse Etter 1940
Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra kronprinsesse 1900 – 1919
Alexander Møller eidsvollsmann, kirurg, filantrop 1750 – 1799
Andreas Møller døvelærer, tredreier 1750 – 1799
Dikka Møller fredsforkjemper 1800 – 1839
Frantz Peckel Møller kjemiker, farmasøyt 1800 – 1839
Fredrik Møller ingeniør, forskningsadministrator, industrileder 1900 – 1919
H E Møller skipsreder, kjøpmann, verftseier 1800 – 1839
Harald A Møller bilforhandler 1870 – 1899
Henrik B Møller gullsmed 1840 – 1869
Kai Møller godseier, organisasjonsmann, politiker 1840 – 1869
Katti Anker Møller kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Peter Møller apoteker 1750 – 1799
Sophie Møller lærer, botaniker 1840 – 1869
William Møller lege 1800 – 1839
Ingvald Møllerstad pressefotograf 1870 – 1899
Hans Ulrich Mølmann industrigründer, forretningsdrivende Før 1750
Fredrikke Mørck redaktør, kvinnesaksforkjemper, pedagog 1840 – 1869
Berit Mørdre skiløper 1920 – 1940
Truls Mørk cellist Etter 1940
Henning Mørland klassisk filolog 1900 – 1919
Carl Mörner Af Tuna offiser, politiker 1750 – 1799
Knut Møyen motstandsmann 1900 – 1919
Martin Nag litteraturforsker 1920 – 1940
Trygve Nagell matematiker 1870 – 1899
Tinius Nagell-Erichsen medieeier, avisleder 1920 – 1940
Martin Olsen Nalum politiker 1840 – 1869
Frederik Nannestad geistlig Før 1750
Eva Nansen sanger 1840 – 1869
Fridtjof Nansen humanist, naturforsker, polfarer 1840 – 1869
Hans Nansen politiker, embedsperson 1750 – 1799
Odd Nansen arkitekt 1900 – 1919
Narve Før 1750
Bertrand Narvesen biskop, forlegger, bokhandler, kongelig rådgiver 1840 – 1869
Grete Nash keramiker 1920 – 1940
Haakon Natvig lege 1900 – 1919
Leif R Natvig entomolog 1870 – 1899
Ole Olsen Nauen klokkestøper, bonde 1840 – 1869
Torbjørn Navelsaker fjernsynsutbygger, ingeniør 1900 – 1919
Henrik Nebelong arkitekt 1800 – 1839
Torborg Nedreaas forfatter 1900 – 1919
John Neergaard bondeagitator, politiker 1750 – 1799
Oliver Neerland maler, scenograf 1870 – 1899
Knute Nelson politiker 1840 – 1869
Odd Nerdrum maler Etter 1940
Bjarne Nerem jazzmusiker 1920 – 1940
Olav Nergaard politiker, organisasjonsmann, skogeier 1840 – 1869
Sigurd Nergaard folkelivsgransker, skolemann 1870 – 1899
Silje Nergaard komponist, sanger Etter 1940
Otto Nes kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Jo Nesbø forfatter, musiker Etter 1940
Rolf Nesch billedkunstner 1870 – 1899
Asbjørn Nesheim språkforsker 1900 – 1919
Berit Nesheim filmregissør, regissør Etter 1940
Carl Nesjar billedkunstner 1920 – 1940
Bjarne Ness tegner, maler 1900 – 1919
Åse-Marie Nesse forfatter, gjendikter, lærer 1920 – 1940
Aslak Nestestog rosemaler, figurmaler 1750 – 1799
Gerlof Nettelhorst adelsmann Før 1750
Jacob Neumann biskop 1750 – 1799
Jakob Hansen Neumann jernverkseier Før 1750
Edmund Neupert pianist, komponist 1840 – 1869
Mette Newth forfatter, tegner, illustratør Etter 1940
Niels Nickelsen telegrafdirektør, sjøoffiser, kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Sverre Nicolaisen forfatter 1870 – 1899
Julius Nicolaysen lege 1800 – 1839
Nicolay Nicolaysen antikvar, arkeolog, kildeutgiver 1800 – 1839
Ragnar Nicolaysen lege 1900 – 1919
Niels Ravaldsson høvedsmann, opprørsleder Før 1750
Niels Thomessøn teolog, forfatter Før 1750
Amaldus Nielsen maler 1800 – 1839
Carsten Tank Nielsen 1800 – 1839
Eivind Nielsen maler, illustratør 1840 – 1869
Erling Nielsen litteraturforsker 1920 – 1940
Fredrikke Nielsen predikant, skuespiller 1800 – 1839
Ivar Nielsen veterinær 1840 – 1869
Jacob Nielsen forretningsdrivende, bankleder 1750 – 1799
Johan Eberhard Nielsen jurist, segnutgiver 1800 – 1839
Konrad Nielsen språkforsker 1870 – 1899
Ludvig Nielsen organist, komponist 1900 – 1919
Olaus Nielsen legpredikant, skribent 1800 – 1839
Ole Nielsen industrigründer 1800 – 1839
Otto Nielsen forfatter, sanger, komponist 1900 – 1919
Ragna Nielsen skoleleder, pedagog, kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Sivert Nielsen bonde, lærer, politiker 1800 – 1839
Sivert A Nielsen diplomat, bankleder, embedsperson 1900 – 1919
Sven Nielsen politiker, offiser, forsikringsarbeider 1870 – 1899
Yngvar Nielsen historiker, geograf, museumsmann 1840 – 1869
Trugels Nielssøn skolemann, prest, dikter Før 1750
Tyge Nielssøn boktrykker Før 1750
Einar Niemi historiker Etter 1940
Nikolas Arnesson biskop Før 1750
Nikolas Jacobsson Finkenow erkebiskop Før 1750
Nikolas Pålsson Kuvung lendmann Før 1750
Nikolas Skjaldvorsson byfogd, lendmann Før 1750
Nikolaus Arnesson Før 1750
Nils Henriksson ridder, riksråd Før 1750
Anthon B Nilsen forfatter, forretningsdrivende 1840 – 1869
Bjørn Nilsen forfatter, fjernsynsmedarbeider 1920 – 1940
Frode Nilsen diplomat 1920 – 1940
Gunnar Nilsen industrigründer, forretningsdrivende 1900 – 1919
Hans Jacob Nilsen instruktør, teatersjef, skuespiller 1870 – 1899
Laila Schou Nilsen idrettsutøver 1900 – 1919
Lillebjørn Nilsen musiker, sanger, komponist Etter 1940
Ole-Jørgen Nilsen skuespiller 1920 – 1940
Rolf Just Nilsen sanger, skuespiller 1920 – 1940
Rudolf Nilsen journalist, kulturformidler, dikter 1900 – 1919
Thorvald Nilsen sjøoffiser, polfarer 1870 – 1899
Tove Nilsen forfatter Etter 1940
Peder Nilsen-Lund misjonær 1840 – 1869
Arvid Nilssen skuespiller 1900 – 1919
Jørgen Edvin Nilssen misjonsprest, misjonslege 1870 – 1899
Magnus Nilssen gullsmed, politiker 1870 – 1899
Svein Nilsson journalist, amatørhistoriker 1800 – 1839
Bernt A Nissen filmsensor, forfatter, journalist 1870 – 1899
Erika Lie Nissen musikkpedagog, pianist 1840 – 1869
Fernanda Nissen kritiker, politiker, journalist 1840 – 1869
Fr G Nissen embedsperson 1870 – 1899
Hans Nissen kjøpmann, legatstifter Før 1750
Hartvig Nissen - 1 skolemann 1800 – 1839
Hartvig Nissen - 2 fengselsadministrator, jurist 1870 – 1899
Henrik Nissen arkitekt 1840 – 1869
Ingjald Nissen filosof, psykolog 1870 – 1899
Kristian Nissen geistlig, reindriftskyndig, historiker 1870 – 1899
Martinus Nissen journalist, jurist Før 1750
Oscar Nissen redaktør, lege, sosialreformator 1840 – 1869
Rasmus Tønder Nissen teolog, politiker 1800 – 1839
Rikke Nissen sykepleier 1800 – 1839
Lorentz Nitter lege 1900 – 1919
Arnor Njøs jordforsker 1920 – 1940
Hans Nobel embedsperson, godseier Før 1750
John Nome teolog, idéhistoriker 1900 – 1919
Karl Norbeck bryter, sirkusdirektør 1840 – 1869
Christian Norberg-Schulz pedagog, arkitekt, arkitekturteoretiker 1920 – 1940
Elizabeth Norberg-Schulz sanger Etter 1940
Jon Ola Norbom samfunnsøkonom, politiker 1920 – 1940
Sverre Norborg filosof, prest, forfatter 1900 – 1919
Martin Edvard Nord forretningsdrivende 1800 – 1839
Konrad Nordahl fagforeningsleder, politiker 1870 – 1899
Arnold Nordal legemiddelforsker 1900 – 1919
Jacob Wilhelm Nordan arkitekt 1800 – 1839
Nils Nordberg instruktør, dramaturg, forfatter Etter 1940
Albert Nordengen politiker 1920 – 1940
Josef Nordenhaug kirkeleder, teolog, skolemann 1900 – 1919
Monrad Norderval geistlig, forfatter 1900 – 1919
Ole Nordgaard zoolog 1840 – 1869
Knut Rasmusson Nordgarden lekpredikant, "mirakelmann", bonde 1750 – 1799
Johan Nordhagen grafiker, maler 1840 – 1869
Olaf Nordhagen arkitekt 1870 – 1899
Per Jonas Nordhagen kunsthistoriker 1920 – 1940
Rolf Nordhagen botaniker 1870 – 1899
Arne Nordheim komponist 1920 – 1940
Alf Nordhus advokat 1900 – 1919
Eva Nordland fredsforkjemper, pedagog 1920 – 1940
Paul Nordland kirkeleder, prest 1800 – 1839
Odvar Nordli politiker 1920 – 1940
Arthur Nordlie entreprenør, politiker 1870 – 1899
Jens Henrik Nordlie motstandsmann, næringslivsleder, offiser 1900 – 1919
Jacob Nordmand kunstdreier, kongelig rustmester Før 1750
Peder Nordmand kjøpmann, offiser Før 1750
Rikard Nordraak komponist 1840 – 1869
Kåre Nordstoga organist Etter 1940
Kjell Noreik lege 1920 – 1940
Harald Noreng leksikograf, litteraturforsker 1900 – 1919
Sondre Norheim skiløper 1800 – 1839
Andreas Norland journalist 1920 – 1940
Olaf Norli bokhandler 1840 – 1869
O M Norlie skolemann, teolog, publisist 1870 – 1899
Johannes Norman botaniker, lege 1800 – 1839
Victor D Norman samfunnsøkonom, politiker Etter 1940
Adelsteen Normann maler 1840 – 1869
Axel Otto Normann journalist, teatersjef, kritiker 1870 – 1899
Carl Normann postkortforlegger, fotograf 1870 – 1899
Harald Normann forfatter, offiser 1870 – 1899
Regine Normann forfatter 1840 – 1869
Robert Normann jazzmusiker, saksofonist, musiker 1900 – 1919
Kaare R Norum lege, ernæringsforsker 1920 – 1940
Karl Norum arkitekt 1840 – 1869
Kåre Norum organisasjonsmann, skolemann 1900 – 1919
Erling Norvik politiker, journalist 1920 – 1940
Harald Norvik næringslivsleder, siviløkonom Etter 1940
Olav T Notevarp kjemiker 1900 – 1919
Maria Nubsen jordmor 1750 – 1799
Yngvar Numme revyforfatter, skuespiller, sanger Etter 1940
Anders Nummedal lærer, konservator 1840 – 1869
Kjell Nupen maler, skulptør, grafiker Etter 1940
Morten Nyegaard farmasøyt 1920 – 1940
Gunnar Nygaard kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Kristen Nygaard informatiker, politiker 1920 – 1940
Marius Nygaard språkforsker, skolemann 1800 – 1839
William Nygaard - 1 politiker, redaktør 1840 – 1869
William Nygaard - 2 redaktør Etter 1940
Birger Nygaard-Østby tannlege 1900 – 1919
Johan Nygaardsvold politiker 1870 – 1899
Olav Nygard forfatter 1870 – 1899
Arne Nygård-Nilssen kunsthistoriker 1870 – 1899
Gert Nygårdshaug forfatter Etter 1940
Jostein Nyhamar journalist, redaktør 1920 – 1940
Sven Nyhus musikkforsker, musiker, komponist 1920 – 1940
Haakon Nyhuus bibliotekar, leksikonredaktør 1840 – 1869
Lisbet Nypan trolldomsdømt Før 1750
Arild Nyquist forfatter 1920 – 1940
Gerd Nyquist forfatter 1900 – 1919
Hans Nysom eidsvollsmann, geistlig 1750 – 1799
Knut Nystedt komponist, dirigent, organist 1900 – 1919
Kaleb Nytrøen polititjenestemann 1900 – 1919
Carl Nærup litteraturkritiker 1840 – 1869
Mariane Nærup organisasjonskvinne 1840 – 1869
Alfred Næss revyforfatter 1920 – 1940
Arne Næss - 1 miljøverner, fjellklatrer, filosof 1900 – 1919
Arne Næss - 2 investor, skipsfartsmann, fjellklatrer 1920 – 1940
Erling Dekke Næss donator, skipsreder 1900 – 1919
Kate Næss forfatter 1920 – 1940
Knut Næss farmakolog 1900 – 1919
Lorentz Nødtvedt sivilingeniør 1920 – 1940
Asta Nørregaard maler 1840 – 1869
Peder Nøttestad urmaker Før 1750
Peter Nøvik hagebrukskyndig 1840 – 1869
Tor Obrestad forfatter 1920 – 1940
Sigbjørn Obstfelder forfatter 1840 – 1869
Odd Alvsson høvedsmann, ridder Før 1750
Odd Snorresson sagaforfatter, munk Før 1750
August Oddvar skuespiller 1870 – 1899
Abraham Odfjell filatelist, skipsreder 1870 – 1899
Dan jr. Odfjell bedriftsleder 1920 – 1940
Fr Odfjell skipsreder 1870 – 1899
Sigurd Odland teolog 1840 – 1869
Olav Offerdahl romersk-katolsk geistlig 1840 – 1869
Steinar Ofsdal musiker, komponist Etter 1940
Harald Ofstad filosof 1920 – 1940
Nils Ole Oftebro tegner, skuespiller Etter 1940
Lauritz Andreas Oftedahl geistlig, politiker 1750 – 1799
Christian S Oftedal journalist, politiker 1900 – 1919
Lars Oftedal - 1 journalist, predikant, prest 1800 – 1839
Lars Oftedal - 2 journalist, politiker 1870 – 1899
Magne Oftedal filolog 1920 – 1940
Sven Oftedal - 1 teolog 1840 – 1869
Sven Oftedal - 2 lege, politiker 1900 – 1919
Ogmund Finnsson Til Hesby ridder, riksråd, drottsete Før 1750
Ogmund Sigurdsson Til Hesby ridder Før 1750
Casper Oimoen skiløper 1900 – 1919
Olav Oksvik politiker 1870 – 1899
Ólafia Jóhannsdóttir kvinnesaksforkjemper, sosialarbeider 1840 – 1869
Arnet Olafsen kildeutgiver, historiker, jurist 1840 – 1869
Olaf Olafsen hagebrukskyndig, prest, lokalhistoriker 1840 – 1869
Eugène Olaussen journalist, politiker 1870 – 1899
Olav Før 1750
Olav 1 Tryggvason konge Før 1750
Olav 2 Haraldsson Den Hellige konge Før 1750
Olav 3 Haraldsson Kyrre konge Før 1750
Olav 4 Håkonsson konge Før 1750
Olav 5 norges konge 1900 – 1919
Olav Engelbrektsson erkebiskop Før 1750
Olav Geirstadalv konge Før 1750
Olav Harniktsson biskop Før 1750
Olav Hvite konge Før 1750
Olav Kolbeinsson Lang skipper, kjøpmann, rådmann Før 1750
Olav Magnusson konge Før 1750
Olav Nilsson ridder Før 1750
Olav Sigtryggsson Kvaran norrøn konge i dublin Før 1750
Olav Torkellsson romersk-katolsk geistlig Før 1750
Olav Trondsson erkebiskop Før 1750
Olav Olavsen jurist, arkitekt 1750 – 1799
Bruno Oldani designer 1920 – 1940
Anders Olsen oppdagelsesreisende, kjøpmann Før 1750
Ann-Kristin Olsen embedsperson Etter 1940
Arne Thomas Olsen instruktør, skuespiller 1900 – 1919
C H G Olsen instrumentmaker, oppfinner 1800 – 1839
Carl M Olsen vognmann 1840 – 1869
Claudia Olsen politiker 1870 – 1899
Egil “Drillo” Olsen fotballtrener Etter 1940
Erik Olsen fotograf 1800 – 1839
Fred. Olsen - 1 skipsreder 1840 – 1869
Fred. Olsen - 2 industrileder, skipsreder 1920 – 1940
Halvard Olsen politiker, fagforeningsleder 1870 – 1899
Hans Olsen diplomat, forretningsdrivende 1840 – 1869
Hans Johan Olsen misjonsarbeider, industrigründer 1800 – 1839
I Hysing Olsen skipsreder 1870 – 1899
Isaac Olsen kartograf, lærer, misjonsarbeider Før 1750
Jeanette Olsen politiker, journalist, organisasjonskvinne 1870 – 1899
Johan G Olsen industrileder, skipsmegler, skipsreder 1870 – 1899
Johan P Olsen samfunnsforsker 1920 – 1940
Johannes Olai Olsen fiskebåtreder, fisker, politiker 1870 – 1899
Karl Olsen ingeniør, offentlig tjenestemann 1900 – 1919
Kjell Erik Killi Olsen maler, skulptør Etter 1940
Knud Olsen bergmann, politiker 1800 – 1839
Magnus Olsen filolog 1870 – 1899
Ole Olsen dirigent, komponist 1840 – 1869
Ole Christian Olsen gartner 1840 – 1869
Ole Tobias Olsen prest 1800 – 1839
Sally Olsen sosialarbeider, pinsemisjonær 1900 – 1919
Sparre Olsen komponist 1900 – 1919
Tinius Olsen ingeniør, oppfinner 1840 – 1869
Vivian Zahl Olsen illustratør, tegner Etter 1940
Werner Olsen byggmester Før 1750
Ørjan Olsen forskningsreisende, zoolog 1870 – 1899
Wilhelm Olssøn politiker, offiser 1840 – 1869
Oskar Omdal flyger 1870 – 1899
Arthur Omre forfatter 1870 – 1899
Christopher Frimann Omsen politiker, jurist 1750 – 1799
Leif Frode Onarheim industrileder, politiker 1920 – 1940
Onar Onarheim industrileder, politiker 1900 – 1919
Lars Onsager fysiker, kjemiker 1900 – 1919
Nils Onsager jurist, turismepioner, kunstsamler 1870 – 1899
Søren Onsager maler 1870 – 1899
Oluf Onsum industrigründer, forretningsdrivende 1800 – 1839
Ørnulf Opdahl maler Etter 1940
Halldor O Opedal folkeminnesamler, lærer 1870 – 1899
Arve Opsahl skuespiller 1920 – 1940
Torkel Opsahl jurist 1920 – 1940
Kjell Opseth politiker 1920 – 1940
Lauritz Opstad museumsmann, historiker 1900 – 1919
Peter Opsvik industridesigner 1920 – 1940
Arne Ording politiker, historiker 1870 – 1899
Hans Ording geistlig, teolog 1870 – 1899
Johannes Ording teolog 1840 – 1869
Øystein Ore matematiker 1870 – 1899
Matias Orheim lekpredikant, salmedikter 1870 – 1899
Olav Orheim glasiolog Etter 1940
Orm Ivarsson Kongsbror høvding Før 1750
Orm Øysteinsson ridder, drottsete, riksråd Før 1750
Marius Ormestad offentlig tjenestemann, fagforeningsleder 1870 – 1899
Ernst Orvil dikter 1870 – 1899
Edvard Os lokalhistoriker, offiser, målstrevar 1870 – 1899
Øystein Os forsikringsarbeider, journalist 1900 – 1919
Lars Osa musiker (fele), maler 1840 – 1869
Sigbjørn Bernhoft Osa musiker (hardingfele), musiker (fiolin) 1900 – 1919
Oscar 1 konge 1750 – 1799
Oscar 2 konge 1800 – 1839
Gina Oselio sanger 1840 – 1869
Kirsten Osen anatom, hørselsforsker 1920 – 1940
Mari Osmundsen oversetter, forfatter Etter 1940
Ottar Før 1750
Ottar Birting lendmann Før 1750
Ottar Svarte skald Før 1750
Jens Otterbech organisasjonsmann, prest 1840 – 1869
Anne Marie Ottersen skuespiller Etter 1940
Jacob Aall Ottesen teolog 1800 – 1839
Elise Ottesen-Jensen journalist, seksualpedagog, forfatter 1870 – 1899
Harald Otto skuespiller, teatersjef 1840 – 1869
Kristian Ottosen motstandsmann, forfatter, offentlig tjenestemann 1920 – 1940
Hanna Ouchterlony frelsesoffiser 1800 – 1839
Julie Ouren blindesakspioner 1840 – 1869
Sverre Anker Ousdal skuespiller Etter 1940
Børge Ousland forfatter, polfarer, fotograf Etter 1940
Gunnar Ousland forfatter, politiker, journalist 1870 – 1899
Sara Oust haugianer Før 1750
Johan Thonning Owesen legatstifter, godseier 1800 – 1839
Alfred Owre odontolog 1870 – 1899
Nils Owren forfatter, sjøoffiser 1920 – 1940
Paul Owren koagulasjonsforsker, medisiner 1900 – 1919
Fredrik Paasche litteraturforsker 1870 – 1899
Enok Palm matematiker 1920 – 1940
Arnfinn Palmstrøm forsikringsarbeider 1840 – 1869
Julius Paltiel overlevende etter holocaust, menighetsforstander, forretningsdrivende 1920 – 1940
Gerhard Paoli lege 1800 – 1839
Pascal Paoli falskmyntner 1750 – 1799
Alexis Pappas kjemiker, pioner 1900 – 1919
Fredrik Parelius forfatter, jurist 1870 – 1899
Sofie Parelius skuespiller 1800 – 1839
Margrethe Parm speiderleder, lærer 1870 – 1899
Øistein Parmann redaktør, forfatter 1920 – 1940
Albert Eide Parr oseanograf, museumsmann, zoolog 1900 – 1919
Oluf Parsberg Til Jernit Og Palstrup riksråd, lensherre, ridder Før 1750
Anders Paulsen sjaman Før 1750
Axel Paulsen skøyteløper 1840 – 1869
H A H Paulsen byoriginal, forretningsdrivende 1800 – 1839
John Paulsen forfatter 1840 – 1869
Peder Paulsen politimester Før 1750
Andreas Paulson bankfunksjonær, kritiker 1840 – 1869
Niklas Paulssøn embedsperson, verkseier Før 1750
Brita Paus humanitær leder 1900 – 1919
Hans Paus bygdemålsdikter, prest Før 1750
Ludvig Paus prest Før 1750
Ole Paus komponist, sanger, musiker (gitar) Etter 1940
Claus Pavels forfatter, geistlig 1750 – 1799
Peder Hanssøn Litle lensherre, høvedsmann, adelsmann Før 1750
Cato Zahl Pedersen idrettsutøver Etter 1940
Einar Sverre Pedersen byplanlegger, flyger, arkitekt 1900 – 1919
Harald Pedersen industrileder, metallurg 1870 – 1899
Marie Pedersen spesialpedagog 1870 – 1899
Oscar Pedersen industrileder, ingeniør 1840 – 1869
Sverre Pedersen 1870 – 1899
Salo Grenning Pedro tegner 1900 – 1919
Rudolf Peersen politiker, jurist 1840 – 1869
Cleng Peerson pioner 1750 – 1799
Auguste Pellerin kunstsamler, industrileder 1840 – 1869
John Persen komponist Etter 1940
Petter Persen hotelleier 1800 – 1839
Peter Brynjulfsson Av Husastad erkebiskop Før 1750
Peter Eiriksson kansler Før 1750
Carl Emil Petersen globetrotter, forretningsdrivende 1920 – 1940
Christian Petersen industrigründer 1840 – 1869
Erling Petersen politiker, samfunnsøkonom 1900 – 1919
Frederik Petersen maler 1750 – 1799
Fredrik Petersen teolog 1800 – 1839
Hans Petersen embedsperson, politiker, jurist 1750 – 1799
Jan Petersen jurist, politiker Etter 1940
Ole Peter Petersen kjøpmann, metodistprest, industrileder 1800 – 1839
Peter Petersen 1800 – 1839
Siegwart Blumenthal Petersen skolemann, forfatter 1800 – 1839
H B Peterson konsul, industrileder 1870 – 1899
Matthias Conrad Peterson journalist, kjøpmann 1750 – 1799
Momme Peterson kjøpmann, trelasthandler, politiker 1750 – 1799
Eilif Peterssen maler 1840 – 1869
Anneken Pettersen museumsdirektør 1870 – 1899
Arvid Pettersen maler, grafiker Etter 1940
Hjalmar Pettersen boksamler, bibliotekar, bibliograf 1840 – 1869
Karl Pettersen skolemann, geolog, tolltjenestemann 1800 – 1839
Oddrunn Pettersen politiker 1920 – 1940
Sverre Pettersen brukskunstner 1870 – 1899
Sverre Petterssen meteorolog 1870 – 1899
H Petterøe tobakksfabrikant 1870 – 1899
Helge Pharo idrettsutøver, historiker Etter 1940
Johannes Christian Piene industrigründer 1800 – 1839
Erik Pierstorff teaterkritiker, teatersjef 1920 – 1940
Abraham Pihl mekanikus, geistlig, astronom 1750 – 1799
Alexander Pihl lege 1920 – 1940
Carl Abraham Pihl jernbaneingeniør, jernbaneadministrator 1800 – 1839
Oluf Pihl kraftutbygger, ingeniør 1800 – 1839
Sophus Pihl pioner i arbeiderbevegelsen 1840 – 1869
Thomas Pihlfeldt ingeniør 1840 – 1869
Lars Pinnerud treskjærer Før 1750
Wolfgang Plagge pianist, komponist Etter 1940
Petter Planke industrigründer 1920 – 1940
Tore Planke sivilingeniør Etter 1940
Carl Platou - 1 politiker, embedsperson, jurist 1800 – 1839
Carl Platou - 2 jurist, politiker, embedsperson 1870 – 1899
F S Platou arkitekt 1900 – 1919
Karen Platou arkitekt, forretningsdrivende, politiker 1870 – 1899
Ludvig Stoud Platou politiker, historiker, embedsperson 1750 – 1799
Ragnar Stoud Platou skipsmegler 1870 – 1899
Valborg Platou kunstkritiker, skribent, bibliotekar 1800 – 1839
Waldemar Platou bryggerileder 1840 – 1869
Erik Pløen keramiker 1920 – 1940
Marcus Pløen politiker, trelasthandler 1750 – 1799
Ada Polak kunsthistoriker 1900 – 1919
Kjell Arild Pollestad skribent, debattant, katolsk ordensgeistlig Etter 1940
Erik Pontoppidan - 1 geistlig, språkforsker Før 1750
Erik Pontoppidan - 2 forfatter, geistlig Før 1750
Anders Porsanger språkforsker, prest Før 1750
Edvard Poulsson lege 1840 – 1869
Jens-A Poulsson offiser 1900 – 1919
Magnus Poulsson arkitekt 1870 – 1899
Georg Prahl industrigründer, offiser 1750 – 1799
Christen Pram økonom, dikter 1750 – 1799
Inger Prebensen bankleder Etter 1940
Nikolai Prebensen politiker, embedsperson, diplomat 1840 – 1869
Kristian Prestgard forfatter, journalist 1840 – 1869
Rolf Presthus politiker 1920 – 1940
Adolph Carl Preus prest 1800 – 1839
Anne Grete Preus sanger, musiker Etter 1940
Herman Amberg Preus kirkeleder 1800 – 1839
Leif Preus fotograf, samler 1920 – 1940
Henrik Printz botaniker 1870 – 1899
Alvilde Prydz forfatter 1840 – 1869
Hans Prydz biokjemiker 1920 – 1940
Carl Frederik Prytz forfatter 1920 – 1940
Frederik Prytz ns-politiker, forretningsdrivende, offiser 1870 – 1899
Jakob Prytz gullsmed 1870 – 1899
Torolf Prytz arkitekt, gullsmed 1840 – 1869
Alf Prøysen forfatter, sanger, komponist, dikter 1900 – 1919
Tønnes Puntervold skipsreder, handelsmann 1800 – 1839
Lucia Pytter sosialarbeider 1750 – 1799
Pål Bårdsson erkebiskop, kansler Før 1750
Pål Eiriksson merkesmann, ridder Før 1750
Pål Torfinnsson orknøyjarl Før 1750
Pål Vågaskalm lendmann Før 1750
Vidkun Quisling politiker, offiser 1870 – 1899
Quiwe Baarsen trolldomsdømt Før 1750
Jørgen Qvall industrigründer Før 1750
Anton Qvam embedsperson, politiker, jurist 1800 – 1839
Fredrikke Qvam kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Just Qvigstad språkforsker, etnograf, kulturhistoriker 1840 – 1869
Gunnar Raabe ingeniør, forfatter, turismepioner 1870 – 1899
Thorolf Rafto historiker, menneskerettighetsaktivist 1920 – 1940
Ragna Nikolasdatter dronning Før 1750
Ragnhild Alexandra prinsesse 1920 – 1940
Ragnhild Eriksdatter dronning Før 1750
Ragnhild Skoftesdotter høvdinghustru Før 1750
Ragnhild Tregagås trolldomsdømt Før 1750
Ragnvald Kale Kolsson orknøyjarl Før 1750
Ragnvald Kolsson orknøyjarl Før 1750
Ragnvald Øysteinsson Mørejarl jarl Før 1750
Gladys Raknerud maler, grafiker 1900 – 1919
Ola Raknes faglitterær forfatter, filolog, psykoanalytiker 1870 – 1899
Anders Rambech politiker, eidsvollsmann 1750 – 1799
Sigurd Ramfjord odontolog 1900 – 1919
Eva Ramm forfatter, psykolog
Jacob Ramm tannlege 1870 – 1899
John Ramsay klippfiskpioner Før 1750
Natalie Rogoff Ramsøy sosiolog 1920 – 1940
Jonas Ramus prest, forfatter Før 1750
Gunnar Randers fysiker 1900 – 1919
Jørgen Randers siviløkonom Etter 1940
Kristofer Randers dikter, kritiker, embedsperson 1840 – 1869
Niels Randulff biskop Før 1750
Rangdid Knutsdatter adelig Før 1750
Ørnulf Ranheimsæter forfatter, grafiker, tegner 1900 – 1919
Bjørn Ransve kunstner Etter 1940
Christian Rantzau stattholder, embedsperson Før 1750
Edith Ranum skuespiller, instruktør, forfatter 1920 – 1940
Halvor Rasch naturforsker 1800 – 1839
Jacob Rasch skolemann Før 1750
Einar Rasmussen - 1 skipsreder 1900 – 1919
Einar Rasmussen - 2 skipsreder 1920 – 1940
Frode Rasmussen teatersjef, skuespiller, instruktør Etter 1940
Jonas S Rasmussen telegrafdirektør 1840 – 1869
Rasmus Rasmussen teatersjef, skuespiller 1840 – 1869
Wilhelm Rasmussen billedhugger 1870 – 1899
Jens Rathke zoolog 1750 – 1799
Ludvig O Ravensberg maler 1870 – 1899
Jørgen Henrik Rawert arkitekt, offiser 1750 – 1799
Wilhelm Rediess ss-offiser 1900 – 1919
Oluf Reed-Olsen forfatter, krigsflyger, motstandsmann 1900 – 1919
Ruth Reese sanger, skribent 1920 – 1940
Ivar Refsdal lærer, kartograf 1840 – 1869
Sjur Refsdal astrofysiker 1920 – 1940
H M Refsum bokbinder 1840 – 1869
Maja Refsum billedhugger 1870 – 1899
Sigvald B Refsum nevrolog 1900 – 1919
Johan Joachim Reichborn arkitekt Før 1750
Ingjald Reichborn-Kjennerud medisinhistoriker 1840 – 1869
Karl Ludvig Reichelt misjonær 1870 – 1899
Georg Reichwein offiser Før 1750
Reidar Sendemann baglerhøvding Før 1750
Egill Reimers arkitekt 1870 – 1899
Peter Reimers maler Før 1750
Sophie Reimers skuespiller 1840 – 1869
Jonas Rein dikter, eidsvollsmann, prest 1750 – 1799
Reinald geistlig Før 1750
Hellmuth Reinhard jurist, ss-polititjenestemann 1900 – 1919
Lars Reinton historiker 1870 – 1899
Elisabeth Reiss kabaretartist, pianist 1900 – 1919
Georg Reiss kritiker, musikkforsker, organist 1840 – 1869
Helge Reiss skuespiller 1920 – 1940
Thorleif Reiss skuespiller 1870 – 1899
Gunnar Reiss-Andersen forfatter 1870 – 1899
Friedrich August Reissiger komponist 1800 – 1839
Ole Reistad flyoffiser, idrettsutøver 1870 – 1899
Oddvin Reisæter dendrolog 1900 – 1919
Anders Reitan forfatter, folkeopplyser, skolemann 1800 – 1839
Jørgen Reitan språkforsker, skolemann 1870 – 1899
Odd Reitan næringslivsleder, kjøpmann Etter 1940
Eivind Reiten næringslivsleder, politiker Etter 1940
Hilmar Reksten skipsreder, donator 1870 – 1899
Adolf Relling møbeldesigner, interiørarkitekt 1900 – 1919
Ingmar Relling interiørarkitekt, møbeldesigner 1920 – 1940
Tom Remlov dramaturg, teatersjef Etter 1940
Elsa Laula Renberg organisasjonspioner 1870 – 1899
Thekla Resvoll botaniker 1870 – 1899
Hanna Resvoll-Holmsen botaniker 1870 – 1899
Arne Rettedal politiker, sivilingeniør 1920 – 1940
Nils A Retterstøl psykiater 1920 – 1940
Hans Reusch handelsskolelærer, maler 1800 – 1839
Hans Henrik Reusch geolog 1840 – 1869
Johanne Reutz Gjermoe økonom, kvinnesaksforkjemper, fredsforkjemper 1870 – 1899
Axel Revold maler 1870 – 1899
Ambrosius Rhodius forfatter, lege Før 1750
Johs Rian grafiker, maler 1870 – 1899
Øystein Rian historiker Etter 1940
Bernhof Ribsskog pedagog, skolemann 1870 – 1899
Aud Richter instruktør, skuespiller, filmprodusent 1870 – 1899
Georg Richter skuespiller 1900 – 1919
Johan Richter maskiningeniør 1900 – 1919
Ole Richter politiker, redaktør, jurist 1800 – 1839
Leonard Rickhard billedkunstner Etter 1940
Christopher Ridder bilthugger Før 1750
Hans Riddervold geistlig, politiker 1750 – 1799
Fritz Carl Rieber industrileder, forretningsdrivende 1900 – 1919
Paul G Rieber forretningsdrivende 1800 – 1839
Georg Fredrik Rieber-Mohn jurist Etter 1940
Hallvard Rieber-Mohn forfatter, katolsk ordensgeistlig 1920 – 1940
Robert Riefling pianist, musikkpedagog 1900 – 1919
Claus Riiber kjemiker 1840 – 1869
Halvor Riiber skipsbyggmester Før 1750
Bendik Riis maler 1900 – 1919
Claus Pavels Riis forfatter, hagebrukskyndig 1800 – 1839
Hjalmar Riiser-Larsen flypioner, sjøoffiser, forretningsdrivende 1870 – 1899
Knut Riisnæs jazzmusiker, saksofonist Etter 1940
Sverre Riisnæs jurist, ns-politiker 1870 – 1899
Rikitsa Birgersdatter dronning Før 1750
Barbra Ring teaterkritiker, litteraturkritiker, forfatter 1870 – 1899
Gerda Ring Christensen skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Nils Johan Ringdal historiker Etter 1940
John Ringen forskningsadministrator, agronom, embedsperson 1900 – 1919
Stein Ringen samfunnsforsker Etter 1940
Amund Ringnes bryggerieier, mesén 1840 – 1869
Christian Ringnes forretningsdrivende Etter 1940
Ellef Ringnes mesén, bryggerieier 1840 – 1869
Haagen Ringnes kringkastingsmedarbeider, forfatter 1920 – 1940
Frode Rinnan arkitekt 1900 – 1919
Henry Rinnan torturist, etterretningsagent, angiver 1900 – 1919
Olav Riste historiker 1920 – 1940
Thorstein Rittun keramiker, maler, grafiker 1920 – 1940
Jan E Rivelsrud hotelleier 1920 – 1940
Kristen Rivertz arkitekt 1840 – 1869
Roar Kongsfrende birkebeinerhøvding Før 1750
Knut Robberstad rettshistoriker 1870 – 1899
Frank Robert skuespiller, sanger 1900 – 1919
Reinholdt Robertsen døvblindeleder 1920 – 1940
Knute Rockne idrettsutøver, trener 1870 – 1899
Kåre Rodahl fysiolog 1900 – 1919
Vebjørn Rodal friidrettsutøver Etter 1940
Leif S Rode jurist, idrettsleder 1870 – 1899
Tord Roed høvedsmann Før 1750
Grete Roede pioner 1920 – 1940
Ingolf Rogde skuespiller 1900 – 1919
Edith Roger danser, koreograf, instruktør 1920 – 1940
Berte Rognerud politiker 1900 – 1919
Anker Rogstad forfatter 1920 – 1940
Anna Rogstad politiker, lærer 1840 – 1869
Stein Rokkan samfunnsforsker 1920 – 1940
Peter Rokseth litteraturforsker 1870 – 1899
Tutta Rolf sanger, skuespiller 1900 – 1919
Alf Rolfsen grafiker, maler, tegner 1870 – 1899
Erik Rolfsen arkitekt 1900 – 1919
Nordahl Rolfsen skolemann, forfatter, lesebokutgiver 1840 – 1869
Ferdinand Roll jurist, politiker 1800 – 1839
Halvor Roll forfatter 1920 – 1940
Karl Roll skipioner, offiser 1840 – 1869
Oluf Roll ingeniør 1800 – 1839
Gunnar Rollefsen fiskeribiolog 1870 – 1899
Terje Rollem offiser 1900 – 1919
Per Rom maler 1900 – 1919
Ragnar Rommetveit psykolog 1920 – 1940
Bjørn Rongen forfatter 1900 – 1919
Carl Roosen offiser, publisist, kartograf 1800 – 1839
T G Rosaas kirkeleder, misjonær 1840 – 1869
Friedrich Roscher kjemiker, industrileder 1750 – 1799
Ragnvald Roscher Nielsen reiselivsmann, offiser 1870 – 1899
Einar Rose skuespiller, regissør, sanger 1870 – 1899
Knut Rose maler 1920 – 1940
Marcus Rosencrone greve, legatstifter, minister Før 1750
Peder Rosenkilde politiker, kjøpmann 1750 – 1799
Axel Rosenkrantz baron, godseier Før 1750
Marcus Gjøe Rosenkrantz godseier, embedsperson, trelasthandler 1750 – 1799
Niels Rosenkrantz embedsperson, diplomat 1750 – 1799
Palle Rosenkrantz lensherre, adelsmann Før 1750
Erik Rosenkrantz Til Arreskov lensmann, riksråd Før 1750
Ludvig Rosenkrantz Til Rosendal embedsperson, godseier, adelsmann Før 1750
Ivan Thoralf Rosenqvist geolog 1900 – 1919
Anton Rosing lærer, publisist, kjemiker 1800 – 1839
Hans Rosing geistlig Før 1750
Hedevig Rosing døvelærer, forfatter 1800 – 1839
Marie Rosing håndarbeidspedagog 1800 – 1839
Michael Rosing instruktør, skuespiller 1750 – 1799
Christian Meyer Ross maler 1840 – 1869
Hans Ross språkforsker 1800 – 1839
Harald Ross bergverksdirektør 1900 – 1919
Svein Rosseland astrofysiker 1870 – 1899
Jacob Rosted skolemann, teolog 1750 – 1799
Sverre Walter Rostoft politiker, industrileder 1900 – 1919
Erik Rotheim oppfinner, ingeniør 1870 – 1899
Hans Rotmo musiker, forfatter, sanger Etter 1940
Øystein Rottem litteraturkritiker, litteraturforsker Etter 1940
Lars Roverud musiker, musikkpedagog 1750 – 1799
Borghild Rud tegner 1900 – 1919
Nils Johan Rud forfatter 1900 – 1919
Ernest Rude fotograf 1870 – 1899
Erik Rudeng kulturentreprenør, forfatter Etter 1940
Henry Rudi fangstmann, overvintrer 1870 – 1899
Jon Torsteinson Rue postarbeider, eventyrer, skipioner 1800 – 1839
Bendik Rugaas bibliotekleder Etter 1940
Herman Ruge pedagog 1870 – 1899
Hermann Ruge prest Før 1750
Otto Ruge offiser 1870 – 1899
Knut Rumohr maler, grafiker 1900 – 1919
Zdenka Rusova tegner, maler 1920 – 1940
Hans Rustad offiser 1750 – 1799
Leif Rustad kringkastingsmedarbeider 1900 – 1919
Lars Rustbøle skolemann, forfatter, offiser 1870 – 1899
Olav Rusti maler, tegner 1840 – 1869
Christoffer Trondsson Rustung sjøfarer Før 1750
Arthur Ruud fagforeningsleder, offentlig tjenestemann, idrettsleder 1900 – 1919
Asbjørn Ruud skihopper 1900 – 1919
Birger Ruud skihopper 1900 – 1919
Edvard Ruud forfatter, sanger, folkelivsgransker 1900 – 1919
Edwin Ruud oppfinner, forretningsdrivende, ingeniør 1840 – 1869
Johan T Ruud forskningspolitiker, marinbiolog 1900 – 1919
Ole Kristian Ruud klarinettist, dirigent Etter 1940
Sigmund Ruud skihopper 1900 – 1919
Amund Rydland skuespiller, teatersjef 1870 – 1899
Jacobine Rye forsvarsvenn, døvelærer 1840 – 1869
Olaf Rye offiser 1750 – 1799
Andreas Nilsen Rygg journalist 1840 – 1869
Kittil Rygg rosemaler, bonde Før 1750
Nicolai Rygg statistiker, økonom, jurist 1870 – 1899
Johan Rygge lege, tannlege 1840 – 1869
Hannah Ryggen tekstilkunstner 1870 – 1899
Aase Texmon Rygh billedhugger 1920 – 1940
Evald Rygh politiker, embedsperson 1840 – 1869
Hans Mortenssøn Rygh katolsk prest Før 1750
Oluf Rygh arkeolog, historiker, navnegransker 1800 – 1839
Thorbjørn Rygh interiørarkitekt, industridesigner 1920 – 1940
Nils Ryjord arkitekt 1870 – 1899
Frederick L Rymker teolog (baptist) 1800 – 1839
Ole Rynning pioner 1800 – 1839
Carl M Rynning-Tønnesen politiembetsmann 1920 – 1940
Arild Rypdal forfatter, flyger, ingeniør 1920 – 1940
Inger Lise Rypdal skuespiller, sanger Etter 1940
Terje Rypdal komponist, musiker (gitar) Etter 1940
Rolv Ryssdal jurist 1900 – 1919
Signe Marie Stray Ryssdal politiker, jurist 1920 – 1940
Henrik Rytter skolemann, oversetter, forfatter 1870 – 1899
Olav Rytter filolog, kringkastingsmedarbeider, journalist 1900 – 1919
Fredrik Rütter danser, ballettsjef Etter 1940
Inger-Johanne Rütter Nilsen danser, koreograf, dansepedagog Etter 1940
Leif Ryvarden botaniker, forfatter 1920 – 1940
Grethe Rüzt-Nissen skuespiller, danser 1900 – 1919
Anton Ræder historiker, skolemann 1840 – 1869
Georg Ræder politiker, ingeniøroffiser 1800 – 1839
Ole Munch Ræder politisk forfatter, diplomat, embedsperson 1800 – 1839
Arnold Ræstad politiker, jurist 1870 – 1899
Terje Rød-Larsen samfunnsforsker, politiker, diplomat Etter 1940
Fritz Røed billedhugger 1920 – 1940
Mikkel Røg kobberstikker, medaljør, stempelskjærer Før 1750
Willy Røgeberg våpenhandler, skytter 1900 – 1919
Marius Røhne hagearkitekt 1870 – 1899
Bent Røiseland politiker 1900 – 1919
Kjell Inge Røkke investor, forretningsdrivende Etter 1940
Ole Edvart Rølvaag forfatter 1870 – 1899
Otte Rømer ridder, riksråd Før 1750
Otte Matsson Rømer riksråd, ridder Før 1750
Sissel Rønbeck politiker Etter 1940
Jarand Åsmundsson Rønjom kunsthåndverker, byggmester 1750 – 1799
Cornelius Thomas Rønnau prest, visesamler 1750 – 1799
Finn Rønne polarforsker 1870 – 1899
Anton Rønneberg teatersjef, teaterkritiker, dramaturg 1900 – 1919
Carl Rønneberg kjøpmann, fiskeeksportør, skipsreder 1750 – 1799
Joachim Rønneberg kringkastingsmedarbeider, motstandsmann 1900 – 1919
Åge Rønning journalist, forfatter 1920 – 1940
Bjørn Rønningen forfatter 1920 – 1940
Jon Rønningen bryter Etter 1940
Rørek Dagsson småkonge Før 1750
Bjørn Rørholt ingeniør, offiser, motstandsmann 1900 – 1919
Lars Røstvig misjonær 1840 – 1869
P M Røwde industrileder 1870 – 1899
Isak Saba politiker, folkelivsgransker, lærer 1870 – 1899
Lyder Sagen forfatter, skolemann 1750 – 1799
Rolf Sagen forfatter 1920 – 1940
Espen Salberg sportsdanser Etter 1940
Ørnulf Salicath tegner, grafiker, maler 1870 – 1899
Salomon Toraldsson romersk-katolsk geistlig Før 1750
Leif Salomonsen barnelege 1870 – 1899
Christian Salvesen skipsreder 1800 – 1839
Kjell Samkopf komponist Etter 1940
Ivar Samset skogforsker 1900 – 1919
Samuel Halvorsen Fanden musiker, treskjærer Før 1750
Aage Samuelsen sanger, tekstforfatter, predikant 1900 – 1919
Magnus Samuelsen sanger 1900 – 1919
Sigurd Samuelsen kjemiker 1870 – 1899
Bjørn Sand artist, kringkastingsmedarbeider, revyforfatter 1920 – 1940
Lauritz Sand plantasjeeier, motstandsmann 1870 – 1899
Rolf Sand skuespiller, instruktør 1920 – 1940
Vebjørn Sand prosjektskaper, billedkunstner, grafiker Etter 1940
Marta Sandal sanger 1870 – 1899
Vidar Sandbeck forfatter, sanger 1900 – 1919
Einar Sandberg maler 1870 – 1899
Gerhard Sandberg språkmann, prest, samemisjonær Før 1750
Haakon Sandberg filmprodusent 1920 – 1940
Ole Rømer Sandberg - 1 bonde, politiker 1800 – 1839
Ole Rømer Sandberg - 2 politiker, bonde, offiser 1840 – 1869
Ole Rømer Sandberg - 3 politiker, bonde 1900 – 1919
Sverre Sandberg 1920 – 1940
Tom Sandberg fotograf Etter 1940
Tom Sandberg skiløper Etter 1940
Jakob Sande dikter 1900 – 1919
Cora Sandel maler, forfatter 1870 – 1899
August Sandels greve, offiser, embedsperson 1750 – 1799
Vidar Sandem dramatiker, skuespiller, teatersjef Etter 1940
Margit Sandemo forfatter 1920 – 1940
Aksel Sandemose forfatter 1870 – 1899
Iben Sandemose forfatter, billedkunstner Etter 1940
Erling Sandene jurist 1920 – 1940
Agnar Sandmo siviløkonom 1920 – 1940
Eystein Sandnes designer 1920 – 1940
Jørn Sandnes historiker 1920 – 1940
Halvor J Sandsdalen forfatter, bonde 1900 – 1919
Ingebjørg Kasin Sandsdalen forfatter 1900 – 1919
Marius Sandvei språkmann, skolemann 1900 – 1919
Johannes Sandven lærer, pedagog 1900 – 1919
Anders Sandvig museumsmann, tannlege 1840 – 1869
Ole Mørk Sandvik pedagog, folkemusikksamler, musikkforsker 1870 – 1899
Arild Sandvold organist, komponist, korleder 1870 – 1899
Toralf Sandø skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Roar Sannem motstandsmann, industrileder 1900 – 1919
John Sanness historiker 1900 – 1919
Peter Pete Sanstøl bokser 1900 – 1919
Aslak Nils Sara organisasjonsmann, reindriftsame 1920 – 1940
Ernst Sars historiker 1800 – 1839
G O Sars zoolog 1800 – 1839
Maren Sars kulturpersonlighet 1800 – 1839
Michael Sars prest, zoolog, havforsker 1800 – 1839
Herbrand Embrikson Sata lærer, rosemaler 1750 – 1799
Georg Sauerwein forfatter, språkmann 1800 – 1839
John Savio grafiker 1900 – 1919
Annik Saxegaard forfatter 1900 – 1919
Ferdinand Scarlett lege, språklærer, reiselivsskribent 1840 – 1869
Gino Scarpa maler 1920 – 1940
Johan Nicolai Scavenius maler Før 1750
Laurids Clausen Scavenius geistlig, kartograf Før 1750
H Tho L Schaanning ornitolog 1870 – 1899
Ingolf Schanche teatersjef, instruktør, skuespiller 1870 – 1899
Jens Schanche postarbeider Før 1750
Martin Schanche rallykjører Etter 1940
Maria Schandorff sosialpedagog, filantrop 1750 – 1799
Einar Schanke pianist, kapellmester, komponist 1920 – 1940
Johan Scharffenberg publisist, sosialpolitiker, lege 1840 – 1869
Svein Scharffenberg regissør, skuespiller 1920 – 1940
Arne Scheel diplomat 1870 – 1899
Frederik Otto Scheel offiser, amtmann, veibygger Før 1750
Hans Heinrich Scheel offiser Før 1750
Olaf Scheel lege 1870 – 1899
Signe Scheel maler 1840 – 1869
Kjersti Scheen tegner, forfatter Etter 1940
Olav Scheflo journalist, politiker 1870 – 1899
Andreas Schei jurist, embedsperson 1900 – 1919
Nikolai Schei embedsperson, jurist 1900 – 1919
Jakob Schetelig geolog 1870 – 1899
Daniel Larsen Schevig eidsvollsmann, offiser 1750 – 1799
Amandus Schibsted journalist, avisleder 1840 – 1869
Christian Schibsted boktrykker, avisleder 1800 – 1839
Thrine Schibsted avisleder 1840 – 1869
Edgar B Schieldrop publisist, matematiker 1870 – 1899
Frantz Wilhelm Schiertz arkitekt, tegner, maler 1800 – 1839
C S Schilbred genealog, skolemann, lokalhistoriker 1900 – 1919
Karl Halfdan Schilling maler, katolsk ordensgeistlig 1800 – 1839
Adolf Schirmer arkitekt 1840 – 1869
Heinrich Ernst Schirmer arkitekt 1800 – 1839
Herman Schirmer arkitekt, kunsthistoriker 1840 – 1869
Ole Lind Schistad arkitekt 1870 – 1899
Claudius Schive offiser, embedsperson, numismatiker 1750 – 1799
Nic Schiøll billedhugger, maler 1900 – 1919
Carl Schiøtz lege 1870 – 1899
Hjalmar Schiøtz lege 1840 – 1869
Søren Schiøtz jurist, misjonsleder 1750 – 1799
Gerhard Schjelderup musikkpedagog, forfatter, komponist 1840 – 1869
Gunnar Schjelderup industrileder 1870 – 1899
Harald K Schjelderup psykolog 1870 – 1899
Kristian Schjelderup teolog, religionspsykolog 1870 – 1899
Mon Schjelderup pianist, komponist 1870 – 1899
Ove Schjelderup embedsperson Før 1750
Peder Schjelderup biskop Før 1750
Søren Schjelderup koloniadministrator, offiser Før 1750
Thorleif Schjelderup - 1 forretningsdrivende 1840 – 1869
Thorleif Schjelderup - 2 naturfotograf, skiløper, forfatter 1920 – 1940
Dag Schjelderup-Ebbe komponist, musikkforsker, skribent 1920 – 1940
Thorleif Schjelderup-Ebbe eksperimentalpsykolog, naturforsker 1870 – 1899
Dorothea Schjoldager lærer, kvinnesaksforkjemper, sosialarbeider 1840 – 1869
Annæus Schjødt D.E. 1870 – 1899
Annæus Schjødt D.Y. jurist 1920 – 1940
R M B Schjølberg forretningsdrivende, jurist 1840 – 1869
Oscar Schjøll forsikringsarbeider 1840 – 1869
Anton Schjøth lærer, embedsperson, forfatter 1800 – 1839
Mathilde Schjøtt forfatter, kvinnesaksforkjemper, litteraturkritiker 1840 – 1869
Peter Schjøtt klassisk filolog, politiker 1800 – 1839
Sofie Schjøtt jurist 1870 – 1899
Steinar Schjøtt filolog, skolemann 1840 – 1869
Heinrich Schlanbusch bergverksleder Før 1750
Frederik Adolph Schleppegrell offiser 1750 – 1799
Margaretha Schlösser katolsk ordenssøster 1840 – 1869
Frederik Schmidt eidsvollsmann, forfatter, prest 1750 – 1799
Peter Schmidt kjøpmann, eidsvollsmann 1750 – 1799
Knut Schmidt-Nielsen fysiolog 1900 – 1919
Sigval Schmidt-Nielsen kjemiker 1870 – 1899
Marcus Schnabel prest, språkforsker Før 1750
Andreas Schneider maler, keramiker 1840 – 1869
August Schneider illustratør, folkelivsgransker, maler 1840 – 1869
Jacob Sparre Schneider zoolog 1840 – 1869
Carl Wille Schnitler kunsthistoriker 1870 – 1899
Peter Schnitler offiser, jurist Før 1750
Thilo Schoder arkitekt 1870 – 1899
P F Scholander fysiolog 1900 – 1919
Aage Schou brukskunstner, interiørarkitekt, møbeldesigner 1900 – 1919
Christian Schou bryggerieier, kjøpmann 1750 – 1799
Christian Julius Schou industrileder 1870 – 1899
Einar Oscar Schou arkitekt 1870 – 1899
Halvor Schou industrileder 1800 – 1839
Olaf Schou kunstsamler, mesén 1840 – 1869
Oluf Schouboe embedsperson, politiker 1750 – 1799
Alette Schreiner medisiner 1870 – 1899
Emil Schreiner skolemann, klassisk filolog 1800 – 1839
Johan Schreiner historiker 1900 – 1919
Kristian Schreiner medisiner 1870 – 1899
Per Schreiner samfunnsøkonom, embedsperson 1920 – 1940
H P S Schreuder misjonær 1800 – 1839
Jens Fredrik Schroeter astronom 1840 – 1869
Alf Schrøder fotograf 1870 – 1899
Hans Schrøder skolemann, teatersjef 1800 – 1839
Hans William Schrøder møbelsnekker 1800 – 1839
Mentz Schulerud kringkastingsmedarbeider, forfatter 1900 – 1919
Alexander Schultz maler 1900 – 1919
Niels Schultz politiker, geistlig 1750 – 1799
Marta Schumann forfatter 1900 – 1919
Per Schwab scenograf, teatersjef, maler 1900 – 1919
Conrad Nicolai Schwach forfatter, jurist 1750 – 1799
Samuel Conrad Schwach bokhandler, boktrykker, avisleder Før 1750
Johan Jørgen Schwartz politiker, forretningsdrivende 1800 – 1839
Tone Schwarzott dikter, skuespiller Etter 1940
Anton Martin Schweigaard økonom, jurist, politiker 1800 – 1839
Christian Schweigaard politiker, jurist 1800 – 1839
Harald Schwenzen skuespiller 1870 – 1899
Frederik Schübeler botaniker 1800 – 1839
Erik Schytte naturforsker, lege, prest Før 1750
Hagbarth Schytte-Berg arkitekt 1840 – 1869
Caspar Schøller godseier, sagbrukseier, embedsperson Før 1750
Cecilie Christine Schøller eiendomsbesitter, forretningsdrivende Før 1750
Aud Schønemann skuespiller 1920 – 1940
August Schønemann skuespiller, sanger 1870 – 1899
Johan Christian Schønheyder geistlig Før 1750
Kristian Schønheyder samfunnsøkonom 1870 – 1899
Gerhard Schøning historiker, skolemann Før 1750
Jakob Schøning politiker, embedsperson 1840 – 1869
Erik Schønnebøl fogd, topograf Før 1750
Carl Schøyen forfatter 1870 – 1899
Hege Schøyen sanger, skuespiller Etter 1940
M O Schøyen rutebileier 1870 – 1899
Thor Hiorth Schøyen zoolog 1870 – 1899
Wilhelm Schøyen entomolog 1840 – 1869
Gabriel Scott forfatter 1870 – 1899
Niels Scythe personalhistoriker, embedsperson, samler Før 1750
Wincents Sebbelow kjøpmann, politiker 1750 – 1799
Lorentz Segelcke jernbaneadministrator, ingeniøroffiser 1800 – 1839
Tore Segelcke skuespiller 1900 – 1919
Hannibal Sehested stattholder, greve Før 1750
Andreas Seierstad teolog, kirkehistoriker 1870 – 1899
Ivar P Seierstad teolog 1900 – 1919
Åsne Seierstad journalist, forfatter Etter 1940
Anne-Lise Seip historiker 1920 – 1940
Didrik Arup Seip språkforsker 1870 – 1899
Helge Seip journalist, samfunnsøkonom, politiker 1900 – 1919
Jens Arup Seip historiker 1900 – 1919
Karl Seip prest, skolemann, politiker 1840 – 1869
Alexander Seippel språkforsker, bibeloversetter 1840 – 1869
Francis Sejersted historiker 1920 – 1940
Georg Wasmuth Sejersted globetrotter, forfatter 1870 – 1899
Hans Seland forfatter, bonde 1840 – 1869
Johannes Seland journalist 1900 – 1919
Arne Selberg sivilingeniør 1900 – 1919
Atle Selberg matematiker 1900 – 1919
Henrik Selberg matematiker 1900 – 1919
Ole Michael Ludvigsen Selberg matematiker, skolemann 1870 – 1899
Sigmund Selberg matematiker 1900 – 1919
Christian Selmer politiker, jurist 1800 – 1839
Elisabeth Schweigaard Selmer jurist, politiker 1920 – 1940
Ernst W Selmer språkforsker 1870 – 1899
Fredrik Selmer entreprenør, ingeniør 1870 – 1899
Jens Selmer arkitekt 1900 – 1919
Johan Selmer komponist, dirigent 1840 – 1869
Knut S Selmer jurist 1920 – 1940
Marcus Selmer fotograf 1800 – 1839
Marius Maximilian Selmer jurist, forstmann 1800 – 1839
Odd Selmer journalist, forfatter 1920 – 1940
Wenche Selmer arkitekt 1920 – 1940
Rolf Selmer-Olsen ingeniørgeolog 1900 – 1919
Johannes Selsvik båtkonstruktør 1840 – 1869
Olav Selvaag entreprenør, sivilingeniør 1900 – 1919
Erling Selvig jurist 1920 – 1940
Edvard Sem bokhandler, turner, politiker 1840 – 1869
Elise Sem jurist 1870 – 1899
Ingebjørg Sem - 1 skuespiller, instruktør 1920 – 1940
Ingebjørg Sem - 2 forfatter 1920 – 1940
Carl Wilhelm Sem-Jacobsen lege 1900 – 1919
Einar Sem-Jacobsen offiser, flypioner, ingeniør 1870 – 1899
Carl Semb lege 1870 – 1899
Klara Semb dansepedagog, folkedanssamler 1870 – 1899
Arne Semb-Johansson zoolog 1900 – 1919
Ingrid Semmingsen historiker 1900 – 1919
Olav Sendstad landbrukslærer 1840 – 1869
Niels Senning biskop Før 1750
Leonhard Seppala gullgraver, hundekjører 1870 – 1899
Anna Sethne fagforeningsleder, pedagog 1870 – 1899
Sigmund Setreng filosof, miljøverner, samfunnsanalytiker 1920 – 1940
Benjamin Sewell industrigründer, ingeniør 1840 – 1869
Rakel Seweriin politiker 1900 – 1919
Sjur Sexe geolog, bergmann 1800 – 1839
Bertel Sherdahl bergmann 1870 – 1899
Haakon Shetelig museumsmann, arkeolog 1870 – 1899
Georg Sibbern politiker, diplomat 1800 – 1839
Valentin Sibbern politiker, embedsperson, offiser 1750 – 1799
Johan Siebke botanisk gartner 1750 – 1799
Kåre Siem pianist, komponist 1900 – 1919
Martin Siem industrileder 1900 – 1919
Sigbrit Willems kjøpmann, kongelig rådgiver Før 1750
Sigfrid romersk-katolsk geistlig Før 1750
Sigfrid Hennekinsson riksråd, biskop Før 1750
Einar Sigmund forfatter, pedagog 1870 – 1899
Sigtrygg Olavsson Silkeskjegg konge Før 1750
Sigurd Før 1750
Sigurd 1 Magnusson Jorsalfare konge Før 1750
Sigurd 2 Haraldsson Munn konge Før 1750
Sigurd Brynjolvsson På Aga lagmann, ridder Før 1750
Sigurd Eindridesson Tafse erkebiskop Før 1750
Sigurd Erlingsson Jarlsson baglerhøvding, høvding Før 1750
Sigurd Erlingsson Ribbung opprørskonge Før 1750
Sigurd Hallvardsson På Røyr jarl, flokkhøvding Før 1750
Sigurd Halvdansson Syr småkonge Før 1750
Sigurd Havtoresson godseier, lagmann, syslemann Før 1750
Sigurd Håkonsson ladejarl Før 1750
Sigurd Jonsson riksråd, ridder, drottsete Før 1750
Sigurd Lodvesson Digre jarl Før 1750
Sigurd Magnusson opprørskonge Før 1750
Sigurd Ranesson lendmann Før 1750
Sigurd Sigurdsson Markusfostre opprørskonge Før 1750
Sigurd Slembe kongsemne Før 1750
Sigurd Sverresson Lavard birkebeinerhøvding, kongsson Før 1750
Sigurd Ullstreng klosterstifter, lendmann Før 1750
Finn Sigurdssøn geistlig Før 1750
Sigvat Tordsson skald Før 1750
Torbjørn Sikkeland fysiker 1920 – 1940
Bjørn Simensen journalist, musikkadministrator Etter 1940
Jarle Simensen historiker 1920 – 1940
Eilert Bull Simonsen rederidirektør 1840 – 1869
Einar Simonsen kjemiker 1840 – 1869
Kari Simonsen skuespiller 1920 – 1940
Peter Simonsen kunstsamler, kjøpmann 1800 – 1839
Povl Simonsen arkeolog 1920 – 1940
Willy Simonsen industrigründer 1900 – 1919
Jon Simonssøn humanist, lagmann, rådmann Før 1750
George Sinclair offiser Før 1750
Christian Sinding komponist 1840 – 1869
Elisabeth Sinding maler 1840 – 1869
Gustav Sinding patentadministrator, teknolog, båtkonstruktør 1840 – 1869
Leif Sinding filmregissør 1870 – 1899
Otto Sinding forfatter, maler 1840 – 1869
Stephan Sinding billedhugger 1840 – 1869
Thomas Sinding samfunnsøkonom 1870 – 1899
Alfred Sinding-Larsen embedsperson, journalist, forfatter 1800 – 1839
Christian Magnus Sinding-Larsen lege 1840 – 1869
Henning Sinding-Larsen journalist 1900 – 1919
Holger Sinding-Larsen arkitekt 1840 – 1869
Kristofer Sinding-Larsen maler, grafiker, tegner 1870 – 1899
Benno Singer underholdningsadministrator 1870 – 1899
William Henry Singer Jr. maler 1840 – 1869
Ole Singstad ingeniør, oppfinner, tunnelkonstruktør 1870 – 1899
Tønnes Sirevåg skolemann, filolog, forfatter 1900 – 1919
Tollak B Sirnes lege, psykiater, farmakolog 1920 – 1940
Einar Sissener - 1 kjemiker, farmasøyt 1840 – 1869
Einar Sissener - 2 skuespiller, instruktør, teatersjef 1870 – 1899
Christian Frederik Sissenèr godseier, legatstifter, politiker 1840 – 1869
Joronn Sitje maler 1870 – 1899
Inger Sitter grafiker, maler 1920 – 1940
Erling Sivertsen marinbiolog 1900 – 1919
Eva Sivertsen språkforsker 1920 – 1940
Halvdan Sivertsen komponist, musiker, sanger Etter 1940
Helge Sivertsen politiker, skoleleder 1900 – 1919
Kenneth Sivertsen musiker, sanger, komponist Etter 1940
Sylvester Sivertson journalist 1800 – 1839
Per Sivle forfatter 1840 – 1869
Arne Bendik Sjur grafiker Etter 1940
Johannes Skaar geistlig, hymnolog 1800 – 1839
Kolbjørn Skaare numismatiker 1920 – 1940
Hans Skabo vognfabrikant 1800 – 1839
Fredrik Skagen forfatter 1920 – 1940
Kaj Skagen forfatter Etter 1940
Sølve Skagen filmregissør Etter 1940
Bjørn Skagestad skuespiller Etter 1940
Tormod Skagestad teatersjef, instruktør, forfatter 1920 – 1940
Torbern Torbernssøn Skaktavl D.Y. lagmann, godseier Før 1750
Ragnar Skancke ingeniør, ns-politiker 1870 – 1899
Hans Skanke prest, skolemann, forfatter Før 1750
Jon Mogenssøn Skanke prest Før 1750
Johannes Skar folkelivsgransker 1800 – 1839
Bjarne Skard kirkehistoriker, geistlig 1870 – 1899
Eiliv Skard klassisk filolog, idéhistoriker 1870 – 1899
Matias Skard skolemann, forfatter, filolog 1840 – 1869
Olav Skard hagebrukskyndig 1870 – 1899
Sigmund Skard forfatter, litteraturforsker 1900 – 1919
Torfinn Skard hagebrukskyndig, bibliotekar 1870 – 1899
Torild Skard embedsperson, politiker, pedagog 1920 – 1940
Åse Gruda Skard psykolog 1900 – 1919
Bente Skari skiløper Etter 1940
Jakob Skarstein kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Hans B Skaset idrettsleder 1920 – 1940
Gudbrand G Skatteboe bankleder, skytter 1870 – 1899
Arne Skaug samfunnsøkonom, politiker, diplomat 1900 – 1919
Einar Skavlan redaktør 1870 – 1899
Merete Skavlan instruktør, teatersjef, skuespiller 1920 – 1940
Olaf Skavlan litteraturforsker, forfatter 1800 – 1839
Sigvald Skavlan salmedikter, skolemann, prest 1800 – 1839
Mathias Skeibrok billedhugger 1840 – 1869
Eyvind Skeie forfatter, prest Etter 1940
Jon Skeie jurist 1870 – 1899
Jens Pederssøn Skielderup geistlig Før 1750
Gunnar Skirbekk kulturkritiker, filosof 1920 – 1940
Berit Skjefte langeleikspiller 1800 – 1839
Arthur Skjelderup genealog, jurist 1870 – 1899
Michael Skjelderup lege 1750 – 1799
Hans Skjervheim faglitterær forfatter, filosof 1920 – 1940
Harald Skjervold landbruksforsker 1900 – 1919
Lasse Skjold fogd Før 1750
Einar Skjæraasen forfatter 1900 – 1919
Arne Skjølsvold arkeolog 1920 – 1940
Espen Skjønberg skuespiller 1920 – 1940
Henny Skjønberg skuespiller, dramatiker 1870 – 1899
Pål Skjønberg instruktør, skuespiller 1900 – 1919
Simen Skjønsberg kritiker, journalist, forfatter 1920 – 1940
Tor Skjønsberg forretningsdrivende, motstandsmann, jurist 1900 – 1919
Ola Skjåk snekker, treskjærer Før 1750
Magne Skodvin historiker 1900 – 1919
Skofte Ogmundsson lendmann Før 1750
Dag Skogheim forfatter 1920 – 1940
Thoralf Skolem matematiker 1870 – 1899
Jon Skolmen artist, skuespiller, revyforfatter 1920 – 1940
Johan Skou lærer, forfatter 1840 – 1869
Arne Skouen journalist, forfatter, filmskaper 1900 – 1919
Synne Skouen musikkadministrator, musikkritiker, komponist Etter 1940
Johannes Skraastad snekker, treskjærer Før 1750
Amalie Skram forfatter 1840 – 1869
Knut Skram sanger 1920 – 1940
Hans Skramstad komponist, pianist 1750 – 1799
Ludvig Skramstad maler 1840 – 1869
Ragnvald Skrede forfatter, kritiker 1900 – 1919
Christian Skredsvig maler, forfatter 1840 – 1869
Lars Skrefsrud misjonær 1840 – 1869
Skule Bårdsson adelig, opprørskonge, jarl Før 1750
Kjell Skyllstad musikkritiker, musikkforsker 1920 – 1940
Rasmus Skylstad diplomat 1870 – 1899
Hermod Skånland samfunnsøkonom 1920 – 1940
Rolf Skår næringslivsleder, gründer, sivilingeniør Etter 1940
Eindride Slaatto arkitekt, maler 1870 – 1899
Nils Slaatto arkitekt 1920 – 1940
Rune Slagstad samfunnsforsker Etter 1940
Lars Slagsvold veterinær 1870 – 1899
Bjarne Slapgard skolemann, forfatter 1900 – 1919
Kjartan Slettemark billedkunstner 1920 – 1940
Klaus Sletten politiker, bladmann, organisasjonsmann 1870 – 1899
Vegard Sletten journalist 1900 – 1919
Eva Sletto skuespiller 1900 – 1919
Olav Sletto skolemann, forfatter 1870 – 1899
Gjendine Slålien bonde, folkesanger 1870 – 1899
Simon Slåttvik forretningsdrivende, skiløper 1900 – 1919
Einar Henning Smebye pianist, klaverpedagog Etter 1940
Gustav Smedal grønlandspioner, jurist 1870 – 1899
Harald Smedal politiker, jurist 1840 – 1869
Torolf Smedvig skipsreder, offshoreentreprenør 1900 – 1919
Johannes Smemo geistlig 1870 – 1899
Kristian Smidt litteraturforsker 1900 – 1919
Christian Smit antroposof, jurist 1870 – 1899
Anders Smith billedskjærer, maler Før 1750
Axel Smith topograf, prest Før 1750
Carsten Smith jurist 1920 – 1940
Christen Smith botaniker 1750 – 1799
Elias Anton Cappelen Smith industrileder, ingeniør 1870 – 1899
Emil Smith klassisk filolog, kulturskribent 1870 – 1899
J O Smith menighetsgrunnlegger 1870 – 1899
Lucy Smith jurist 1920 – 1940
Ingvald Smith-Kielland offiser, embetsmann, diplomat 1870 – 1899
Morten Smith-Petersen jurist, politiker, skipsreder 1800 – 1839
Jonas Smitt landbruksleder 1800 – 1839
Herman Smitt Ingebretsen journalist, politiker 1870 – 1899
Kim Småge forfatter Etter 1940
Snorre Sturlason sagaforfatter, høvding, skald Før 1750
Peder Soelvold lærer, folkeopplyser, journalist 1750 – 1799
Sofie - 1 dronning Før 1750
Sofie - 2 dronning Før 1750
Sofie Amalie Av Brauinschweig-Lüneburg dronning Før 1750
Sofie Magdalene Av Brandenburg-Kulmbach dronning Før 1750
Sofie Wilhelmine Mariane Henriette dronning 1800 – 1839
Sølvi Sogner historiker 1920 – 1940
Reidar Fauske Sognnæs odontolog 1900 – 1919
Harald Sohlberg maler 1840 – 1869
Erik Solberg landbrukskjemiker 1870 – 1899
Erna Solberg politiker Etter 1940
Halvor Solberg meteorolog 1870 – 1899
Leif Solberg organist, komponist 1900 – 1919
Magnar Solberg skiskytter 1920 – 1940
Peter Collett Solberg forretningsdrivende, politiker 1840 – 1869
Thor Solberg luftfartspioner 1870 – 1899
Arent Solem kjøpmann, haugianer 1750 – 1799
Erik Solem rettslærd, dommer 1870 – 1899
Randi Solem haugianer 1750 – 1799
Elling M Solheim forfatter 1900 – 1919
Erik Solheim politiker Etter 1940
Karsten Solheim ingeniør 1900 – 1919
Svale Solheim folklorist 1900 – 1919
Torolv Solheim skolemann, politiker, samfunnsøkonom 1900 – 1919
Henning Sollied genealog 1900 – 1919
Peter Sollied historiker, kjemiker 1840 – 1869
Ole Gunnar Solskjær fotballspiller Etter 1940
Arve Solstad journalist 1920 – 1940
Dag Solstad forfatter Etter 1940
Ola Solum filmregissør Etter 1940
Odd Solumsmoen forfatter, kritiker 1900 – 1919
Eyvind Solås musikkritiker, komponist, skuespiller 1920 – 1940
Mons Aslaksen Somby opprører, reindriftsame 1800 – 1839
Astrid Sommer skuespiller 1900 – 1919
Hakon Adelsteen Sommerfeldt tolltjenestemann, skipskonstruktør, sjøoffiser 1800 – 1839
Wilhelm P Sommerfeldt bibliograf 1870 – 1899
Øistein Sommerfeldt komponist 1900 – 1919
Aimée Sommerfelt forfatter 1870 – 1899
Alf Sommerfelt språkforsker 1870 – 1899
Christian Sommerfelt amtmann, topograf Før 1750
Ole Hannibal Sommerfelt embedsperson, topograf 1750 – 1799
Søren Christian Sommerfelt - 1 botaniker, prest 1750 – 1799
Søren Christian Sommerfelt - 2 diplomat 1900 – 1919
Mathias Otto Sommerhielm politiker, embedsperson 1750 – 1799
Henning Sommerro musiker, pedagog, komponist Etter 1940
Hilchen Sommerschild lærer 1750 – 1799
Hilchen Sommerschild Sundby barnepsykiater 1920 – 1940
Sonja dronning 1920 – 1940
Botten Soot skuespiller, danser, sanger 1870 – 1899
Engebret Soot kanalbygger 1750 – 1799
Eyolf Soot maler 1840 – 1869
Olav Johan Sopp lege, mykolog 1840 – 1869
Anna Spafford sektstifter 1840 – 1869
Kirsti Sparboe skuespiller, sanger Etter 1940
Christian Sparre sjøoffiser, politiker 1840 – 1869
Victor Sparre maler, forfatter 1900 – 1919
Paolo Sperati dirigent, organist, komponist 1800 – 1839
Otto Sperling lege, botaniker Før 1750
Jens Christian Spidberg geistlig, naturforsker Før 1750
Lars S Spildo landbruksleder, landbruksforsker 1870 – 1899
Emil Spjøtvoll matematisk statistiker 1920 – 1940
Per Spook moteskaper 1920 – 1940
Knud Spødervold legpredikant, bonde 1750 – 1799
Ludvig Spørck pioner, farmasøyt, fabrikkeier 1840 – 1869
Gunnar Staalesen forfatter Etter 1940
Fredrik Stabel forfatter, tegner, grafiker 1900 – 1919
Ingse Stabel jurist Etter 1940
Adolf Bredo Stabell bankleder, redaktør, politiker 1800 – 1839
Harald Stabell - 1 grafiker, maler, arkitekt 1870 – 1899
Harald Stabell - 2 advokat Etter 1940
Torleiv Stadskleiv maler 1840 – 1869
Tor Erling Staff advokat 1920 – 1940
Axel Stang ns-politiker, godseier 1900 – 1919
Christian Schweigaard Stang språkforsker 1900 – 1919
Emil Stang - 1 jurist, politiker 1870 – 1899
Emil Stang - 2 politiker, jurist 1800 – 1839
Frederik Stang jurist, politiker 1800 – 1839
Fredrik Stang politiker, rettslærd 1840 – 1869
Georg Stang offiser, politiker 1840 – 1869
Nic Stang filolog, publisist, kunsthistoriker 1900 – 1919
Ragna Thiis Stang museumsdirektør, kunsthistoriker 1900 – 1919
Arne Stangebye industrigründer, samler 1870 – 1899
Odd Kjeld Starheim motstandsmann, radiotelegrafist 1900 – 1919
Lise Stauri folkehøgskoleleder 1870 – 1899
Bertel O Steen bilforhandler 1870 – 1899
Ellisiv Steen litteraturforsker 1900 – 1919
Harald Heide Steen 1900 – 1919
Johan Steen forretningsdrivende 1840 – 1869
Johannes Steen skolemann, politiker 1800 – 1839
Knut Steen billedhugger 1920 – 1940
Lucas Andersen Steen gullsmed Før 1750
Reiulf Steen politiker 1920 – 1940
Sverre Steen historiker 1870 – 1899
Thorvald Steen forfatter Etter 1940
Einar Steen-Nøkleberg musikkpedagog, pianist Etter 1940
Per Steenberg organist, komponist, kordirigent 1870 – 1899
Henrik Steenbuch publisist, jurist 1750 – 1799
Hjalmar Steenstrup personalhistoriker, forsikringsarbeider 1870 – 1899
Paul Steenstrup politiker, bergverksleder, industrigründer 1750 – 1799
Peter Steenstrup oppfinner, sjøoffiser 1800 – 1839
Haagen Steffens arkivar, genealog 1870 – 1899
Henrich Steffens forfatter, filosof, naturforsker 1750 – 1799
Stein Steinarsson geistlig Før 1750
Agnes Steineger maler 1840 – 1869
Hans-Wilhelm Steinfeld kringkastingsmedarbeider, journalist Etter 1940
Asgaut Steinnes arkivar, historiker 1870 – 1899
Kjell Steinsvik - 1 journalist, industrileder 1900 – 1919
Kjell Steinsvik - 2 industrileder, museumsmann 1920 – 1940
Marta Steinsvik antroposof, skribent 1870 – 1899
Rasmus Steinsvik forfatter, journalist 1840 – 1869
Leonhard Stejneger zoolog, museumsmann 1840 – 1869
Helga Stene kvinnesaksforkjemper, pedagog 1900 – 1919
Randi Stene operasanger Etter 1940
Gudmund Stenersen tegner, maler, grafiker 1840 – 1869
Rolf E Stenersen kunstsamler, forretningsdrivende 1870 – 1899
Stener Johannes Stenersen teolog 1750 – 1799
Sverre Stenersen skiløper 1920 – 1940
Peter Christopher Stenerson forfatter, prest Før 1750
Jan Stenerud spiller i amerikansk fotball Etter 1940
Halldis Stenhamar journalist 1870 – 1899
Lars Andreas Stenholt forfatter 1840 – 1869
Asbjørn Stensaker skolemann, politiker 1870 – 1899
Sten Stensen skøyteløper Etter 1940
Halvor Stenstadvold politiker, næringslivsleder Etter 1940
Håkon Stenstadvold grafiker, maler 1900 – 1919
Karl Stenstadvold forsker, forskningsadministrator 1900 – 1919
Terje Stensvold sanger Etter 1940
Harald Stenvaag skytter Etter 1940
Anton Stephansen industrigründer 1840 – 1869
Elizabeth Stephansen lærer, matematiker 1870 – 1899
Lauritz Halvardssøn Sthen geistlig Før 1750
Anfinn Stigen filosof 1920 – 1940
Terje Stigen forfatter 1920 – 1940
Hilmar Stigum etnolog, museumsmann 1870 – 1899
Christian Stockfleth embedsperson, diplomat Før 1750
Hans Stockfleth forretningsdrivende, embedsperson Før 1750
Henning Stockfleth geistlig Før 1750
Nils Stockfleth prest, språkforsker, opplysningsmann 1750 – 1799
Joseph Stockinger turner, bokbinder 1800 – 1839
Bernhard Stokke forfatter, skolemann 1870 – 1899
H E Stokke politiker, jernbaneadministrator 1900 – 1919
Martin Stokken friidrettsutøver, skiløper 1920 – 1940
Jacob Stolt-Nielsen Jr. industrileder, skipsreder 1920 – 1940
Carl Stoltenberg forretningsdrivende, politiker 1750 – 1799
Jens Stoltenberg samfunnsøkonom, politiker Etter 1940
Mathias Stoltenberg maler, portrettmaler 1750 – 1799
Thorvald Stoltenberg politiker, diplomat 1920 – 1940
Stor-Johan 1840 – 1869
Egil Storbekken komponist, folkemusiker, dirigent 1900 – 1919
Knut Storbukås artist, lastebileier Etter 1940
Erling Stordahl musiker, helsesportleder 1920 – 1940
Petter A Stordalen næringslivsleder Etter 1940
Åge Storhaug turner 1920 – 1940
Skule Storheill sjøoffiser 1900 – 1919
Lars Storhoff gruvearbeider Før 1750
Johan Storjohann teologisk forfatter, skolemann, prest 1800 – 1839
Nanna Storjohann prestekone, sedelighetsforkjemper 1800 – 1839
Edvard Storm forfatter, skolemann Før 1750
Gustav Storm historiker 1840 – 1869
Johan Storm språkforsker 1800 – 1839
Per Palle Storm billedhugger 1900 – 1919
Thora Storm politiker, skoleleder, kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Vilhelm Storm zoolog 1800 – 1839
Jon Storm-Mathisen anatom Etter 1940
Alfhild Stormoen skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Guri Stormoen skuespiller 1900 – 1919
Hans Stormoen skuespiller 1900 – 1919
Harald Stormoen skuespiller, instruktør 1870 – 1899
Kjell Stormoen skuespiller, scenograf, instruktør 1920 – 1940
Helge Stormorken lege, veterinær 1920 – 1940
Willibald Storn maler, grafiker 1920 – 1940
Erling Storrusten reiselivsmann 1920 – 1940
Aage Storstein maler 1900 – 1919
Olav Storstein reformpedagog, litteraturforsker 1900 – 1919
Arvid Storsveen offiser, sivilingeniør, motstandsmann 1900 – 1919
Sverre Strandli friidrettsutøver 1920 – 1940
Strange Jørgenssøn rådmann, kjøpmann, fogd Før 1750
Rolf Stranger politiker, forretningsdrivende 1870 – 1899
Gisle Straume skuespiller 1900 – 1919
Unni Straume filmregissør, filmmanusforfatter Etter 1940
Sigrid Stray jurist, kvinnesaksforkjemper 1870 – 1899
Svenn Stray politiker 1920 – 1940
Carl Struve sanger, skuespiller 1870 – 1899
Axel Strøm lege 1900 – 1919
Birgit Strøm skuespiller, dukketeaterskaper 1920 – 1940
Ferdinand Strøm tannlege 1900 – 1919
Halfdan Strøm maler 1840 – 1869
Hans Strøm prest, naturforsker, topograf Før 1750
Julian Strøm skuespiller, dukkespiller 1900 – 1919
Kaare Strøm limnolog 1900 – 1919
Olav Strøm agitator, fagforeningsleder 1840 – 1869
Anne Grete Strøm-Erichsen politiker, ingeniør Etter 1940
Johan Peter Strömberg teaterleder, skuespiller 1750 – 1799
Folke Strømholm komponist Etter 1940
Olav Strømme maler 1900 – 1919
Olav Kristian Strømme pengeinnsamler, prest 1900 – 1919
Sigmund Strømme redaktør 1920 – 1940
Anne-Sofie Strømnæs motstandskvinne, kjemiker 1920 – 1940
Øistein Strømnæs motstandsmann, genetiker 1900 – 1919
Finn Strømsted billedkunstner, dikter 1920 – 1940
Liv Strømsted 1920 – 1940
Christian Stub rettshistoriker, embedsperson Før 1750
Hans Stub industrileder, ingeniør 1840 – 1869
Hans G Stub teolog, kirkeleder 1840 – 1869
Johan Daniel Stub katolsk ordensprest 1800 – 1839
Kjeld Stub prest, offiser Før 1750
Mathias Hansen Stub embedsperson, jurist Før 1750
Nils Stub lagmann Før 1750
Joachim Andreas Stukenbrock bergembetsmann Før 1750
Alf Sture møbeldesigner, interiørarkitekt 1900 – 1919
Sturla Tordsson lagmann, lovsigemann, høvding Før 1750
Heidi Støre fotballspiller Etter 1940
Jonas Gahr Støre embedsperson, politiker Etter 1940
Finn Støren ns-politiker, forretningsdrivende 1870 – 1899
Carl Størmer matematiker, astrofysiker 1870 – 1899
Fredrik Størmer ingeniør, industrigründer, oppfinner 1800 – 1839
Leif Størmer paleontolog, geolog 1900 – 1919
Mattis Størssøn lagmann, sagaoversetter Før 1750
Sverre Støstad politiker 1870 – 1899
Bernt Støylen geistlig, salmedikter 1840 – 1869
Kaare Støylen geistlig 1900 – 1919
Gunnar Stålsett geistlig, politiker 1920 – 1940
Arnulv Sudmann redaktør, målstrevar, journalist 1900 – 1919
Peter Frederik Suhm historiker Før 1750
Christian Sulheim bonde, forretningsdrivende, kulturminneverner Etter 1940
Oscar Sund havforsker, zoolog 1870 – 1899
Egil Sundar journalist 1920 – 1940
Gudmund Sundby ingeniør 1870 – 1899
Hilchen Sommerschild Sundby - 2 Før 1750
Jon Sundby bonde, politiker 1870 – 1899
Per Sundby lege, psykiater 1920 – 1940
Ragnhild Sundby zoolog, miljøverner 1920 – 1940
Nina Sundbye billedhugger Etter 1940
Arne Sunde politiker, jurist, offiser 1870 – 1899
Asbjørn Sunde spion, sjømann, motstandsmann 1900 – 1919
Siri Sunde prest Etter 1940
Øystein Sunde komponist, revyartist, musiker Etter 1940
Per Sunderland skuespiller 1920 – 1940
Konrad Sundlo ns-politiker, offiser 1870 – 1899
Bjørn Sundquist skuespiller Etter 1940
C Sundt donator, forretningsdrivende 1800 – 1839
Egil Sundt embedsperson 1900 – 1919
Eilert Sundt teolog, samfunnsforsker 1800 – 1839
Einar Sundt bladutgiver, forretningsdrivende, skribent 1840 – 1869
Karen Sundt journalist, forfatter 1840 – 1869
Lauritz Sundt industrileder, forretningsdrivende 1800 – 1839
Petter Sundt skipsreder Etter 1940
Carl Sundt-Hansen maler 1840 – 1869
Klaus Sunnanå statsøkonom, fiskeriadministrator 1900 – 1919
Sunniva Den Hellige helgen, legendeskikkelse Før 1750
Sveinung Svalastoga rosemaler Før 1750
Mogens Svale offiser Før 1750
Ole Svanøe haugianer, godseier, politiker 1750 – 1799
Anders Svarstad grafiker, maler 1840 – 1869
Svarte Jöns Før 1750
Christen Sveaas finansmann, investor Etter 1940
Åsmund Sveen forfatter 1900 – 1919
Svein Alfivason konge Før 1750
Svein Eriksson romersk-katolsk geistlig, riksråd Før 1750
Svein Haraldsson kongsemne, opprører Før 1750
Svein Håkonsson ladejarl, riksstyrer Før 1750
Arne Svendsen revyforfatter, bonde, komponist 1870 – 1899
Arnljot Strømme Svendsen samfunnsøkonom 1920 – 1940
Conrad Svendsen døveprest, bladutgiver, døvelærer 1840 – 1869
Jens Munthe Svendsen billedhugger 1840 – 1869
Johan Svendsen komponist, dirigent 1840 – 1869
Sven Svensen politiker, skolemann 1840 – 1869
Thorbjørn Svenssen fotballspiller 1920 – 1940
Anton Svensson forbryter 1870 – 1899
Haakon Svensson vinkyndig 1900 – 1919
Edvard Sverdrup teolog 1840 – 1869
Erling Sverdrup statistiker 1900 – 1919
Georg Sverdrup - 1 politiker, filolog 1750 – 1799
Georg Sverdrup - 2 teolog, kirkeleder 1840 – 1869
H U Sverdrup meteorolog, oseanograf 1870 – 1899
Harald Sverdrup dikter 1920 – 1940
Hartvig Sverdrup væreier, sjøoffiser 1900 – 1919
Jacob Sverdrup landbrukslærer, pedagog, bonde 1750 – 1799
Jakob Sverdrup politiker, prest 1840 – 1869
Johan Sverdrup politiker, jurist 1800 – 1839
Leif Sverdrup ingeniør, offiser 1870 – 1899
Otto Sverdrup skipsfører, polarforsker 1840 – 1869
Ole Sverre arkitekt 1840 – 1869
Sverre Magnus prins Etter 1940
Sverre Sigurdsson konge Før 1750
Anders Svor billedhugger 1840 – 1869
Lars Swanström forlegger 1840 – 1869
Ludvig Sylow matematiker 1800 – 1839
Synnøve Johansdatter trolldomsdømt Før 1750
Jan P Syse politiker, jurist 1920 – 1940
Ludwik Szacinski De Ravicz fotograf 1840 – 1869
Jon Sæland husdyrkunnig 1870 – 1899
Sem Sæland fysiker 1870 – 1899
Frithjof Sælen bokkunstner, forfatter, tegner 1900 – 1919
Sæmund Sigfusson Frode lærd Før 1750
Ingebrigt Sæter politiker, bonde 1800 – 1839
Jakob Sæterdalen treskjærer, snekker 1750 – 1799
Anne Sæther klok kone 1750 – 1799
Haakon Sæthre motstandsmann, overlege, nevropsykiater 1870 – 1899
Jakob Sæthre skoleleder 1840 – 1869
Bente Sætrang tekstilkunstner Etter 1940
Gunnar Sætren ingeniør 1840 – 1869
Harald Sæverud komponist 1870 – 1899
Rolf Søder skuespiller 1900 – 1919
Wilhelm Søderberg ingeniør, oppfinner 1870 – 1899
Ragnar Söderlind komponist Etter 1940
Harry Söderman kriminaltekniker, polititjenestemann 1900 – 1919
Johan Søhr politiembetsmann 1840 – 1869
Peder Søiland kooperasjonsleder 1900 – 1919
Axel Sømme geograf 1870 – 1899
Iacob D Sømme motstandsmann, fiskebiolog, zoolog 1870 – 1899
Jacob Sømme maler 1840 – 1869
Francis Sønnichsen industrigründer 1870 – 1899
Gunnar Sønsteby forretningsdrivende, motstandsmann 1900 – 1919
Gunnar Sønstevold pianist, komponist 1900 – 1919
Maj Sønstevold komponist, pedagog 1900 – 1919
Dagmar Karin Sørbøe lege, fysioterapeut Etter 1940
Herbjørn Sørebø journalist, kringkastingsmedarbeider, forfatter 1920 – 1940
Anders Sørensen musiker (fiolin), komponist 1800 – 1839
Hans Gerhard Sørensen illustratør, grafiker, tegner 1920 – 1940
Henrik Sørensen maler 1870 – 1899
Johan Sørensen forretningsdrivende, forlegger 1800 – 1839
Jørgen Sørensen maler 1840 – 1869
Nils Andreas Sørensen kjemiker 1900 – 1919
Sven Oluf Sørensen fysiker 1920 – 1940
Theo Sørensen misjonær, tibetforsker 1870 – 1899
Øyvind Sørensen tegner 1870 – 1899
Aimar Sørenssen sjøoffiser 1900 – 1919
Christian Sørenssen skolemann, geistlig 1750 – 1799
Sørle Sǫrli erkebiskop Før 1750
Kirsten Sørlie skuespiller, instruktør 1920 – 1940
Petter Sørlle fangstbestyrer, hvalfanger 1870 – 1899
Rasmus Sørnes oppfinner 1870 – 1899
Tor Sørnes oppfinner, ingeniør 1920 – 1940
Lars Søraas D.E. komponist, kordirigent, organist 1840 – 1869
Lars Søraas D.Y. kordirigent, lærer, sangpedagog 1870 – 1899
Carl Søyland journalist 1870 – 1899
Såda-Gyrd Bårdsson høvding, lendmann Før 1750
Marie Takvam dikter 1920 – 1940
Bjørn Talén sanger 1870 – 1899
Ralph Tambs Lyche matematiker, botaniker 1870 – 1899
Inga Tamnes klarsynt 1920 – 1940
Elisa Tandberg genealog, musikkpedagog 1870 – 1899
Erik Tandberg sivilingeniør, offiser 1920 – 1940
Henry Tandberg redaktør, forfatter, frelsesoffiser 1870 – 1899
Jens Tandberg geistlig 1840 – 1869
Monna Tandberg skuespiller 1920 – 1940
Odd Tandberg maler, grafiker 1920 – 1940
Vebjørn Tandberg industrigründer, sivilingeniør 1900 – 1919
Einar A Tandberg-Hanssen astrofysiker 1920 – 1940
Tangbrand misjonsprest Før 1750
Roald Tangen kjernefysiker 1900 – 1919
Carsten Tank politiker, forretningsdrivende 1750 – 1799
Hans Tank legatstifter, kjøpmann Før 1750
Otto Tank misjonær, immigrantleder 1800 – 1839
Roar Tank skolemann, historiker 1870 – 1899
Carsten Tank-Nielsen sjøoffiser, pioner, telegrafdirektør 1870 – 1899
Tor Tank-Nielsen kjemiingeniør, industrileder 1900 – 1919
Johan Grundt Tanum bokhandler, redaktør 1870 – 1899
Absalon Taranger kirkepolitiker, rettshistoriker 1840 – 1869
Max Tau forfatter, forlagskonsulent 1870 – 1899
Jacob Tax bergembetsmann Før 1750
Jahn Teigen sanger, komponist Etter 1940
Christian Teilman - 1 pomolog, prest Før 1750
Christian Teilman - 2 organist, pianist, komponist 1840 – 1869
Alfred Oftedal Telhaug pedagog 1920 – 1940
Arve Tellefsen musiker (fiolin) 1920 – 1940
Rut Tellefsen skuespiller 1920 – 1940
Thomas Tellefsen komponist, pianist 1800 – 1839
Tom Tellefsen skuespiller 1920 – 1940
Jørund Telnes forfatter 1840 – 1869
Jo Giæver Tenfjord forfatter 1900 – 1919
Oddbjørn Tennfjord operasanger Etter 1940
Josef Terboven nazistisk politiker, reichskommissar i norge 1870 – 1899
Sven G Terjesen kjemiingeniør 1900 – 1919
Niels Thaaning maler Før 1750
Johan Thaasen filolog 1800 – 1839
W Thagaard embedsperson 1870 – 1899
Edith Thallaug mezzosopran, sanger, skuespiller 1920 – 1940
Christian Thams forretningsdrivende, diplomat, industrileder, arkitekt 1840 – 1869
Jacob Tullin Thams skihopper 1870 – 1899
Marentius Thams industrigründer, kjøpmann 1800 – 1839
Frits Thaulow maler 1840 – 1869
Harald Thaulow apoteker 1800 – 1839
Heinrich Arnold Thaulow lege 1800 – 1839
Notto Thelle misjonær 1900 – 1919
Theodoricus Monachus geistlig, historieskriver Før 1750
Arndt Leonard Thesen kjøpmann, reder 1800 – 1839
Oluf Thesen veterinær 1800 – 1839
Rolv Thesen forlagskonsulent, kritiker, litteraturforsker 1870 – 1899
Helge Thiis arkitekt 1870 – 1899
Jens Thiis kunsthistoriker 1870 – 1899
Eyvind Thiis-Evensen lege 1900 – 1919
Thomas Thiis-Evensen arkitekt Etter 1940
Frode Thingnæs komponist, musiker, arrangør 1920 – 1940
Sigge Pantzerhielm Thomas filolog 1870 – 1899
Gustav Thomassen instruktør, teatersjef, skuespiller 1840 – 1869
Knut Thomassen teatersjef, instruktør 1920 – 1940
Reidar Thomassen forfatter 1920 – 1940
Thomas Thomassen instruktør, teatersjef, skuespiller 1870 – 1899
Michel Thomessøn boktrykker Før 1750
E A Thomle arkivar, genealog 1840 – 1869
Annette A Thommessen organisasjonskvinne 1920 – 1940
Ola Thommessen journalist 1840 – 1869
Olav Anton Thommessen komponist, musikkpedagog Etter 1940
Reidar Thommessen komponist, orkesterleder, pianist 1870 – 1899
Rolf Thommessen kunsthistoriker, politiker, journalist 1870 – 1899
Per Thomsen journalist 1900 – 1919
Eivind Thon samfunnsøkonom, journalist 1870 – 1899
Olav Thon forretningsdrivende 1920 – 1940
Tore Thonstad samfunnsøkonom 1920 – 1940
Sig Thor skolemann, lærebokforfatter, zoolog 1840 – 1869
Lasse Thoresen komponist, musikkforsker Etter 1940
Magdalene Thoresen forfatter 1800 – 1839
Otto Thoresen skipsreder 1840 – 1869
Tore Breda Thoresen regissør, teatersjef, filmfotograf 1920 – 1940
Ulf Thoresen travtrener Etter 1940
Cecilie Thoresen Krog kvinnesaksforkjemper 1840 – 1869
Thina Thorleifsen politiker, kvinnesaksforkjemper 1870 – 1899
Jørgen Thormøhlen kjøpmann Før 1750
Finn Thorn romersk-katolsk geistlig, litteraturforsker 1900 – 1919
Christian August Thorne industrigründer 1800 – 1839
Johan Thorne politiker, forretningsdrivende, godseier 1840 – 1869
Even Thorsen småbruker, matros, eidsvollsmann 1750 – 1799
Marianne Thorsen musiker (fiolin) Etter 1940
Mogens Thorsen skipsfører, legatstifter, skipsreder 1750 – 1799
Ragnar Thorseth eventyrer, forfatter Etter 1940
Niels Thorshaug veterinær 1870 – 1899
Per Thorson språkforsker 1870 – 1899
Arne Thorsrud hagebrukskyndig 1870 – 1899
Einar Thorsrud forsker, sosialpsykolog 1920 – 1940
Erik Thorstvedt fotballspiller Etter 1940
Thor Thorvaldsen seiler 1900 – 1919
Pål Thowsen jazzmusiker Etter 1940
Josephine Thrane lærer, journalist 1800 – 1839
Marcus Thrane lærer, publisist, journalist 1800 – 1839
Paul Thrane kjøpmann, trelasthandler 1750 – 1799
Waldemar Thrane dirigent, musiker (fiolin), komponist 1750 – 1799
Henrik Thrap-Meyer arkitekt 1800 – 1839
Johannes Thrap-Meyer forfatter 1870 – 1899
Ivar Throndsen myntgravør, medaljør 1840 – 1869
H Throne-Holst industrileder 1870 – 1899
Harald Throne-Holst industrileder 1900 – 1919
Axel Thue matematiker 1840 – 1869
Henning Thue litteraturforsker, klassisk filolog 1800 – 1839
Magnus Thulstrup kirurg 1750 – 1799
Andreas Lauritz Thune industrigründer 1840 – 1869
Øistein Thurman maler 1920 – 1940
Rudolph Thygesen maler 1870 – 1899
Paul Thyness politiker, embedsperson 1920 – 1940
Antonie Tiberg lærer, litteraturforsker 1870 – 1899
Adolph Tidemand maler 1800 – 1839
Otto Grieg Tidemand skipsreder, politiker 1920 – 1940
Svein Tindberg skuespiller Etter 1940
Gabriel Tischendorf organist, komponist 1840 – 1869
Tjodolv Arnorsson skald Før 1750
Tjodolv fra Kvine skald Før 1750
Tjostulv Ålesson stormann Før 1750
Sivert Kristian Tobiesen ishavsskipper 1800 – 1839
Johan J Toft fiskeriorganisasjonsmann 1900 – 1919
Andreas Tofte legatstifter, politiker, kjøpmann 1750 – 1799
Ørnulf Tofte polititjenestemann 1920 – 1940
Astrid Tollefsen forfatter 1870 – 1899
Even Tollefsen skipsfører, oppfinner 1840 – 1869
Toralf Tollefsen pedagog, komponist, trekkspiller 1900 – 1919
Karen Toller godseier, skipsreder Før 1750
Niels Toller D.E. borgermester, forretningsdrivende Før 1750
Hans Jørgen Toming billedkunstner, designer 1920 – 1940
Asbjørn Toms dramatiker 1900 – 1919
Gunvald Tomstad motstandsmann, bonde, typograf 1900 – 1919
Lars Anders Tomter bratsjist Etter 1940
Radka Toneff sanger, komponist, tekstforfatter Etter 1940
Othilie Tonning sosialreformator, frelsesoffiser 1840 – 1869
Tora På Rimol husfrue Før 1750
Tora Torbergsdatter kongelig medhustru Før 1750
Torarin Lovtunge skald Før 1750
Torberg Arnesson stormann Før 1750
Torbjørn Hornklove skald Før 1750
Tord Sigvatsson Kakale høvding Før 1750
Peter Wessel Tordenskiold sjøoffiser Før 1750
Tore Den Trøndske erkebiskop Før 1750
Tore Gudmundsson Den Vikværske erkebiskop Før 1750
Tore Hund høvding Før 1750
Tore Håkonsson Biskopsson lendmann/baron, kansler, syslemann Før 1750
Tore Tordsson stormann Før 1750
Torfinn Før 1750
Torfinn Sigurdsson Rike orknøyjarl Før 1750
Tormod Torfæus historiker Før 1750
Johan Torgersen lege 1900 – 1919
Johan Theodor Torgersen veterinær 1870 – 1899
Trond-Viggo Torgersen kringkastingsmedarbeider, lege, artist Etter 1940
Ulf Torgersen samfunnsforsker 1920 – 1940
Torgils Bodvarsson Skarde høvding Før 1750
Torgrim Av Ljones hærfører, syslemann Før 1750
Rita Tori ballettdanser, pedagog, koreograf 1900 – 1919
Per Inge Torkelsen forfatter, revyforfatter, humorist Etter 1940
Torleiv Breiskjegg flokkhøvding Før 1750
Torleiv Olavsson riksråd, biskop Før 1750
Tormod Berseson Kolbrunarskald skald Før 1750
Torolv Kveldulvsson hirdmann, lendmann Før 1750
Alf Torp språkforsker 1840 – 1869
Ernst Torp arkitekt 1900 – 1919
Fredrik Torp arkitekt 1920 – 1940
Harald Torp journalist 1870 – 1899
Leif Torp arkitekt 1870 – 1899
Niels A Torp arkitekt 1920 – 1940
Oscar Torp politiker 1870 – 1899
Kjell Torriset maler, grafiker Etter 1940
Oddvar Torsheim maler, grafiker 1920 – 1940
Sophus Torup fysiolog 1840 – 1869
Torvald Toresson ridder, syslemann Før 1750
Torvard Torarinsson høvding Før 1750
Gunnar Torvund billedhugger Etter 1940
Jacob Tostrup gullsmed 1800 – 1839
Oluf Tostrup gullsmed 1840 – 1869
Guttorm Toverud odontolog 1870 – 1899
Kirsten Utheim Toverud barnelege 1870 – 1899
Frederik Trampe embedsperson, greve 1750 – 1799
Martin Tranmæl politiker 1870 – 1899
Knut Erik Tranøy filosof 1900 – 1919
Arne Treholt embedsperson, politiker Etter 1940
Thorstein Treholt landbrukslærer, politiker 1900 – 1919
Otto Treider skolemann, predikant 1840 – 1869
John Trenery ingeniør, industrigründer 1800 – 1839
Fritz Treschow industrileder, godseier 1840 – 1869
Fritz Michael Treschow industrileder, godseier 1870 – 1899
Gerhard Treschow forretningsdrivende Før 1750
Michael Treschow 1800 – 1839
Niels Treschow filosof, politiker, skolemann 1750 – 1799
Niels Trolle stattholder, adelsmann Før 1750
Sophus Tromholt fotograf, nordlysforsker, lærer 1840 – 1869
Trond Gardarsson erkebiskop Før 1750
Ole Trones prest, misjonær Før 1750
Leif Tronstad motstandsmann, kjemiker 1900 – 1919
Nils Danielsen Trosner matros Før 1750
Olav Meidell Trovik jurist, embedsperson 1920 – 1940
Bjørn Trumpy fysiker 1900 – 1919
Tryggve Olavsson småkonge Før 1750
Nils Trædal politiker, prest 1870 – 1899
Hallvard Trætteberg heraldiker, arkivar 1870 – 1899
Signi Trætteberg håndarbeidspedagog 1870 – 1899
Aadel Brun Tschudi geograf, sinolog 1900 – 1919
Stephan Tschudi teolog 1900 – 1919
Stephan Tschudi-Madsen riksantikvar, kunsthistoriker 1920 – 1940
Torvald Tu forfatter 1870 – 1899
Per Tuff veterinær 1870 – 1899
Einar Tufte-Johnsen flyoffiser 1900 – 1919
Oddvar Bull Tuhus filmregissør, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Christian Braunmann Tullin embedsperson, dikter, forretningsdrivende Før 1750
Eric Gustaf Tunmarck maler Før 1750
Bernt Tunold maler, tegner 1870 – 1899
Harald Tusberg kringkastingsmedarbeider, forfatter 1920 – 1940
Birger Tvedt lege, fysioterapeut 1900 – 1919
Jens Tvedt forfatter 1840 – 1869
Knut Tvedt jurist, kulturadministrator 1900 – 1919
Vilhelm Tvedt kringkastingsmedarbeider, journalist 1870 – 1899
Ole Knudsen Tvedten 1750 – 1799
Ivar Tveiten bonde, politiker 1840 – 1869
Olav Knutsson Tveiten eidsvollsmann, lensmann, bonde 1750 – 1799
Dagfinn Tveito hagebrukskyndig 1920 – 1940
Geirr Tveitt musikkforsker, pianist, komponist 1900 – 1919
Kåre Tveter maler 1920 – 1940
Harald L Tveterås kulturhistoriker, bibliotekar 1900 – 1919
Vilhelm Tveteraas grafiker, tegner, maler 1870 – 1899
Lars Tvinde skuespiller 1870 – 1899
Oscar Tybring pioner, skribent, lege 1840 – 1869
Pål Tyldum skiløper Etter 1940
Martha Tynæs kvinnesaksforkjemper, politiker 1870 – 1899
Tyra Haraldsdatter dronning Før 1750
Georg Tysland ingeniør, metallurg 1870 – 1899
Fredrikke Tønder-Olsen legatstifter, bladutgiver, forretningsdrivende 1840 – 1869
Ambrosia Tønnesen billedhugger 1840 – 1869
Elias Tønnesen tyv 1870 – 1899
Terje Tønnesen musiker (fiolin) Etter 1940
Kåre Tønnesson historiker 1920 – 1940
Lars Tønsager bonde, politiker 1750 – 1799
Christian Tønsberg forlegger 1800 – 1839
Jan Jakob Tønseth forfatter Etter 1940
Roar Tønseth arkitekt 1870 – 1899
Karl Uchermann maler 1840 – 1869
Vilhelm Uchermann lege 1840 – 1869
Martin Udbye organist, komponist 1800 – 1839
Sverre Udnæs dramatiker, instruktør, fjernsynsprodusent 1920 – 1940
Brenda Ueland kvinnesaksforkjemper, journalist, forfatter 1870 – 1899
Ole Gabriel Ueland bonde, politiker 1750 – 1799
John Ugelstad sivilingeniør, oppfinner, forsker 1920 – 1940
Andreas Ugland skipsreder, sivilingeniør 1920 – 1940
Johan Milmar Ugland skipsreder 1870 – 1899
Marius Moaritz Ulfrstad organist, komponist, musikklærer 1870 – 1899
Truid Gregersen Ulfstand adelsmann, godseier, riksråd Før 1750
Nikolai Ulfsten maler 1840 – 1869
Ragnar Ulfung sanger 1920 – 1940
Liv Ullmann filmregissør, skuespiller 1920 – 1940
Viggo Ullmann skolemann, embedsperson, politiker 1840 – 1869
Vilhelmine Ullmann pedagog, litteraturkritiker, publisist 1800 – 1839
Jens Ulltveit-Moe industrileder, skipsreder Etter 1940
Idar Ulstein skipsingeniør, industrileder 1920 – 1940
Ragnar Ulstein journalist, forfatter 1920 – 1940
Ulv Fra Lauvnes sveithøvding, lendmann Før 1750
Ulv Saksesson ridder, riksråd Før 1750
Ulv Uspaksson stallare, lendmann Før 1750
Vegard Ulvang skiløper Etter 1940
Per Ulven travtrener 1920 – 1940
Tor Ulven forfatter Etter 1940
Martin Ulvestad publisist, amatørhistoriker 1840 – 1869
Ulvhild Olavsdatter kongsdatter Før 1750
Ulvljot lovsigemann Før 1750
Laurits Andersen Undall lagmann, trelasthandler Før 1750
Ingvald Undset arkeolog 1840 – 1869
Sigrid Undset forfatter 1870 – 1899
Per Ung billedhugger 1920 – 1940
C R Unger filolog, kildeutgiver 1800 – 1839
Kristofer Uppdal forfatter 1870 – 1899
Stevelin Urdahl forretningsdrivende, gartner, avholdsforkjemper 1800 – 1839
Christoffer Urne lensherre, embedsperson Før 1750
Hans Jacob Ustvedt kringkastingsmedarbeider, lege 1900 – 1919
Yngvar Ustvedt forfatter, kritiker, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Jørleif Uthaug billedkunstner 1900 – 1919
Lars Utne billedhugger 1840 – 1869
Torbjørg Utne gjestgiver 1800 – 1839
Gunnar Utsond billedhugger 1840 – 1869
Aslaug Vaa forfatter 1870 – 1899
Dyre Vaa billedhugger, maler 1900 – 1919
Einar Vaage skuespiller 1870 – 1899
Jakob Vaage lærer, skihistoriker 1900 – 1919
Ragnvald Vaage bonde, dikter 1870 – 1899
M Vadset offiser 1920 – 1940
Martin Vahl botaniker, zoolog Før 1750
Kåre Valebrokk kringkastingsmedarbeider, journalist 1920 – 1940
Fartein Valen komponist 1870 – 1899
Henry Valen statsviter 1920 – 1940
Neri Valen bonde, politiker 1870 – 1899
Sverre Valen musiker 1920 – 1940
Fartein Valen-Sendstad museumsmann 1900 – 1919
Olav Valen-Sendstad teolog 1900 – 1919
Aloysius Valente koreograf, instruktør, danser 1920 – 1940
Nils-Aslak Valkeapää forfatter, billedkunstner, musiker Etter 1940
Christoffer Valkendorf embedsperson Før 1750
Erik Valkendorf erkebiskop Før 1750
Gerd-Liv Valla politiker, fagforeningsleder Etter 1940
Inger Louise Valle politiker, jurist 1920 – 1940
Otto Valstad illustratør, maler, forfatter 1840 – 1869
Tilla Valstad lærer, journalist, forfatter 1870 – 1899
Isaac Van Geelkerck kartograf, ingeniør, generalpostmester Før 1750
Hans Van Steenwinckel D.E. billedhugger, byggmester Før 1750
Eirik Vandvik filolog, oversetter 1900 – 1919
Andris Vang folkelivsgransker, skolemester 1750 – 1799
Kjell Ivar Vannebo språkforsker 1920 – 1940
Janken Varden regissør 1920 – 1940
Ingerid Vardund skuespiller 1920 – 1940
Frank Varner forretningsdrivende 1920 – 1940
Knut Vartdal fiskebåtreder, fangstbåtreder 1870 – 1899
Anders Vassbotn politiker, bonde, dikter 1840 – 1869
Elisæus Vatnaland bonde, organisasjonsmann, politiker 1870 – 1899
Ketil Vea komponist, musikkpedagog 1920 – 1940
Andrew A Veblen bygdelagsorganisator, skolemann 1840 – 1869
Thorstein Veblen sosialøkonom, sosiolog 1840 – 1869
Lars Vegard fysiker 1870 – 1899
Sverre Vegenor 1870 – 1899
Peder Per Veggum rosemaler 1750 – 1799
Britte Veiteberg trolldomsdømt Før 1750
Weiert Velle veterinær 1920 – 1940
Øyvind Vennerød filmregissør, produsent 1900 – 1919
Kjell Venås språkforsker 1920 – 1940
Halldis Moren Vesaas forfatter 1900 – 1919
Tarjei Vesaas forfatter 1870 – 1899
Are Vesterlid arkitekt 1920 – 1940
Arne Vesterlid arkitekt 1870 – 1899
Anne-Cath Vestly forfatter, skuespiller 1920 – 1940
Leif Vetlesen organisasjonsmann, forfatter 1920 – 1940
Ditlev Vibe embedsperson Før 1750
Johan Vibe embedsperson, offiser Før 1750
Ludvig Vibe skolemann, klassisk filolog 1800 – 1839
Niels Vibe offiser, embedsperson 1750 – 1799
Titus Vibe-Müller filmregissør 1900 – 1919
Vidkunn Erlingsson ridder Før 1750
Vidkunn Jonsson lendmann Før 1750
Jacob Vidnes journalist 1870 – 1899
Ole Vig folkeopplyser, lærer, forfatter 1800 – 1839
Arne N Vigeland billedhugger 1900 – 1919
Emanuel Vigeland maler 1870 – 1899
Gustav Vigeland billedhugger 1840 – 1869
Tone Vigeland gullsmed, smykkekunstner 1920 – 1940
Vigleik Audunsson Prosteson lendmann/baron, stallare Før 1750
Bjørg Vik forfatter 1920 – 1940
Ingebrigt Vik billedhugger 1840 – 1869
Knut Vik landbruksforsker 1870 – 1899
Oddmund Vik politiker, skolemann, journalist 1840 – 1869
Ola Viker advokat, forfatter 1870 – 1899
Erling Viksjø arkitekt 1900 – 1919
Vinald Henriksson erkebiskop, kapellgeistlig Før 1750
Hans O Vindenes fiskebåtreder, fisker 1870 – 1899
Triztan Vindtorn performance-kunstner, dikter Etter 1940
Aasmund Halvorsen Vinje bonde, skolemann, politiker 1840 – 1869
Aasmund Olavsson Vinje bladmann, forfatter 1800 – 1839
Finn-Erik Vinje filolog 1920 – 1940
Johannes Vinjum maler 1920 – 1940
Villas Hansen Vinter glasskunstner Før 1750
Jo Visdal billedhugger 1840 – 1869
Vetle Vislie skolemann, forfatter 1840 – 1869
Kristofer Visted museumsmann, kulturhistoriker 1870 – 1899
Benjamin Vogt jurist, politiker, diplomat 1840 – 1869
Fredrik Vogt embedsperson, ingeniør 1870 – 1899
Hans Vogt språkforsker 1900 – 1919
Johan Vogt - 1 geolog 1840 – 1869
Johan Vogt - 2 samfunnsøkonom 1900 – 1919
Jørgen Vogt politiker, journalist 1900 – 1919
Jørgen Herman Vogt politiker, jurist, embedsperson 1750 – 1799
Kari Vogt religionshistoriker 1920 – 1940
Nils Vogt - 1 politiker, embedsperson 1800 – 1839
Nils Vogt - 2 journalist 1840 – 1869
Nils Collett Vogt forfatter 1840 – 1869
Ragnar Vogt psykiater 1870 – 1899
Volrath Vogt lærer, teolog, lærebokforfatter 1800 – 1839
Conrad Vogt-Svendsen prest, organisasjonsmann 1900 – 1919
Jan Voigt danser, museumsmann, skuespiller 1920 – 1940
Per Voksø kirkelig legmann, journalist 1920 – 1940
Elias Volan politiker, fagforeningsleder 1870 – 1899
Patrick Volckmar bankleder 1870 – 1899
Agnes Vold geistlig, teolog 1900 – 1919
Jan Erik Vold essayist, dikter, oversetter 1920 – 1940
John Mourly Vold filosof, psykolog 1840 – 1869
Karl Vold religionshistoriker, teolog 1870 – 1899
Ragnar Vold journalist, forfatter 1900 – 1919
Knud O Vole bonde, fjellfører, turismepioner 1840 – 1869
Ole Vollan skolemann, journalist, teolog 1800 – 1839
Reidar Vollan veterinær 1900 – 1919
Knut Vollebæk diplomat, politiker Etter 1940
Claus Von Ahlefeldt offiser Før 1750
Preben Von Ahnen lensherre, godseier, amtmann Før 1750
Hans Von Aphelen leksikograf Før 1750
Georg Von Bertouch komponist, offiser Før 1750
Diderik von Cappelen forretningsdrivende, godseier, eidsvollsmann 1750 – 1799
Peder Von Cappelen brukseier 1750 – 1799
Frits Von Der Lippe teatersjef 1900 – 1919
Jacob von der Lippe politiker, geistlig 1750 – 1799
Jens Von Der Lippe keramiker 1900 – 1919
Thor Von Ditten diplomat 1840 – 1869
Hans Henrik Von Essen offiser, stattholder, embedsperson 1750 – 1799
Nikolaus Von Falkenhorst general 1870 – 1899
Anton Wilhelm Von Fangen regimentskirurg, lege Før 1750
Christian Von Geren klerk Før 1750
Carl Von Hanno maler, tegner 1900 – 1919
Lillemor Von Hanno forfatter, skuespiller 1900 – 1919
Wilhelm Von Hanno arkitekt 1800 – 1839
Georg Frederik Von Krogh offiser Før 1750
Barthold Von Landsberg offiser Før 1750
Franz Philipp Von Langen forstmann, kartograf Før 1750
Johann Georg Von Langen kartograf, forstmann Før 1750
Johan Von Mangelsen offiser, forretningsdrivende Før 1750
Johan Frederik Von Marschalck kansler, godseier Før 1750
Bredo Von Munthe Af Morgenstierne - 1 jurist, politiker 1750 – 1799
Bredo Von Munthe Af Morgenstierne - 2 jurist, statsøkonom 1840 – 1869
Christian Von Munthe Af Morgenstierne arkitekt 1870 – 1899
Georg Von Munthe Af Morgenstierne språkforsker, orientalist 1870 – 1899
Otto Von Munthe Af Morgenstierne jurist, antroposof 1870 – 1899
Wilhelm Von Munthe Af Morgenstierne diplomat 1870 – 1899
Baltzar Bogislav Von Platen sjøoffiser, stattholder, greve 1750 – 1799
Otto Von Porat bokser 1900 – 1919
Peter Von Prydz offiser Før 1750
Carl Von Schmettow riksgreve, offiser Før 1750
Johann Heinrich Von Schört bergverksleder, offiser Før 1750
Bernhard Ditlef Von Staffeldt offiser 1750 – 1799
Peder Von Todderud offiser Før 1750
Thomas Von Westen misjonær, prest Før 1750
Nikka Vonen folkelivsgransker, forfatter, skoleleder 1800 – 1839
Ørnulv Vorren etnograf, kulturforsker 1900 – 1919
Peter Voss skolemann 1800 – 1839
Torgeir Vraa journalist, politiker 1840 – 1869
Halvor Vreim arkitekt, kulturhistoriker 1870 – 1899
Erik Vullum journalist, forfatter, politiker 1840 – 1869
Margrethe Vullum journalist, folkehøgskolelærer, kritiker 1840 – 1869
Helge Væringsaasen industrileder, skogeier, mesén 1800 – 1839
Tormod Vågen teolog, misjonsleder 1900 – 1919
Dagfinn Vårvik journalist, politiker 1920 – 1940
Gudrun Waadeland instruktør, skuespiller, teatersjef 1920 – 1940
Hagbart Waage skipsreder 1870 – 1899
Peter Waage kjemiker 1800 – 1839
Nic Waal psykiater, psykoanalytiker 1900 – 1919
Bjarne A Waaler lege 1920 – 1940
Erik Waaler lege 1900 – 1919
Fredrikke Waaler komponist, dirigent, musiker (fiolin) 1840 – 1869
Georg Waaler lege 1870 – 1899
Rolf Waaler organisasjonspsykolog 1870 – 1899
Grete Waitz friidrettsutøver Etter 1940
Skule Waksvik billedhugger 1920 – 1940
Arne Walentin scenograf 1900 – 1919
Fredrik B Wallem kunsthistoriker 1870 – 1899
Lars Walløe naturforsker 1920 – 1940
Jakob Walnum misjonær, prest 1840 – 1869
Svend Wam produsent, filmregissør, manusforfatter Etter 1940
Niels Wamberg embedsperson, hagebrukskyndig Før 1750
Sølvi Wang sanger, skuespiller 1920 – 1940
Owen H Wangensteen lege 1870 – 1899
Charlotte Wankel maler 1870 – 1899
Carl Warmuth musikkhandler, impresario, musikkforlegger 1840 – 1869
Jeremi Wasiutyński astrofysiker, filosof 1900 – 1919
Herbjørg Wassmo forfatter Etter 1940
Gunnar Block Watne ingeniør 1920 – 1940
Reidar Webster embedsperson 1920 – 1940
Ferdinand Carl Maria Wedel Jarlsberg offiser 1750 – 1799
Fritz Wedel Jarlsberg diplomat 1840 – 1869
Gustav Wilhelm Wedel Jarlsberg offiser, greve Før 1750
Herman Wedel Jarlsberg stattholder, statsråd, greve 1750 – 1799
Ida Wedel Jarlsberg maler, organisasjonskvinne 1840 – 1869
Ingvar Wedervang samfunnsøkonom 1870 – 1899
Jakob Weidemann maler 1920 – 1940
Lauritz Weidemann embedsperson, politiker 1750 – 1799
Sophus Weidemann ingeniør, industrileder 1800 – 1839
Ole Nielsen Weierholt bygningssnekker, møbelsnekker, byggmester Før 1750
David Welander frelsesoffiser, salmedikter 1870 – 1899
Leif Welding Olsen sjøoffiser 1870 – 1899
Elisabeth Welhaven forfatter 1800 – 1839
Hjalmar Welhaven arkitekt 1840 – 1869
Johan Sebastian Welhaven forfatter 1800 – 1839
Kristian Welhaven politiembetsmann 1870 – 1899
Sigri Welhaven keramiker, billedhugger 1870 – 1899
Erling Welle-Strand forfatter, reiselivsmann, offiser 1900 – 1919
Per Wendelbo - 1 botaniker 1920 – 1940
Per Wendelbo - 2 journalist 1840 – 1869
Reidar Wennesland lege, kunstsamler 1900 – 1919
Gustav Wentzel maler 1840 – 1869
Kitty Wentzel journalist, forfatter 1840 – 1869
Åse Wentzel Larsen sanger 1920 – 1940
Thorstein Wereide fysiker, parapsykolog 1870 – 1899
Dagfin Werenskiold billedkunstner 1870 – 1899
Erik Werenskiold maler, grafiker, tegner 1840 – 1869
Werner Werenskiold geograf, geolog 1870 – 1899
Agnes Wergeland lyriker 1840 – 1869
Harald Wergeland fysiker 1900 – 1919
Henrik Wergeland dikter 1800 – 1839
Nicolai Wergeland eidsvollsmann, prest 1750 – 1799
Oscar Wergeland - 1 offiser, kartograf, miljøverner 1800 – 1839
Oscar Wergeland - 2 maler 1840 – 1869
Peter Frederik Wergmann skuespiller, teatermaler 1800 – 1839
Niels Werring skipsreder 1870 – 1899
Rolv Wesenlund kringkastingsmedarbeider, forfatter, skuespiller 1920 – 1940
Johan Wesmann forsikringsarbeider 1870 – 1899
Andreas Wessel lege 1840 – 1869
Caspar Wessel matematiker, kartograf, landmåler Før 1750
Ellisif Wessel pioner i arbeiderbevegelsen 1840 – 1869
Jan Wessel industrileder, radiopioner 1900 – 1919
Johan Herman Wessel dikter Før 1750
Ole Christopher Wessel godseier, jurist, embedsperson Før 1750
Bugge Wesseltoft musiker, komponist, produsent Etter 1940
Finn Westbye jazzmusiker 1900 – 1919
Anna Elisabeth Westerlund forfatter, klarsynt 1900 – 1919
August Western språkforsker, pedagog 1840 – 1869
Hans Westfal-Larsen skipsreder 1870 – 1899
Minna Wetlesen husstellærer 1800 – 1839
Wilhelm Wetlesen maler 1870 – 1899
Paul Wettergreen misjonsprest, forstander 1800 – 1839
Ragna Wettergreen skuespiller 1840 – 1869
Wilhelm Andreas Wexels pastoralteolog, prest 1750 – 1799
Håkon Wexelsen arvelighetsforsker 1870 – 1899
Marie Wexelsen forfatter 1800 – 1839
Vidar Wexelsen 1870 – 1899
Vilhelm Andreas Wexelsen politiker, geistlig 1840 – 1869
Frank Weylert sanger, skuespiller 1920 – 1940
Alf L Whist forretningsdrivende, ns-politiker 1870 – 1899
Ditlev Wibe Før 1750
Christian Koren Wiberg arkeolog, billedkunstner, forfatter 1870 – 1899
Stub Wiberg skuespiller 1870 – 1899
Elisa Wiborg sanger, sopran 1840 – 1869
Trygve Wibye sivilingeniør 1900 – 1919
Nils Wichstrøm instruktør, teaterleder, skuespiller 1840 – 1869
Camilla Wicks musiker (fiolin) 1920 – 1940
Rolf Wickstrøm industriarbeider, fagforeningsleder 1900 – 1919
Frans Widerberg maler, grafiker 1920 – 1940
Rolf Widerøe ingeniør, fysiker 1900 – 1919
Turi Widerøe grafisk formgiver, flyger, informasjonsmedarbeider 1920 – 1940
Viggo Widerøe luftfartspioner, flyger, forretningsdrivende 1900 – 1919
Wilhelm Wiehe 1800 – 1839
Mads Wiel - 1 trelasthandler, skipsreder Før 1750
Mads Wiel - 2 industrigründer, trelasthandler 1750 – 1799
Hans Wiers-Jenssen skuespiller, forfatter, instruktør 1840 – 1869
Johan Henrik Wiers-Jenssen teaterleder 1870 – 1899
Ludvig Wiese forretningsdrivende, politiker 1750 – 1799
Kjell Arnljot Wig forfatter, journalist, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Ingrid Wigernæs skiløper, trener 1920 – 1940
Knut Wigert skuespiller 1900 – 1919
Sonja Wigert Von Holstein-Rathlou skuespiller 1900 – 1919
Bjørn Wiik fysiker 1920 – 1940
Øystein Wiik sanger, skuespiller Etter 1940
Unni Wikan sosialantropolog Etter 1940
Erling Wikborg politiker, jurist 1870 – 1899
Sverre Wilberg skuespiller 1920 – 1940
Gisken, Wildenvey forfatter 1870 – 1899
Herman Wildenvey forfatter 1870 – 1899
F Chr Wildhagen folkeopplyser, skolemann, kringkastingsmedarbeider 1870 – 1899
Anders Wilhelmsen skipsreder 1870 – 1899
Arne Wilhelmsen skipsreder 1920 – 1940
Gjert Wilhelmsen reder 1920 – 1940
Halfdan Wilhelmsen skipsreder 1840 – 1869
Leif J Wilhelmsen embedsperson, kulturpolitiker, filolog 1900 – 1919
Wilhelm Wilhelmsen - 1 skipsreder 1800 – 1839
Wilhelm Wilhelmsen - 2 skipsreder 1870 – 1899
Wilhelm Wilhelmsen - 3 skipsreder 1920 – 1940
Hans Jacob Wille forfatter, prest 1750 – 1799
Nordal Wille botaniker 1840 – 1869
Kåre Willoch politiker 1920 – 1940
Sigurd Willoch museumsmann, kunsthistoriker 1900 – 1919
Olaf Willums maler, grafiker 1870 – 1899
A B Wilse fotograf 1840 – 1869
Jacob Nicolaj Wilse naturforsker, prest Før 1750
Ole Windingstad organist, komponist, dirigent 1870 – 1899
Oluf P Wingaard industrigründer, kjøpmann 1800 – 1839
Bendt Winge interiørarkitekt, designer 1900 – 1919
Harald Winge etnolog, historiker 1920 – 1940
Paul Winge fengselslege, politilege, psykiater 1840 – 1869
Per Winge pianist, dirigent, komponist 1840 – 1869
Sigurd Winge maler, materialkunstner, grafiker 1900 – 1919
Stein Winge skuespiller, instruktør, teatersjef 1920 – 1940
A H Winsnes idéhistoriker, litteraturforsker 1870 – 1899
Erling Winsnes forfatter 1870 – 1899
Hanna Winsnes forfatter 1750 – 1799
Otto Winter-Hjelm musiker 1800 – 1839
Hans Thøger Winther bokhandler, fotograf, boktrykker 1750 – 1799
Bjørn Wirkola skihopper Etter 1940
Hans Fredrik Wirstad veterinær 1870 – 1899
Carl Fredrik Wisløff teolog, indremisjonsleder, forfatter, prest 1900 – 1919
Fredrik Wisløff 1900 – 1919
Hans Edvard Wisløff geistlig 1900 – 1919
Johan Martin Wisløff indremisjonsleder, prest 1870 – 1899
Johannes B Wist forfatter, journalist 1840 – 1869
Oscar Wisting polfarer 1870 – 1899
Bror With motorsportsmann, ingeniør, industridesigner 1900 – 1919
Richard With politiker, skipsreder 1840 – 1869
Knut Getz Wold sentralbanksjef, samfunnsøkonom 1900 – 1919
Roar Wold grafiker, tegner, maler 1920 – 1940
Terje Wold politiker, jurist 1870 – 1899
Oluf Wold-Torne maler 1840 – 1869
Lucie Wolf skuespiller 1800 – 1839
Øystein Wingaard Wolf sanger, forfatter Etter 1940
Simon Olaus Wolff maler, prest, dikter 1750 – 1799
Alf Wollebæk museumsmann, zoolog 1870 – 1899
Johan Wollebæk diplomat 1870 – 1899
Jacob Worm-Müller lege 1800 – 1839
Jacob S Worm-Müller politiker, historiker 1870 – 1899
Severin Worm-Petersen fotograf 1840 – 1869
Christian Wriedt husdyrforsker 1870 – 1899
Carl P. Wright motstandsmann, forretningsdrivende, politiker 1870 – 1899
Gregers Winther Wulfsberg politiker, embedsperson 1750 – 1799
Niels Wulfsberg boktrykker, bladutgiver, prest 1750 – 1799
Anders Wyller humanist, litterat 1900 – 1919
Arne A Wyller astronom 1920 – 1940
Egil A Wyller filosof, idéhistoriker 1920 – 1940
Ingrid Wyller sykepleielærer, sykepleiehistoriker 1870 – 1899
Thomas Christian Wyller statsviter 1920 – 1940
Elise Wærenskjold kvinnesaksforkjemper, forfatter 1800 – 1839
Jens Wærhaug odontolog 1900 – 1919
Kari Wærness sosiolog 1920 – 1940
Gunn Wærsted siviløkonom, næringslivsleder Etter 1940
Johannes Ylvisaker teolog 1840 – 1869
Knut Yran billedkunstner 1920 – 1940
Vigdis Ystad litteraturforsker Etter 1940
Ole Martin Ystgaard meierikyndig 1900 – 1919
Aksel Zachariassen politiker, journalist, folkeopplyser 1870 – 1899
Kai Zahl komponist, administrator, sanger 1920 – 1940
Peter Wessel Zapffe filosof, forfatter 1870 – 1899
Herman Zeiner-Gundersen offiser 1900 – 1919
Jens Zetlitz prest, dikter, opplysningsmann 1750 – 1799
Harald Zwart filmregissør, manusforfatter, filmprodusent Etter 1940
Dagfinn Zwilgmeyer prest, salmedikter 1900 – 1919
Dikken Zwilgmeyer forfatter 1840 – 1869
Edith Øberg forfatter 1870 – 1899
Knut Ødegård dikter Etter 1940
Ørnulv Ødegård psykiater 1900 – 1919
Hans Ødegaard grafiker, maler 1870 – 1899
Mikkel Ødelien landbruksforsker 1870 – 1899
Bjarne Øen flyoffiser 1870 – 1899
Jens Øen skolemann, teolog 1920 – 1940
Einar Øfsti maler 1840 – 1869
Jonas Øglænd kjøpmann, industrigründer 1840 – 1869
Otto Øgrim fysiker 1900 – 1919
Tron Øgrim politisk ideolog, journalist Etter 1940
Arnold T Øhrn teolog (baptist) 1870 – 1899
Øyvinn Øi offiser 1900 – 1919
Adolf Øien legatstifter, forretningsdrivende 1840 – 1869
Arne Øien samfunnsøkonom, embedsperson, politiker 1920 – 1940
Per Øien musiker (fløyte) 1920 – 1940
Ole Øisang politiker, journalist 1870 – 1899
Einar Økland forfatter 1920 – 1940
Fridthjof Økland zoolog 1870 – 1899
Reidar Øksnevad forfatter, bibliotekar, bibliograf 1870 – 1899
Toralv Øksnevad kringkastingsmedarbeider, journalist, politiker 1870 – 1899
Kari Ørbech forfatter 1900 – 1919
Anne-Marie Ørbeck pianist, komponist 1900 – 1919
Tordis Ørjasæter forfatter, litteraturkritiker 1920 – 1940
Tore Ørjasæter forfatter 1870 – 1899
Stein Ørnhøi politiker, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Truls Ørpen musiker (hardingfele), folkemusikksamler 1870 – 1899
A P Østberg jurist, organisasjonsmann 1900 – 1919
Leif Østby kunsthistoriker 1900 – 1919
Odd Østbye arkitekt 1920 – 1940
Peter Østbye skolemann, klassisk filolog 1840 – 1869
Rolf Østbye ingeniør, industrileder 1870 – 1899
Dag Østerberg sosiolog, filosof 1920 – 1940
Erling Østerberg politiembetsmann 1900 – 1919
Thorleif Østereng cellist, orkesterleder, trompetist 1900 – 1919
Hans Østerholt redaktør, forfatter, instrumentmaker 1870 – 1899
Øyvind Østerud statsviter Etter 1940
Nikolai Ramm Østgaard - 1 embedsperson, forfatter, jurist 1800 – 1839
Nikolai Ramm Østgaard - 2 idrettsleder, offiser 1870 – 1899
Peder Østlund skøyteløper 1870 – 1899
Einar Østvedt historiker 1900 – 1919
Svein Øvergaard orkesterleder, jazzmusiker 1900 – 1919
Arnulf Øverland dikter 1870 – 1899
Ole Andreas Øverland historiker 1840 – 1869
Asbjørn Øverås historiker, skolemann 1870 – 1899
Ivar Gunnarsson Øvstrud treskjærer, dekormaler, snekker Før 1750
Harald A Øye kjemiker 1920 – 1940
Else Øyen sosiolog 1920 – 1940
Odd Øyen motstandsmann, lege 1900 – 1919
Ørjar Øyen sosiolog 1920 – 1940
Øyvind Øyen skuespiller 1900 – 1919
Øystein 1 Magnusson konge Før 1750
Øystein 2 Haraldsson konge Før 1750
Øystein Aslaksson katolsk biskop Før 1750
Øystein Erlendsson erkebiskop Før 1750
Øystein Øysteinsson Møyla birkebeinerhøvding, tronkrevar Før 1750
Øyvind Finnsson Skaldespiller skald Før 1750
Odd Aalen statistiker Etter 1940
Per Aabel skuespiller, koreograf, danser 1900 – 1919
Thorvald Aadahl forfatter, journalist 1870 – 1899
Peder Aadnes maler Før 1750
Torvild Aakvaag jurist, industrileder 1920 – 1940
Åke kongelig rådgiver, geistlig Før 1750
Sigurd Aalefjær sivilingeniør, kraftutbygger 1900 – 1919
Peter Arnet Amundsen stadskonduktør, arkitekt 1870 – 1899
Roald Amundsen polarforsker 1870 – 1899
Christian Ancher trelasthandler, kjøpmann, skipsreder Før 1750
Johs. Andenæs jurist 1900 – 1919
Tønnes Andenæs bokhandler, forlegger 1920 – 1940
Ole Ålgård jurist, diplomat 1920 – 1940
Alfred Andersen maler 1840 – 1869
Hans Aall museumsmann 1840 – 1869
Herman Harris Aall rettsfilosof, ns-politiker, jurist 1870 – 1899
Jacob Aall godseier, jernverkseier, politiker 1750 – 1799
Jørgen Aall - 1 politiker, forretningsdrivende 1750 – 1799
Aaslaug Aasland politiker, jurist 1870 – 1899
Lily Weiser Aall folklorist, etnolog 1870 – 1899
Niels Aall brukseier, politiker 1750 – 1799
Magnar Åm komponist Etter 1940
Kjetil André Aamodt skiløper Etter 1940
Kristoffer Aamot politiker, journalist, kinoadministrator 1870 – 1899
Rolf Aamot grafiker, bildende tonekunstner, elektronisk maler 1920 – 1940
Johannes Aanderaa journalist, bibliotekar, kringkastingsmedarbeider 1920 – 1940
Normann Aanesland landbruksøkonom 1920 – 1940
Hans Aanrud forfatter 1840 – 1869
Frank Aarebrot samfunnsforsker Etter 1940
Andreas Aarflot teolog, kirkeleder, geistlig 1920 – 1940
Berte Canutte Aarflot religiøs forfatter, bonde 1750 – 1799
Rasmus Aarflot lensmann, bonde, boktrykker 1750 – 1799
Sivert Aarflot bonde, lensmann, trykkerieier 1750 – 1799
Asbjørn Aarnes litteraturforsker 1920 – 1940
Hans Aarnes publisist, journalist, forfatter 1870 – 1899
Sven Aarrestad politiker, avholdsforkjemper 1840 – 1869
Harald Aars arkitekt 1870 – 1899
Jonathan Aars filolog, skolemann 1800 – 1839
Kristian Aars psykolog, filosof 1840 – 1869
Egil Aarvik journalist, forfatter, politiker 1900 – 1919
Alf-Jørgen Aas maler 1900 – 1919
Berit Ås sosialpsykolog, politiker 1920 – 1940
Bjarne Aas båtkonstruktør 1870 – 1899
Nils Aas tegner, billedhugger 1920 – 1940
Roald Aas idrettsutøver 1920 – 1940
Ulf Aas tegner 1900 – 1919
Åsa Haraldsdatter dronning Før 1750
Arne Åse keramiker 1920 – 1940
Arne Paasche Aasen forfatter 1900 – 1919
Hans Aasen jeger, bonde Før 1750
Ivar Aasen dikter, språkforsker 1800 – 1839
Carl Aaser veterinær 1870 – 1899
Svein Aaser siviløkonom, næringslivsleder Etter 1940
Johan Arndt Aasgaard kirkeleder, lærer, prest 1870 – 1899
Åskjell Jonsson kongelig rådgiver, geistlig Før 1750
Anders Mus høvedsmann, biskop, riksråd Før 1750
Geburg Aasland komponist, foredragsholder, organist 1870 – 1899
Tora Aasland politiker, sosiolog Etter 1940
Åsta Gudbrandsdatter kongsmor Før 1750
Ivar Aavatsmark - 1 politiker, offiser 1840 – 1869
Ivar Aavatsmark - 2 forstmann 1900 – 1919
Asbjørn Aavik misjonær, forfatter 1900 – 1919