De fleste nettsider av i dag benytter seg av informasjonskapsler (engelsk: cookies) for å bedre brukeropplevelsen eller lagre statistikk. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i din nettlesers internminne når du besøker en nettside.

Store norske leksikon benytter seg av informasjonskapsler som gjør at nettsiden husker brukerinnstillinger (kun aktuelt for brukere som har logget inn) og gir oss statistikk som vi benytter til å gjøre nettsidene våre bedre for publikum.

Store norske leksikon benytter aldri informasjonskapsler i den hensikt å kartlegge enkeltbrukeres bruksmønster eller annen informasjon som vil kunne krenke personvernet. Ved å benytte Store norske leksikon samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser.

De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at innloggede brukere vil oppleve problemer ved bruk og redigering av leksikonet.

Oversikt over informasjonskapsler på snl.no

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Store norske leksikon bruker Google Analytics til å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt, lesetid, og så videre.

All informasjon om brukere anonymiseres, og brukeres IP-adresser verken lagres eller sendes til Google. Store norske leksikon har heller ikke mulighet til å spore personsensitiv data via informasjonskapslene vi bruker.

NewRelic

NRUM og JSESSIONID er tredjeparts informasjonskapsler fra NewRelic. Vi bruker NewRelic for å holde oversikt over nettsidens ytelse. Se NewRelics personvernpolitikk.

Innloggede brukere

Forfattere, fagansvarlige og personer som ønsker å kommentere eller bidra med tekst i artikler må opprette en bruker på snl.no.

Når du oppretter brukeren settes det en informasjonskapsel for å lagre brukerinformasjonen. Dette gjøres slik at du slipper å logge inn på nytt for hver ny side du navigerer til på snl.no.

Systemmeldinger

Redaksjonen vil noen ganger vise fram meldinger i øverste del av nettsiden. Disse kan eksempelvis inneholde praktisk informasjon til brukere om nye funksjonaliteter, forventet nedetid, eller være rettet mot brukere som sitter på nettverk eid av våre medlemsinstitusjoner. Når du lukker en slik systemmelding settes en informasjonskapsel som husker at du allerede har sett meldingen, slik at den ikke skal dukke opp på nytt for hver side du besøker.

Lovgivning

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at nettsteder informerer leserne om bruk av informasjonskapsler. Paragrafen om informasjonskapsler lyder:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Formålet med paragrafen er å sikre lesernes personvern. Paragrafen er først og fremst rettet mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker. Det er en forutsetning at leseren skal informeres om og samtykker til hvilke opplysninger som lagres i informasjonskapsler og hvem som har tilgang til informasjonen.

Forutsatt at det finnes klar og tydelig informasjon tilgjengelig på det aktuelle nettstedet om hvilke informasjonskapsler som benyttes, hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvem som behandler opplysningene, kan samtykke avgis ved at sluttbruker benytter en teknisk innstilling i nettleser eller tilsvarende i tilfeller der dette er teknisk mulig og effektivt.

Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler anses som samtykke. Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

  • Informasjonen er lett synlig med en gang bruker kommer inn på nettstedet. Det vil si enten en lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på forsiden eller som en «pop-up».
  • Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene.

Store norske leksikon har valgt å legge en lenke til den artikkelen du nå leser i bunnen av alle sider på snl.no og underdomener.