Her er bilder av Store norske leksikon. Bildene kan brukes fritt i omtale av leksikonet (logo, se nedenfor).

Bilder av leksikonet

Sjefredaktør Erik Bolstad

Redaktører