Om Store norske leksikon

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Mari Paus

Store norske leksikon

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3 kategorier:

  1. Om Norsk kunstnerleksikon
  2. Organisasjon
  3. Redaksjonell linje

Inneholder 14 artikler: