Store norske leksikon (SNL) er et gratis og fritt tilgjengelig oppslagsverk der innholdet er skrevet av fagfolk og bygget på vitenskap. Store norske leksikon eies av den ideelle organisasjonen foreningen Store norske leksikon. Hele artikkelen