En god leksikonartikkel skal være balansert. Det er viktig at artiklene i Store norske leksikon ikke har et implisitt verdisyn. Det unngår du ved å bruke attribusjon på riktig måte. Attribusjon er å gjøre det tydelig hvem som mener hva.

Attribuerte påstander

  • Ikke skriv: Påstand uten attribusjon: «Johnson har viet mye av sitt voksne liv til å avsløre hvordan media og myndigheter konspirerer for å forlede allmennheten i politiske spørsmål.»
  • Skriv heller: Attribuert påstand: «Johnsen beskriver selv sitt arbeid som et forsøk på å avsløre det han ser på som en konspirasjon mellom media og myndigheter for å forlede allmennheten i politiske spørsmål.»

I det første eksempelet ser det ut som om Store norske leksikon går god for Johnsens selvfremstilling. I det andre eksempelet er det tydelig at leksikonet gjengir Johnsens egne tekster.

Påstander uten dokumentasjon

Som leksikonforfatter skal du skrive så balansert og så godt dokumentert som mulig. Noen ganger kan det være nødvendig å gjøre leseren oppmerksom på mangelen på dokumentasjon.

  • Ikke skriv: «Ayurvedisk medisin kan forklare tilstander som fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom.»
  • Skriv heller: «Ifølge ayurvedisk medisin kan de forklare sykdommer som fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom, men dette finnes det ikke klinisk dokumentasjon på.»

Å skrive om religiøse verdenssyn

Leksikonartikler som omhandler religion og trosretninger skal ha et tydelig skille mellom hva som er historisk kildebelagt, og hva som er knyttet til trosoppfatninger. Trosoppfatninger skal alltid presenteres med en beskrivelse av hvilken religiøs gruppe/bevegelse de er knyttet til. Der ulike religioner har forskjellige syn på personer og fenomener, som ulike syn på Jesus i kristendommen, jødedommen og islam, skal dette tydeliggjøres i artikkelen.

Riktig attribusjon i religiøs kontekst:

  • Ikke skriv: «Mennesket har, i tillegg til det grove, fysiske legeme, et rent åndelig astrallegeme.»
  • Skriv heller: «Ifølge esoterismen har mennesket et annet legeme i tillegg til det fysiske. Det omtales gjerne som astrallegemet.»

I den første formuleringen går leksikonet god for at det finnes et astrallegeme. I den andre formuleringen kommer det frem at det er esoterismen som hevder at det finnes et astrallegeme.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.