Norsk språk, terminologiutvikling på norsk og formidling av kunnskap på norsk er selve fundamentet for Store norske leksikon. Derfor skal alle oppslagsord være på norsk og de viktigste begrepene i alle fag skal omtales på norsk. Dersom det ikke finnes gode norske ord, vil norsk etter hvert slutte å være et samfunnsbærende språk. Det vil si at vi ikke lenger kan diskutere viktige saker på vårt eget språk, og det blir vanskelig å formidle kunnskap fra fagmiljøene til hele folket.

Vi er avhengige av at folk finner oss gjennom søkeordene de bruker, men også at de forstår innholdet i artiklene. Når stadig flere fag blir formidlet og undervist i på engelsk, oppstår et gap mellom fagspråk og språket folk flest kan. At engelske fagtermer oversettes til norsk, er et viktig virkemiddel for økt forståelse. Et lett lesbart språk er et annet virkemiddel.

Men, nye ord blir tatt opp i norsk ved at vanlige språkbrukere tar dem i bruk, både muntlig og skriftlig. Dette gjelder både språklige nydannelser som askefast eller koronaen, men også lånord eller fremmedord som blir så utbredt at norske alternativer utkonkurreres, eller ikke finnes før det engelske (oftest) ordet er så innarbeidet at det er for sent. Eksempler kan være frisbee eller mindfullness. Derfor vil det alltid finnes tvilstilfeller der det kan være uenighet om hvilken term som skal brukes.

  • Om du mener oppslagsordet (tittelen) skal være på andre språk enn norsk, må du diskutere det med redaktøren.
  • Bruk «også kjent som» i faktaboksene for å angi oversettelser til andre språk (engelsk, latin, tysk, fransk, gresk, eller andre språk)
  • Artiklene skal skrives på norsk. Det betyr også at termer i løpende tekst normalt skal oversettes til norsk. Tilsvarende term på fremmedspråk kan settes i etterfølgende parentes dersom dette letter forståelsen.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.