Alle artikler i Store norske leksikon har mulighet for faktaboks. Feltene i faktaboksene varierer etter artikkeltype.

Vanlige artikler har tre felter i faktaboksene:

  1. Uttale
  2. Etymologi
  3. Også kjent som

Uttale og etymologi

Uttale: Feltet skal brukes til å angi uttale for oppslagsordet, og er særlig relevant når det er tvil om hvordan et ord skal uttales. Bruk «vanlige» bokstaver, ikke IPA-transkripsjon.

Etymologi: De fleste artikler bør ha med etymologi, det vil si språkhistorien til oppslagsordet.

Også kjent som

I feltet «også kjent som» kan du skrive inn alternative oppslagsord for artikkelen, alternative navneformer, tidligere betegnelser og oppslagsord på andre språk.

Feltet er søkbart og vil derfor kunne hjelpe leserne med å finne artikkelen.

Feltet kan inneholde:

  • Alternative oppslagsord: Artikkelens tittel burde være den mest kjente betegnelsen på det artikkelen handler om. Andre betegnelser på det samme burde listes opp i «også kjent som».
  • Tidligere navn/betegnelser: Det er også nyttig å føre inn tidligere betegnelser som ikke lenger er anerkjent som korrekte, men disse bør merkes med «tidligere betegnelse», «tidligere navn», «foreldet betegnelse» eller lignende.
  • Oversettelser: Innenfor mange fagområder vil det være relevant å oppgi oppslagsord på andre språk, her bør det merkes hvilket språk det er gjelder.
  • Personnavn: Artikkeltittelen skal være det personen er best kjent som, mens «også kjent som»-feltet kan inneholde øvrige navn, slik som fullt navn, tidligere navn, pseudonymer, artistnavn og så videre.

Eksempler: Den islamske stat, Helsingør, Elvis Presley, Bob Dylan.

Biografiartikler

Biografier har egne felt for å fylle inn født og død samt fødested og dødssted. Så sant det er kjent, ønsker vi hele datoen, ikke bare årstallet

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.