Store norske leksikon er basert på at artikkelbasen oppdateres over tid. Utdaterte artikler skal endres, ikke slettes.

Sletting av artikler gjør at all historikk og tidligere versjoner går tapt. Alle bilder og annet tekstinnhold (for eksempel faktaboks eller tidslinjer) knyttet til den gamle artikkelen forsvinner også.

I noen få tilfeller kan artikler slettes:

  • Dersom artikkelen er en dublett (to artikler som handler om nøyaktig det samme). Dobbeltsjekk i så fall om tekstene bør skrives sammen før du sletter.
  • Dersom artikkelen omhandler et tema som ikke faller inn under leksikonets relevanskriterier (for eksempel lokalhistorie).
  • Dersom artikkelen er helt feilaktig, ved at den for eksempel omhandler fagbegreper som ikke finnes. Vær oppmerksom på at vi ikke sletter artikler om utdaterte/foreldede begreper. I disse artiklene skriver vi at begrepet er foreldet, og hvilket begrep som eventuelt har avløst det.
  1. Ved sletting av artikler skal redaktør for området konsulteres først.
  2. Lengre artikler skal slettes av redaksjonen fordi sletting gir uttelling i tegntelling
  3. Det skal alltid legges inn en omdirigering ved sletting av artikkel, mulighet for dette kommer automatisk ved sletting.

Tidligere slettet vi henvisningsartikler i stort monn. Denne praksisen er nå noe justert. Snakk med redaktøren din før du sletter.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.