Sletting av artikler

Dette er en henvisningsartikkel. Slike skal slettes.
henvisningsartikkel
Av .
Dette er bare en veldig kort artikkel. Slike skal ikke slettes.
kort artikkel
Av .

Artikkelstart

Store norske leksikon er basert på at artikkelbasen oppdateres over tid. Utdaterte artikler skal endres, ikke slettes.

Sletting av artikler gjør at all historikk og tidligere versjoner går tapt. Alle bilder og annet tekstinnhold som faktabokser eller tidslinjer knyttet til den gamle artikkelen forsvinner også.

I noen få tilfeller kan artikler slettes:

  • Dersom artikkelen er en dublett (to artikler som handler om nøyaktig det samme). Dobbeltsjekk i så fall om tekstene bør skrives sammen før du sletter.
  • Dersom artikkelen omhandler et tema som ikke faller inn under leksikonets relevanskriterier (for eksempel lokalhistorie).
  • Dersom artikkelen er helt feilaktig, ved at den for eksempel omhandler fagbegreper som ikke finnes. Vær oppmerksom på at vi ikke sletter artikler om utdaterte/foreldede begreper. I disse artiklene skriver vi at begrepet er foreldet, og hvilket begrep som eventuelt har avløst det.

Regler for sletting

  1. Ved sletting av artikler skal redaktør for området konsulteres først.
  2. Lengre artikler skal slettes av redaksjonen fordi sletting gir uttelling i tegntelleren.
  3. Det skal alltid legges inn en omdirigering ved sletting av artikkel, mulighet for dette kommer automatisk ved sletting.

Henvisningsartikler

Henvisningsartikler som bare inneholder lenker til to eller flere fagområder skal slettes. Dersom det ene begrepet er mer sentralt/mer lest enn de(t) andre, skal det stå uten presisering. Dersom begge/alle er omtrent like mye brukt, skal begge eller alle ha presisering.

Tidligere slettet vi korte artikler som bare inneholdt én setning i stort monn. Denne praksisen er nå endret. Ved å beholde artikkelen blir oppslagsordet lettere å finne for Google. Ny design vil gjøre at hovedartikkelen blir lett synlig rett under den korte artikkelen.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen.