Alle artikler i Store norske leksikon skal ha omvendt pyramide-struktur: Det viktigste skal stå først. Du begynner med det mest vesentlige og avslutter med detaljene.

En leksikonartikkel har ofte mer enn én målgruppe. Derfor er det viktig å ta hensyn til de yngste leserne samtidig som man ikke forenkler så mye at den faglige substansen forsvinner for de voksne leserne. Redaksjonen har utviklet et prinsipp om synkende viktighet og stigende vanskelighetsgrad. Ingressen skal være forståelig for alle aldersgrupper, mens mer komplisert informasjon kommer lengre ned i teksten.

Det viktigste først

Under følger en oppskrift på hvordan rekkefølgen i nesten alle artikler skal være. Vi følger prinsippet om synkende interesse og vanskelighetsgrad: Jo mer komplisert og smalt, jo lengre ned i artikkelen står det.

  1. Første setning er en syntese av artikkelen
  2. Ingressen gir deg hovedpunktene i artikkelen
  3. Neste avsnitt gir deg utdypende, mer kompleks informasjon
  4. Siste avsnitt gir deg litteraturtips og videre lesning for spesielt interesserte

Kronologisk struktur

Noen artikler, som lange biografier og historiske artikler skal være kronologiske, men vi skriver aldri fullstendig kronologiske artikler i leksikonet.

Alle artikler skal ha en førstesetning og en ingress som gir deg syntesen og hovedpunktene. Deretter kan den kronologiske inndelingen begynne etter ingressen.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.