Utdanningsdirektoratet har åpnet for at elever kan bruke bl.a. Store norske leksikon som hjelpemiddel under eksamen. På denne siden finner du informasjon om hvordan elevene får tilgang.

Store norske er blant de mest brukte norskpubliserte nettsidene, og har rundt 2 millioner unike brukere i måneden. Store norske er mye brukt i skoleverket, og mange elever kjenner leksikonet fra før. Leksikonet er gratis og fritt tilgjengelig.

Utdanningsdirektoratets krav til digitale hjelpemidler

Forutsetningen for at elevene skal kunne få tilgang til Store norske leksikon eller andre oppslags-/læreverk er at at det ikke er mulig for elevene å kommunisere med hverandre under eksamen.

Utdanningsdirektoratet skriver blant annet «Fylkeskommunene skal sikre at alle elever, voksne deltakere og privatister har tilgang til de nettbaserte hjelpemidlene som finnes på den samlede oversikten for alle fylkeskommunene. (…) Skoleeier skal sørge for at de nettbaserte hjelpemidlene ikke åpner for mulighet til kommunikasjon, og at kandidatene ikke har åpen tilgang til internett.»

Det er i utgangspunktet mulig for elever å kommunisere med hverandre gjennom de fleste oppslagsverk. I Store norske kan de bruke kommentarfeltet eller meldingssystemet, på Wikipedia kan de bruke diskusjonssidene eller bruke wikiartiklene til samskriving.

SLIK KAN DU GI ELEVENE TILGANG TIL STORE NORSKE UNDER EKSAMEN

De fleste fylker har systemer der de selv kan sørge for at elevene ikke kan fylle ut skjemaer på nett og dermed kommunisere med hverandre eller omverdenen. Hvis dette gjelder ditt fylke/din skole, er det IT-avdelingen/kommunen som legger inn sperre. Undersøk om dette er gjort.

For fylker/skoler som ikke har slike tekniske løsninger, har Store norske leksikon et system for å blokkere meldingssystemet under eksamen. Systemet forutsetter at skoleeierne sender informasjon om hvilke IP-adresser som benyttes av skolene under eksamen.

1. Åpne for Store norskes URL-er

Domenet snl.no + alle subdomener (*.snl.no) må hvitlistes.

Elevene skal bruke snl.no, de skal ikke taste inn IP-adressene i nettleseren sin.

NB! Vær oppmerksom på at IP-adressene de forskjellige domenenavnene under *.snl.no slår opp til kan endre seg til enhver tid. Blokkering må derfor skje basert på DNS-navn, og ikke antagelser om IP-adresser.

2. Send IP-adresser til Store norske leksikon

Store norske har et internt meldings- og kommentarsystem for innloggede brukere. Dette er en sentral del av arbeidsverktøyet for redaksjonen, de fagansvarlige og forfatterne av leksikonet.

Dersom du sender skolens/skolenes IP-adresser til Store norske senest 14. mai 2023, kan vi sperre for bruk av meldingssystemet fra disse IP-adressene. Det vil bli sperret fra 15. mai til 16. juni.

OBS! Vi foretrekker at fylkeskommunene sender inn informasjonen samlet for alle skolene i et fylke. Dersom dette ikke er mulig, kan hver enkelt skole sende informasjon til oss.

Spørsmål og svar

Hvilken nettadresse skal elevene bruke?

Elevene skal bruke snl.no som vanlig. De skal ikke taste inn IP-adresser i nettleserne sine.

Må alle skoler sende inn?

Nei. I noen fylker har man egne systemer som sperrer for all type kommunikasjon. Dette varierer fra fylke til fylke. Sjekk med den tekniske kontaktpersonen som drifter skolens nettverk.

Hva er en IP-adresse?

Les om hva en IP-adresse er. Hvis du er usikker på hva en IP-adresse er, bør du be om bistand fra en teknisk kyndig person før du eventuelt fyller ut skjemaet over. Husk også å sjekke om du må sørge for at IP-adressene sperres, eller om dette blir tatt hånd om sentralt i fylkeskommunen/kommunen.

Nedlasting av Store norske

Vi har ingen løsning for nedlasting av hele leksikonet for bruk under eksamen.

Koster det noe?

Nei. Store norske er gratis og fritt tilgjengelig for alle. Vi tar ikke betalt for å legge inn IP-sperrene, dette er et tilbud vi gir til skolene fordi elever er en viktig og prioritert målgruppe for oss.