Store norske leksikon på eksamen

Artikkelstart

Utdanningsdirektoratet har åpnet for at elever kan bruke bl.a. Store norske leksikon som hjelpemiddel under eksamen. På denne siden finner du informasjon om hvordan elevene får tilgang.

Store norske er blant de mest brukte norskpubliserte nettsidene, og har rundt 2 millioner unike brukere i måneden. Store norske er mye brukt i skoleverket, og mange elever kjenner leksikonet fra før. Leksikonet er gratis og fritt tilgjengelig.

Utdanningsdirektoratets krav til digitale hjelpemidler

Forutsetningen for at elevene skal kunne få tilgang til Store norske leksikon eller andre oppslags-/læreverk er at at det ikke er mulig for elevene å kommunisere med hverandre under eksamen.

Utdanningsdirektoratet skriver bl.a. «Skolene kan velge å la elevene benytte nettbaserte hjelpemidler (...). Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene. Nettbaserte hjelpemidler vil si forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker. Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen.»

Det er mulig for elever å kommunisere med hverandre gjennom de fleste oppslagsverk. I Store norske kan de f.eks. bruke kommentarfeltet, på Wikipedia kan de bruke diskusjonssidene eller bruke wikiartiklene til samskriving.

SLIK KAN DU GI ELEVENE TILGANG TIL STORE NORSKE UNDER EKSAMEN

Mange fylker har systemer der de selv kan sørge for at elevene ikke kan fylle ut skjemaer på nett og dermed kommunisere med hverandre eller omverdenen. Hvis dette gjelder ditt fylke/din skole, er det IT-avdelingen/kommunen som legger inn sperre. Undersøk om dette er gjort.

For fylker/skoler som ikke har slike tekniske løsninger, har Store norske leksikon laget et system for å blokkere meldingssystemet under eksamen. Systemet forutsetter at skoleeierne sender informasjon om hvilke IP-adresser som benyttes av skolene under eksamen.

1. Åpne for Store norskes IP-adresser

Skoleeier må åpne for at følgende IP-adresser blir tilgjengelig under eksamen:

  • 178.255.149.83
  • 178.255.149.84

Domenet snl.no + alle subdomener (*.snl.no) må også hvitlistes.

Elevene skal bruke snl.no, de skal ikke taste inn IP-adressene i nettleseren sin.

Vær oppmerksom på IP-adressene til leksikonet kan endre seg før neste eksamen. Vi vil forsøke å varsle skoler som har fylt ut skjemaet i punkt 2 før en endring av IP-adresser.

2. Send IP-adresser til Store norske leksikon

Store norske har et internt meldings- og kommentarsystem for innloggede brukere. Dette er en sentral del av arbeidsverktøyet for redaksjonen, de fagansvarlige og forfatterne av leksikonet.

Dersom du sender skolens/skolenes IP-adresser til Store norske senest fire uker før eksamensperioden, kan vi sperre for bruk av meldingssystemet fra disse IP-adressene.

OBS! Vi foretrekker at fylkeskommunene sender inn informasjonen samlet for alle skolene i et fylke. Dersom dette ikke er mulig, kan hver enkelt skole sende informasjon til oss.

Spørsmål og svar

Hvilken nettadresse skal elevene bruke?

Elevene skal bruke snl.no som vanlig. De skal ikke taste inn IP-adresser i nettleserne sine.

Må alle skoler sende inn?

Nei. I noen fylker har man egne systemer som sperrer for all type kommunikasjon. Dette varierer mye fra fylke til fylke. Sjekk med den tekniske kontaktpersonen som drifter skolens nettverk.

Hva er en IP-adresse?

Les om hva en IP-adresse er. Hvis du er usikker på hva en IP-adresse er bør du be om bistand fra en teknisk kyndig person før du eventuelt fyller ut skjemaet over. Husk også å sjekke om du må sørge for at IP-adressene sperres på egen hånd, eller om dette blir tatt hånd om sentralt i fylkeskommunen/kommunen.

Nedlasting av Store norske

Vi har foreløpig ingen løsning for nedlasting av hele leksikonet for bruk under eksamen, men utreder muligheten for å lage en slik løsning.

Koster det noe?

Nei. Store norske er gratis og fritt tilgjengelig for alle. Vi tar ikke betalt for å legge inn IP-sperrene, dette er et tilbud vi gir til skolene fordi elever er en viktig og prioritert målgruppe for oss.