Editor
Editor
Lisens: CC BY SA 3.0
Tabellvalg
Tabellvalg
Lisens: CC BY SA 3.0
Tabelleditor
Tabelleditor
Lisens: CC BY SA 3.0

er nyttig for å vise strukturert informasjon i artiklene. Du skal bruke tabeller når det er naturlig å sammenligne informasjon mellom rader og kolonner.

Ubevisst eller feil bruk av tabeller kan føre til at artiklene blir vanskeligere å lese og forstå. Store tabeller (mange rader eller kolonner) er ofte veldig vanskelige å lese på mobil. Det vil si at innholdet ikke er tilgjengelig for mange av brukerne.

Sjekkliste

 • Bruk bare tabeller når det er naturlig å sammenligne informasjon mellom rader og kolonner.
 • Unngå store og kompliserte tabeller. Lag heller flere enkle tabeller.
 • Tabeller fungerer som oftest best til tall.
 • Første rad skal være en overskriftsrad.

Av og til er lister bedre

Til mange formål fungerer punktlister bedre enn tabeller. Lister skalerer bedre på mobiltelefoner og er ofte lettere å forstå.

Tidslinjer til kronologisk innhold

Vi forsøker å unngå å legge datolister i tabeller. Bruk heller tidslinjene – de er spesiallaget for å vise datoer eller årstall etter hverandre.

Fremgangsmåte

I editoren trykker man på rutenettet markert med rødt på figuren.

Deretter får man opp et vindu hvor man må velge antall kolonner og rader. Man trenger ikke gjøre noe mer i dette vinduet enn å endre antall kolonner og rader.

I artikkelteksten er det nå en tabell hvor man kan fylle inn dataene. Dette må gjøres manuelt. I editoren er det nå flere ikoner. Disse betyr (fra venstre mot høyre):

 • Sett inn rad foran (altså en rad over)
 • Sett inn rad etter (altså en rad under)
 • Fjern rad
 • Sett inn kolonne foran
 • Sett inn kolonne etter
 • Fjern kolonne
 • Splitt opp allerede sammenslåtte celler
 • Slå sammen celler

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.