Tabeller

er nyttig for å vise strukturert informasjon i artiklene. Du skal bruke tabeller når det er naturlig å sammenligne informasjon mellom rader og kolonner.

Ubevisst eller feil bruk av tabeller kan føre til at artiklene blir vanskeligere å lese og forstå. Store tabeller (mange rader eller kolonner) er ofte veldig vanskelige å lese på mobil. Det vil si at innholdet ikke er tilgjengelig for mange av brukerne.

Sjekkliste

  • Bruk bare tabeller når det er naturlig å sammenligne informasjon mellom rader og kolonner.
  • Unngå store og kompliserte tabeller. Lag heller flere enkle tabeller.
  • Tabeller fungerer som oftest best til tall.
  • Første rad skal være en overskriftsrad.

Av og til er lister bedre

Til mange formål fungerer punktlister bedre enn tabeller. Lister skalerer bedre på mobiltelefoner og er ofte lettere å forstå.

Tidslinjer til kronologisk innhold

Vi forsøker å unngå å legge datolister i tabeller. Bruk heller tidslinjene – de er spesiallaget for å vise datoer eller årstall etter hverandre.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.