En artikkel i Store norske leksikon skal være så presis og eksplisitt som mulig. Alt skal sies i klartekst. Ikke skriv at noen «bedrev forretningsvirksomhet». Skriv at: «Hun jobbet som revisor fra 1952 til 1967.» En leksikonartikkel skal ikke hinte.

Eksempler:

  • Feil: Han hadde en mannlig venn.
  • Riktig: Han var samboer med Ole Hansen fra 1919 til 1935. (Men bare dersom det er relevant for vedkommendes karriere eller virke.)
  • Feil: Venstre lå nede med brukket rygg.
  • Riktig: Venstre hadde ingen representanter på Stortinget fordi de hadde falt under sperregrensen.

Kutt klisjéene

Klisjéer er hverken presise eller sier noe i klartekst. Istedenfor å skrive at «bygget var preget av tidens tann», skal du forklare nøyaktig hvordan bygget var slitt.

  • Ikke skriv: Etter å ha nærmest blitt overfalt av illsinte medskuespillere, skydde Olsen teateret som pesten.
  • Skriv heller: Olsen ble truet til å forlate scenen av sine medskuespillere rett før 1903-premieren på Ibsens Gengangere. Han kom aldri tilbake til teateret, hverken som skuespiller eller publikum.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.