Dette er en mal, eller huskeliste, for hvordan ulike lands flagg og riksvåpen skal omtales i SNL.

Danmarks flagg og våpen, Hellas' flagg og våpen og USAs flagg og våpen følger denne malen.

Ingress/innledning

Alle artikler skal starte med en ingress. En ingress i flagg og våpen-artiklene skal være en kort beskrivelse av både flagget og våpenet. For eksempel slik, som i Danmarks flagg og våpen: «Danmarks flagg, kalt Dannebrog, er rødt med et gjennomgående hvitt kors. Riksvåpenet har tre gående blå gullkronte løver, omsatt av ni røde «hjerter» (opprinnelig vannliljeblad) på gullbunn.»

Flagget

Her kommer en mer utfyllende beskrivelse av flagget, og flaggets historikk: Når begynte man å bruke det, og har noen designet det, i så fall, hvem? Hvorfor valgte man akkurat dette flagget? Er det inspirert av andre flagg? Symbolikk? Eventuelle modifikasjoner (har flagget tidligere sett litt annerledes ut?) tas også med her.

Dersom landet tidligere har brukt helt andre flagg, kan disse beskrives under en underordnet mellomoverskrift «Tidligere flagg».

Våpenet

Her kommer en mer utfyllende beskrivelse av våpenet og dets historikk, på samme måte som flagget.

Noen land kaller våpenet sitt for emblem eller lignende. Da bruker vi dette begrepet i stedet for våpen i brødteksten (men ikke i tittelen), slik som for eksempel i Indias flagg og våpen.

Les mer i Store norske leksikon

Alle artikler skal ha lenker til relevante artikler, her er det relevant å lenke til for eksempel landartikkelen og artiklene flagg, riksvåpen og heraldikk.