Bilder kan av ulike grunner være unntatt vanlig opphavsrett. Kriteriene for dette er listet under. Merk at både ideelle rettigheter samt retten til eget bilde fortsatt vil gjelde, selv om bildet er unntatt vanlig opphavsrett.

Gamle bilder

Opphavsretten varer ikke evig. Når det har gått nok tid sier vi at bildet har falt i det fri. Hvor lang tid dette tar avhenger av om bildet kan sies å ha verkshøyde eller ikke.

Verkshøyde

Hvis det i det hele tatt er gjort kreative bevisste valg rundt hvordan bildet er tatt blir bildet regnet som et fotografisk verk. Terskelen for hva som regnes som fotografisk verk er relativt lav, og kategorien inkluderer langt mer enn bilder tatt av profesjonelle fotografer og det vi vanligvis vil tenke på som fotografisk kunst.

  • Opphavsretten for bilder med verkshøyde er 70 år etter fotografens død.

Bilder som ikke har verkshøyde

Bilder som er tatt uten tanke på komposisjon, lyssetting, eller andre estetiske aspekter, men som bare er tatt for å rett fram dokumentere det som er avbildet, vil ikke regnes som fotografisk verk, men i steden som fotografisk bilde.

  • Opphavsretten for bilder uten verkshøyde er 15 år etter fotografens død, men fortsatt minst 50 år etter bildet ble tatt.

Bilder tatt av eller for amerikanske myndigheter

Bilder tatt av NASA og andre offentlige organer i USA, vil som regel være unntatt vanlig opphavsrett. Dette gjelder også i varierende grad for bilder tatt på oppdrag for amerikanske myndigheter.

Bilder sluppet i det fri

I tillegg til at bilder unntas vanlig opphavsrett av ovennevnte grunner, kan rettighetshaver selv velge å gi fra seg en del av rettighetene til bildet, og på den måten slippe bildet i det fri.

  • En måte fotografer kan slippe et bilde i det fri på er ved å referere til Creative Commons CC0-dokumentet ved publisering av bildet.