I Store norske leksikon og Store medisinske leksikon har artiklene et kommentarfelt der lesere kan komme med spørsmål eller innspill. Når en leser legger inn en kommentar, blir det sendt et varsel på e-post til deg som er fagansvarlig. Som fagansvarlig er det din oppgave å svare på kommentaren.

Retningslinjer for kommentarer

  • Kommentarer skal skrives under fullt navn.
  • Kommentarene skal være relevante for temaet i artiklene de kommenterer.
  • Alle bidrag i kommentarfeltet skal ha en høflig tone.

Hvor svarer du?

Du skal svare på kommentaren inne i leksikonet, direkte under den innsendte kommentaren. Dette er viktig for at andre lesere skal se at det er gitt respons og for at de skal få samme informasjon som den som stilte spørsmålet.

Trykk på «Svar på denne kommentartråden» under den innsendte kommentaren. Da legger svaret ditt seg på riktig sted og leseren får automatisk varsel om at kommentaren er besvart.

Når kommentaren er besvart merker du den som behandlet ved å klikke på det røde ikonet «ubehandlet». Det endrer seg da til grønt og «behandlet», og kommentaren forsvinner fra lista over kommentarer som er ubehandlet.

Hvor raskt må du svare?

Du må svare fortløpende på kommentarer og de bør ikke bli liggende i mer enn én uke. Dersom du ikke kan svare med en gang, kan du legge inn et midlertidig svar med beskjed om når leseren kan forvente å få respons.

Hvordan svarer du?

Alle kommentarer skal behandles seriøst (med noen unntak; se punktet om sletting nedenfor). Som fagansvarlig skal du gi leseren svar på det vedkommende lurer på eller kommentere dersom de har innspill til artikkelteksten.

Hvis et innspill fører til at du vil endre på artikkelteksten, skal du både endre artikkelen og i tillegg svare i kommentarfeltet, for eksempel med å takke for innspillet.

Skolelever som vil ha svar til prøver kan få lenker til andre artikler de kan lese for å finne svar og en oppfordring om å lese videre, eller noen konkrete svar hvis det passer. Vi trenger ikke å servere dem fasit, men vi skal svare på en hyggelig måte.

Dårlige spørsmål eller påstander som er feil, besvares kort og høflig. Du trenger ikke å gå i lang dialog med en «møteplager», men alle som kommenterer bør få et svar.

Dersom du er usikker på hva du skal svare, kan du få hjelp fra redaktøren din.

Tone og stil i kommentarfeltet

Vi skal ha en høflig tone i kommentarfeltet vårt. Vi skal være imøtekommende mot leserne og møte innspillene saklig og med respekt.

Redaksjonen følger med på kommentarfeltet og modererer det ved behov. Dersom det er lesere eller fagansvarlige som ikke opptrer saklig, vil kommentarfeltet følges opp av en redaktør og vi vil eventuelt slette kommentarer.

Kommentarfeltet kan være en arena for faglig relevant debatt, men leksikonet er ikke et debattforum. Diskusjonen skal være direkte relevant for innholdet i artikkelen den kommenterer.

Når sletter vi kommentarer?

Det er kun redaksjonen som avgjør om en kommentar skal slettes eller ikke. Ta kontakt med redaktøren din om du mener en kommentar bør fjernes.

Vi sletter kommentarer som:

  • inneholder reklame.
  • inneholder personsensitiv informasjon.
  • inneholder personhets, er usaklige, useriøse eller ikke er skrevet i god tone.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen og forfatterveiledningen.