Alle lesere kan foreslå nye artikler og endringer til eksisterende artikler i Store norske leksikon og Store medisinske leksikon. Som fagansvarlig er det din oppgave å vurdere forslag som kommer på ditt fagområde.

Slik vurderer du endringsforslag:

  • Du får varsel på e-post dersom det kommer endringsforslag/artikkelforslag på ditt fagområde, forslagene er også listet under «Fagansvar» på Min side.
  • Dersom det finnes et endringsforslag til en artikkel er dette markert i boks til høyre i visningen av artikkelen i leksikonet. Dette er synlig for alle lesere.
  • For å vurdere forslaget klikker du på lenke i e-post, fra min side eller artikkelen.
  • Forslaget vises med en sammenligning fra tidligere tekst. I meny under brødtekst kan du velge å godkjenne direkte, godkjenne med redigering eller avvise forslaget. NB! Velger du «Rediger teksten før godkjenning» vil teksten endres i tråd med forslaget. Du kan så redigere dette videre.
  • Dersom et endringsforslag gjør artikkelen bedre skal det normalt publiseres. Din jobb som fagansvarlig er å sørge for at alle opplysningene er korrekte. Husk at du kan velge å publisere endringsforslaget og deretter forbedre artikkelen videre.
  • Dersom du velger å avvise et endringsforslag bør du skrive en begrunnelse i kommentarfeltet som kommer opp.

Endringsforslag fra brukere uten fullt navn skal alltid avvises. I begrunnelsen for avvisning skriver du «Store norske leksikon godkjenner ikke anonyme endringsforslag. Skriv gjerne endringsforslaget på nytt under fullt navn.» Du kan likevel vurdere om du vil bruke noe av informasjonen fra endringsforslaget til å forbedre artikkelen, men du må kunne gå faglig god for innholdet.

Vi vil at du tar stilling til endringsforslag/forslag til nye artikler så snart som mulig, og senest innen tre dager. Om det er vanskelig å ta stilling til hva du skal gjøre med forslaget, kan du kontakte redaktøren din.

Forslagsstillere

Forslagene kan komme fra flere ulike personer med forskjellige roller:

  1. Andre fagansvarlige. På profilsiden deres kan du se hva de har ansvar for, for eksempel et nærliggende fagområde.
  2. Fra feiljegere. Stort sett gjør de språklige endringer, legger inn internlenker eller retter mindre faktafeil. Du kan ha tillit til at endringsforslaget du får fra dem sannsynligvis er riktig. Det betyr også at du må tåle at feiljegerne maser på deg om du ikke tar stilling til endringsforslaget deres med en gang.
  3. Fra vanlige lesere. Du må lese gjennom endringsforslaget og sjekke at det er faglig korrekt.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen og forfatterveiledningen.