Som forfatter i Lille norske leksikon får du betalt for arbeidet du gjør i leksikonet. Alle bidrag til snl.no, herunder Lille norske leksikon, publiseres etter egne vilkår. Satsene er de samme som for fagansvarlige i Store norske leksikon.

Systemet vårt beregner automatisk hvor mange tegn du skriver. Du trenger ikke telle selv. Arbeidet skjer i samarbeid mellom redaktør og forfatter. I prioritering av innholdet vil redaktøren gi deg arbeidslister. Du får betalt for det antallet tegn du har levert, i henhold til arbeidslisten. Teksten regnes som nyskrevet tekst, også når du har tatt utgangspunkt i en artikkel fra SNL.

Merk at du får betalt for ferdig redigert tekst, inntil 2500 tegn. Dersom en artikkel ikke er bestilt av redaksjonen på forhånd, eller blir slettet eller refusert, får du ikke betalt.

Rutinene for utbetaling følger Store norske leksikons utbetaling til fagansvarlige, se betaling til fagansvarlige. Forfattere som ønsker forskudd på honorar, må kontakte redaksjonen.