En fagmedarbeider bidrar med tekst, bilder, redigering eller andre redaksjonelle oppgaver i Store norske leksikon. Fagmedarbeiderne er håndplukket ut fra faglige kvalifikasjoner og gjør oppgaver etter avtale med redaksjonen.

Fagmedarbeiderne jobber som regel i tett samarbeid med den som er fagansvarlig for et område. Fagmedarbeidere har ikke direkte publiseringstilgang i leksikonet.

Dersom du ønsker å bidra som fagmedarbeider i Store norske leksikon kan du sende en søknad til redaksjon@snl.no med informasjon om faglige kvalifikasjoner og bakgrunn. Alle som ønsker å bli fagmedarbeidere blir bedt om å legge inn endringsforslag på artikler i leksikonet som en del av søknadsprosessen.

Fagmedarbeidere honoreres etter samme modell som fagansvarlige.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.