Det er de fagansvarlige som står for faglig kvalitetskontroll av stoffet i Store norske leksikon, og de fagansvarlige skriver også mye av innholdet. En fagansvarlig er en håndplukket fagperson som forvalter en liten del av leksikonet. Mange av dem jobber på universitetene.

Å bli fagansvarlig

Å være fagansvarlig er et betalt tillitsverv. Det er redaksjonen i Store norske leksikon som avgjør hvem som skal være fagansvarlige. For å bli fagansvarlig i Store norske leksikon må du ha solid bakgrunn fra området du skal ha ansvar for. Det betyr høyere utdanning og/eller lang erfaring, og på mange områder må du ha jobbet med forskning og undervisning. Du må skrive godt og kunne jobbe tverrfaglig med andre fagansvarlige.

Alle fagansvarlige må skrive under fullt navn. Som fagansvarlig skriver du nye artikler, men først og fremst endrer du artiklene vi har fra før. Når du har bidratt med tekst til en artikkel blir du forfatter eller medforfatter. I tillegg til å skrive skal du som fagansvarlig evaluere endringsforslag fra leserne og svare på spørsmål i kommentarfeltet.

Å bli leksikonforfatter

Alle kan bidra med enkeltartikler til leksikonet. Hvis du registrerer deg som bruker, kan du skrive et forslag til en ny artikkel og få den vurdert av den fagansvarlige for området.

Du finner alt du trenger å vite om å skrive gode leksikonartikler i forfatterveiledningen. Store norske leksikon betaler kun for artikler en redaktør har bestilt på forhånd. Alle bidragsytere må godkjenne de redaksjonelle vilkårene for bidragsytere.

Dette gjør redaksjonen

Redaksjonen i SNL har ansvaret for å velge ut fagansvarlige og sørge for at innholdet er dekkende, relevant, pedagogisk og godt formidlet til de aktuelle leserne. Redaktørene hjelper de fagansvarlige i gang og følger med på arbeidet. De lager planer for oppdateringen av et fagområde og hjelper de fagansvarlige med å nå leserne sine.

Hvis du vil be om fagansvar kan du ta kontakt med redaksjonen. For at vi skal kunne svare deg, må du fortelle hvilken utdanning og fagbakgrunn du har og gjerne legge ved skriveprøver. Det er også fint om du på forhånd har opprettet et brukernavn i leksikonet og skrevet eller endret artikler.

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen og forfatterveiledningen.