Hver artikkel i Store norske leksikon har et kommentarfelt. Her kan du stille spørsmål eller kritisere innholdet i artikkelen. Kommentarer er synlig for alle under artikkelen. Det er de fagansvarlige som svarer på kommentarer. Ofte svarer også redaksjonen.

Har du et forslag til noe som bør endres? Da er det bedre å velge Foreslå endringer i tekst, som står over kommentarfeltet. Gjør de endringene du mener bør bli gjort. Når du sender inn forslaget kommer det opp et felt der du kan forklare hvorfor du vil endre. På denne måten vil det være lettere for andre å forstå hvilket innhold du har kommentert.

Den som er fagansvarlig får varsler både om kommentarer og endringsforslag.

For å sørge for god tone og en åpen debatt, må alle skrive kommentarer og endringsforslag med fullt navn. (Du kan lage deg bruker her.)

Tenk før du skriver

Redaksjonen modererer kommentarfeltet. Vi sletter kommentarer som inneholder private opplysninger, personangrep eller lignende.

Kommentarene skal handle om innholdet i artikkelen. Vi kan slette kommentarer som er på siden av innholdet eller som går inn i detaljer som ikke hører hjemme i en så overordna tekst som et leksikon skal ha. Kommentarfeltet er til spørsmål eller innspill, ikke til å få publisert utdypninger. Ta vare på en kopi av kommentaren din dersom det er viktig for deg å beholde de fine formuleringene du har tygd på.

Leksikonartiklene endrer seg over tid. Kommentarer som ikke gjelder teksten som den står nå, kan være veldig forvirrende. Derfor kan vi slette kommentarer som er tatt til følge eller som ikke gjelder teksten slik den står. Dersom det er viktig for deg at en innvending skal bli værende, må du heller bruke muligheten for å foreslå endringer i tekst og grunngi forslaget der. Da vil begrunnelsen for alltid bli stående synlig i historikken for artikkelen.