Alle land har en fordypningsartikkel om det politiske systemet i landet. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Syrias politiske system.

Tittel

«Landnavns» politiske system.

Innhold/mellomtitler

  • Forfatning og politisk system (kort om forfatningen, utøvende myndighet, lovgivende myndighet. Merk: Kan eventuelt deles inn med undertitler (nivå 2) dersom det er mye tekst).
  • Administrativ inndeling (regioner)
  • Rettsvesen

Merk: Artikkelen skal ha en internlenke til fordypningsartikkel om landets samtidshistorie.

Lengde

4000-5000 tegn.

Illustrasjoner/bilder

Bilder av statsledere.

Eksterne lenker

Ressurser som gir ytterligere informasjon på norsk, nordisk, engelsk.

Ansvar for artikkel

Fagansvarlig for et lands samtidshistorie.

Se mal for landartikler.