Mange land har en fordypningsartikkel om religion. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Religion i Syria.

Ikke alle land trenger egne artikler om religion, informasjonen kan også være en del av artikkelen om landets demografi. Her vurderer fagansvarlig hva som er mest hensiktsmessig. Se også mal for demografi.

Tittel

Religion i «Landartikkel»

Innhold/mellomtitler

Informasjon om religiøse forhold i landet. Inneholder normalt ikke mellomtitler.

Lengde

1000-1500 tegn.

Lenker

Eventuelt nettsted med ytterlige informasjon.

Ansvar for artikkel

Fagansvarlig for et lands samtidshistorie.

Se mal for landartikler.