De fleste landartiklene har en fordypningsartikkel om språk. De skal skrives etter denne malen. Se også eksempelartikkel: Språk i Egypt.

Ikke alle land trenger egne artikler om språk. Informasjonen kan også være en del av artikkelen om landets demografi. Her vurderer fagansvarlig hva som er mest hensiktsmessig. Se også mal for demografi.

Tittel

Språk i «Landsnavn»

Innhold og mellomtitler

Informasjon om majoritets- og minoritetsspråk. Inneholder normalt ikke mellomtitler.

Lengde

1000-1500 tegn.

Lenker

Eventuelle nettsteder med ytterlige informasjon.

Ansvar for artikkel

Fagansvarlig for et lands samtidshistorie.