Omtale av EU-direktiver, forordninger og konvensjoner

EU-direktiver som er tatt opp i norske forskrifter og lover skal ha to artikler: en om selve direktivet, en om den norske loven eller forskriften det er tatt inn i. Dette gjelder også når hele direktivet er tatt inn i norsk lov.

Direktiver omtales som gassdirektivet, vanndirektivet, og i faktaboksen står det «også kjent som EUs gassdirektiv, EUs vanndirektiv».

Konvensjoner generelt skal også ha egen oppslagsartikkel selv om de er tatt inn i norsk lov. Alle norske lover skal ha egne artikler, der det bør omtales hvilke konvensjoner som er tatt inn der. Disse to artiklene (konvensjonsartikkelen og artikkelen om den norske loven konvensjonen er tatt inn i) har ulik funksjon: den første forteller om formål og status internasjonalt, den andre om norske forhold.

Direktiver som skal omtales

Hvis et direktiv er omtalt i en annen SNL-artikkel, bør det ha egen artikkel med minimum en kort forklaring på hva direktivet fastsetter.

Omtale av EU-institusjoner

Artikkelen om EU følger malen for landartiklene. Alle styringsorganer i EU skal ha egen artikkel. Når et EU-organ eller EU-organisasjon omtales, bør det være en innledende setning om dette organet/organisasjons relasjon til andre organer og/eller plassering i beslutningskjeden.

Lenker til EUs sider

Der det finnes EU-sider på dansk, skal disse brukes. Ellers lenkes det til engelske sider.