Nynorsk eller bokmål

Når du skriver en ny artikkel i Store norske leksikon, står du fritt til å velge mellom bokmål og nynorsk.

Du må følge gjeldende rettskriving. Dersom et ord har flere godkjente skrivemåter, bør du velge de vanligste formene. Unngå uvanlige eller svært konservative former. Følg samme språknorm (for eksempel radikalt vs moderat bokmål) gjennom hele artikkelen.

Oppdater i samme målform

Når du oppdaterer en artikkel, må du skrive i den målformen den er skrevet i, eventuelt oversette hele artikkelen. Du må bruke samme målform og språknorm i hele artikkelen.

Når du skriver om en eksisterende artikkel i Store norske leksikon, står du fritt til å skrive den om til den målformen du foretrekker.

Moderniser språket

En del av artiklene i leksikonet er skrevet i et gammeldags, utdatert og komplisert språk. Hvis du har slike artikler i fagområdet ditt, skal du modernisere dem.

Bytt ut ord som aften, efter, pike og fruktsommelig med kveld, etter, jente og gravid.

Les mer om om å bruke norske fagbegreper.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.