Nynorsk eller bokmål

Artikkelstart

Når du skriver en ny artikkel i Store norske leksikon, står du (nesten) fritt til å velge mellom bokmål og nynorsk. Dersom du kan både nynorsk og bokmål, vil vi helst at du skriver nynorsk.

Du må følge gjeldende rettskriving. Dersom et ord har flere godkjente skrivemåter, bør du velge de vanligste formene. Unngå de mest radikale, konservative og uvanlige formene, uvanlige former kan gjøre at leseren blir mer opptatt av språket enn innholdet.

Følg samme språknorm (for eksempel radikalt vs moderat bokmål) gjennom hele artikkelen.

Samme språk og språknorm i hele artikkelen

En artikkel skal være på enten nynorsk eller bokmål. Du må bruke samme målform og språknorm i hele artikkelen.

Når du oppdaterer en eksisterende artikkel i Store norske leksikon, står du fritt til å skrive den om til den målformen du foretrekker. Vi blir glade dersom du oversetter til nynorsk.

Moderniser språket

En del av artiklene i leksikonet er skrevet i et gammeldags, utdatert og komplisert språk. Hvis du har slike artikler i fagområdet ditt, skal du modernisere dem.

Bytt ut ord som aften, pike og fruktsommelig med kveld, jente og gravid.

Les mer om om å bruke norske fagbegreper.

Artikler som redaksjonen har bestemt at skal være på én av målformene

Artikler som skal være på bokmål

  • Artikler om bokmåls-/riksmålsorganisasjoner
  • Artikler som personer som var sterkt involvert i bokmåls-/riksmålsorganisasjoner, eller som selv hadde et klart standpunkt for bokmål
  • Kommuner som har definert bokmål som sitt hovedspråk (dvs. alle kommunene som har bedt staten om å kommunisere med dem på bokmål). Dette gjelder altså ikke språkrøyntrale kommuner som f.eks. Oslo.

Artikler som skal være på nynorsk

  • Artikler om målrørsla, nynorskorganisasjoner o.l. Dette omfatter også forretningsvirksomhetene deres, for eksempel Bondeheimer, Kaffistover og Husflidsutsalg.
  • Artikler om målfolk, folk som var engasjert i målrørsla, eller som selv hadde et klart standpunkt for nynorsk.
  • Kommuner som har definert nynorsk som hovedspråk + språknøytrale kommuner der mange skriver nynorsk.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.