Redaksjonen består av redaktører som er ansatt i Store norske leksikon og har ansvaret for utviklingen av innholdet. Redaktørene velger ut fagansvarlige og sørger for at innholdet er dekkende, relevant, pedagogisk og godt formidlet til de aktuelle leserne. Redaktørene redigerer og tilrettelegger mange av artiklene i leksikonet, i samarbeid med de fagansvarlige.

Redaktørene hjelper de fagansvarlige i gang og følger med på arbeidet. De lager planer for oppdateringen av et fagområde og hjelper de fagansvarlige med å nå leserne sine.

Redaktørene har også ansvar for publiseringssystemet og de tekniske løsningene for artikkelpublisering.

Hver redaktør har ansvar for 50 til 150 fagansvarlige.