Redaktørene

Redaksjonen har ansvaret for utviklingen av innholdet i Store norske leksikon. Redaktørene velger ut fagansvarlige og sørger for at innholdet er dekkende, relevant, pedagogisk og godt formidlet til de aktuelle leserne. Redaktørene redigerer og tilrettelegger mange av artiklene i leksikonet, i samarbeid med de fagansvarlige.

Redaktørene hjelper de fagansvarlige i gang og følger med på arbeidet. De lager planer for oppdateringen av et fagområde og hjelper de fagansvarlige med å nå leserne sine.

Redaktørene har også ansvar for publiseringssystemet og de tekniske løsningene for artikkelpublisering.

Hver redaktør har ansvar for 50 til 150 fagansvarlige.