Dersom du er ansatt ved en Cristin-institusjon kan du registrere artikler du har skrevet i leksikonet i Cristin.

Dette er svært enkelt: Du registrerer artikkelen som en populærvitenskapelig artikkel, under kategorien «Tidsskriftspublikasjon». Deretter knytter du den til eksisterende hovedpost for Store norske leksikon. Den finner du ved å søke etter snl.no eller ISSN-nummer ISSN 2464-1480.

Hvorfor registrere i Cristin?

Ved å registrere artiklene dine i Cristin er du med på å synliggjøre den formidlingen som norske fagmiljøer gjør i Store norske leksikon. Du er også med på å gi artikkelen din flere lesere.

Ved enkelte institusjoner er leksikonartiklene tellende for utdeling av lokale formidlingspoeng.

Slik registrerer du en artikkel:

Trinn 1: Knytt innførsel til leksikonet

  • Gå til registrering av forskningsresultat
  • Velg «Tidsskriftartikkel»
  • Velg «Populærvitenskapelig artikkel»
  • Finn hovedpost for leksikonet: Søk etter ISSN 2464-1480.

Trinn 2: Registrer egen innførsel

  • Legg til deg selv som forfatter
  • Dersom artikkelen har en medforfatter kan du legge til vedkommende med «legg til forfatter».
  • Skriv tittel på artikkelen (det samme som oppslagsord)
  • Skriv «artikkel» i felt for delbetegnelse
  • Velg «Registrer supplerende informasjon». Her kan du legge inn lenke til fulltekst av artikkelen.

Trenger du hjelp?

Cristin har laget en PDF med bildeveiledning for registreringen. Svar på de vanligste spørsmålene ved bruk av Cristin finner du på Cristins Forskersider.

Kontaktinformasjon til Cristin-sekretariatet: sekretariatet(at)cristin.no

Denne artikkelen er en del av fagansvarliginstruksen og forfatterveiledningen.