Lille norske leksikon har blitt til gjennom samarbeid mellom Store norske leksikon og flere andre organisasjoner:

Finansiering

Sparebankstiftelsen DNB

Diplom fra Sparebankstiftelsen DNB
Diplom fra Sparebankstiftelsen DNB
Av .

Sparebankstiftelsen DNB er er en stiftelse som gir støtte til gode prosjekter i hele Norge. De har gitt 14,55 millioner kroner til Lille norske leksikon i årene 2022–2026. Sparebankstiftelsen DNB er medlem i Foreningen Store norske leksikon.

Fritt Ord

Fritt Ord er en stiftelse som gir støtte til prosjekter som fremmer ytringsfrihet og demokrati. De var de første som ga støtte til Lille norske leksikon i 2021. Til sammen har de gitt 6,25 millioner kroner i støtte for årene 2022–2026. Fritt Ord er medlem i Foreningen Store norske leksikon.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)

NFFO er fagforeningen for forfattere og oversettere som jobber med sakprosa. De har gitt 2 millioner kroner til Lille norske leksikon i årene 2022–2026. Mange av forfatterne som skriver i leksikonet er medlemmer i NFFO. NFFO er også medlem i Foreningen Store norske leksikon.

Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen er en stiftelse til minne om skipsreder Sigval Bergesen. De gir støtte til gode prosjekter i hele Norge. De ga 250 000 kroner i støtte til Lille norske leksikon i 2022.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Bufdir er et statlig direktorat som jobber med barn, ungdom, oppvekst, barnevern, likestilling og inkludering. I 2022 ga Bufdir 800 000 kroner i støtte til universell utforming av Lille norske leksikon og en stor utprøving av tekster som ble gjennomført våren 2023.

Faglige samarbeid

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger

Lesesenteret forsker på lesing og på hvordan elever lærer. 21 av tekstene i Lille norske leksikon ble prøvd ut av ca. 1400 skoleelever og 60 lærere våren 2023. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger hjalp til med å utforme spørsmål til tekstene, for å sikre gode svar. Universitetet i Stavanger er medlem i Foreningen Store norske leksikon

Foreningen !les

Foreningen !les jobber med å spre leselyst til barn og ungdom i Norge. De har hjulpet Lille norske leksikon med å komme i kontakt med mange lærere og elever. De har også hjulpet til med å spre informasjon om Lille norske leksikon til leserne de er i kontakt med.

Dysleksi Norge

Dysleksi Norge er en organisasjon som jobber for rettighetene til folk med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. De har bidratt med råd om hvordan leksikonet kan bli godt å lese for folk med dysleksi. Medlemmer i organisasjonen har også vært med i utprøvingen, og gitt tilbakemeldinger på tekst.

Det Norske Akademis ordbok (NAOB)

NAOB.no er en digital ordbok. De ansatte i NAOB er eksperter på hva ord betyr og de har fagsjekket mange artikler i Lille norske leksikon. NAOB deler kontor med Store norske leksikon.

Leser søker bok

Leser søker bok er en organisasjon som gir forfattere, forlag og bibliotek råd om hvordan bøker kan passe for folk med lesevansker eller annet morsmål. Leser søker bok har gitt råd om hvordan Lille norske leksikon kan få enkel tekst.

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum jobber for at det skal finnes gode tekster på nynorsk. De har gitt råd om nynorsk-artiklene i Lille norske leksikon. Nynorsk kultursentrum er medlem i Foreningen Store norske leksikon.