Redaksjonen i Store norske leksikon sørger for at artikler som er mye brukt i skoleverket er tilpasset skoleelever. Her er en oversikt over tilpassede artikler innen RLE-faget med utgangspunkt i kompetansemålene for 8. klasse. Oversikten er ikke komplett.

Islam

Jødedom

Buddhisme

Kristendom

Vi har mange artikler om kristendom i leksikonet, men vi har kommet kort med oppdateringer og skoletilpasning.

Ateisme

Nyreligiøsitet