Hver dag bruker tusenvis av norske elever Store norske leksikon i skolearbeidet. Skoleelever er blitt en av de aller viktigste målgruppene til leksikonet, og vi jobber for at leksikonet skal bli best mulig for elevene.

Temasider

Vi lager temasider hvor vi samler artikler som passer til emner i læreplanen, for eksempel jorden, samer og land i verden. Når du søker i SNL kommer temasidene øverst i trefflisten. Vi lager stadig nye temasider. Send gjerne ønsker.

Tilpasning av artikler

Vi jobber mye med artiklene for at de skal bli lettere å lese. Vi har laget en egen veiledning for skoletilpasning for de som skriver i leksikonet.

Eksamen

Elever kan bruke Store norske leksikon på eksamen. Første gang vi gjorde dette var i 2016.

Lærernettverk

For å vite om elevene forstår tekstene våre holder vi kontakt med skoleklasser og lærere og ber om tilbakemelding via Facebook-gruppa SNL skole. Håper du vil være med!

Her kan du lese om da elever ved Bjertnes skole hjalp oss med noen artikler. Store norske leksikon holder også foredrag på skoler og deltar på skolekonferanser som SETT og NKUL.

Har du spørsmål eller tanker om SNL og skole kan du gjerne sende en mail til Kjell-Olav Hovde (hovde@snl.no).