Redaksjonen i Store norske leksikon sørger for at artiklene som er mye brukt i skoleverket skal være tilrettelagt for elever. Her er en oversikt over tilpassede artikler innen geografidelen av samfunnsfag. Artikkelutvalget er gjort med utgangspunkt i kompetansemålene for 8. klasse. Listen er ikke fullstendig.

Geografiske hovedtrekk

SNL har artikler om alle land, og om verdensdelene. Søk på landet, for eksempel Norge, Egypt, Kina og Sør Afrika, eller på en verdensdel, for eksempel Afrika.

I en landartikkel, som Egypt, finner du et sammendrag. Du kan klikke deg videre til spesialartikler om blant annet:

Jorden og naturgrunnlaget

Naturlandskap og kulturlandskap

I artiklene om alle fylker kommuner, byer og tettsteder i Norge finnes avsnitt om natur og næringsliv som kan være nyttige når man lærer om kulturlandskap. (for eksempel Trondheim og Finnmark)

Vi har også artikler om ulike geologiske felt (Oslofeltet), om fjorder (Hardangerfjorden), vidder (Finnmarksvidda) og fjell (Gausta)

Bærekraftig utvikling

Befolkning

SNL har egne artikler om befolkning og befolkningsutvikling i alle land, USAs befolkning, Tadsjikistans befolkning og så videre.

Bergarter