Skoleressurs i historie

Artikkelstart

Redaksjonen i Store norske leksikon sørger for at artiklene som er mye brukt i skolevesenet er tilpasset skoleelever. Her er en oversikt over skoletilpassede artikler innen historiefaget. Utvalget er gjort med utgangspunkt i kompetansemålene for 8. klasse.

Menneskeverd, rasisme og diskriminering

HOVEDARTIKLER MENNESKEVERD

Etniske grupper

Samenes historie og kultur

Hovedartikler om samene

Organisasjoner

Viktige Hendelser i samenes Historie

Kunst og kultur

Urfolk og rettigheter

Personer i samenes historie

Norges historie 1800-1939

Hovedartikler om Norges historie

1814 - Grunnloven

Partier og organisasjoner

Viktige Personer i Norges historie

1905 - unionsoppløsningen

Kvinners rettigheter og stemmerett

Viktige Begreper knyttet til Norges historie

Fremveksten av velferdsstaten

Den industrielle revolusjon

Den amerikanske uavhengighetskampen

Den franske revolusjon

Internasjonale konflikter på 1900 og 2000-tallet

1900-1918

1939-

1980-1999

2000-tallet