Redaksjonen i Store norske leksikon sørger for at artiklene som er mye brukt i skolevesenet er tilpasset skoleelever. Her er en oversikt over skoletilpassede artikler innen historiefaget. Utvalget er gjort med utgangspunkt i kompetansemålene for 8. klasse.

Menneskeverd, rasisme og diskriminering

HOVEDARTIKLER MENNESKEVERD

Etniske grupper

Samenes historie og kultur

Hovedartikler om samene

Organisasjoner

Viktige hendelser i samenes historie

Kunst og kultur

Urfolk og rettigheter

Personer i samenes historie

Norges historie 1800–1939

Hovedartikler om Norges historie

1814 – Grunnloven

Partier og organisasjoner

Viktige Personer i Norges historie

1905 – unionsoppløsningen

Kvinners rettigheter og stemmerett

Viktige begreper knyttet til Norges historie

Fremveksten av velferdsstaten

Den industrielle revolusjon

Den amerikanske uavhengighetskampen

Den franske revolusjon

Internasjonale konflikter på 1900 og 2000–tallet

1900–1918

1939-

1980–1999

2000-tallet