FORESLÅ ENDRINGER I ARTIKKELEN: Trykk på «Foreslå endringer i artikkelen» nede til høyre.
.
Lisens: CC BY SA 3.0
FAGANSVARLIGE kan endre artikler innenfor eget fagområde direkte. Trykk på «Artikkeltekst» øverst til venstre.
.
Lisens: CC BY SA 3.0

Alle kan bidra til artiklene i Store norske leksikon.

 • Alle kan foreslå endringer i artiklene. Endringene må godkjennes av en fagansvarlig før de blir synlige i leksikonet.
 • Fagansvarlige kan oppdatere artikler innenfor eget fagområde direkte. Fagansvarlige kan foreslå endringer utenfor eget fagområde, men disse må godkjennes før de blir synlige i leksikonet.

OBS! Les hvilke nettlesere vi anbefaler når du redigerer leksikonet. Ikke bruk Internet Explorer!

VIKTIG: Skal du skrive en ny versjon av et oppslagsord som allerede finnes? Da skal du overskrive den gamle teksten, ikke slette den gamle artikkelen først. Hvis du sletter artiklene, mister vi all statistikk og historikk over endringer. Se endre artikkel nedenfor.

Opprett ny artikkel

OPPRETT NY ARTIKKEL: Gå til kategorien du ønsker å opprette artikkelen i. Trykk på «Skriv ny artikkel»
.
Lisens: CC BY SA 3.0
 1. Søk etter det du vil skrive om for å forsikre deg om at vi ikke har en artikkel om temaet fra før. Hvis vi har det, må du heller endre den (se nedenfor). Du kan også be redaktøren din om at artikkelen flyttes inn i ditt fagområde.
 2. Hvis du skal opprette en artikkel innenfor ditt fagområde: Trykk Min side (silhuett-ikonet), trykk Fagansvar, velg fra lista Du er fagansvarlig for... og trykk på lenka Skriv ny artikkel.
 3. Hvis du skal foreslå en artikkel utenfor ditt fagområde: Gå til kategorien artikkelen skal ligge i, og trykk lenka Skriv ny artikkel (se bilde).
 4. Velg hvilken type artikkel du skal skrive. Hvis du skal skrive om en person, må du velge «biografi». Standardvalget er «vanlig». Trykk «Neste» (se bilde).
 5. Skriv tittelen på artikkelen din. Bruk liten forbokstav med mindre tittelen er et egennavn. Ikke fyll ut presiseringsfeltet med mindre du blir bedt om å gjøre det. Du kan lese mer om gode titler her. Trykk «Neste» (se bilde.)

Endre artikkel/foreslå endringer i artikkel

Hvem som helst kan foreslå endringer i artikler. Endringene må godkjennes før publisering. Fagansvarlige kan gjøre endringer i alle artikler i fagområdet sitt uten at det må godkjennes av noen.

Nedenfor finner du en gjennomgang av hvordan du endrer alle de ulike elementene i en artikkel trinn for trinn.

 1. Logg inn (om du ikke er innlogget fra før).
 2. Finn artikkelen du ønsker å redigere (for eksempel gjennom søket i SNL).
 3. Alle: Trykk på «Foreslå endring i artikkelen» nede til høyre under artikkelteksten. Fagansvarlige: Trykk på «Artikkeltekst» i menyen i toppen av artikkelen.
 4. Nå kan du endre artikkelen. Du kan lime inn ny tekst fra Word eller skrive rett i redigeringsverktøyet. Du kan lese om hvordan en god leksikonartikkel ser ut her.
 5. Er artikkelen lengre enn 2000 tegn skal den ha mellomoverskrifter. De lager du ved å skrive mellomtittelen på en egen linje. Deretter trykker der det enten står «Vanlig tekst» eller «Format» i menyen og velger «Overskrift 1». Velger du «Overskrift 2» til første mellomoverskrift vil teksten under ikke bli synlig. Den er ikke borte, men vises først når du bytter første mellomtittel til «Overskrift 1».
 6. Alle leksikonartikler skal ha lenker til andre leksikonartikler; internlenker. Les om hvordan du legger dem inn her.
 7. Leksikonartikler bør ha lenker til andre relevante nettsider. Du kan lese hvordan du legger inn eksternlenker her.
 8. Hvis du vil lagre endringen og fortsette senere, trykker du «Lagre kladd». Du finner kladden igjen på «Min side – Artikler».
 9. Når du er ferdig med oppdateringen din trykker du på «Lagre og publiser»-knappen (fagansvarlige), som gjør at artikkelen blir publisert direkte, eller «Send til godkjenning» (alle andre), som sender artikkelen til fagansvarlig eller redaktør for godkjenning.

Endre tittel, faktaboks, bilder og forfatter

En artikkel består av tittelen og artikkelteksten, samt faktaboks og bilder. I tillegg har artikkelen forfattere. Her finner du oppskrifter på hvordan du endrer disse andre elementene i artikkelen din:

 • Tittel endrer du ved å trykke på «Tittel» i toppmenyen
 • Faktaboks endrer du ved å trykke på «Faktaboks» i toppmenyen
 • Bilder endrer du ved å trykke på knappen «Rediger» under bildet.
 • Nye bilder legger du til ved å bruke toppmenyen eller «Foreslå bilder» under artikkelen
 • Forfatter endrer du ved å trykke på «Forfatter» i toppmenyen. Dersom du ikke får opp denne menyen må du kontakte en redaktør for å få utført endringene.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.