Alle navn og ord i andre alfabeter enn det latinske skal transkriberes i leksikonet, det vil si å «oversette» til det latinske alfabetet. Vi transkriberer alltid tilpasset norsk uttale.

  • Russisk – vi følger Språkrådets transkripsjonsregler. Se nedenfor.
  • Gresk – vi følger Språkrådets transkripsjonsregler for transkripsjon av nygresk. For gammelgresk følger vi de vitenskaplige konvensjonene.
  • Arabisk – det finnes ingen transkripsjonsstandard. Se nedenfor.
  • Kinesisk – vi bruker pinyin-systemet for transkripsjon, med unntak for stedsnavn på Taiwan der Wade-Giles-transkripsjon er innarbeidet.
  • Hebraisk – se transkripsjonstabell i artikkelen om det hebraiske alfabetet.

Andre alfabet: Se artikkelen om språket eller alfabetet i leksikonet, der står det ofte transkripsjonstabeller.

Russisk

Språkrådet har fastsatt egne transkripsjonsregler for russisk. Vi følger disse reglene i leksikonet.

Byen Ни́жний Но́вгород i Russland heter for ekempel Nizjnij Novgorod på norsk, ikke Nizhny Novgorod som er engelsk transkripsjon.

Vær oppmerksom på at enkelte steder har fått fastsatt avvikende transkripsjon av Språkrådet, blant annet Novaja Semlja. Dobbeltsjekk i utanlandske stadnamn.

Arabisk

Arabisk transkripsjon er mer kompleks. For arabiske stedsnavn: sjekk listene til Språkrådet. Finner du ikke navnet her, kan du bruke skrivemåten som brukes i værtjenesten Yr.

Personnavn og stedsnavn

Se egne artikler som blant annet omtaler transkripsjon.

Denne artikkelen er en del av forfatterveiledningen.