Dette er API-dokumentasjon for Store norske leksikon (SNL), Store medisinske leksikon (SML) og Norsk biografisk leksikon (NBL). Alle verkene er publisert av Foreningen Store norske leksikon.

Artikler

Alle artikler finnes i .json format. Legg på .json på slutten av URLen til artikkelen, f.eks. https://snl.no/Norge.json

Artikkelsøk

https://[subdomene].snl.no/api/v1/search?query=[søkefrase]&[parameter]

Parameter Forklaring
query Påkrevd. Spørreord, f.eks. "Tog", "Edvard Munch"
limit Ikke påkrevd. Maks. antall resultater, 1-10 er gyldige verdier, standard er 3
offset Ikke påkrevd. Brukes til å vise neste "side" med resultater, default er 0, inkrementer med verdien du satte i limit

Søkeresultater

Resultatfelt Forklaring
article_id Artikkelens ID-nummer.
article_type_id 1: Vanlig artikkel, 2: Biografi, 3: Landartikkel, etc....
clarification Presiseringsfelt for tittel
encyclopedia_id Angir hvilket verk artikkelen tilhører. 1: SNL, (2: Meta,) 3: SML, 4: NBL
headword Artikkelens tittel, eksklusive presisering.
permalink Navnet som brukes i artikkelens URL
rank Søkeresultat-rangeringstall. Bestemmes av hvor mange ganger søkeordet forekommer i artikkelen. Får bonuspoeng for perfekt treff i headword og i headword+clarification.
snippet Utdrag fra første sted i artikkelen hvor søkefrasen forekommer.
taxonomy_id ID-nummer for kategori i leksikonet. Kategoriene er tilgjengelige på https://[subdomene].snl.no/.taxonomy/[taxonomy_id]
taxonomy_title Navnet på kategorien artikkelen ligger i.
article_url URL til vanlig visning av artikkelen.
article_url_json URL til json-representasjon av artikkelen.
title Artikkelens fulle tittel.
license Artikkelens lisens. Lisensen gjelder selve artikkelteksten og kan være begrenset eller fri.
first_image_url: Lenke til artikkelens øverste bilde, hvis det finnes.
first_image_license Lisens for artikkelens øverste bilde.
first_two_sentences Utdrag av artikkelens to første setninger.

Eksempler på søk

  • https://snl.no/api/v1/search?query=Tog&limit=5&offset=0
  • https://nbl.snl.no/api/v1/search?query=petter%20dass
  • https://sml.snl.no/api/v1/search?query=cellen

Generelt om lisenser

Artikler

Lisens på artikler er oppgitt i .json

Faktaboks

Lisens på innholdet i metadata/faktaboks er alltid fri.

Bilder

Lisens på bilder er oppgitt i .json

Kontakt

Tips

Tips oss gjerne om har forslag til utvidelser eller endringer av APIet. Teknisk kontakt er redaksjonen@snl.no