Dette er dokumentasjonen for eksperimentelle API-er leksika publisert av Store norske leksikon.

API-ene som er dokumentert her er prototyper og eksperimenter som brukes for å rettlede utformingen av fremtidige API-er. Følgende API-er kan endre seg eller forsvinne helt, uten forvarsel.

Artikkelsøk

https://[subdomene].snl.no/.api/prototyping/search?query=[søketekst]&[flere parametre...]

Parameter Forklaring
encyclopedia Begrens søket til angitt leksikon: snl, sml, nbl eller nkl. Den samme filtreringen kan også oppnås ved gjøre søket i et subdomene. https://sml.snl.no/.api/prototyping/search?query=… vil med andre ord gi samme treff som https://snl.no/.api/prototyping/search?encyclopedia=sml&query=….
query Søketekst, for eksempel «Tog», «Edvard Munch»
limit Maksimalt antall resultater. 1–100 er gyldige verdier, standard er 10.
offset Brukes for paginering av resultatene. Sett for eksempel offset=100 for å vise søkeresultater utover de første 100.
include_metadata Metadata inkluderes i søkeresultatene hvis dette parameteret settes til true.
article_type_id Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt artikkeltype.
author_id Filtrer søket til å bare inkludere artikler av angitt forfatter.
author_name Filtrer søket til å bare inkludere artikler av forfattere med samsvarende navn.
taxonomy_id Filtrer søket til å bare inkludere artikler i angitt taksonomi.
taxonomy_title Filtrer søket til å bare inkludere artikler i taksonomier med samsvarende navn.
tagsonomy_id Filtrer søket til å bare inkludere artikler i angitt tagsonomy.
tagsonomy_title Filtrer søket til å bare inkludere artikler i tagsonomyer med samsvarende navn.
char_count_min Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt antall tegn i artikkelteksten eller flere.
char_count_max Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt antall tegn i artikkelteksten eller færre.
media_count_min Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt antall media-vedlegg eller flere.
media_count_max Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt antall media-vedlegg eller færre.
version_count_min Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt antall historiske versjoner eller flere.
version_count_max Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt antall historiske versjoner eller færre.
license_id Filtrer søket til å bare inkludere artikler med angitt lisens-id (free eller restricted).
updated_at_or_after Filtrer søket til å bare inkludere artikler oppdatert på angitt tidspunkt eller senere. Tidspunktet angis i RFC3339-format.
updated_at_or_before Filtrer søket til å bare inkludere artikler oppdatert på angitt tidspunkt eller tidligere. Tidspunktet angis i RFC3339-format.

Søkeresultater

Resultatfelt Forklaring
headword Artikkelens tittel, eksklusive presisering.
clarification Presiseringsfelt for tittel.
article_url URL til vanlig visning av artikkelen.
article_url_json URL til JSON-representasjon av artikkelen.
query_match_quality En numerisk evaluering av hvor godt dette søkeresultatet svarer til søkestrengen (query). 0: Treff på artikkeltekst eller deler av tittel; 1: Søkestrengen er lik artikkelens tittel (headword), men artikkelen har en ytterligere presisering (clarification); 2: Søkestrengen er lik artikkelens tittel (headword) og det er ingen ytterligere presisering (clarification).