Fagkonsulent

er et begrep som ble brukt i papirutgaven av Store norske leksikon. Det er ingen fagkonsulenter i leksikonet i dag.

Fagkonsulenter vurderte det faglige innholdet i papirutgaven av Store norske leksikon. Papirleksikonet hadde begrenset plass. Derfor sto artiklene uten forfattersignatur dersom de var kortere enn 50 linjer. Artiklene var gjennomgått av fagkonsulenter, som var fagpersoner på området.

For Foreningen Store norske leksikon er det et mål at leserne skal vite hvem som står bak innholdet vårt. Derfor forteller vi hvem som har vært fagkonsulenter dersom artiklene fra papirleksikonet ikke hadde forfatternavn.

Etter at snl.no i 2009 ble en åpen og gratis nettside skjer alle endringer under fullt navn og i artiklenes historikk kan du se hvem som har stått bak de ulike redigeringene.